Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 205 (116 - nova serija)

Godina XXXI decembar/prosinac 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Esad Kurtovic'
Jedan detalj o Murzhic'ima,
trgovcima iz Prache

Pribjenovic'i-Murzhic'i predstavljaju ugledne trgovce iz Prache. Njihovo poslovanje ostavilo je znachajnog traga u izvorima. U nekoliko navrata, u svojim radovima, duzhnu pazhnju Pribjenovic'-Murzhic'ima posvetio je Pavo Zhivkovic' otkrivajuc'i i demonstrirajuc'i brojne aspekte njihovog zhivota i djelovanja.1 Uz neke nove pokazatelje proshirujemo saznanja o djelatnosti Murzhic'a.

Brac'a Bogdan, Radoslav i Pribislav Murzhic' imali su privatni depozit kod Vlakote Hrankovic'a. Sa njim su cheshc'e poslovali i kod njega su se cheshc'e zaduzhivali. Ochito je njihova zajednichka poslovnost i stvorila odredjeni pozitivan stepen povjerenja, da su se Murzhic'i odluchili da svoju imovinu ostavljaju kod njega na chuvanje.2 Pochetkom novembra 1413. g. Vlakota Hrankovic' je primio od brac'e Bogdana, Radoslava i Pribislava Murzhic'a u depozit finog srebra u iznosu od 18 libara 9 uncha i 3 aksadja.3 Neshto oko godinu dana kasnije, oktobra 1414. g. Bogdan Murzhic' ulozhio je 23 libre srebra u depozit kod Vlakote Hrankovic'a, a uz aktivan angazhman i dvojice svoje brac'e koji su, kao i on, mogli da potrazhuju i raspolazhu navedenim depozitom.4

Pitanje je da li je prije ili kasnije bilo josh kakvih ulaganja imovine Murzhic'a u depozit kod Vlakote Hrankovic'a. I bez toga saznanja navedena ulaganja u depozit pokazuju svojevrsnu godishnju zaradu koju su Murzhic'i ostvarivali u svojim poslovanjima. Njihova godishnja zarada morala je biti i vec'a, a navedeno bi predstavljalo onaj minimum, kojeg brac'a su ostavljali i bez kojeg su mogli da nastavljaju svoju djelatnost. Dakle, moglo bi se govoriti i o godishnjem vishku zarade. U svakom sluchaju imamo dva vezna pokazatelja o poslovanju porodice Murzhic' u toku dvije godine. Otuda su ona interesantno pokric'e za pregled njihove djelatnosti, kao i moguc'nosti koje kroz njihov primjer poslovanje pruzha i pokazuje u shirem regionu.

Zarada, ili josh bolje vishak zarade u toku 1413. g. iznosio je 18 libara 9 uncha i 3 aksadja. Po sistemu mjera za srebro (1 libra = 327,932 grama; 1 uncha = 27, 328 grama; 1 aksadja = 4,55 grama), to bi iznosilo ukupno oko 6,162 grama, ili preko 6 kilograma srebra. Sa druge strane, prema onovremenim cijenama srebra (u najvec'em obimu: 1 libra = 8 dukata), to bi iznosilo oko 150 dukata. Ulog iz 1414. g. iznosio je 23 libre, bilo bi oko 7,5 kilograma srebra, ili po ondashnjoj cijeni srebra okruglih 184 dukata.

Uslovno recheno Murzhic'i su tokom 1413.-1414.g. u svojim poslovanjima ostvarivali vishak zarade u iznosu od preko 150 dukata godishnje. Taj iznos je minimalni pokazatelj njihove lichne poslovnosti, i josh vazhnije izuzetno privlachne pozicije koju je pruzhao trgovachki promet u odnosima Dubrovnika i zaledja u prvoj polovini XV stoljec'a.

Svoja dva uloga u depozit u ime brac'e, podigao je Radoslav Murzhic' u istom danu, 11. januara 1418. godine.5

____________________

1 Najiscrpnije u, Pavo Zhivkovic', Bosansko-humski vlasteoski rod Pribjenovic'-Murzhic', ”Pavo Zhivkovic', Iz srednjovjekovne povijesti Bosne i Huma”, Hrvatsko kulturno drushtvo Napredak, Podruzhnica Osijek, Osijek 2002., 167-182.
2 O Hrankovic'ima, Djuro Toshic', Dubrovachka porodica Hrankovic', Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 26, Dubrovnik 1988., 87-101.
3 ”Ego Vlachota Cranchouich confiteor habet penes me in deposito librarum argenti fini decemocto, unciarum nouem et sagiarum tria a Bogdan Murisich, Radoslauo et Pribislauo fratribus Murisich, quod argentum fideliter tenebo in depositum” (06.11. 1413. g.), Drzhavni arhiv u Dubrovniku (dalje: DAD), Diversa Cancetlariae, XXXIX, 319.
4 ”Vlacotha Cranchouich facit manifestum quod ipse habet et recepit in depositum a Bogdano Mursich unam peciam argenti librarum viginti trium. Promitens illum restituere sibi ad omnem suam voluntatem et requisitione dicti Bogdani vel Radoslaui aut Pribislaui fratrum dicti Bogdani” (26.10. 1414. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XL, 70.
5 Sa strane prvog uloga: ”1418 die XI ianuarii Radossaus Mursich fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a Vlachotta Cranchouich dante et restituente dictum argentum, videlicet, dictas libras decemocto, unciarum nouem et exagia tria dicti argenti fini depositati penes ipsum Vlachotta”, DAD, Diversa Cancellariae, XXXIX, 319. Sa strane drugog uloga: ”1418 die XI ianuarii Radossaus Murisch fuit confessus se habuisse et recepisse a dicto Vlachotta Cranchouich dictas librarum viginti tres argenti”, Isto, XL, 70.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-01-06

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden