Index About Content Appendix Thanks Contact Info Search

Appendixes :: Appendix III

« »

Data about authors of the paintings with Old Bridge motive [D-J]

 • Dinnes Manfred
  • Naziv djela: ”Hommage an Mostar” III
  • Napomena: ”Slovo” Mostar, 1995.
 • Dizdar Ekrem Moca, građ. tehničar, slikar (Niš, 1949.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: akvarel, 31 x 39,5 cm, 2002.
  • Naziv djela: Čardak i Halebija
  • Podaci o djelu: olovka u boji, 48 x 48 cm, Mostar 2002.
 • Drljača Lazar, akademski slikar (Buševići kod Bosanske Krupe, 1881. – Konjic, 1970.)
  • Naziv djela: Mostar u maju
  • Napomena: Objavljeno u ”Knjiga o Mostaru”
  • Naziv djela: Stari Mostar
  • Naziv djela: Stari most I, 1930.
  • Naziv djela: Stari most II, 1939.
 • Džidić Pero, (Mostar, 1952.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: reljef u bakru, 128 x 84 cm, 2003. Mostar
 • Džudža Mustafa, Muto, arhitekt (Mostar, 1940.)
  • Naziv djela: Maketa ”Stari most”, 1995.
 • Džumhur Zulfikar – Zuko, putopisac, pisac, slikar i karikaturist (Konjic, 1920. – Herceg Novi, 1989.)
  • Naziv djela: Ćuprija u Mostaru
  • Napomena: Slika je objavljena u knjizi ”Pisma iz Azije” u izdanju Prve književne komune u Mostaru
  • Naziv djela: Stari most
  • Napomena: Ilustracija u knjizi Ive Andrića ”Na kamenu u Počitelju”, PKK, Mostar, 1975.
  • Naziv djela: Mostar
  • Podaci o djelu: Most, br. 98 (9), VI-VII 1997.
  • Naziv djela: Stari Mostar
  • Podaci o djelu: objavljeno u ”Svijet”, 03.10.1996.
 • Fazlić Nadija, akademski slikar i kipar (Mostar, 1949.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: koža i gips, 120x 150 cm, Sidney 1999., slika je u vlasništvu Alije Behmena, Sarajevo
 • Gaš Muhamed Mujo, PA odsjek likovne kulture (Mostar, 1978.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: akrilik na kartonu, 25 x 17 cm, 2003. Mostar
 • Glibo Dinko, akademski slikar (Mostar, 1971.)
  • Naziv djela: Stari most, Italija, 2001.
 • Goclowsky Piotor, akademski slikar (Krakow, Poljska, 1938. – 2002.)
  • Naziv djela: Mostar
  • Podaci o djelu: akril na kartonu, 68 x 49 cm, 1983. Mostar-Dubrovnik, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: Za vrijeme studijskog boravka u Jugoslaviji napravio je više slika Mostara, Dubrovnika i Počitelja
 • Govorčin Mišo, primijenjeni umjetnik-fotograf (Nevesinje, 1959.)
  • Naziv djela: Most
  • Podaci o djelu: fotografika, IV-VI 1989.
 • Grubišić Ivica, umjetnički fotograf (Ljubuški, 1915. – Mostar, 1989.)
  • Naziv djela: Emirova lasta I
  • Podaci o djelu: umjetnička fotografija, 1960. Mostar, fotografija u vlasništvu Emira Balića
 • Hadžić Armin, umjetnički fotograf (Mostar, 1969.)
  • Naziv djela: Snoviđenje
  • Podaci o djelu: umjetnička fotografija, 1993. Mostar, vlasništvo autora (koautor Buljko Almin)
 • Hadžić Jakub, umjetnički fotograf (Glamoč, 1942.)
  • Napomena: vlasnik Foto studija ”Hadžić” Mostar
 • Hamzić Mirza, akademski slikar-grafičar (Mostar, 1936.)
  • Naziv djela: Plakat proslave 400. g. Starog mosta, prva nagrada, Mostar 1966.
  • Plaketa grada Mostara, Mostar 1970., dodjeljivana svake godine 14. februara uz Dan oslobođenja Mostara
  • Podaci o djelu: plakat, 100 x 70 cm, 1966. Mostar, vlasništvo autora
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: crtež, Mostar 1966.
 • Handžić Ekrem, slikar (Sarajevo, 1935.)
  • Naziv djela: Mostar noću I
  • Podaci o djelu: akrilik, 30 x 15 cm, 2002. Mostar – Art studio
  • Naziv djela: Feniks
  • Podaci o djelu: akrilik, 120 x 100 cm, 2004. Mostar – Art studio, vlasništvo autora
 • Hasanagić Muris, slikar amater (Mostar, 1939. – 2004.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: aquarelle, 40 x 50 cm, 1999. Nancy, Francuska, vlasništvo autora
 • Haupt Rudolf, njemački slikar i ilustrator (Leipzig, 1908. - ?)
  • Naziv djela: Die Alte Brücke – Mostar (Stari most)
  • Podaci o djelu: akvarel
 • Hebib Adin, akademski slikar (Mostar, 1955.)
  • Naziv djela: Moj grad I, ciklus ”Djetinjstvo”; Moj grad II, ciklus ”Djetinjstvo”
  • Podaci o djelu: kombinovana tehnika, ulje na platnu, 80 x 60 cm, 2004. Sarajevo
 • Hesshaimer Ludwig, austrijski oficir, slikar (Kronstadt, 1872. – Rio de Janeiro, 1956.)
  • Naziv djela: Die große Römerbrücke von Mostar, 1910. (Veliki rimski most u Mostaru)
  • Napomena: Slika je objavljena u knjizi ”Miniaturen aus der Monarchie”, Wien 1992.
 • Hohnjec Kakarigi Željka, slikar i pjesnik (Zagreb, 1948.)
  • Naziv djela: Pegazi vraćaju Stari most
  • Podaci o djelu: grafika, 21 x 29,4 cm, 1995. Zagreb
 • Honđo Salih Salko, slikar amater (Jablanica, 1933.)
  • Naziv djela: Stari most iz 1800.
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 64 x 49 cm
  • Naziv djela: Trenutak u plavom
  • Podaci o djelu: akrilik na kartonu, 64 x 49 cm, 2003. Mostar
 • Hrasnica M.
  • Naziv djela: Stari most, Mostar 2000.
  • Napomena: vlasništvo galerije ”Domicil”
 • Husković Adem, slikar amater (Mostar, 1956.)
  • Naziv djela: Kameni luk
  • Podaci o djelu: ulje, 100 x 70 cm, 2002. Mostar
  • Naziv djela: Stari grad
  • Podaci o djelu: ulje, 1000 x 70 cm, Mostar, 2002.
 • Ibrulj Hamo, akademski slikar (Ljubuški, 1946.)
  • Naziv djela: Stari most II; Stari most III
 • Ilijahu Eli
  • Naziv djela: Snoviđenje
  • Podaci o djelu: pastel, Haifa 1993.
  • Naziv djela: Na lijepoj plavozelenoj Neretvi
  • Podaci o djelu: ulje, Haifa 1997.
 • Ivanišević Đorđo, akademski slikar (Ortiješ kod Mostara, 1956.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: ulje na platnu, 70 x 50 cm, 1990. Mostar
  • Napomena: vlasništvo Galerije ”Domicil” Mostar
 • Ivanković Branko Mito, kipar (Livno, 1954.)
  • Naziv djela: Stari most u Mostaru / Hercegovački pršut
  • Podaci o djelu: visoki reljef u duborezu (orah), nepravilan oblik 45 x 60 cm, 2004. Livno, vlasništvo autora
 • Ivanović Miodrag, slikar i fotograf (Podgorica, Crna Gora, 1947.)
  • Naziv djela: Mostarski most u noći
  • Podaci o djelu: tempera na papiru, 64 x 49 cm, 1971. Mostar, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: Slikar i fotograf koji je zaposlen kao kamerman na televiziji Crne Gore
 • Jakirović Alica, umjetnik slikar (Mostar, 1956.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: lavirani crtež, 42 x 30 cm, 2002., vlasništvo autora
  • Naziv djela: Juče, danas, sutra
  • Podaci o djelu : akvarel, 70 x 50 cm, 1999. Mostar
  • Naziv djela: Demirli pendžer
  • Podaci o djelu: akvarel, 60 x 45 cm, 2003. Mostar, vlasništvo autora
 • Jakirović Anel, slikar (Mostar, 1982.)
  • Naziv djela: Duh Starog mosta
  • Podaci o djelu: akrilik na platnu, 50 x 40 cm, 2001. Mostar, vlasništvo autora
 • Jakirović Đani, odsjek slikarstvo PA (Mostar, 1978.)
  • Naziv djela: Stari most I; Stari most II
 • Jakubis Oskar, slikar (Topolciany, Slovačka, 1957.)
  • Naziv djela: Stari most u djeliću sekunde pred rušenjem
  • Podaci o djelu: akrilik na platnu, 110 x 80 cm, 2000. Piestany, Slovačka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: Još je Kuli nebo visoko a mostu druga obala daleko (Este je Vezy nebo visoko a druhy breh mostu daleko)
  • Podaci o djelu: akril na platnu, 76 x 62cm, 2002., Piestany, Slovačka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: Most nade, treća obala Neretve
  • Podaci o djelu: akrilik na platnu, 90 x 66 cm, 2003., Bratislava (slikar tamo ima drugi atelje pored ateljea u Piestanima), slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Naziv djela: Noć kad su obale bile samo obale Neretve
  • Podaci o djelu: akrilik na šperploči, 75 x 49 cm, 2000. Piestany, Slovačka, slika je u vlasništvu Srećka Mustagrudića
  • Napomena: Pohađao je srednju umjetničku školu, privatni studio kod čuvenog prof. Albina Brunovskog, kao i likovnu akademiju u Beču 1991-93.; slikar je duboko dirnut sudbinom mosta a svjestan njegove veličine i impozantnosti, te je iz tog razloga u periodu 2000-2003. naslikao 4-5 verzija i bezbroj studija
 • Janičić Aleksandar, primijenjeni slikar (Mostar, 1940.)
  • Naziv djela: Stari most
  • Podaci o djelu: rađen na bakru, iskucavanje po principu mozaika, 35 x 38cm, Mostar 1996.
  • Naziv djela: model Starog mosta
  • Podaci o djelu: lijevanje polimera sa pigmentom, 20 x 8 x 2,5 cm, Mostar 2000.
 • Jurkić Gabrijel, akademski slikar (Livno, 1886. – Franjevački samostan u Gorici pored Livna, 1974.)
  • Naziv djela: Stari most (Mostar), 1930.
  • Podaci o djelu: ulje na kartonu, 25 x 33 cm

A-C » D-J » K-M » N-S » Š-W

This page

Description:

 • Appendix III – Data about authors of the paintings with Old Bridge motive – [D-J]
 • No English page – in full text version

You are here:

Accesskeys:

 • s – Skip navigation

Last updated:

 • 2004-11-06

Copyright © 2004. Read about Copyright and Privacy.

Valid XHTML 1.0!