Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 205 (116 - nova serija)

Godina XXXI decembar/prosinac 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Esad Kurtović
Jedan detalj o Muržićima,
trgovcima iz Prače

Pribjenovići-Muržići predstavljaju ugledne trgovce iz Prače. Njihovo poslovanje ostavilo je značajnog traga u izvorima. U nekoliko navrata, u svojim radovima, dužnu pažnju Pribjenović-Muržićima posvetio je Pavo Živković otkrivajući i demonstrirajući brojne aspekte njihovog života i djelovanja.1 Uz neke nove pokazatelje proširujemo saznanja o djelatnosti Muržića.

Braća Bogdan, Radoslav i Pribislav Muržić imali su privatni depozit kod Vlakote Hrankovića. Sa njim su češće poslovali i kod njega su se češće zaduživali. Očito je njihova zajednička poslovnost i stvorila određeni pozitivan stepen povjerenja, da su se Muržići odlučili da svoju imovinu ostavljaju kod njega na čuvanje.2 Početkom novembra 1413. g. Vlakota Hranković je primio od braće Bogdana, Radoslava i Pribislava Muržića u depozit finog srebra u iznosu od 18 libara 9 unča i 3 aksađa.3 Nešto oko godinu dana kasnije, oktobra 1414. g. Bogdan Muržić uložio je 23 libre srebra u depozit kod Vlakote Hrankovića, a uz aktivan angažman i dvojice svoje braće koji su, kao i on, mogli da potražuju i raspolažu navedenim depozitom.4

Pitanje je da li je prije ili kasnije bilo još kakvih ulaganja imovine Muržića u depozit kod Vlakote Hrankovića. I bez toga saznanja navedena ulaganja u depozit pokazuju svojevrsnu godišnju zaradu koju su Muržići ostvarivali u svojim poslovanjima. Njihova godišnja zarada morala je biti i veća, a navedeno bi predstavljalo onaj minimum, kojeg braća su ostavljali i bez kojeg su mogli da nastavljaju svoju djelatnost. Dakle, moglo bi se govoriti i o godišnjem višku zarade. U svakom slučaju imamo dva vezna pokazatelja o poslovanju porodice Muržić u toku dvije godine. Otuda su ona interesantno pokriće za pregled njihove djelatnosti, kao i mogućnosti koje kroz njihov primjer poslovanje pruža i pokazuje u širem regionu.

Zarada, ili još bolje višak zarade u toku 1413. g. iznosio je 18 libara 9 unča i 3 aksađa. Po sistemu mjera za srebro (1 libra = 327,932 grama; 1 unča = 27, 328 grama; 1 aksađa = 4,55 grama), to bi iznosilo ukupno oko 6,162 grama, ili preko 6 kilograma srebra. Sa druge strane, prema onovremenim cijenama srebra (u najvećem obimu: 1 libra = 8 dukata), to bi iznosilo oko 150 dukata. Ulog iz 1414. g. iznosio je 23 libre, bilo bi oko 7,5 kilograma srebra, ili po ondašnjoj cijeni srebra okruglih 184 dukata.

Uslovno rečeno Muržići su tokom 1413.-1414.g. u svojim poslovanjima ostvarivali višak zarade u iznosu od preko 150 dukata godišnje. Taj iznos je minimalni pokazatelj njihove lične poslovnosti, i još važnije izuzetno privlačne pozicije koju je pružao trgovački promet u odnosima Dubrovnika i zaleđa u prvoj polovini XV stoljeća.

Svoja dva uloga u depozit u ime braće, podigao je Radoslav Muržić u istom danu, 11. januara 1418. godine.5

____________________

1 Najiscrpnije u, Pavo Živković, Bosansko-humski vlasteoski rod Pribjenović-Muržić, ”Pavo Živković, Iz srednjovjekovne povijesti Bosne i Huma”, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Podružnica Osijek, Osijek 2002., 167-182.
2 O Hrankovićima, Đuro Tošić, Dubrovačka porodica Hranković, Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 26, Dubrovnik 1988., 87-101.
3 ”Ego Vlachota Cranchouich confiteor habet penes me in deposito librarum argenti fini decemocto, unciarum nouem et sagiarum tria a Bogdan Murisich, Radoslauo et Pribislauo fratribus Murisich, quod argentum fideliter tenebo in depositum” (06.11. 1413. g.), Državni arhiv u Dubrovniku (dalje: DAD), Diversa Cancetlariae, XXXIX, 319.
4 ”Vlacotha Cranchouich facit manifestum quod ipse habet et recepit in depositum a Bogdano Mursich unam peciam argenti librarum viginti trium. Promitens illum restituere sibi ad omnem suam voluntatem et requisitione dicti Bogdani vel Radoslaui aut Pribislaui fratrum dicti Bogdani” (26.10. 1414. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XL, 70.
5 Sa strane prvog uloga: ”1418 die XI ianuarii Radossaus Mursich fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a Vlachotta Cranchouich dante et restituente dictum argentum, videlicet, dictas libras decemocto, unciarum nouem et exagia tria dicti argenti fini depositati penes ipsum Vlachotta”, DAD, Diversa Cancellariae, XXXIX, 319. Sa strane drugog uloga: ”1418 die XI ianuarii Radossaus Murisch fuit confessus se habuisse et recepisse a dicto Vlachotta Cranchouich dictas librarum viginti tres argenti”, Isto, XL, 70.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-01-06

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden