Index About Content Appendix Thanks Contact Info Search

Appendixes :: Appendix III

« »

Data about authors of the paintings with Old Bridge motive [N-S]

 • Nepoznati autor
  • Naziv djela: Mostar
  • Napomena: Paris, 1900.
 • Nepoznati autor
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru
  • Napomena: iz knjige Evans Arthur John, London, 1875.
 • Nepoznati autor
  • Naziv djela: Stari most
 • Nepoznati autor
  • Naziv djela: tabakera – Stari most, 1910.
 • Nepoznata učenica osnovne škole
  • Naziv djela: Stari grad
 • Nepoznati autor
  • Naziv djela: Čestitka
 • De la Neziere Jacques David, francuski slikar (godine rođenja i smrti nepoznate)
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru
  • Napomena: Montenegro, Bosnie, Herzegovine, Paris, 1894. (humoristični i satirični putopis, koautor sa H. Aveht, francuskim slikarom); poznat po historijskim i orijentalnim temama
 • Nikšić Jusuf Jusa, akademski slikar i pedagog (Mostar, 1925.)
  • Naziv djela: Nešto izvan sjećanja
  • Podaci o djelu: akril, 70 x 50 cm, Mostar 1972.
  • Naziv djela: Jedan drugačiji trenutak
  • Podaci o djelu: tempera 70 x 50 cm, 1989.
  • Naziv djela: Posljednji eho, 1999.
  • Naziv djela: Drukčiji trenutak, Mostar 1985.
  • Naziv djela: Uvijek nešto drugačije, Mostar 1982.
 • Ninković Đoko, ilustrator i karikaturist
  • Naziv djela: ilustracija naslovne strane knjige ”Mostarski bez muke” Džemala Raljevića, ”Slovo” Mostar, Mostar 2000.
 • Novak Franc, samouki slikar, političar (Mostar, 1914. – Mostar, 1990.)
  • Naziv djela: Mostar
 • Novalić Ibrahim, samouki slikar (Vrdolje kod Konjica, 1960.)
  • Naziv djela: Stari most I
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 35 x 35 cm, 2004. Mostar
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 70 x 50 cm, 2003. Mostar
  • Naziv djela: Na brežuljku sjećanja – ciklus
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 70 x 50 cm, 2004. Mostar
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na kartonu, 20 x 15 cm, 2003. Mostar
 • Novalić-Behmen Maja, slikar, PA odsjek slikarstvo (Mostar, 1979.)
  • Naziv djela: Homage Mostu II
  • Napomena: Mostar, 2002.
  • Naziv djela: Mostarska ćuprija
  • Podaci o djelu: akrilik na platnu, 50 x 70 cm, 2002. Mostar
 • Novalić Nusret, skulptor (Konjic, 1964.)
  • Naziv djela: Motiv iz Mostara
  • Podaci o djelu: drvo-orah, 30 x 30 cm, Mostar 2003.
 • Njirić Nenad, slikar (Zagreb, 1951.)
  • Naziv djela: Stari most, 1986.
 • Oborina Vesna, Prim Mr, doktor medicine, pjesnik, slikar amater (Mostar, 1944.)
  • Naziv djela: Mostar u plamenu
  • Podaci o djelu: pastel, 40 x 25 cm, 2003. Podgorica, Crna Gora, slika u vlasništvu autora
  • Naziv djela: Most želja
  • Podaci o djelu: pastel, 21 x 30 cm, 2004. Podgorica, Crna gora, slika u vlasništvu autora
 • Pandur Ramiz, slobodni umjetnik (Mostar, 1940.)
  • Naziv djela: Ptice pod Starim mostom
  • Podaci o djelu: bojbak, 50 cm, 2000. Mostar
  • Naziv djela. Triptih M.
  • Podaci o djelu: bojbak tehnika, 100 x 43 cm, 1994. Mostar
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: Mostar, 2001.
 • Pantić Dragan, akademski slikar (Stolac, 1953.)
  • Naziv djela: Stari most i šipci
 • Pašić Mirsad-Deda, (Mostar, 1945.)
  • Naziv djela: Skok ”Štanga”
  • Podaci o djelu: fotografija – razglednica
  • Napomena: Poznati skakač na noge sa Starog mosta i sa kula; prvi skok izveo 1955. (smatra se najmlađim skakačem svih vremena); jedanaest puta šampion skokova na noge sa Starog mosta; izveo preko 10.000 skokova sa mostarskih mostova i kula; oproštajni skok sa Starog mosta izvest će 23.07.2004. na svečanom otvaranju novog Starog mosta
 • Paulović Emil, akademski slikar (Leopoldov, Slovačka, 1922.)
  • Naziv djela: Stary most v Mostare (Stari most u Mostaru)
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 104 x 74 cm, 1976., Trnava, sika u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: slika nastala po povratku sa studijskog putovanja po Jugoslaviji 1976., kad je posjetio i Mostar
 • Pehar Dario, akademski slikar (Mostar, 1967.)
  • Naziv djela: Sjećanje na Mostar
  • Podaci o djelu: akrilik na platnu, 50 x 70 cm, 2004. Mostar, slika je u vlasništvu autora
 • Pelerin Charles, slikar
  • Naziv djela: Stari most (litografija)
  • Napomena: Za Bečki dvor, 1861., u Beču objavio knjigu ”L` herzegovine et le pont de Mostar” (zanimljive slike Starog mosta)
 • Perko Zvonimir
  • Naziv djela: Stari most, Široki Brijeg, 2003.
  • Napomena: vlasništvo galerije ”Martino”
 • Petković Slobodan, slikar amater (Mostar, 1960.)
 • Ramić Adin, slikar amater (Mostar, 1960.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: mozaik, 1,20 x 2,10 cm, 2001.
 • Petrić Zoran, arhitekt, slikar amater (Mostar, 1955.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: crtež, Mostar 2003.
 • Petrović Roman
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru
 • Petrovits Ladislav-Eugen, austrijski slikar (Beč, 1839. – 1907.)
  • Naziv djela: Panorama Mostara
  • Napomena: Beč, 1878.
  • Naziv djela: Mostar
  • Napomena: iz knjige Vjekoslava Klaića ”Bosna”, Zagreb, 1878.
 • Pezo Mustafa, akademski slikar i pedagog, grafičar (Mostar, 1927. – 1987.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: crtež, perom i tušem, 21 x 15 cm, 1982., Mostar.
 • Pezo Salko M., akademski slikar (Mostar, 1954.)
  • Naziv djela: Stara ćuprija u Mostaru
  • Podaci o djelu: akril, 50 x 40 cm, 2003. Mostar, vlasništvo autora
  • Naziv djela: Stari most – Mostar
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 25 x 35cm, 1995. Mostar
  • Napomena: slika ovjekovječena na prigodnoj poštanskoj marki Republike BiH, izabrana na konkursu PTT (1955.) ”Mostovi u djelima umjetnika”
 • Puljić Vladimir-Vlado, akademski slikar i pjesnik (Zagreb, 1934.)
  • Naziv djela: Mostarski triptih, 1982.
  • Podaci o djelu: ulje/platno, 70 x 70 cm (otuđena)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na oblutku iz Neretve, 1977.
  • Naziv djela: Plakat za 500. obljetnicu Mostar (otkupna nagrada)
 • Raič Ćiril-Ćiro, fotograf, primijenjeni umjetnik (Strgonice, Konjic, 1936.)
  • Naziv djela: Stari Mostar, 1970.
  • Napomena: umjetnička fotografija
 • Ramić Affan, akademski slikar (Derventa, 1932.)
  • Naziv djela: Stari most I; Stari most II
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 40 x 30 cm, 1999., slika u vlasništvu Emira Balića
  • Naziv djela: Novi stari most iz dva dijela, Sarajevo, 2003.
  • Naziv djela: Stari most, 2003.
  • Naziv djela: Stari most
 • Ramljak Ismet, slikar i pjesnik (Torlakovac, Donji Vakuf, 1937.)
  • Naziv djela: Stari most – Mostar, 1990.
 • Rešidović Mehmedalija, slikar amater (Sarajevo, 1942.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 80 x 60 cm, 2001. Sarajevo, slika je u vlasništvu Azre i Mehmeda Behmena
 • Ritiš Franjo, arhitekta
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, Sarajevo 1990.
  • Napomena: vlasništvo galerije ”Domicil”
 • Rubinić Maja, student III ALU u Širokom Brijegu (Mostar, 1982.)
  • Naziv djela: Stari most I
  • Podaci o djelu: akrilik na papiru, 56,5 x 55 cm, 2004. Mostar, slika je u vlasništvu autora
  • Naziv djela: Stari most II
  • Podaci o djelu: akrilik na papiru, 43 x 35cm, 2004. Mostar
 • Ruman Marian, akademski slikar (Nova Banja, Slovačka, 1960.)
  • Naziv djela: Detalj mosta
  • Podaci o djelu: crtež olovkom, akvarel, 40 x 28 cm, 1991., Mostar, slika u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: veliki slikar, živi i stvara u Banskoj Stiavnici; bio je na studijama u Jugoslaviji i Italiji
 • Samardžić Dobrivoje Bobo, akademski slikar (Mostar, 1932. – Mostar, 1993.)
  • Napomena: Ilustracija u knjizi Neđe Šipovca ”Zapis o zemlji”
  • Izdavač: ”27. juli”, Beograd, 1979.
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 60 x 45 cm, Mostar, 1986., privatno vlasništvo
  • Naziv djela: Dječja stranka
  • Podaci o djelu: crtež, Mostar 1990.
 • Sarić Refik, profesor, fotograf amater (Mostar, 1938.)
  • Naziv djela: Dobri duh Starog mosta – Emirova lasta (skok Emira Balića)
  • Napomena: Mostar, 1994., vlasništvo autora
 • Sattler Hubert, slikar (Beč, 21.1.1817. – Beč, 3.4.1904.)
  • Naziv djela: Stari most, 1894.
  • Napomena: Izložba ”Stari most” u Beču, IX 2003.
 • Schiffer William, akademski slikar-medaljar (Zvonćin-Trnava, Slovačka, 1920.)
  • Naziv djela: Le pont (Most)
  • Podaci o djelu: crtež na papiru koloriran pastelom, 69 x 49 cm, 1969., Mostar, slika u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: medalja Srećko Mustagrudić- reljefni portret, Pariz 2002.
  • Napomena: W. Schiffer, Francuz slovačkog podrijetla, od 1945. živi i stvara u Parizu; jedan je od najvećih živih kipara i medaljista u svijetu; nositelj je titule Chevalier du Merite National Francais, kao i časnih doktorata više univerziteta u svijetu; bio je dvadeset i pet godina ekskluzivni (dvorski) skulptor pariške kovnice novca gdje je i kovao većinu medalja; surađivao je sa Ivanom Meštrovićem, prof. Lotom, Salvadorom Dalijem, Šarlom de Golom, Mirkom Kujačićem kojeg je posjetio u Mostaru i tada nacrtao sliku Le pont (Most)
 • Sefić Meho Meha, akademski slikar, estradni umjetnik, boem, kompozitor (Mostar, 1919. – Mostar, 1988.)
  • Naziv djela: Stari most (Mapa)
  • Podaci o djelu: ulje na platnu
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 60 x 50 cm, 1982. Mostar, slika je u vlasništvu Emira Balića
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: Mostar, 1969., slika je u vlasništvu Emira Balića
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 1971.
 • Soldo Mladen, akademski slikar (Sovići, 1927. – Mostar, 2001.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Napomena : akrilik, 66 x 46, 1981., privatno vlasništvo
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na kartonu, 80 x 50 cm, 1976., privatno vlasništvo
  • Naziv djela: Stari most iz ateljea
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, Mostar, 1976, privatno vlasništvo
 • Stomeo Francesko, akademski slikar (Senigalia, Italija, 1950.)
  • Naziv djela: Dragulj u bespuću mržnje
  • Podaci o djelu: akrilik na šperploči, 77 x 47 cm, 2002., Frankfurt, Njemačka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića

A-C » D-J » K-M » N-S » Š-W

This page

Description:

 • Appendix III – Data about authors of the paintings with Old Bridge motive – [N-S]
 • No English page – in full text version

You are here:

Accesskeys:

 • s – Skip navigation

Last updated:

 • 2004-11-06

Copyright © 2004. Read about Copyright and Privacy.

Valid XHTML 1.0!