o

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.

Iz sadržaja
:
Alija Kebo Posljednja bitka Safeta Oručevića - Slovo urednikovo

AKTUELNOSTI
Miralem Sefer - Hodža Kraj sna o velikoj Hrvatskoj - Volfgang Petrič, specijalno za ”Most”
Mugdim Karabeg Muslimani u četnicima - Povodom knjige Mensura Seferovića: "Vojska za jedno ljeto"

KNJIŽEVNOST
Kader Abdolah Perzijska božićna prica - Savremena holandska proza
Robert Michel Osmanbegović
Akademik Asim Peco Iz hercegovačke toponimije
Munib Delalić Henrik Wergeland - Savremena norveška poezija
Ismet Bekrić Neža Maurer - Savremena slovenska poezija
Ivo Mijo Andrić
Marela Jerkić-Jakovljević

Divna Gagro
Nusret Omerika
Milika Pavlović
Sabrija Tucaković
Ismet Bekrić
Pjesme

LIKOVNI ŽIVOT
Dušan Đokić Dijalog s prirodom - Povodom devetogodišnjice smrti slikara Šahzudina Zubčevića
Rapko Orman Hod sa stoljećem - 100-godišnjica rođenja slikara Ive Šeremeta
Ranka Mutevelić Zlatne ruke mostarskih žena

BAŠTINA
Nasuf Fazlagić Tragovi u kamenu - Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina
Mehmed Selman Medreski Brod - Znamenitosti Banje Luke

OSVRTI I BILJEŠKE
Dr Smail Balić Muslimanske mahale u Požegi - Znak nade: znanošću do istine
Ismet Smajlović Sinteza o umjetnosti rezbarenja - Šemsudin Mulić: Konjičko drvorezbarstvo, izdavač: Općina Konjic 1999.

Zahvaljujemo se na posjeti
Ovdje smo izdvojili samo jedan dio naslova iz ovog broja.

MOSTUJTE SA NAMA

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo