Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 208 (119 - nova serija)

Godina XXXII mart/ozhujak 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Mr. sc. Ibrahim Kajan
Otvaranje novog horizonta u bh. knjizhevnosti:
djechji roman

Pochetak u praznom prostoru

U potrazi za identitetom djechjeg romana u bh. knjizhevnosti, nezaobilazan je i podatak kojim se osvjetljava i njegova vanjska, vremenska dimenzija, njegova historijska podloga iz koje se rodio, unutar koje se razvijao i u sklopu koje se oblikovao. Bez tog uvida, nash bi posao bio oshtec'en a promatrachev pogled zamuc'en. Ni u jednom recentnom pregledu djechje knjizhevnosti u BiH, zapanjujuc'eje, nec'ete pronac'i jasan i nedvosmislen podatak kojim biste se mogli posluzhiti pa najjednostavnijom rechenicom kazati: To je prvi roman i objavljen je te godine.

Prethodnica iz 1875. – mostarski Robinson Crusoe

Jest, u danashnjem prostoru Bosne i Hercegovine, Gutenbergov chudesni stroj bio je maglovit pojam sve do 1866. godine, dok se vilajetske vlasti nisu odobrovoljile i dopustile utemeljenje Vilajetske shtamparije u Sarajevu. Iz podataka koje nam nudi Bibliografija knjiga i periodichnih izdanja shtampanih u Hercegovini Line Shtitic' i Hamida Dizdara, saznajemo da je pet godina kasnije, pushtena u rad i prva shtamparija u Hercegovini, historiji poznata kao prva Tiskara katolichkog poslanstva. Mijenjajuc'i ime, tiskara je dijelom mijenjala i oblikovala svoj vlastiti izdavachki program, pa su se pored tekstova katolichke provenijencije, u njoj objavljivale i knjige iz beletristike. Tako je zaista kuriozitetno da je Tiskara katolichkog poslanstva u Mostaru objavila, vjerovatno i prvi prijevod (Jove Ljepave) Defoeova Robinsona u nas vec' 1875. godine, u zadnjim godinama BiH pod turskom vlashc'u.1

Do pojave pravog, izvornog djechjeg romana, trebat c'e proc'i, za razliku od susjednih naroda bliskih jezika, podosta vremena. Ne samo do romana, nego i do prve cjelovite i sa svjesnom namjerom napisane knjige za djecu – U carstvu medvjeda i leptirova 1939., Branka C'opic'a. Tek nakon 1945., u temeljitom drushtvenom preustroju – djechjoj se knjizhevnosti, prije svega kao sredstvu pedagoshko-ideoloshke edukacije, daruje ogromna pozornost. Ta revolucionarna promjena stava punog iznenadjenja, ostala je, poput radosne chinjenice, posebno istaknuta u predgovoru Panorame savremene bosansko-hercegovachke proze perom Mehmedalije Maka Dizdara. U predgovoru Panorami, Dizdar, u ulomku opisa velikog poleta i intenziteta pojavljivanja raznovrsnih djela u ”popunjavanju bijelih prostora knjizhevnosti” – posebice istiche da je ”ovaj intenzitet knjizhevne djelatnosti, nadrastajuc'i sve poznate periode u proshlosti, zahvatio (i) jedno podruchje, do tada potpuno izvan interesovanja bosanskih pripovjedacha – stvaranje za djecu…”2

U medjuvremenu, u cijelom bloku vremena koji je trajao najmanje pola stoljec'a, u najblizhoj zemljopisnoj i jezichkoj okolici, ne samo da su kontinuirano izlazili djechji chasopisi, zbirke djechjih pjesama i djechjih pricha, nego i najkompleksnije pisane, romaneskne forme, poglavito u kontekstu srpske i hrvatske knjizhevne produkcije, istaknutim i prepoznatljivim tendencijama ”osvajanja” mladog, rastuc'eg bh. narashtaja, nerijetko s osjetljivim podtekstom nacionalne i politichke brige za ”svoj korpus” izvan matichnih drzhava. U chisto historiografskom smislu, valjano bi bilo, za usporedbu, istaknuti vremenske koordinate tog razvoja koji se odvijao u najneposrednijoj blizini i koji c'e, vidjet c'e se, svakako utjecati na samu supstancu djechjeg romana u bosanskohercegovachkoj knjizhevnosti.

Historichari djechje knjizhevnosti drzhe, uz odredjene ograde, rodonachelnikom srpskog djechjeg romana Petra Despotovic'a (po pripovijesti Zanat je zlatan, 1871.), podvlachec'i, ipak, da ”on nema svu onu aparaturu i tehniku” kakvu c'e vrsti priskrbiti tek ”kasniji srpski roman za djecu”, onaj koji c'e se pojaviti 1932. godine, kad Vlasta S. Petkovic' objavljuje svoj Sport klub Kliker.3

U Hrvatskoj se prvim djechjim romanom smatra chuveno djelo Ivane Brlic'-Mazhuranic' Chudnovate zgode i nezgode shegrta Hlapic'a, objavljeno 1913., mada ima i mishljenja da zapravo prvim djechjim hrvatskim romanom treba drzhati ”odulju pripovijest” Tugomila Jagode Truhelke, objelodanjen dvadesetak godina prije Shegrta Hlapic'a, u godini 1894.4 U najnovijim pristupima, primjerice Berislava Majhuta, granica se pomijera u josh dublju i dalju proshlost.5

Godina 1954: pionirsko djelo – Izvidjachi Vidrinog jezera

Naravno, knjizhevna razvojna sudbina ukupne bh. knjizhevnosti – ”posljedica” je historijske sudbine koja je vitlala pojedincima i narodima neusporedivo burnije i nesmiljenije nego shto se deshavalo u nacionalnim prostorima koji su se prostirali izvan bosansko-hercegovachkih zemljopisnih granica. Zbog toga je i razumljivo da je radjanje djechjeg bh. romana u posvemashnjem obiljezhju sporosti i mukotrpnosti, ne samo u odnosu na pochetke i tokove ”djechje knjige” u susjednih naroda, nego i u odnosu na vlastiti, ”unutarnji” razvojni kontekst ukupne bh. beletristike.

Prvi izvorni bh. djechji roman objavljen je 1954., gotovo na samu shezdesetu godishnjicu objavljivanja prvog bh. romana uopc'e, Osman-Azizova naslova Bez nade6, u godini 1895. Te, 1954. godine, objavljen je roman Izvidjachi Vidrinog jezera Stevana Bulajic'a. Sudec'i po raspolozhivim bibliografijama, to je bio prvi, a te godine i jedini izashli djechji roman.

Na samom kraju prvog poslijeratnog desetljec'a i na samom pochetku drugog, u godinama 1954., 1955. i 1956. – odigrao se takav ”strukturalni prijelom” – da se te godine jednostavno valjaju smatrati bitnim i presudnim za pochetak, zamah i prvotnje naznake buduc'nosnih modela djechjeg bosanskog romana.

U godini 1955. objavljeni su romani Krilati karavan Stevana Bulajic'a, Chetiri djechaka Slavka Mic'anovic'a i Sunce u dimu Vladimira Cherkeza.

U godini 1956. obavljeni su romani Njih shezdeset Stevana Bulajic'a, Patuljak iz Zaboravljene zemlje Ahmeta Hromadzhic'a, Tajanstvene vatre Andjelka Ristic'a, Ne zaboravi sviralu, bac'o Nusreta Idrizovic'a i Pjesma sa Konjuha Alekse Mikic'a.

U 1957. godini svojim se prvim djechjim romanom pojavljuje Branko C'opic' s djelom Orlovi rano lete, koji kao prvi dio zamishljene i pod kasnijim imenom poznate Pionirske trilogije, istodobno inaugurira samosvojan, izvoran ”bosanski” strukturalni postupak djechjeg ratnog romana koji c'e u trenu, sve shto je napisano i shto c'e godinama kasnije nastajati, prekriti svojom golemom sjenkom, odgurnuvshi brojna djela prethodnika u zaborav i ne dopushtajuc'i nizu novih da izrone ispod njegove teshke i slavne sjenke.

Stevan Bulajic'

Stevan Bulajic'

Poetichko otvaranje djechjeg dozhivljajnog prostora

Godine 1954. veliki je medijski odjek imao prvijenac mladog Crnogorca i naturaliziranog Bosanca, partizanskog borca koji se nakon rata posvetio novinarstvu, Stevana Bulajic'a, pod naslovom Izvidjachi Vidrinog jezera. I danas se, nakon toliko godina, dadu zapaziti vremenom neprevladane poetichke vrijednosti, posebice vrijednosti same romaneskne jezgre pravog djechjeg romana, chija je sasvim pojednostavljena struktura josh uvijek kadra komunicirati s duhom danashnjeg, sasvim razlichita djeteta informatichkog i tehniciziranog stoljec'a, od onoga kojeg je zatekla kada se prvi put obznanila, u sredini proshlog stoljec'a.

Izvidjachi Vidrinog jezera7 je kratki roman (mada ima i mishljenja da je rijech o pripovijetci, pa se chak, u istom tekstu istog autora o njemu govori kao o ”celoj zbirci pripovedaka”, shto je besmisleno),8 vrlo jednostavne strukture, linearne fabule s tek jednom ili dvije digresije usporednog tijeka, koje i nisu nastale iz kompozicijske nego iz sadrzhajne nuzhnosti. Izabrano mjesta djechjeg ”zajednishtva” u Balajic'evu tekstu je siguran odbir: logorovanje gradskih djechaka na obali Vidrinog jezera. Tipichni lik djechjeg realistichkog romana predstavljen je druzhinom djechaka izdvojenom iz izvidjachke chete po diktatu zhive intelektualne radoznalosti, u elementarnom prirodnom ambijentu. Prekrshivshi ”izvidjachko disciplinsko pravilo”, djechaci se otiskuju, u cijelom lancu ”sluchajnosti”, u nepredvidjeni pustolovni tok pun neizvjesnosti i strepnje, nesigurnosti i straha, koji se, kao psiholoshke senzacije, otkrivaju ”prvi put” u zapochetu zhivotu.

U ozhivjeloj fabuli neprestani je niz dogadjaja, ulanchanih jedan u drugi, smislom da svaki sljedec'i proistjeche kao ”reakcija” na prethodnu ”akciju”.

Brale, Kole i Jusa su izvidjachki ”reprezentativni” odbir koji strukturira ”glavni lik” – druzhinu – a njima nasuprot je ”opozicija”: komandant logora, koji odrzhava ”red i disciplinu djechjeg kolektiva”, i shumar, ”chuvar reda i poretka u prirodi”. Buduc'i da su djeca prekrshila oba ”reda” (logorske discipline i zadiranja u zhivotni ”red” prirode), bjezhe ”s mjesta dogadjaja”, vjerujuc'i da bijegom s ”mjesta zlochina”, napushtaju i chine nevidljivim i sami ”poremec'aj” koji su prouzrokovali. Nevolje nailaze s prvim korakom u svijet koji dotad nisu pre/poznali, jer ga nikada prije nisu ni vidjeli u tako ”raznovrsnim” obrisima: shuma, noc', grmljavina, oluja, strah i osjec'aj posvemashnje izgubljenosti. U novom jutru, ”u prashumi dozhivljaja”, djechaci osjec'aju glad, promrzlost, beznadje – ali ”napreduju” u svojoj odluci da pobjegnu shto dalje. Tu se pojavljuju novi likovi (seoskog djechaka, pastira), koji c'e ih, vidjet c'e se ubrzo, zapravo i spasiti pozivom seljaka da otjeraju medvjeda koji bi se mogao pojaviti. Djechaci doista i ostvaruju ”susret bliske vrste” s opakom zvijeri, ali pristizhu seljaci – i sve se, uz josh poneku sitnicu, zavrshava s tipichnim sretnim svrshetkom!

Da je rijech o prepoznatom, ne samo ”tipoloshkom” tematskom mjestu djechjeg romana, nego i ”tipichnim” gradbenim postupcima, zabiljezhit c'e i kritichka recepcija, koju, izmedju ostalog, Bulajic'ev prvijenac ”umnogome podsjec'a na slichne romane namenjene (mladima), objavljene i na strani i kod nas, naprimer, na Nushic'eve Hajduke, jer se slichno opisuju nevolje dvojice dechaka koji su odbegli od svog odreda”.9

I bash to svrac'anje pozornosti na ”stalno mjesto” djetinjstva – otpora djechje prirode prema prisilnom ”adaptiranju” zadanom svijetu (od strane roditelja, odgajatelja, shkole, drushtva…) – bit c'e i tematski problem drugog bh. romana koji c'e se pojaviti nekoliko mjeseci kasnije, ali dovoljno da se prekorachi u sljedec'u, 1955. godinu.

Chetiri djechaka Slavka Mic'anovic'a, za razliku od Bulajic'eva romana, problematiziraju ”vjechiti” sukob ”ocheva i sinova”. I sve ono shto smo vec' podvukli kao prepoznate posebnosti poetike djechjeg romana u Bulajic'evim Izvidjachima, gotovo u potpunosti pronac'i c'emo i u Mic'anovic'evim Djechacima, mada s potpuno drukchijom sadrzhajnom supstancom i drukchijom gradjom uneshenom u fabulativni tok.

Vec' smo u uvodnim stranicama rekli da fabula u djechjem romanu gotovo redovito teche po pravcu vremenskog kretanja, pa je i u ovom primjeru, kao i u Bulajic'evu, istovjetan, jednosmjeran tok vremena koji osvaja buduc'nost svake nadolazec'e stranice. Ni u formalnom prepoznavanju lika nec'e biti nishta drukchije nego shto je identificiran u Izvidjachima Vidrinog jezera: fabulativnu struju u njemu pokrec'e druzhina djechaka (u prvom trojica, a u drugom chetvorica) – dakle lik koji velika vec'ina djechjih, poglavito realistichkih romana, prepoznaje stalnim mjestom, toposom tog juvenilnog narativnog oblika.

U tim prvim romanima, grupni lik jedino nema iznijansiranog vodje, nema lidera koji se pokorno slusha i opsluzhuje, kao u ”svakom organiziranom drushtvu” koje se oponasha i preuzima iz usporednog, zbiljnog svijeta (odraslih).

Autori, i jedan i drugi, smjeshtaju (gradsku) djecu u prirodni, izvangradski prostor, na obalu jezera, odnosno na obalu rijeke. Bulajic'ev motiv bijega je nesviklost i nepokoravanje organiziranoj izvidjachkoj disciplini; Mic'anovic'ev je motiv dubljeg, psiholoshkog opravdanja – na tiraniju ocheva, odgovara se bijegom kao jedinim moguc'im otporom fizichkim kaznama za djechje ispade unutar obiteljske, neprevladane patrijarhalne svijesti.

I jedna i druga druzhina, nashavshi se iznenada izvan ”civilizacije”, pochinje borbu za doslovno prezhivljavanje, trpi u oba romana pakleni olujni prolom pun grmljavina, pljuskova i sijevanja munja, i jedni se i drugi izlazhu opasnim rizicima (Bulajic' ih ”rezhira” kao susret s groznim medvjedom, a Mic'anovic' im na ”istrazhivachku putanju” podmec'e ni manje ni vishe nego jezivi filmski prizor ”propadanja u zhivo blato” mochvare. I u jednom i u drugom romanu pojavljuju se – ”niotkud”! – ”chudni starci”: u Izvidjachima lovochuvar, a u Djechacima neidentificiran lik ”chovjeka prostrane lubanje” (bash je tako napisano!)10, koji, uza svu epizodichnost, dodaju zhivost i zhivotnost i jednoj i drugoj prozi. Iz tako potpuno razlichitih motivskih ishodishta i opravdanja, a sa istim inicijalnim efektima (bijeg sa ”zadanog mjesta”) – razlichite su i realizacije tih dvaju prvih djechjih romana u bh. knjizhevnosti.

Bulajic' ju je ostvarivao psiholoshkim prepoznavanjem lika i njemu pripadajuc'eg dogadjaja s ochekivanjem malodobnog chitatelja kojem je roman i okrenut: ta se autorova intencija ochitovala u nekoliko slojeva teksta (koji su, nazhalost, izostali u Mic'anovic'evu uozbiljenu pa chak i usiljenu shtivu) – to se prije svega odnosi na zhivu izmjenu dogadjaja i prizora, susretanja novih, iznenadnih, neochekivanih likova, te vrlo vazhnih elemenata razasutih po cijeloj strukturi – djechje vedrine i bezbrige, te humoristichkih iskrica po svim romanesknim stazama i naumima.

Bulajic' kao da se, u zhurnalistichkom smislu, pomalo i poigravao tekstom, chinec'i ga prhkim i vrlo chitkim, ponekad dodushe i povrshnim, dok je Mic'anovic' priljezhno pokushavao uglachati tekst po nekoj zamishljenoj stilskoj shkoli, pre/chesto opisujuc'i shumu i rijeku ili ”frojdovski” poniruc'i u psiho-portrete rechenicama koje, nerijetko, sastavlja i vishe od 30 rijechi u visherednom nizanju.11 Leksichko egzaltiranje ljepotama prirode, najmanje na desetak mjesta, iskazivano je pustim frazama trivijalnog romana, tipa: Pa to je divno!

Mada jedan od historichara djechje knjizhevnosti tvrdi da je taj roman ”u svoje vrijeme znachio osvjezhenje!12, to je zaista teshko poricati jer mu je u domac'oj knjizhevnosti prethodio samo jedan jedini roman, Izvidjachi Vidrinog jezera. Prostor za usporedbe bio je vishe nego oskudan.

Treba, ipak, pamtiti oba romana kojim je ”probijen led” opne ”ledenog doba” kad su djeca josh uvijek bila malo vishe od ljupkih stvari, kad se zaozbiljno mijenjao njihov ”status u drushtvu”, kad su pisci, bez obzira na ostvarene rezultate, vjeshtinu svojih pera pretvarali u svoju vlastitu sudbinu – vidjet c'e se uskoro – poput svake prethodnice s velikim tezhnjama knjizhevnih pionira. Politichki kontekst nove drushtvene stvarnosti, u tom smislu, bit c'e vishe nego presudan.

Preusmjeravanje pochetka prema kraju

Djechji realistichki roman usmjerit c'e se prema partizanskoj i herojskoj tematici, oblikujuc'i u kratku vremenu zavidan ”knjizhevni korpus” koji je posluzhio kao sredstvo idejne propagande, poznat pod imenom ”Knjizhevnost Narodno-oslobodilachke borbe”.13

Knjizhevnost NOB-e ne bi uopc'e predstavljala problem, da ta knjizhevnost nije u najskorije vrijeme doslovno zagushila ukupni knjizhevni, knjizharski, knjizhnichki i shkolski prostor svojim umotvorinama pisanim po najstrozhem diktatu vladajuc'e politichke volje, koja je novim piscima, prethodno rashodovanim oficirima i podoficirima, u samo pero izdiktirala znamenitu Timofejevu Teoriju knjizhevnosti. Dok su izuchili sve o teoriji odraza, spremajuc'i se na pisanje onih mrtvih ”knjiga za djecu” (tipa Male priche o velikoj djeci i Priche o malim borcima jednog Alekse Mikic'a, feljtonistichke i memoarske priche Sa rodne grude drushtvene radnice Vere Obrenovic' Delibashic' ili Gligorove stijene, u vrijeme potonulog Sime Klaric'a, protjerane su sve vile i vilenjaci, dzhini i vukodlaci, svi su charobni shtapic'i sagorjeli u ideoloshkoj vruc'ici novog drushtva, Aladinov je duh ponovno zatochen u zahrdjalu lampu, a Alici iz Zemlje chudesa granichna je brklja bila pred nosem spushtena. Sve ”nematerijalno” shto je postojalo od ”pochetka svijeta”, zbrisano je poput slova kredom ispisanih na crnoj plochi sudbinskog udesa. Kada je onaj Nikoletina odluchno rekao majci da ”od sinoc' vishe nema (ni) Boga”, bilo je sasvim jasno da se zastor konachno spustio…

(Ulomak iz studije Djechji realistichki roman u bh. knjizhevnosti)

____________________

1 Shtitic', Lina – Hamid Dizdar: Bibliografija knjiga i periodichnih izdanja shtampanih u Hercegovini (1873 – 1991), Mostar, 1955., str. 10
2 Dizdar, Mak: Savremena bosansko-hercegovachka pripovijetka, u: Panorama savremene bosansko-hercegovachke proze, Udruzhenje knjizhevnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1961., str. 31
3 Jeknic', Dragoljub: Knjizhevnost za djecu u Srbiji i Crnoj Gori, u: Muris Idrizovic' – Dragoljub Jeknic': Knjizhevnost za djecu u Jugoslaviji, Knjizhevna zajednica Drugari, Sarajevo, 1989., str. 830
4 Zalar, Ivo: Djechji roman u hrvatskoj knjizhevnosti, Shkolska knjiga, Zagreb, 1983., str. 17
5 Usp.: Majhut, Berislav: Pustolov, siroche i djechja druzhba: hrvatski djechji roman do 1945., Filozofski fakultet Sveuchilishta u Zagrebu, 2005.
6 Osman-Aziz (tj. Osman Nuri Hadzhic' i Ivan Milichevic'): Bez nade. Pripovijest iz mostarskog zhivota. U Zagrebu, naklada ”Matice hrvatske”. 1895.
7 Stevan Bulajic': Izvidjachi Vidrinog jezera, Svjetlost, Sarajevo, 1954.
8 Marjanovic', Voja: Dechji pripovedachi, Dechje novine, Gornji Milanovac, 1977., str. 68
9 Leovac, Slavko: Kratak osvrt na bosansku dechju knjizhevnost, u: Svetlo i tamno, Dzhepna knjiga, Sarajevo, 1957., str. 307-308
10 Mic'anovic', Slavko: Chetiri djechaka, Svjetlost, Sarajevo, 1955., str. 92
11 Usp.: Kajan, Ibrahim: Gramatichki modeli djechjeg teksta. Umjetnost i dijete, vol. XV, br. 5, 1983., str. 53-63
12 Idrizovic', Muris: Knjizhevnost za djecu u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1976., str. 90
13 ”Knjizhevnost Narodnooslobodilachke borbe”, naslov je opshirnog poglavlja unutar citirana djela Murisa Idrizovic'a (1976), a tako su postupali i drugi, brojni knjizhevni kritichari i knjizhevni historichari…

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-05-03

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden