Index About Content Appendix Thanks Contact Info Search

Appendixes :: Appendix III

« »

Data about authors of the paintings with Old Bridge motive [K-M]

 • Karlo Afan De Rivera, akademski slikar (Mali Lošinj, 1885. – Mostar, 1979.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel na papiru, 35 x 51 cm, Mostar 1950.
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel na papiru, 38 x 50 cm, Mostar 1958.
 • Kebo Kemal, samouki slikar (Mostar, 1950. – 2004.)
  • Naziv djela: Stari most I
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 125 x 100 cm, Mostar 1998.
  • Naziv djela: Stari most II
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 90 x 60 cm, Mostar 2001.
 • Kichner J.J.
  • Naziv djela: Most na Neretvi u Mostaru
  • Podaci o djelu: iz knjige Scheiger-Lerchenfelda ”Bosna, zemlja i populacija”, 1878.
 • Kosović Tahir, slikar, odsjek slikarstvo PA (Mostar, 1946.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: akril, 70 x 47 cm, 2003. Mostar, slika je u privatnom vlasništvu
 • Kosztka Csontvary Tivadar
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru, 1903.
 • Kovač Ferdo, kipar (Batin, Posušje, 1949.)
  • Naziv djela: Stari most I
  • Podaci o djelu: reljef slika, 40 x 50 cm, 2004. Mostar, vlasništvo autora
 • Kraljević Ivica, akademski slikar (Mostar, 1967.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 70 x 60 cm, 2001. Mostar
 • Kratzl Emil, slikar amater, dipl. ing. stroj. (Mostar, 1942. – Mostar, 1996.)
  • Naziv djela: Stari most u plavom
  • Podaci o djelu: ulje na kartonu, 48 x 48 cm, 1973. Mostar, slika je u vlasništvu Tanje i Peđe Pošković
 • Krizman Tomislav, slikar i grafičar (Karlovac, 1882. – Zagreb, 1955.)
  • Naziv djela: Stari most, 1907.
  • Napomena: Nalazi se u kabinetu grafike HAZU, Zagreb
 • Krupić Enver, akademski slikar
  • Naziv djela: Mostar
  • Podaci o djelu: akvarel, Mostar, 1958.
  • Napomena: Objavljeno u ediciji ”Knjiga o Mostaru”
 • Kuba Ludvik, češki slikar (Podebrady, 1863. – Prag, 1956.)
  • Naziv djela: Kula uz Staru ćupriju u Mostaru
  • Napomena: Objavljeno u Nadi 4 (pouci, zabavi i umjetnosti), književni časopis, Sarajevo, 1898.
 • Kujačić Mirko, akademski slikar i pedagog (Kolašin, 1901. – Mostar, 1987.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Napomena: Objavljeno u ”Knjiga o Mostaru”
  • Naziv djela: Stari most, Mostar, 1957.
 • Kunik Karol, akademski slikar (Piestany, Slovačka, 1952.)
  • Naziv djela: Tragedija ljepotice
  • Podaci o djelu: akrilik na kartonu, 70 x 50 cm., 1995., Prag, Češka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: Stare mesto (Stari grad)
  • Podaci o djelu: pastel na papiru, 65 x 5o cm, 2000., Spanja Dolina – Sanska Bystrica, Slovačka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: Slikar suptilnog temperamenta u slikarskom opusu, deset godina je živio i radio u Pragu kao ilustrator za veliku izdavačku kuću a jedno vrijeme radio je i na Akademiji znanosti i umjetnosti u Pragu na odjelu arheologije kao restaurator umjetničkih djela
 • Kurt Ismet, slobodni umjetnik (Mostar, 1943.)
  • Naziv djela: Jedan dan u Mostaru 1993.
  • Podaci o djelu: bareljef, rađeno na staroj tepsiji, materijal bakar presvučen kalajem 70 cm, 2003.
  • Naziv djela: Vizija izlaza
  • Podaci o djelu: bareljef, kombinacija staklo, drvo, bakar, kovano željezo 40 x 60 cm, 2003.
 • Ledić Krešimir-Kreša, akademski slikar i sveučilišni profesor (Mostar, 1933.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 50 x 70 cm, 2003., vlasništvo autora
 • Liebscher K.
  • Naziv djela: Stari most preko Neretve
  • Napomena: Djelo iz knjige ”Ku Brehum Adrie, od Sarajeva do Dubrovnika” Jana Treštik. Naklada J. Otty, Prag 1897.
 • Lubarda Petar, crnogorski slikar (Ljubotin, 1907. – 1974.)
  • Naziv djela: Most u Mostaru
  • Napomena: Objavljeno u ”Knjiga o Mostaru”
 • Melcher Zlatko, akademski slikar (Mostar, 1949.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 65 x 55 cm, 2004. Zagreb
 • Meštrović Ivan Ivica, slikar amater, mr. sc. strojarstva (Herceg Novi, 1953.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 40 x 30 cm., 2003., Split, vlasništvo autora
 • Michel Mossetig Agathe, slikarica (Beč, 1912. – 1997.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Napomena: Slike su ilustracija u knjigama oca, austrijskog književnika Roberta Michela, Beč 1905.
 • Mićković Florijan Vlado, akademski kipar (Mostar, 1935.)
  • Naziv djela: Stari most, 2003.
 • Mihajlović Zdravko, akademski slikar i restaurator (Kukuljani, Srpce, 1949. – Beograd, 1999.)
  • Naziv djela: Snjegovi bijeli opet...
  • Podaci o djelu: ulje na kartonu, 20 x 20 cm, 1987. Mostar, slika je u vlasništvu Dike i Omera Džudže, Mostar
 • Miladin Želimir Dado, akademski slikar (Mostar, 1942. – 1996.)
  • Naziv djela: Vječni most
  • Napomena: Most, br. 110-111 (21-22), I-II 1999.
 • Milosavljević Predrag-Peđa, akademski slikar i esejist (Lužnice kod Kragujevca, 1908. – Beograd, 1987.)
  • Naziv djela: Neretva van vremena, 1978.
  • Naziv djela: Stari most
  • Naziv djela: Mostar, 1971.
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru, 1977.
  • Naziv djela: Stari most II, 1977.
  • Naziv djela: Radosti sa Neretve, 1968.
  • Naziv djela: Most van vremena, 1978.
 • Motika Antun, akademski slikar i kipar (Pula, 1902. – Zagreb, 1992.)
  • Naziv djela: Mostar
 • Muratović Mehmed, akademski slikar (Ivangrad, Crna Gora, 1955.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 50 x 65cm, 2003. Mostar
 • Muratović Sead, slobodni slikar (Peć, Kosovo, 1979.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 78 x 70 cm, 2001. Mostar
 • Mustagrudić Srećko, kolekcionar umjetničkih djela i numizmatičar (Mostar, 1952.)
  • Napomena: Od 1993. stalno nastanjen s obitelji u gradu Pieštany, Republika Slovačka; između ostalog bavi se i galerijskom djelatnošću

A-C » D-J » K-M » N-S » Š-W

This page

Description:

 • Appendix III – Data about authors of the paintings with Old Bridge motive – [K-M]
 • No English page – in full text version

You are here:

Accesskeys:

 • s – Skip navigation

Last updated:

 • 2004-11-06

Copyright © 2004. Read about Copyright and Privacy.

Valid XHTML 1.0!