Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 209 (120 - нова серија)

Година XXXII април/травањ 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Проф. др. Нијаз Дураковић
Савремени критерији политолошких истраживања

Џемал Најетовић: Геополитички положај Босне и Херцеговине у евроатлантским интеграцијама Западног Балкана, Сарајево 2007.

1. Структура књиге

Предмет ове рецензије је књига која научно елаборира питања везана за геополитички положај Босне и Херцеговине у евроатлантским интеграцијама Западног Балкана, чији је аутор Џемал Најетовић. Рукопис обухвата 320 страница преломљеног текста, формата Б5 са уобичајеним проредом, фонтом слова, 12 табела, 12 слика, 5 шема и 16 карата које илуструју текст књиге. За израду књиге, аутор је користио 232 библиографске јединице (од чега је 85% објављено у посљедњој деценији XX ст. и у првим годинама XXI ст.); 10 енциклопедија; 7 архива; 12 рјечника и правописа; 7 лексикона; 5 атласа; 24 теоријска и стручна чланка; 17 интервјуа, предавања и излагања на округлим столовима, семинарима и међународним конференцијама; 76 часописа, билтена, годишњака, студија и докумената; 8 Радио и ТВ емисија; 21 новине и 30 официјелних веб страница на интернету.

Структура књиге је сљедећа: увод, осам дијелова, закључна разматрања, скраћенице, библиографија, прилози и индекс имена.

Џемал Најетовић: Геополитички положај Босне и Херцеговине у евроатлантским интеграцијама Западног Балкана

Џемал Најетовић: Геополитички положај Босне и Херцеговине
у евроатлантским интеграцијама Западног Балкана

2. Преглед садржаја књиге

Књига има уобичајену систематику. Методолошки је утемељена, концепцијски ваљано структуирана, а теоријску основу чине релевантна научна и стручна литература, легислатива и бројни садржаји који третирају предметну област.

Након увода слиједи први дио у којем су, укратко, изложена и образложена општа разматрања о теорији геополитике. Други дио даје општа разматрања о теорији и развоју геополитике, савремене геополитичке теорије и одређене геополитичке пројекте. Трећи дио истражује географске, демографске, привредне и саобраћајне карактеристике БиХ. Четврти дио третира геополитичко окружење, са посебним освртом на трансрегионалне трендове и њихове импликације за босанскохерцеговачке интересе и политику. Овај дио обрађује и питања везана за државе на простору Западног Балкана, укључујући и остале државе у ширем окружењу. У њему су обрађене основне геополитичке, геостратегијске и геоекономске карактеристике БиХ и држава Западног Балкана. Једно од обрађених питања у овом дијелу односи се на хисторијски аспект политичког организовања и функционисања власти на подручју БиХ. У петом дијелу обрађени су пакт о стабилности ЈИ Европе, ПфП, НАТО, као и политике НАТО-а, САД и Руске Федерације према БиХ и државама Западног Балкана. Шести дио обрађује институционални, правни и геополитички оквир ЕУ, инструменте њене политике, проширење, политику према државама Западног Балкана и ЈИ Европе и интеграцијске организације. Седми дио даје основна промишљања о глобализацији и регионализацији. У овом дијелу обрађени су: Организација за сарадњу и сигурносту Европи, Централноевропска иницијатива, Придруживање и стабилизација.

Поред тога у овом дијелу обрађена је имплементација војног дијела Дејтонског споразума. Осми дио обрађује геоекономске прилике на подручју Западног Балкана и у окружењу, те њихове геополитичке импликације. У овом дијелу обрађени су инфраструктурни пројекти, као један од темеља државне моћи. У закључним разматрањима резимирани су основни закључци и резултати до којих је аутор дошао могу бити корисни теорији геополитике, као и у процесу даљње изградње БиХ и њеним евроатлантским интеграцијама.

3. Оцјена књиге

Ова књига је оригинална и има највиши степен стратешког промишљања. Вриједна је пажње, јер њени бројни садржаји, као својеврсни државни пројект и водич, имају за циљ да помогну држави БиХ на њеном путу ка евроатлантским интеграцијама. Она представља веома успјешну политолошку, научно-истраживачку студију не само о теорији геополитике, већ је и својеврсни водич за евроатлантске интеграције Босне и Херцеговине и Западног Балкана. Аутор је, на основу извршеног истраживања, утврдио да је геополитички положај Босне и Херцеговине веома важан за мир и стабилност у Европи и Свијету. Будући да се из цјелокупног рада недвосмислено може закључити да је у питању самостално научно-истраживачко дјело. Наслов ове књиге је оригиналан и до сада није кориштен.

У књизи су испоштована логичка и методолошка правила. Литература и извори су репрезентативни и доступни. Терминологија и геополитички појмови су уједначени и у складу са стручним и научним стандардима.

Књига је намијењена широј читалачкој публици, али и студентима, научним и стручним радницима који се професионално баве или ће се бавити питањима везаним за проучавања проблематике везане за политичку географију, геополитику, геостратегију, одбрану и сигурност.

4. Мишљење са приједлогом

Oва књига истражује контуре новог босанскохерцеговачког геополитичког окружења и процјењује значење геополитичког положаја БиХ у евроатлантским интеграцијама Западног Балкана. Она је својеврсни поглед „одозго“ на међународне односе БиХ са државама Западног Балкана, ЕУ и САД. Обрађен је и утицај одређених инфраструктурних пројеката но геополитичке прилике на простору Западног Балкана. У књизи су обрађене геополитичке, геостратегијске и геоекономске карактеристике БиХ и Западног Балкана, геополитичке заблуде, илузије и девијације, одређени геополитички и геостратегијски недостаци БиХ, геополитичко мјесто и улога савремене БиХ у међународној заједници, Партнерство за мир (ПфП) и НАТО савез, ОСЦЕ, ЕУ и остале институције битне за евроатлантске интеграције.

Методолошки и теоријски, аутор је књигу урадио прихватајући и примјењујући савремене критеријуме политолошких истраживања.

Језички, књига је писана течно, јасно и прецизно с видљивом тежином да се приближи савременом политолошком изразу. Истичем скромност аутора у односу на постигнути резултат који је изнио у закључцима.

Полазећи од напријед наведених чињеница, констатујем да је књига „Геополитички положај Босне и Херцеговине у евроатлантској интеграцији Западног Балкана“ аутора др. сци. Џемала Најетовића вриједан научни допринос нашој политолошкој науци и мисли. Са посебним задовољством препоручујем штампање и јавно публиковање ове књиге.

Сарајево, 28.12.2006. године

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2007-06-27

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска