Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 209 (120 - nova serija)

Godina XXXII april/travanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Prof. dr. Nijaz Duraković
Savremeni kriteriji politoloških istraživanja

Džemal Najetović: Geopolitički položaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana, Sarajevo 2007.

1. Struktura knjige

Predmet ove recenzije je knjiga koja naučno elaborira pitanja vezana za geopolitički položaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana, čiji je autor Džemal Najetović. Rukopis obuhvata 320 stranica prelomljenog teksta, formata B5 sa uobičajenim proredom, fontom slova, 12 tabela, 12 slika, 5 šema i 16 karata koje ilustruju tekst knjige. Za izradu knjige, autor je koristio 232 bibliografske jedinice (od čega je 85% objavljeno u posljednjoj deceniji XX st. i u prvim godinama XXI st.); 10 enciklopedija; 7 arhiva; 12 rječnika i pravopisa; 7 leksikona; 5 atlasa; 24 teorijska i stručna članka; 17 intervjua, predavanja i izlaganja na okruglim stolovima, seminarima i međunarodnim konferencijama; 76 časopisa, biltena, godišnjaka, studija i dokumenata; 8 Radio i TV emisija; 21 novine i 30 oficijelnih web stranica na internetu.

Struktura knjige je sljedeća: uvod, osam dijelova, zaključna razmatranja, skraćenice, bibliografija, prilozi i indeks imena.

Džemal Najetović: Geopolitički položaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana

Džemal Najetović: Geopolitički položaj Bosne i Hercegovine
u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana

2. Pregled sadržaja knjige

Knjiga ima uobičajenu sistematiku. Metodološki je utemeljena, koncepcijski valjano struktuirana, a teorijsku osnovu čine relevantna naučna i stručna literatura, legislativa i brojni sadržaji koji tretiraju predmetnu oblast.

Nakon uvoda slijedi prvi dio u kojem su, ukratko, izložena i obrazložena opšta razmatranja o teoriji geopolitike. Drugi dio daje opšta razmatranja o teoriji i razvoju geopolitike, savremene geopolitičke teorije i određene geopolitičke projekte. Treći dio istražuje geografske, demografske, privredne i saobraćajne karakteristike BiH. Četvrti dio tretira geopolitičko okruženje, sa posebnim osvrtom na transregionalne trendove i njihove implikacije za bosanskohercegovačke interese i politiku. Ovaj dio obrađuje i pitanja vezana za države na prostoru Zapadnog Balkana, uključujući i ostale države u širem okruženju. U njemu su obrađene osnovne geopolitičke, geostrategijske i geoekonomske karakteristike BiH i država Zapadnog Balkana. Jedno od obrađenih pitanja u ovom dijelu odnosi se na historijski aspekt političkog organizovanja i funkcionisanja vlasti na području BiH. U petom dijelu obrađeni su pakt o stabilnosti JI Evrope, PfP, NATO, kao i politike NATO-a, SAD i Ruske Federacije prema BiH i državama Zapadnog Balkana. Šesti dio obrađuje institucionalni, pravni i geopolitički okvir EU, instrumente njene politike, proširenje, politiku prema državama Zapadnog Balkana i JI Evrope i integracijske organizacije. Sedmi dio daje osnovna promišljanja o globalizaciji i regionalizaciji. U ovom dijelu obrađeni su: Organizacija za saradnju i sigurnostu Evropi, Centralnoevropska inicijativa, Pridruživanje i stabilizacija.

Pored toga u ovom dijelu obrađena je implementacija vojnog dijela Dejtonskog sporazuma. Osmi dio obrađuje geoekonomske prilike na području Zapadnog Balkana i u okruženju, te njihove geopolitičke implikacije. U ovom dijelu obrađeni su infrastrukturni projekti, kao jedan od temelja državne moći. U zaključnim razmatranjima rezimirani su osnovni zaključci i rezultati do kojih je autor došao mogu biti korisni teoriji geopolitike, kao i u procesu daljnje izgradnje BiH i njenim evroatlantskim integracijama.

3. Ocjena knjige

Ova knjiga je originalna i ima najviši stepen strateškog promišljanja. Vrijedna je pažnje, jer njeni brojni sadržaji, kao svojevrsni državni projekt i vodič, imaju za cilj da pomognu državi BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama. Ona predstavlja veoma uspješnu politološku, naučno-istraživačku studiju ne samo o teoriji geopolitike, već je i svojevrsni vodič za evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Autor je, na osnovu izvršenog istraživanja, utvrdio da je geopolitički položaj Bosne i Hercegovine veoma važan za mir i stabilnost u Evropi i Svijetu. Budući da se iz cjelokupnog rada nedvosmisleno može zaključiti da je u pitanju samostalno naučno-istraživačko djelo. Naslov ove knjige je originalan i do sada nije korišten.

U knjizi su ispoštovana logička i metodološka pravila. Literatura i izvori su reprezentativni i dostupni. Terminologija i geopolitički pojmovi su ujednačeni i u skladu sa stručnim i naučnim standardima.

Knjiga je namijenjena široj čitalačkoj publici, ali i studentima, naučnim i stručnim radnicima koji se profesionalno bave ili će se baviti pitanjima vezanim za proučavanja problematike vezane za političku geografiju, geopolitiku, geostrategiju, odbranu i sigurnost.

4. Mišljenje sa prijedlogom

Ova knjiga istražuje konture novog bosanskohercegovačkog geopolitičkog okruženja i procjenjuje značenje geopolitičkog položaja BiH u evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Ona je svojevrsni pogled ”odozgo” na međunarodne odnose BiH sa državama Zapadnog Balkana, EU i SAD. Obrađen je i uticaj određenih infrastrukturnih projekata no geopolitičke prilike na prostoru Zapadnog Balkana. U knjizi su obrađene geopolitičke, geostrategijske i geoekonomske karakteristike BiH i Zapadnog Balkana, geopolitičke zablude, iluzije i devijacije, određeni geopolitički i geostrategijski nedostaci BiH, geopolitičko mjesto i uloga savremene BiH u međunarodnoj zajednici, Partnerstvo za mir (PfP) i NATO savez, OSCE, EU i ostale institucije bitne za evroatlantske integracije.

Metodološki i teorijski, autor je knjigu uradio prihvatajući i primjenjujući savremene kriterijume politoloških istraživanja.

Jezički, knjiga je pisana tečno, jasno i precizno s vidljivom težinom da se približi savremenom politološkom izrazu. Ističem skromnost autora u odnosu na postignuti rezultat koji je iznio u zaključcima.

Polazeći od naprijed navedenih činjenica, konstatujem da je knjiga ”Geopolitički položaj Bosne i Hercegovine u evroatlantskoj integraciji Zapadnog Balkana” autora dr. sci. Džemala Najetovića vrijedan naučni doprinos našoj politološkoj nauci i misli. Sa posebnim zadovoljstvom preporučujem štampanje i javno publikovanje ove knjige.

Sarajevo, 28.12.2006. godine

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-06-27

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden