Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 194 (105 - nova serija)

Godina XXXI januar/siječanj 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Salko Šarić
50 godina Simfonijskog orkestra u Mostaru

– Prilog za historiju –

U maju 2004. godine napunilo se punih pedeset godina od osnivanja Simfonijskog orkestra u Mostaru.

Sa pripremama za njegovo osnivanje počelo se 1953. godine, tako što je tadašnji direktor mostarskog Narodnog pozorišta Safet Ćišić (13.10.1922.-08.07.2000.) inicirao da se pri Pozorištu formira orkestar. On u Mostar dovodi Alfreda Tučeka (1904.-1987.) člana orkestra Sarajevske opere. Uprava Pozorišta potpisala je s Tučekom ugovor na godinu dana, dajući mu zadatak da s njom zajedno vrši pripreme na stvaranju orkestra, a da ostatak vremena provede na radu u Muzičkoj školi, kao nastavnik violine. Pozorište je Tučeku dodijelilo i dvosoban stan bivšeg umjetničkog rukovodioca Svete Milutinovića.

Konkurs za prijem muzičara u članstvo Gradskog salonskog orkestra

Konkurs za prijem muzičara u članstvo Gradskog salonskog orkestra

U septembru 1953. godine uprava Pozorišta raspisuje konkurs za prijem muzičara u članstvo Gradskog salonskog orkestra. Istog mjeseca konkurs je zaključen i izvršena je audicija poslije koje je uprava Pozorišta potpisala ugovor sa petnaest članova. U oktobru 1953. godine otpočele su prve probe. Prvi nastup su imali 28.11.1953. godine u dvorani Narodnog pozorišta na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike 29. novembra. Početkom 1954. godine uprava Narodnog pozorišta poručuje niz instrumenata potrebnih za rad orkestra (timpane, trube, palice, klavir, pultove) i za to izdvaja 411.740 dinara. U cilju daljeg organizacionog stabiliziranja orkestra u februaru 1954. godine uprava Pozorišta stavila je na repertoar muzičku predstavu ”Đido” autora Veselinovića i Brzaka i na taj način praktično počela koristiti Orkestar. Svoj drugi nastup Salonski orkestar u Mostaru imao je u dvorani Narodnog pozorišta 08.03.1954. godine (repertoar prvog i drugog koncerta Salonskog orkestra objavljen je u knjizi ”Simfonijski orkestar u Mostaru” na stranicama 32. i 33.). Uporedo se radilo i na tome da se Orkestar osamostali i u tome se i uspijeva. Uprava Pozorišta je smatrala da su sazreli svi uvjeti da se Gradski salonski orkestar odvoji od njenog dosadašnjeg vođenja i ozakoni kao posebna samostalna kulturna ustanova. Paralelno su izvršeni poslovi oko pravljenja Statuta, usvajanja budžeta i uvođenja nove kulturne institucije u Službeni list BiH.

Dana 08. maja 1954. godine fiksiran je datum za prvi javni koncert Gradskog orkestra u Mostaru. Toga dana je priređena svečanost proglašenja nove samostalne kulturne institucije u Mostaru koja umjesto Gradski salonski orkestar mijenja naziv u Gradski orkestar u Mostaru (1958. ova institucija mijenja naziv u Simfonijski orkestar, Mostar).

Program svečanog koncerta bio je sljedeći: M. Rhode ”Besmrtni Verdi”; P. Čajkovski ”Pikova dama” – fantazija; J.S. Svendsen ”Romanca, za violinu i orkestar”; J. Offenbach ”Orfej” – uvertira; Đ. Prejac ”Vu plavem trnaci”; A. Hallecker – Z. Bradić ”Od Splita do Dubrovnika”; A. Tuček ”Pjesmom u prirodu” i ”Pjesma Mostaru”. Solisti su bili Alfred Tuček, violina; Z. Vrljić i M. Lasić, soprani, A. Benz, bariton i Zorko Nikolić, tenor.

Godine 1979. mostarski Simfonijski orkestar proslavlja 25 godina od osnivanja. Tim povodom, iste godine, štampana je i prigodna monografija o djelatnosti Orkestra pod nazivom ”Simfonijski orkestar u Mostaru”. U ovoj knjizi premijerni koncerti hronološki su bilježeni tek od 06.04.1957. godine. Uvidom u arhivu Narodnog pozorišta pronašli smo i premijerne koncerte održane do tog perioda, pa ih donosimo kao prilog historiji ove mostarske kulturne institucije.

Propušteni premijerni koncerti u navedenoj knjizi o mostarskom Simfonijskom orkestru su: koncert u dvorani Narodnog pozorišta 08.05.1954. godine, dirigent Alfred Tuček, solisti Alfred Tuček, violina, Z. Vrljić i M. Lasić, soprani, A. Benz, bariton, Zorko Nikolić, tenor. Zatim su na rasporedima Pozorišta zabilježena dva koncerta Gradskog orkestra 15.11.1954. godine kojim je dirigovao Alfred Tuček (ostali podaci nisu poznati).

Zatim koncerti u čast desetogodišnjice oslobođenja Mostara 11. i 13.02.1955. godine. Dirigent je bio Alfred Tuček, solistica Desanka Leđanac, sopran iz Sarajeva; zatim slijedi koncert održan 24.03.1955. godine, dirigent je bio Alfred Tuček, a solistica Vanda Cistler, sopran iz Sarajeva. Dana 24.05.1955. godine održan je koncert u čast rođenja maršala Tita pod nazivom ”Koncert opernih arija”, dirigent je bio Alfred Tuček, solistica Vanda Cistler, sopran iz Sarajeva. Dana 27.08.1955. održan je koncert Gradskog orkestra i hora ”Abrašević”. Koncert povodom oslobođenja Mostara, održan je 12.02.1956. godine. Dirigent je bio Alfred Tuček a solisti Pavle Stojković, čelo, iz Sarajeva i hor ”Abrašević”. U čast 200 godina od rođenja W.A. Mozarta održani su koncerti 08.04.1956. godine u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent je bio Alfred Tuček, a solistica je bila Sofija Deželić, klavir, Sarajevo. Održan je i koncert 27.10.1956. u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent je bio Alfred Tuček, a solist Vladimir Marković, violina, Dubrovnik. U ovoj godini dogodilo se prvo gostovanje mostarskog Gradskog orkestra. Bilo je to gostovanje u Splitu u septembru 1956. godine. Dana 21. januara 1957. godine održan je koncert na kome je također dirigirao Alfred Tuček, a solisti su bili Tatjana Kartelj, klavir, iz Sarajeva i Mira Bačić-Kujundžić, sopran iz Sarajeva. U popisu, u navedenoj knjizi, nedostaju i koncerti održani 17.02.1957. i 21.02.1957. dirigent je bio Alfred Tuček, a solisti Vanda Cistler, sopran i Stjepan Šajfar, tenor, oboje iz Sarajeva. Bilježimo i koncert 18.05.1957. godine. Dirigirao je Alfred Tuček, a solistica je bila Nada Šterle-Miler, sopran iz Beograda. Za 1958. godinu, u navedenoj knjizi, nedostaje koncert održan 31.05.1958. godine u čast Dana borca. Ovaj koncert je održan u suradnji sa apsolventima Muzičke škole u Mostaru. Koncertom je dirigirao Alfred Tuček, a solisti su bili Mihajlo Žadonji, violina i Muamer Kulukčija, flauta. Za godinu 1965., u ovoj knjizi, propušteni su koncerti održani u dvorani Narodnog pozorišta 01. i 22.03. i 20.06.1965. godine (ostali podaci o ovim koncertima nisu poznati).

Kako je u posljednjem ratu zgrada Simfonijskog orkestra u potpunosti uništena, pa tako i dokumentacija o djelatnosti ove institucije kulture, u prilogu donosimo popis koncerata održanih od 1979. godine koji su zabilježeni u mostarskom nedjeljniku ”Sloboda”.

U 1979. godini zabilježeni su ovi nastupi: ”Svečani koncert povodom 25. godina djelovanja” u dvorani Narodnog pozorišta 14. i 15.05.1979. godine. Dirigent: Alfred Tuček, Mostar. Solisti: Blaženka Cigić-Milić, sopran, Zagreb. Gordana Marić, mezzosopran, Zagreb i Renata Prizmić, učenica mostarske Muzičke škole. Dvorana Narodnog pozorišta 14. i 15.05.1979. godine. U junu 1979. godine Orkestar gostuje u gradovima SSSR-a: Moskvi, Lenjingradu, Rigi i Viljnusu. Orkestrom je dirigirao Abid Kusturica iz Mostara. U septembru 1979. godine održan je koncert pod nazivom ”Najdraže pjesme i arije”. Solistice su bile Ana Ivanišević, sopran, Sarajevo i Blaženka Cigić-Milić, sopran, Zagreb. Dana 14.09.1979. godine održan je koncert. Dirigent je bio Maksimilijan Cenčić, a solisti Silvija Vojnić-Purčar, Zagreb i Dušan Bugarin, tenor, Sarajevo. Koncert održan u dvorani Narodnog pozorišta 12.10.1979. godine. Dirigent Maksimilijan Cenčić, solist Mladen Glavinović, oboa, Dubrovnik. U dvorani Narodnog pozorišta 18.10.1979. godine održano je kamerno izvođenje opere ”Don Pasquale” G. Donizettia. Dirigent: Miroslav Homen, Sarajevo. Solisti: Gertruda Munitić, sopran, Sarajevo, Dušan Bugarin, tenor, Sarajevo, Vasil Marčev, tenor, Sarajevo i Antun Mosina, tenor, Rijeka. U dvorani Narodnog pozorišta održan je koncert 16.11.1979. godine. Dirigent je bio Aleksandar Kowalsky, Sarajevo. Solistica: Meliha Kulukčija, klavir, Mostar. U decembru 1979. godine u dvorani Doma JNA održan je koncert. Dirigent: Miroslav Homen, Sarajevo. Solist: Viktor Erjesko, klavir, SSSR. Dana 14.12.1979. godine održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent Franc Klinar, Beograd. Solisti: Ivica Kaleb, Ljubljana i Tomislav Ivačić, violončelo, Mostar.

(napomena: u dvorani Narodnog pozorišta održani su koncerti 12.01.1979. i 28.09.1979. godine, nema podataka o učesnicima)

Dana 11.01.1980. održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta u Mostaru. Dirigent: Miroslav Homen, Sarajevo. Solist: Andrej Korsakov, SSSR. U dvorani Doma JNA održan je koncert 08.02.1980. godine. Dirigent: Julije Marić, Sarajevo. Solist: Stjepan Rabuzin, hornist, Beograd. Dana 14.02.1980. godine Duvački orkestar Simfonijskog orkestra u Mostaru održao je ”Promenadni koncert”. U dvorani Narodnog pozorišta održan je koncert 21.02.1980. godine: Dirigent: Franc Klinar, Beograd. Solist: Radmila Bakočević, Beograd. U dvorani Doma JNA održan je koncert 05.03.1980. godine. Dirigent: Franc Klinar, Beograd. Solist: Pietro Cavaliere, klarinet, Dubrovnik. Dana 14.03.1980. održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Abid Kusturica, Sarajevo. Solist: Svjetlana Potanina, klavir, Moskva, SSSR. Koncert održan 20.03.1980. u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent Igor Đodrov. Solisti: Tripo Simonuti, violina, Beograd i Daniel Kirn, orgulje, Beograd. Na dan 08.04.1980. održano je koncertno izvođenje Verdijeve opere ”Rigoleto”. Dirigent: Miroslav Homen, Sarajevo. Solisti: Gertruda Munitić, sopran, Sarajevo, Margit Tomik, Sarajevo, Dušan Bugarin, tenor, Sarajevo, Vasil Marčev, Sarajevo i Krunoslav Cigoj, Zagreb. U dvorani Doma JNA održan je koncert 03.06.1980. godine. Dirigent Nikola Debelić, Sarajevo. Solist: Dejan Bravničar, violina, Ljubljana. Dana 17.06.1980. godine održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Teodor Romanić, Sarajevo. Solist: Ljubomira-Minja Kolak, klavir, Zagreb. U dvorani Narodnog pozorišta održan je koncert i 20.06.1980. godine. Program i učesnici ovoga koncerta nisu poznati.

Boris Papandopulo dirigira Simfonijskim orkestrom Mostar na praizvedbi svoga djela ”Poema o Mostaru”, 13.2.1981.

Boris Papandopulo dirigira Simfonijskim orkestrom Mostar
na praizvedbi svoga djela ”Poema o Mostaru”, 13.2.1981.

Koncert održan u februaru 1981. godine u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Frano Krasovac, Mostar. Solisti: Asim Delibegović, violina, Sarajevo i Feđa Rupel, flauta, Ljubljana. U dvorani Narodnog pozorišta 13.02.1981. godine je bilo premijerno izvođenje ”Poeme o Mostaru” Borisa Papandopula. Dirigent: Boris Papandopulo. Solisti: Sintija Hansel-Bakić, sopran, Split i Ante Mijač, bas, Zagreb. Koncert održan u martu 1981. godine u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Miroslav Homen, Sarajevo. Solisti: Radmila Smiljanić, Beograd i Dušan Bugarin, tenor, Sarajevo. U aprilu 1981. godine održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Teodor Romanić, klavir, Sarajevo. Solist: Aleksandra Romanić, Sarajevo. U maju 1981. godine u dvorani Narodnog pozorišta održan je koncert apsolvenata Muzičke škole u Mostaru uz suradnju Simfonijskog orkestra. Dirigent: Frano Krasovac, Mostar. Solisti: Mario Andrijanić, flauta; Renata Prizmić, violina; Nelica Raslić, Dubravka Soldo, Svjetlana Tišma, klavir i Goran Turkalj, klarinet. U maju 1981. održan je koncert u dvorani Narodnog pozorišta. Dirigent: Teodor Romanić, Sarajevo. Solist: Andras Kiss, violina, Mađarska. U junu 1981. godine održan je koncert Simfonijskog orkestra i hora Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Dirigenti: Frano Krasovac i Abid Kusturica. (Koncert je održan u sklopu Šantićevih večeri poezije). Dana 22.09.1981. održan je koncert Simfonijskog orkestra za učenike O.Š. ”Bijeli Brijeg”. Iste večeri održan je i koncert u Đačkom domu ”Dule Mučibabić”. Dirigent: Frano Krasovac, Mostar. Solist: Gertruda Munitić, sopran, Sarajevo. U decembru 1981. godine održan je simfonijski koncert povodom 27. godina djelovanja Radničkog univerziteta u Mostaru. Dirigent: Frano Krasovac, Mostar. Solist: Gertruda Munitić-Racković, sopran, Sarajevo.

(nastaviće se)

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-02-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden