Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 206 (117 - nova serija)

Godina XXXII januar/siječanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zoran Mandlbaum
Holokaust nad Jevrejima Mostara (2)

Međunarodna interdisciplinarna konferencija

Stanje istraživanja holokausta u jugoistočnoj Evropi:
problemi, prepreke i perspektive

Holokaust Jevreja u Mostaru i Hercegovini u periodu 1941-1945. godine i njegove posljedice na postratni rad i život Jevrejske zajednice u Mostaru

(nastavak iz prošlog broja)

Nakon Drugog svjetskog rata u gradu Mostaru dvije ulice i škola nosile su imena istinskih patriota i poznatih Jevreja: NH Dr. Jakoba – Španca i ulica NH Moše Pijade, a škola – Braća Ribar. Nažalost dolaskom Hrvatskih vlasti u Mostar aprila 1992 god. i uspostavom jednonacionalne vlasti u dijelu grada pod njihovom kontrolom (takozvani Zapadni Mostar), ove ulice dobile su nova imena koja se nisu do danas promjenila i ako je Mostar postao ujedinjeni grad.

Znak da se nešto neuobičajeno dešava u Mostaru nakon uspostave nove vlasti bio je teroristički akt miniranja ”Partizanskog spomenika u Mostaru” i eksplozija 30 tonske cisterne pune eksploziva u najnaseljenijem dijelu grada Mostara ”Zalik” za Bajram aprila 1992. godine što je stvorilo veliku uznemirenost u gradu.

Grad je odjedanput postao pun paravojnih formacija u crnim uniformama sa ustaškim simbolima iz II svjetskog rata koje su sijale veliki strah.

Zaustavljali su i legitimisali građane na ulici, upadali u stanove,otimali vozila građanima itd. A što je izazvalo veliki val izbjeglica koji su napuštali grad jer ih je stanje asociralo na 1941. godine kada su njihovi najbliži nastradali.

Nas Jevreje a i većinu građana Mostara užasavala je činjenica a i danas užasava da ulice slobodarskog Mostara dobivaju imena po najvećim fašističkim zločincima iz II svjetskog rata. Tako neke ulice nose nazive: Dr. Mile Budaka, Lorkovića i Vokića, Jure Francetića, nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca, Mostarskog biskupa Čule itd. a svi su bili osuđeni za ratni zločin 1946. godine.

Većina ostalih ulica i trgova nose imena ličnosti i događaja koji nemaju nikakve veze sa gradom Mostarom niti njegovom istorijskom, kulturnom ili bilo kojom drugom baštinom a vezana su za neke ličnosti iz istorije hrvatskog naroda, tako naprimjer ulica velikog mostarskog pjesnika Alekse Šantića dobila je ime ratnog zločinca Dr. Mile Budaka, tradicionalni naziv za trg Rondo od 1992. naziva se Trg Hrvatskih veterana a i Gimnazija Alekse Šantića dobila je takođe drugo ime itd…

Ja sam kao predsjednik Jevrejske općine Mostar bio član Savjetodavnog vijeća Grada Mostara 1995-1997. godine na čelu kojeg je bio gosp. Hans Košnik (administrator EUAM na jednoj od sjednica vijeća insistirao da se u gradu Mostaru zabrani korištenje naziva ulica ratnih zločinaca Dr. Mile Budaka, Lorkovića-Vokića, Jure Francetića i drugih fašista koji su bili takođe uključeni u genocid nad Jevrejima u toku II svjetskog rata ali nisu bili toliko poznati široj javnosti.

Na jednoj od sljedećih sjednica Gosp. Hans Košnik potvrdio je tačnost navoda ali nije imao političke snage da promjeni fašističke nazive ulica jer je rat tek prestao.

Nažalost, ni današnje Gradsko Vijeće grada Mostara nije u stanju provesti izmjenu naziva ulica i kulturnih ustanova u gradu Mostaru jer se vijećnici HDZ uvijek pozivaju na ”vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda”.

Da se ne bi zaboravili Jevreji Mostara nastradali u Holokaustu 1941-1945. godine uz pomoć naših donatora: Joint-a, Kon Mihajla, rabina Dr. Morica Levija, Komosa d.o.o. Mostar i Grada Mostara 1999. godine napravljen je i otkriven Memorijalni spomenik žrtvama Holokausta 1941-1945. Jevrejima Mostara na Jevrejskom groblju u Mostaru na kojem su upisana 142 imena i šest imena boraca poginulih u NOB-i. Prije ovog rata nismo mogli dobiti dozvolu od Grada Mostara da napravimo ovakav spomenik.

Ovo je bio jedini način da se otrgne od zaborava i ne zaboravi da je nekada u Mostaru živjela velika i značajna Jevrejska zajednica od kojih u većem broju nisu ostali potomci koji bi im upalili svijeću i pročitali Kadiš. U Mostaru više nema brojnih jevrejskih familija a 39 jevrejskih prezimena u Mostaru potpuno su nestala.

Otkrivanje spomenika žrtvama Holokausta dogodilo se 2.12.1999 uz prisustvo velikog broja građana grada Mostara čime su nam pokazali koliko nas cijene i poštuju a pozdravne govore su držali Jakob Finci, predsjednik Saveza jevrejskih općina BiH, Gradonačelnik Mostara Safet Oručević, Jehiel Bar-Haim (: Yechiel Bar-Chaim) i Mandlbaum Zoran, uz divnu jevrejsku muziku g-đe Annet Betsalel koja je tom prilikom specijalno došla iz Holandije.

Ovoj manifestaciji prisustvovali su pored visokih zvanica najviši vjerski poglavari iz Hercegovine: muftija hadži Seid ef. Smajkić, vladika Gligorije, fra Jozo Pejić i rabin Naftali Atijas iz Izraela. Ovo je prvi put da su se u Mostaru na jednom mjestu okupili predstavnici svih konfesija što je pomoglo znatnom zbližavanju i povećanju povjerenja među građanima Mostara i sigurnosne situacije u gradu.

U toku razgovora između gosp. Jakova Fincija i Zorana Mandlbauma (početkom 2000 god.) sa gradonačelnikom Safetom Oručevićem, na Oručevićevu inicijativu rodila se ideja i predloženo je da Grad Mostara kao istorijska kompenzacija za poklonjenu Jevrejsku sinagogu preuzme obavezu i napravi novi ”Jevrejski kulturni centar sa Sinagogom u Mostaru”, i da se odmah priđe realizaciji ove ideje i projekta.

Ta se ponuda bazirala na pogodnom istorijskim trenutkom i zaslugama Jevrejske općine Mostar, u toku i poslije posljednjeg rata prema građanima Grada Mostara a posebno njena aktivna uloga na uspostavljanju međuljudskih odnosa i mira organizovanjem raznih kulturnih manifestacija itd.

Gospodin Oručević je svoje obećanje održao. Vrlo brzo je pronađena atraktivna lokacija za izgradnju Jevrejskog kulturnog centra a zemljište je besplatno poklonjeno JO Mostar. Uz suglasnost svih vijećnika Grada Mostara, izrađen je idejni i izvedbeni projekat, besplatno su dobivani svi potrebni atesti i Urbanističke saglasnosti za građenje, a sve je krunisano postavljanjem kamena temeljca 23.04.2001. godine (u povodu Jom Hašoa). Ceremonija postavljanja kamena temeljca predstavljala je do tada najveći kulturni i politički događaj u gradu Mostaru nakon rata.

Mostar je u pozitivnom smislu bio ponovno u centru pažnje šire javnosti. Kamen temeljac je postavljen u prisustvu velikog broja građana grada Mostara, dvojice članova Predsjedništva BiH, kompletnog diplomatskog kora BiH (19 ambasadora), a poseban značaj dalo je prisustvo najviših vjerskih poglavara iz Mostara i Hercegovine Vladike Gligorija, Muftije Seida Smajkića, Provincijala Hercegovačkog, Morisa Albaharija, Jakoba Fincija i Annet Betsalel itd.

Nakon odlaska gosp. Oručevića sa mjesta Gradonačelnika grada Mostara 2001. godine aktivnosti oko izgradnje ”Jevrejskog kulturnog centra sa sinagogom” znatno su usporene od strane njegovih nasljednika koji nisu osjetili koliki je značaj Sinagoge za multietnički grad Mostar iako smo od njih imali puno obećanja koja se nažalost nisu ostvarila. Naglašavali smo: ”Da bi Jevreji bili ravnopravni građani u gradu Mostaru sa ostalim građanima moraju imati svoju Sinagogu” i time bi grad u kome žive Jevreji bio siguran i perspektivan.

Takođe moram naglasiti da su nam i načelnici općina iz takozvanog zapadnog Mostara gospoda: S. Marić, I. Mandić, M. Brajković, Lj. Golemac, M. Puljić, I. Prskalo, N. Tomić i drugi veoma rado pomagali u riješavanju naših vitalnih problema kako u ratu tako i kasnije a posebno u povratu naših kuća, stanova i nekretnina a što sve puno govori da nas poštuju i cijene. Oni su kao vjernici deklarativno podržavali i izgradnju Jevrejskog kulturnog centra i ništa više.

Uz pomoć Ministarstva kulture F BiH ministar gosp. Gavrilo Grahovac i premijera F BiH gosp. Alije Behmena obnovili smo Sinagogu i uredili kompleks gdje je sahranjen Rabi Moše Danon u Stocu tako da već dvije godine idemo na hodočašće u Stolac.

Nadgrobni spomenik Rabi Moše Danona u Stocu

Nadgrobni spomenik Rabi Moše Danona u Stocu

Moralnu podršku za obnovu Sinagoge u Stocu dao je i Visoki predstavnik Gosp. Wolfgang Petrić koji je i lično obišao ovaj kompleks zajedno sa vladikom i mostarskim muftijom.

Ovaj kulturni kompleks više generacija čuva i održava porodica Huse Medar čija je kuća u neposrednoj blizini kompleksa što samo po sebi puno govori o zajedničkom suživotu u BiH.

Ovo je prva sinagoga koja je nakon Drugog svjetskog rata obnovljena u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć Gete instituta u Sarajevu organizovali smo više izložbi slika Majrin Ditrich, kao i niz kulturnih manifestacija, izložbi o Hagadi, Ani Frank, pozorišnu predstavu Plava Jevrejka a g-đa Annet Betsalel iz Holandije snimila je i film o ljudskom i humanitarnom radu Jevrejske opštine Mostar u ratu i nakon rata; to je jedan svojevrstan istorijski dokumenat koji je prikazan prilikom otkrivanja Memorijalnog spomenika 1999. godine pod nazivom ”Mandlbaum mission”.

Naša djelatnost od 1992. godine do danas bila je uvijek intenzivna i odvijala se uz veliku pomoć: Joint-a, predsjednika gosp. Yechiel Bar-Chaima, Jevrejske općine Split, predsjednika gosp. Taubera, Saveza jevrejskih općina BiH, predsjednika gosp. Jakoba Fincija, predsjednika Jevrejskih općina Sarajevo gosp. Danila Nikolića i Bobe Kožemljakina i drugih bez kojih sigurno ne bismo ostvarili ovakav uspjeh. Posebno bih naglasio njihovu podršku prilikom organizovanja kulturnih manifestacija i našoj graditeljskoj aktivnosti.

Kroz dugu istoriju Mostara do 1992. godine uvijek je bio lijep međuljudski odnos među građanima Mostara bez obzira na vjeroispovjest i naciju.

Ljudi su se međusobno družili i zajednički radili i pomagali a dati ću Vam nekoliko primjera:

Kod Davida Hajona robu je godinama redovno kupovao i prodavao na pijaci Halid Kudra iz Cernice (prije II svj. rata) s obzirom da je u njemu David vidio vrlo poštena i čestita čovjeka posudio mu je bezkamatno novac i robu na duži period da bi on mogao otpočeti raditi i otvoriti vlastitu prodavnicu u blizini pijace.

Prodavnica je Kudrinom marljivošću i Hajonovom robom dobro poslovali postala uskoro poznata u Mostaru.

Halid je napravio novu kuću i odškolovao djecu, a oni su ostali prijatelji cijeli život. Ovo mi je pričao rahmetli Halid Kudra.

U blizini pijace imao je dugi niz godina svoju opančarsku radnju Jakob Altarac koji se nije ženio ali je uvijek pomagao sirotinjskoj djeci dajući im besplatno opanke za školu a na Šabat sedaku sirotinji kakav je uvijek bio običaj među građanima u Mostaru.

1959 god. opanci su se slabo prodavali a Jakob se nije uspio preorijentisati na izradu cipela koje su sve više ulazile u modu i kod seoskog stanovništva tako da nije mogao platiti porez, a Porezna uprava Mostar je sve njegove gotove opanke stavila na javnu licitaciju.

Njegov komšija i konkurent opančar Ramadan Ramadanović koji je bio znatno mlađi i snalažljiviji od njega u novim vremenima kupio je po početnoj cijeni sve Jakine opanke i vratio ih našem Jaki da bi on nastavio dalje pomalo raditi.

Leopold-Poldi Mandlbaum vlasnik hotel Neretve u Mostaru (1905-1950) cijele školske godine besplatno je davao hranu nekolicini dobrih učenika kojima je bila potrebna ova pomoć ne gledajući odakle su.

Danas se članovi Jevrejske općine Mostar okupljaju svakog utorka na neformalno druženje, za praznike se organizuju zajedničke večere gdje dođu veći broj naših članova. Zahvaljujući agilnoj predsjednici gosp. Erni Cipri i sekretarici Sari Vujinović život opštine se nastavlja.

Jevrejska opština ušla je u budžet Grada Mostara kao vjerska ustanova sa djelomičnim finansiranjem njene aktivnosti.

I dalje smo rado viđeni i pozivani na razne vjerske i kulturne manifestacije što nam je velika čast. Danas aktivnost Jevrejske opštine Mostar odvija se uglavnom na humanitarnom planu i zbrinjavanju bolesnih članova (angažovana doktorica) a sve uz pomoć Joint-a uz punu aktivnost na pripremnim poslovima i dobivanja građevinske dozvole za izgradnju Sinagoge u Mostaru.

Krajem oktobra 2006. godine u Mostaru bit će održana Konferencija jevrejskih žena BiH što će sigurno dati značajan podstrek daljnoj jevrejskoj aktivnosti u BiH a financiranje konferencije vrši Joint. Tom prilikom osnovat će se Koordinacija Jevrejskih žena BiH.

Lično se nadam da ćemo Sinagogu početi praviti ove godine ako dobijemo građevinsku dozvolu jer smo u budžet Grada ušli sa 50.000 KM zahvaljujući razumijevanju vijećnika Gradskog vijeća Mostar. Članarina se redovno sakuplja i daju se dobrovoljni prilozi za normalan rad Općine.

Mostarska Jevrejska opština se obnavlja tako da je ove godine prvi put od 1941. godine zaključen jedan jevrejski brak u Mostaru po svim propisima halahe, a dvije novorođene djevojčice garantuju nastavak jevrejske tradicije i našu lijepu budućnost.

Mostar septembar, 2006.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-01-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden