Index About Content Appendix Thanks Contact Info Search

Appendixes :: Appendix III

« »

Data about authors of the paintings with Old Bridge motive [A-C]

 • Alihodžić Muhamed, slikar amater (Sarajevo, 1941.)
  • Naziv djela: Nova historija, Napomena: Mostar 2004.
 • Anđelić Zoran
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 70 x 50 cm, 2003. Mostar
 • Antunović Ljiljana, slikar (Zagreb, 1971.)
  • Naziv djela: Stari most I
  • Podaci o djelu: kombinirana tehnika/akvarel, ulje, tempera, 58 x 38,5 cm, 2002. Mostar, vlasništvo autora.
  • Naziv djela: Stari most II
  • Podaci o djelu: kombinirana tehnika/akvarel, ulje, tempera, 58 x 38,5 cm, 2002. Mostar, vlasništvo autora.
 • Aranđelović Bratoljub Bata, slikar (Vučje, Niš, 1953.)
  • Naziv djela: Grad grade bele rade
  • Podaci o djelu: tempera na drvu, 51 x 26 cm, 1987. Mostar, u vlasništvu Rade Marušića
 • Asboth Van Johan
  • Naziv djela: Die Brücke von Mostar, 1888.
  • Napomena: Objavljeno u ”Bosnien und die Herzegowina”, Wien 1888., Alfred Bolber
 • Avelot Henri, francuski slikar (Saint-Germain-en-Loyen, 1934.)
  • Naziv djela: Most u Mostaru
  • Napomena: Montenegro, Bosnie, Herzegovine, Paris; 1894. (humoristični i satirični putopis, koautor sa J.D. de la Neziere, francuskim slikarom)
 • Badžak Adnan, primijenjeni umjetnik (Mostar, 1958.)
  • Naziv djela: Stari Mostar
  • Podaci o djelu: bareljef, 70 x 70 cm, 1996. Mostar
 • Bakamović Đenad, slobodni umjetnik (Mostar, 1958.)
  • Naziv djela: Rapsodija u plavom I
  • Podaci o djelu: akvarel, 55 x 75 cm, 2003. Mostar
 • Balić Titomir, slikar amater (Mostar, 1952.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 38 x 48 cm, 2002. Mostar, vlasništvo autora
 • Baljić Habib, slikar amater (Stolac, 1964.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 70 x 90 cm, 2004. Mostar
 • Batlak Nijaz, slikar (Mostar, 1932 – Mostar, 2004.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: akvarel, 35 x 45 cm, 2004. Mostar
 • Batlak Salko, slikar (Mostar, 1955.)
  • Naziv djela: Portret mosta
  • Podaci o djelu: ulje, 40 x 50 cm, 2003. Mostar
 • Becić Vladimir, akademski slikar
  • Naziv djela: Stari most, 1974.
 • Bećirspahić Nijaz, akademski slikar (Prozor, 1962. )
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: papir, tempera, 70 x 50 cm, 1989. Prozor; slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: N. Bećirspahić je završio likovnu akademiju u Sarajevu; radio je u Prozoru u fabrici tekstila kao dizajner-kreator; u ratu je otišao sa obitelji u Kanadu
 • Behmen Mirzo, (Mostar, 1944.)
  • Naziv djela: Stari most na kamenu
  • Podaci o djelu: ulje na kamenu, 10 x 15 cm, 2003. Mostar
 • Beljkašić Dobrivoje, akademski slikar
  • Naziv djela: Motiv iz Mostara – Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 57 x 41 cm, Sarajevo 1960.; slika je u vlasništvu Tanje i Peđe Pošković
 • Berber Mersad, akademski slikar (Bosanski Petrovac, 1940.)
  • Naziv djela: Mostari i barbari, Mostar 1995.
  • Napomena: Slika je objavljena na koricama istoimene knjige Alije Kebe
 • Bernadić Ivan Ivica, muzičar, slikar amater (Mostar, 1943.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 41 x 30 cm, 1990. Sarajevo, vlasništvo autora
 • Bernt Rudolf, austrijski slikar i arhitekt (Neukirchen, 1844. – Pottenstein, 1914.)
  • Naziv djela: Mostar (gravura) Stari most u Mostaru
  • Napomena: Rad objavljen u ”Österreich- ungarische Monarchie in Wort und Bild”, Wien 1901., Verlag Ulfreb Golber
 • Borovina Vojmir, akademski slikar i likovni pedagog (Orebić, 1928.)
  • Naziv djela: Stari most I; Stari most II; Stari most III
  • Podaci o djelu: kombinirana (tempera i uljani pastel), 70 x 50 cm, 1983. Mostar, slike su u vlasništvu autora
 • Brkić Akif, samouki skulptor (Buhovlje kod Nevesinja, 1936.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: orah drvo, 80 x 35 cm, 1999. Mostar
 • Bubalo Vjekoslav, fotograf (Mostar, 1948.)
  • Napomena: vlasnik Foto studija ”Viki ” Mostar
 • Bucherer Max, švicarski slikar i grafičar (Basel, 1883. – Locarno, 1974.)
  • Naziv djela : Stari most na Neretvi u Mostaru, 1911. Stari most u Mostaru
  • Napomena: Objavljeno u knjizi ”Putovanja po carevinskim zemljama. Slike i skice iz Bosne i Hercegovine”, 1912.
 • Buljina Ibrahim, (1935.)
  • Naziv djela: Kameni cvijet – Stari most
  • Podaci o djelu: kolor-raster na platnu, 70 x 50 cm, 1998. Mostar
  • Naziv djela: Stari most u septembru
  • Podaci o djelu: kolor-raster na platnu, 45 x 60 cm, 1988. Mostar
 • Burić Bećir, (Sarajevo, 1963.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 96 x 77 cm, 2002. Mostar
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: emajlirani bareljef, 120 x 80 cm, 2003. Mostar
 • Çolpan Nusret, minijaturist
  • Naziv djela: Zlatna dob (The Golden Age)
  • Napomena: knjiga ”The golden age-sixteenth century”, Ankara, 2000.
 • Čelebić Armen, slikar amater (Mostar, 1972.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: bakrorez, 23 x 30 cm, 2004. Mostar
 • Čelebić Sulejman, primijenjeni umjetnik (Mostar, 1918. – Mostar, 1997.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: bakrorez, 50 cm, 1991. Mostar
 • Čermak František, prof. akademski slikar (Prag, 1822. – 1884.)
  • Naziv djela: Mostar
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 150 x 100 cm, nedatirano (pretpostavka 1850-1851.), Mostar/ Čečki Krumlov, Češka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: Mostar
  • Napomena: Historijski slikar iz Praga od 1837. do 1849. student u klasi prof. Rubena i prof. Tkadlika, specijalizacija u Parizu 1856.; od 1878. pa do smrti bio je profesor na Praškoj akademiji likovnih umjetnosti
 • Ćatović Šefik Fiko, samouki slikar (Mostar, 1949. – Mostar, 1994.)
  • Naziv djela: Sjećanje na Most i mlinice, 1978.
  • Napomena: Slika je u vlasništvu obitelji Petrić
 • Ćurić Ahmo, ljekar, slikar amater (Mostar, 1930. – Mostar, 2003.)
  • Naziv djela: Stari most sa kulom Helebinovkom
  • Podaci o djelu: akrilik, 30 x 40 cm, 2003.

A-C » D-J » K-M » N-S » Š-W

This page

Description:

 • Appendix III – Data about authors of the paintings with Old Bridge motive – [A-C]
 • No English page – in full text version

You are here:

Accesskeys:

 • s – Skip navigation

Last updated:

 • 2004-11-06

Copyright © 2004. Read about Copyright and Privacy.

Valid XHTML 1.0!