Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 209 (120 - nova serija)

Godina XXXII april/travanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Prof. dr. Nijaz Durakovic'
Savremeni kriteriji politoloshkih istrazhivanja

Dzhemal Najetovic': Geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana, Sarajevo 2007.

1. Struktura knjige

Predmet ove recenzije je knjiga koja nauchno elaborira pitanja vezana za geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana, chiji je autor Dzhemal Najetovic'. Rukopis obuhvata 320 stranica prelomljenog teksta, formata B5 sa uobichajenim proredom, fontom slova, 12 tabela, 12 slika, 5 shema i 16 karata koje ilustruju tekst knjige. Za izradu knjige, autor je koristio 232 bibliografske jedinice (od chega je 85% objavljeno u posljednjoj deceniji XX st. i u prvim godinama XXI st.); 10 enciklopedija; 7 arhiva; 12 rjechnika i pravopisa; 7 leksikona; 5 atlasa; 24 teorijska i struchna chlanka; 17 intervjua, predavanja i izlaganja na okruglim stolovima, seminarima i medjunarodnim konferencijama; 76 chasopisa, biltena, godishnjaka, studija i dokumenata; 8 Radio i TV emisija; 21 novine i 30 oficijelnih web stranica na internetu.

Struktura knjige je sljedec'a: uvod, osam dijelova, zakljuchna razmatranja, skrac'enice, bibliografija, prilozi i indeks imena.

Dzhemal Najetovic': Geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana

Dzhemal Najetovic': Geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine
u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana

2. Pregled sadrzhaja knjige

Knjiga ima uobichajenu sistematiku. Metodoloshki je utemeljena, koncepcijski valjano struktuirana, a teorijsku osnovu chine relevantna nauchna i struchna literatura, legislativa i brojni sadrzhaji koji tretiraju predmetnu oblast.

Nakon uvoda slijedi prvi dio u kojem su, ukratko, izlozhena i obrazlozhena opshta razmatranja o teoriji geopolitike. Drugi dio daje opshta razmatranja o teoriji i razvoju geopolitike, savremene geopolitichke teorije i odredjene geopolitichke projekte. Trec'i dio istrazhuje geografske, demografske, privredne i saobrac'ajne karakteristike BiH. Chetvrti dio tretira geopolitichko okruzhenje, sa posebnim osvrtom na transregionalne trendove i njihove implikacije za bosanskohercegovachke interese i politiku. Ovaj dio obradjuje i pitanja vezana za drzhave na prostoru Zapadnog Balkana, ukljuchujuc'i i ostale drzhave u shirem okruzhenju. U njemu su obradjene osnovne geopolitichke, geostrategijske i geoekonomske karakteristike BiH i drzhava Zapadnog Balkana. Jedno od obradjenih pitanja u ovom dijelu odnosi se na historijski aspekt politichkog organizovanja i funkcionisanja vlasti na podruchju BiH. U petom dijelu obradjeni su pakt o stabilnosti JI Evrope, PfP, NATO, kao i politike NATO-a, SAD i Ruske Federacije prema BiH i drzhavama Zapadnog Balkana. Shesti dio obradjuje institucionalni, pravni i geopolitichki okvir EU, instrumente njene politike, proshirenje, politiku prema drzhavama Zapadnog Balkana i JI Evrope i integracijske organizacije. Sedmi dio daje osnovna promishljanja o globalizaciji i regionalizaciji. U ovom dijelu obradjeni su: Organizacija za saradnju i sigurnostu Evropi, Centralnoevropska inicijativa, Pridruzhivanje i stabilizacija.

Pored toga u ovom dijelu obradjena je implementacija vojnog dijela Dejtonskog sporazuma. Osmi dio obradjuje geoekonomske prilike na podruchju Zapadnog Balkana i u okruzhenju, te njihove geopolitichke implikacije. U ovom dijelu obradjeni su infrastrukturni projekti, kao jedan od temelja drzhavne moc'i. U zakljuchnim razmatranjima rezimirani su osnovni zakljuchci i rezultati do kojih je autor doshao mogu biti korisni teoriji geopolitike, kao i u procesu daljnje izgradnje BiH i njenim evroatlantskim integracijama.

3. Ocjena knjige

Ova knjiga je originalna i ima najvishi stepen strateshkog promishljanja. Vrijedna je pazhnje, jer njeni brojni sadrzhaji, kao svojevrsni drzhavni projekt i vodich, imaju za cilj da pomognu drzhavi BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama. Ona predstavlja veoma uspjeshnu politoloshku, nauchno-istrazhivachku studiju ne samo o teoriji geopolitike, vec' je i svojevrsni vodich za evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Autor je, na osnovu izvrshenog istrazhivanja, utvrdio da je geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine veoma vazhan za mir i stabilnost u Evropi i Svijetu. Buduc'i da se iz cjelokupnog rada nedvosmisleno mozhe zakljuchiti da je u pitanju samostalno nauchno-istrazhivachko djelo. Naslov ove knjige je originalan i do sada nije korishten.

U knjizi su isposhtovana logichka i metodoloshka pravila. Literatura i izvori su reprezentativni i dostupni. Terminologija i geopolitichki pojmovi su ujednacheni i u skladu sa struchnim i nauchnim standardima.

Knjiga je namijenjena shiroj chitalachkoj publici, ali i studentima, nauchnim i struchnim radnicima koji se profesionalno bave ili c'e se baviti pitanjima vezanim za prouchavanja problematike vezane za politichku geografiju, geopolitiku, geostrategiju, odbranu i sigurnost.

4. Mishljenje sa prijedlogom

Ova knjiga istrazhuje konture novog bosanskohercegovachkog geopolitichkog okruzhenja i procjenjuje znachenje geopolitichkog polozhaja BiH u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Ona je svojevrsni pogled ”odozgo” na medjunarodne odnose BiH sa drzhavama Zapadnog Balkana, EU i SAD. Obradjen je i uticaj odredjenih infrastrukturnih projekata no geopolitichke prilike na prostoru Zapadnog Balkana. U knjizi su obradjene geopolitichke, geostrategijske i geoekonomske karakteristike BiH i Zapadnog Balkana, geopolitichke zablude, iluzije i devijacije, odredjeni geopolitichki i geostrategijski nedostaci BiH, geopolitichko mjesto i uloga savremene BiH u medjunarodnoj zajednici, Partnerstvo za mir (PfP) i NATO savez, OSCE, EU i ostale institucije bitne za evroatlantske integracije.

Metodoloshki i teorijski, autor je knjigu uradio prihvatajuc'i i primjenjujuc'i savremene kriterijume politoloshkih istrazhivanja.

Jezichki, knjiga je pisana techno, jasno i precizno s vidljivom tezhinom da se priblizhi savremenom politoloshkom izrazu. Istichem skromnost autora u odnosu na postignuti rezultat koji je iznio u zakljuchcima.

Polazec'i od naprijed navedenih chinjenica, konstatujem da je knjiga ”Geopolitichki polozhaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskoj integraciji Zapadnog Balkana” autora dr. sci. Dzhemala Najetovic'a vrijedan nauchni doprinos nashoj politoloshkoj nauci i misli. Sa posebnim zadovoljstvom preporuchujem shtampanje i javno publikovanje ove knjige.

Sarajevo, 28.12.2006. godine

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-06-27

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden