Мост - Индекс
Мост - Претплата
Фикрет Ибричић: Аутопортрет [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 183 (94 - нова серија)

Година XXX фебруар/вељача 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Абдулах Талунџић
Бајракли џамија у Београду

(запаљена 17/18. марта 2004. године)

Хисторијски подаци

Од многобројних монументалних објеката, а напосе џамија, који су Турци изградили за вријеме своје владавине од три стотине година са малим прекидима, у Београду, остала је само ова, поткуполна џамија скромних димензија и архитектуре.

Бајракли џамија у Београду звала се раније Чокаџи хаџи-Алије џамија, што је познато из вакуфнаме Хусеин-ћехаје, који ју је обновио 1741. године.

Џамије обично носе име добротвора, вакифа (легатора), који је финансирао њену изградњу. Како се види, ова џамија не носи име добротвора, него је данашње име добила (изгледа) по томе што је на њој истицан бајрак између подне и икиндије, да би се муслимани који су становали на нижим дијеловима – на дунавској страни Београда равнали у обављању молитви – намаза.

Но, има мишљења да је она добила тај назив као прва џамија која је подигнута у Београду, као она која носи бајрак пред другим београдским џамијама. Ваља напоменути да је и на џамији Султан Махмуда, која се налазила на Калемегдану, а изграђена је у доцнијем периоду од Бајракли џамије, такође је имала бајрак на мунари.

У српским споменицима из XIX стољећа, Бајракли џамија се увијек називала „Бајрак“ џамија и стављају је у својим описима на прво мјесто.

О овој џамији др. Хазим Шабановић не наводи ништа осим да је саграђена послије 1660. године.

По једном податку који ми је испричао рахметли професор др. Мехмед Беговић, академик Српске академије наука и умјетности, а према информацији у листу „Бирлик“ у Скопљу 1959. године, Бајракли џамију је подигао Алибег Улук-Гази Хаџиевронос 1523. године.

Бајракли џамија у Београду

Бајракли џамија у Београду

Многи други аутори били су мишљења да је Бајракли џамија саграђена тек 1690. године и да је њен добротвор (вакиф) султан Сулејман II, који је 1690. године повратио Београд од Аустријанаца.

Да је Бајракли џамија задужбина Сулејмана II саопштио је Мехмеду Делићу, за вријеме студија у Истамбулу, један стари имам, који је био на служби у овој џамији. Мехмед Делић се сјетио да би Бајракли џамија могла бити задужбина султана Сулејмана II.

Како је на Гумповом плану из 1688. године уцртана џамија која се види и на талијанском плану из 1696. године, претпоставља се да је Бајракли џамија саграђена између 1666. до 1688. године.

Бајракли џамију су обишли и своје утиске о њеном стању дали Константин Јиричек, познати историчар, 1874. године и Ђ. Барбанти-Бродано 1876. године.

У садашњим књигама катастарског уреда Београда, она се води под називом „Синанова џамија“, што је врло интересантно, јер се тај назив разликује од званичног назива у подацима о попису џамија у Београду 28. јуна 1836. године, које је извршио управник Округа београдског.

За вријеме друге аустријске окупације (1717-1739.), заправо 3. септембра 1730. године, Бајракли џамија је била претворена у католичку цркву и служила је у ту сврху до поновног турског преузимања Београда од Аустријанаца 1739. године. Послије тога, она је поново обновљена као џамија.

Непотпуно поправљена и неповраћена у свој првобитни положај, Бајракли џамија је са малим бројем других џамија: Батал џамија, која се налазила код данашње Савезне Народне скупштине, Дефтердарова џамија у улици Обилићев венац, Бајрамбегова џамија у улици Браће Југовића, код Народног позоришта, која је својевремено била претворена у плинску котларницу за освјетљење Народног позоришта, а раније су у њој биле смјештене турске књиге (према Решидбеју „Чудновати догађаји у Београду“) и девет џамија у шанцу, према попису џамија од 7.3.1865. године, било је тада толико џамија у Београду, а међу њима и Бајракли џамија, које су дочекале дефинитивно напуштање Београда од Турака 1867. године.

Ваља споменути да је Бајракли џамија имала своје непокретности – вакуфска добра, чији су приходи служили за њезино одржавање и издржавање њених службеника.

Бајракли џамија је у Брушовом плану из 1789. године обиљежена као Бајрак-гасен (: Bajrak-gassen). До сада нису познати подаци да је у неком од планова уцртан, (осим објекта џамије и стамбена зграда, која је давно порушена), још неки објекти, а поготово сахат-кула и мувекит хана за мувекита, који је вршио прорачун времена и регулисање механизма сахата према којем би се управљале остале џамије у вароши.

Из наведеног и осталих познатих података, произлази да је назив Бајракли џамија настао крајем XVIII и почетком XIX стољећа, када се она иако скромних димензија и још скромније архитектуре, нашла међу остацима-остатака бивших џамија, као најсачуванија на падинама према Дунаву. Стављањем уобичајеног бајрака за вријеме вјерских празника, остало је тако запамћено код народа до нашега времена.

И послије одласка Турака, у граду је остао извјестан број муслимана махом занатлија, страних турских држављана (поданика) и Рома, српских поданика, као и муслимана славенског поријекла. Нека нам за примјер послужи посластичарница познатог београдског посластичара Пехливана у улици 7. јула на чијој фирми и данас стоји да је основана 1851. године.

Један од потомака те породице био је пред Други свјетски рат дворски лиферант и посланик Народне скупштине, Краљевине Југославије. За живота стекао је велико богатство, међу које спада и десетак кућа на Дедињу.

Поправак џамије

Прва поправка Бајракли џамије извршена је 1868. године. Поправку је извео предузимач Фердинанд Розелт, као најповољнији понуђач. Истовремено је поправљена дворишна зграда уз џамију за имама и из ње је исељен станар Вилхелм Шозберг, кројач. Ево како је до поправке дошло:

Кнез Михајло Обреновић издао је министру просвјете и црквених дјела налог да изабере од постојећих џамија једну џамију и оспособи је за обављање вјерских обреда.

За ту и у ту сврху би изабрана „Бајрак“ џамија.

Министар просвјете и црквених дјела 9.4.1868. године пише министру грађевина:

„Као што Вам је познато, ја сам по налогу Његове Свјетлости наредио, то је изабрана једна овдашња џамија и то по имену названа „Бајрак“ џамија за богомољу мухамеданаца и у одсуству Вашем писао сам президијално господину начелнику грађевина, те је изаслао инжењера Вуковића који је радио оправке по упутству г. управитеља вароши исту џамију и једну до ње кућу за обитавање хоџе прегледао и приложени под/: предрачун преко г. управника вароши поднео ти.“

„Како је речено, оправка је доиста потребна да би се у тој џамији заиста богослужење могло одржати, то пошиљући Вам више наведени предрачун. Имам част молити Вас да изволите даље шта треба наредити да је та оправка потребна и да ако би по предмету исте оправке требало како законодавно решење за употребљавање градње од других правителствених зграда или за издатак нужне суме и т.п. изволите надлежно издејствовати како не би преписком одуговлачило за ствар која потребује да се што скорије сврши (делов. Протокол) Но 981 од 9.4.1868. године.“

На то министар грађевина одговара министру просвете:

„У одговору на Ваше писмо од 9.4.1868. године под Но 981 имам част известити Вас госп. Министре да је Височајшим решењем одобрена за оправку тако названа „Бајрак“ џамија која ће служити за богомољу мухамеданаца и једне куће до исте у којој ће обитавати хоџа 15500 гроша пореских, затим да је ова оправка на лицитацији уступљена предузимачу Фердинанду Розелту, с том обавезности да је дужан буде извршити за 6 недеља дана рачунајући од 20.IV до 2.VI. ове године.“

Министар просвјете и црквених дјела Кнежевине Србије упутио је Државном савету акт Но 1238 од 10. маја 1868. године сљедеће садржине:

„Да не би мухамеданци који се по својим пословима у Београду баве без религиозне утехе били, Његова Светлост благоизволела је наредити да се једна од овдашњих џамија поправи за богомољу њихову. Услед овог високог налога, изабрана је као најцелисходнија „Бајрак“ џамија и министар грађевина као по молби мојој изаслао је стручне људе, те су исту џамију, као и једну кућу до ње, где ће хоџа обитовати, прегледали и као што ме под 3.V. текуће године Но 1062 извештава, поправка би се извршила до 2. јунија текуће године.

Као што је мали број мухамеданаца који овде станују, а по већој чести сиромашног су стања и нису кадри собом издржавати хоџу и мујезина то потписати у име правитељства Његове Светлости моли Државни савет да изволи одобрити следеће:“

био је указ Кнеза Михаила Обреновића који гласи:

Михаил Обреновић III
по милости Божјој и вољи народној Књаз српски

По договору са Државним саветом решили смо и решавамо:
„Да се Министар просвете и црквених дела овласти да може 1. јунија ове године издавати хоџи при овдашњој Бајрак-џамији по 240, а мујезину по 120 талира годишње. Према овом да се сума од 1.800.- гроша пореских, рачунајући више наведену годишњу помоћ од 1. јунија до конца ове рачунске године, изда из суме за ванредне трошкове целом правитељству одређене, а за идућу рачунску годину, да се у буџет стави. Наш Министар просвете и црквених дела и финансија нека ово решење изврше.

М.М. Обреновић, с.р.
18. маја 1868. године у Београду
Министар просвете и црквених дела
Д. Црнобарац, с.р.
Министар финансија,
К. Цукић, с.р.“

Из наведене преписке се види да је Бајракли џамија обновљена и у њој су се почели вршити вјерски обреди у другој половини 1868. године, захваљујући смиреним политичким приликама, образованости и далековидности српског књаза Михајла М. Обреновића III.

Да није под несретним околностима нашао смрт у Кошутњаку, од атентаторског хица и да је дуже поживио, заштитио би сигурно од намјерног рушења и брзог пропадања, још коју џамију и неке друге објекте исламске архитектуре у Београду и оставио би их у аманет млађим нараштајима.

У данашњем времену развијене међународне комуникативности, економске размјене и туризма, зближавању различитих свјетова, ти би објекти уз средњовјековне српске манастире били прави свједоци људске толеранције, међусобног прожимања различитих култура, људске коегзистенције кроз вјекове, на овом вјетрометном тлу-капији истока и запада.

Заузимањем кнеза Михајла М. Обреновића сачувала се у Београду једина џамија, која послије непуних 137 година представља остатак остатака сакралне исламске архитектуре.

Приликом њемачког бомбардирања 1941. године кров џамије је оштећен бомбом, али је исте године и поправљен.

У току борби за ослобођење Београда октобра 1944. године минобацачком гранатом био је оштећен један угао зграде и добар дио крова, што је Народни одбор града Београда поправио у прољеће 1945. године. Бајракли џамија је 1946. године стављена под заштиту државе као значајни споменик културе.

Бајракли џамија у Београду, снимак послије поправке (1953.-1963.)

Бајракли џамија у Београду, снимак послије поправке (1953.-1963.)

Темељна поправка, конзервација и рестаурација џамије извршена је у периоду од 1953. до 1963. године под надзором дипл. инг. арх. Павловића. Материјалну потпору за то су дали: Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе СРС, Народни одбор града Београда и Савезно извршно вијеће.

Прије отварања за вјерску употребу џамија је прекривена новим теписима. Након извјесног времена Одбор ИЗ-е израдио је нови махфил (галерију) умјесто порушеног. Нацрт и надзор на извођењу истог вршио је (из Гајрета) писац овог рада.

Неки стручњаци Завода за заштиту споменика културе замишљали су да адаптирану џамију претворе у музеј воштаних фигура испуњен копијама муслиманских вјерника, како обављају божју службу у свим положајима, али захваљујући тадашњој Комисији за вјерска питања СРС и Првој конференцији несврстаних земаља, одржане 1961. године у Београду, одустало се од те идеје, а џамија је и даље служила својој намјени.

Архитектура

Бајракли џамија је лоцирана у Улици Господар Јевремовој број 11, у дијелу града Београда, који је некада био главни трговачки центар звани „Зејрек“.

Како је ово била једина сачувана џамија у Београду, о њој постоји доста докумената. У Музеју града Београда налази се технички снимак, основа, пресјек и изгледи. Техничка документација налази се и у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

Сачуван је велики број фотографија од 70-тих година XIX вијека до наших дана, тако да се по њима могу сагледати све промјене које су се на џамији дешавале.

Унутрашње и вањске зидне плохе и купола нису омалтерисане, након обијеног малтера приликом задње поправке џамије. На унутрашњим зидовима висе лехве, које је израдио чувени бошњачки калиграф магистар Ешреф Ковачевић, са одабраним ајетима из Кур’ана и именима првих пет халифа, калиграфски исписаних арапским писмом.

У молитвеном простору са лијеве стране од улаза налази се простор са спиралним металним стубиштем, газиштима од храстових дасака, једноставне израде, које воде на махфил-галерију. На галерији са десне стране налазе се врата за улаз у мунару и пењање спиралним стубиштем до галерије – шерефе.

Уз зид са десне стране молитвеног простора налази се мимбер (предикаоница), израђен у дрворезби у босанском стилу, у чувеној мајсторској радионици „Рекорд“ власништво Мулића из Коњица, уграђен током задње поправке.

Вјерски намјештеници

Први имам и мујезин у Бајракли џамији постављени су 1868. године. За имама је остављен Мухамед еф. Хаџимехмедовић из Сарајева, а за мујезина Узејр Хаџиахметовић. То се види из записника који је вођен у Министарству просвете, гдје су они добивали плаће у смислу рјешења од 18.V.1868. године. Осим тога, они моле да им се због мале плате одреде и дрва као и ћумур за огрјев, и на то име издаје им се 1440 гроша чаршијских годишње. Даље моле да се због малог броја мухамеданаца одреди сума од 300 гроша чаршијских за набавку свијећа и зејтина што се преко године при богомољама потроши, јер се то засада нема откуда набавити. Напосљетку, моле да им путни трошкови од Сарајева до Београда, и то сваком по 400 гроша, свега 800 гроша, исплати се.

На записнику је потпис Мехмед еф. Хаџимехмедовића, Сарајлије (потписано аребицом) и Узејра Хаџиахметовића (потписао га Салих Асановић ћирилицом).

У истој, 1874. години постављен је за имама Хасан еф. Дорић, а за мујезина Мухарем Берберовић.

Дорић је обављао имамску дужност и у првој половини 1875. године, што се види из деловодног протокола Министарства просвете Но 411 и 864/75.

У децембру 1875. године постављен је за имама Хаџи Махмут. Мујезинску дужност у тој години обављали су: Мухарем Берберовић, Дедо Ченгић и Ахид Кадрић. Хаџи Махмут је вршио имамску дужност све до избијања српско-турског рата 1876. године. Тада је министар просвјете издао наредбу да се хоџа и мујезин као непотребни отпусте, џамија затвори, јер су се муслимани усљед рата са Турском, разишли из Београда (дел. протокол Министарства просвете Но 3563 од 10.11.1876. године). Послије ратова 1876/78. године Србија је присјединила нишки округ, гдје је живио приличан број муслимана. Тада се образује Исламска вјерска заједница на челу са муфтијом чије је сједиште било у Нишу.

У Београду се поново оснива џемат и за имама би постављен 1880. године Халибашић, звани Хајбетага из Сарајева. Мујезинску дужност обављао је дервиш Ахмет Фејзулаховић, умро у Орашју 1913. године. Био је ожењен Ешреф-ханумом, чуварицом турбета.

Послије тога, негдје око 1890. године за имама је постављен Фалаџић Сулејман еф., који је избјегао из Мостара за вријеме Аустро-Угарске окупације. Он је био учен човјек и дјеловао је политички. Аустро-Угарска га означава као опасног српског агента. Чак је био основао одбор од неколико муслимана који су у то вријеме били пребјегли из Босне у Србију. За његова службовања темељито је оправљена Бајракли џамија и једно турбе 1893. године.

Године 1901. Фалаџић добива одсуство и послије тога умире у Мостару. Послије Фалаџићеве смрти, за имама је постављен Мустафа Скопљак, свршени ученик Шеријатско-судачке школе (дел. протокол Министарства просвете – црквеног одељења број 238/1901). Он је обављао имамску дужност до 1904. године.

Послије њега, за имама је постављен Мехмед Ремзи Делић и он ту дужност обавља до 1919. године. Делић је почео да води матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих муслимана. Проучавао је споменике исламске културе у Београду и у унутрашњости Србије и о томе је написао неколико чланака. Превео је с турског језика књигу о Мехмед-паши Соколовићу. За његова службовања џамију је посјетио турски пријестолонасљедник 1911. године, који је купио нове ћилиме за џамију, израђене у Пироту. По Делићевом причању, краљ Петар Карађорђевић I, био је одлучио да се изгради нова џамија поред жељезничке станице у Београду.

Ни пред Први свјетски рат, џемат није био многобројан. Ту је боравило неколико стотина муслимана. Међу њима је било и неколико омладинаца који су се као политички оријентисани, склонили у Београд, а такође и неколико студената на Београдском универзитету. Ту су боравили, између осталих: Осман Ђикић, Авдо Карабеговић, Сирија Абагић, Незир Хаџиналић, Хасан Ребац, Мустафа Голубић, Ђулага Буковац, Ризван Сефо и други.

Послије стварања прве Југославије, џемат је из године у годину постајао све бројнији тако да је прије Другог свјетског рата у Београду живјело неколико хиљада муслимана. Одмах послије Првог свјетског рата, у Београд се из Ниша преноси сједиште муфтије, који добива назив велики муфтија за Србију и Црну Гору. За имама Бајракли џамије бива постављен хафиз Абдусселам Џумхур, који обавља дужност до 1920. године када бива именован војним муфтијом. Те године је за имама постављен Абдуллах Хаџић, млад и енергичан човјек, који је био стекао велики углед меду муслиманима и другим грађанима Београда.

Година 1930. била је врло значајна за београдски џемат. Тада се образује јединствена исламска заједница за цијелу Краљевину Југославију, а Београд постаје сједиште реис-ул-улеме, – изабран је Х. Хафиз Ибрахим еф Маглајлић, који је устоличен у присуству краља Александра у Бајракли џамији 31.10.1930. године.

У Београду је 1933. године покренут Гласник Исламске вјерске заједнице, чији је уредник био Дервиш еф Коркут.

Године 1936. преноси се сједиште реис-ул-улеме из Београда у Сарајево.

У Београду је 1930. године основан и шеријатски суд и први кадија био је Мустафа Куленовић. Године 1947. у смислу првог Устава Исламске вјерске заједнице ФНРЈ организује се џемат у смислу прописа тога Устава. На челу џематског одбора је Сафет еф. Хазнадаревић, па онда Расим еф. Мунишевић, познати београдски сластичар, који остаје на тој дужности до септембра 1968. године. Тада је изабран нови одбор Исламске заједнице на челу којег је Х. Хамдија Јусуфспахић, главни имам који постаје предсједник Одбора Исламске заједнице, потом муфтија.

Године 1949. на мјесто обољелог имама Абдулаха Хаџића, постављен је као помоћни имам Адем еф. Мујчиновић, који је ту дужност обављао до доласка са школовања са Ел’азхару, хаџи еф. Хамдије Јусуфспахића. Осим вјерских дужности, у Бајракли џамији и још неким џематима, именовани је гајио и одржавао добре односе с властима, како са једнопартијским системом, тако и новим вишепартијским системом, па и Милошевићевом владом.

И пријашњи имами развијали су толеранцију и суживот са својим комшијама. Врло учени Мехмед Ремзи Делић, био је ожењен са кћерком власника погребног завода „Конкордија“, а Абдулах Хаџић са госп. Анђом, кћерком православног свештеника Кнежевића из Лике.

Па и старији син муфтије х. Хамдије Јусуфспахића, Мустафа Јусуфспахић, данашњи главни имам Бајракли џамије, ожењен је православком из Сарајева.

Његов отац муфтија х. Хамдија Јусуфспахић ожењен је са Египћанком, колегиницом са Ал-азхара, из чега се може закључити о широкој толеранцији и прожимању различитих култура и вјера. Ипак се на то екстремисти нису обазирали, већ су спонтано напали и спалили све књиге у књижници, унутрашњост Бајракли џамије, медресу, нузпросторији и запалили 17/18. марта 2004. године. Како је већ наведено у току трајања рата у БиХ од 1992-1995. године џамија је седам пута нападнута од екстремиста, оштећена и стакла поразбијана на нузпросторијама.

Ваља споменути да је зграда саме џамије поправљена и доведена у исправно стање, док књижница и медреса нису обновљене до данас, послије пожара.

Претходна · Садржај · Наредна

Сенаид Буљубашић: Предио [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2005-05-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска