Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 191 (102 - нова серија)

Година XXX октобар/листопад 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Проф. др. Нурко Побрић
Градоначелник за једну седмицу (1)

Савремена локална самоуправа – основне карактеристике

Град Мостар, према Уставу Федерације БиХ, је „једна територијална јединица управе и локалне самоуправе“, која „има надлежност опћине, осим ако законом није другачије прописано“. У тексту који слиједи нећемо анализирати „институционалну посебност“ Града Мостара, него ћемо дати основне назнаке о савременој локалној самоуправи, више „идеал-типски“, него компаративно. Прецизније, говорит ћемо о савременој локалној самоуправи, хисторијски верифицираној на друштвеном искуству и људском ангажману усмјереном ка слободи, аутономији и демократији. Могуће да се и Град Мостар и остали градови и опћине у БиХ, у будућности „приближе“ моделу (моделима) савремене локалне самоуправе – моделу који ћемо „описати“ у овом прилогу.

Јачање локалне самоуправе не значи само проширење круга њених надлежности, финансијске аутономије и укупних ресурса (посебно економских), већ и развијање мреже локалне власти која садржи више нивоа. Уобичајена је појава три нивоа, у виду конкретно-институционализираних облика назива опћине, окрузи, односно дистрикти. Између поменутих нивоа локалне власти, путем принципа супсидијарности, успоставља се, у савремености, сасвим нови тип односа. Супсидијарност подразумијева да се првенство у обављању одређених послова увијек даје нивоу који је најближи грађанима, а тек ако тај ниво није у стању да реализира те послове, они се преносе на виши ниво. Опћенито влада сагласност да је виталан систем локалне самоуправе саставни дио репрезентативног и одговорног дјеловања либерално-демократске државе. У већини либерално-демократских држава писани устав брине и штити начела локалне самоуправе. Уставни текстови опредјељују искључиво битне елементе локалне самоуправе: одређују врсте локалних заједница, њихов самоуправни положај – тиме што одређују да заједнице управљају саме, али у оквиру закона, и коначно да њима управљају изабрани народни представници. Аналитички гледано, појам локалне самоуправе садржи двије компоненте: социолошку компоненту – локалну заједницу и правносистемску компоненту – (локалну) самоуправу. Локални облик власти не учествује у суверенитету, те је у потпуности „потчињен“ централној власти државе, или, као што је то случај у федералном систему, власти федералних јединица. Стил дјеловања локалних власти требао би бити прагматичког и утилитарног карактера, те бити аполитичан. (Не постоји „демократски и републикански одвоз смећа“).

Сваки облик локалне самоуправе има одређене функције и карактеристике. Основна територијална јединица локалне самоуправе је опћина. Опћине могу бити различите по величини (површини територије) и броју становника, што зависи од више чинилаца, међу којима је најизраженији, рекли бисмо, традиција. Данас се јавља тенденција увећавања величине опћина ради веће економичности и ефикасности у пружању услуга. Унутар опћине могу постојати и мање јединице (мјесне заједнице, градске четврти и сл.), које, најчешће, имају и улогу изборних јединица. Медитеранске земље (Италија, Француска, Шпанија) традиционално имају мање опћине и проблеме дефицита економичности и ефикасности рјешавају удруживањем опћина у шире облике локалне власти.

Виши ниво организирања локалне власти су: окрузи и дистрикти. Окрузи су стални територијални облици организирања власти и имају различита имена у појединим земљама - county у В. Британији, Креис у Њемачкој, departman у Француској итд. Дистрикти могу бити територијални и функционални. Могу имати трајну намјену (школски, црквени, услужни итд.). Могу имати специјалну намјену и за извјесно вријеме. По извршењу одређене функције специјални дистрикти престају с радом. На примјер, New York Port Authorities, функционални дистрикти у Мексичком заливу били су формирани за борбу против комараца, у пословима исушивања мочвара, мелиорације и отклањања тешких болести које су комарци ширили итд. Срез, жупе, војводства, кнежевине су нивои организације локалне самоуправе који традиционално постоје и јављају се под тим именом у једном броју земаља. Они понекад имају особеност округа а понекад региона.

Инга Кљајо: Отмица Сабињанки, акрилик на дасци

Инга Кљајо: Отмица Сабињанки, акрилик на дасци
(са изложбе Инге Кљајо у Мостару 23-30.9.2005.)

Град је посебно значајан облик организације локалне власти. Град некад може, зависно од величине, бити у нивоу округа, или, пак, може представљати и виши ниво организације (Париз и Беч имају статус региона, а Берлин, Хамбург и Бремен имају статус федералне јединице). Обично велики град има статус мегаполиса или уопћено метрополитенског ареала, који подразумијева посебне надлежности, право на посебне облике организације и значајне финансијске ресурсе. С обзиром на значај града у држави, данас се развија урбана политологија – наука о граду, која мултидисциплинарно проучава град као политичку заједницу.

Региони чине највиши степен организације локалне самоуправе. У једном броју земаља регион је традиционално функционирао као испостава и ниво организације централне државне власти – као вид децентрализације. Стога, овај ниво у себи обједињава државне послове и послове локалне самоуправе. У Европи и у свијету, региони данас добијају веома важну економску функцију. Региони, као територије које се простиру у двије или више сусједних држава, разликују се од регија које су дијелови једне државе и облик децентрализације те државе (тзв. регионалне државе). Данас у Европи региони постоје на територији: Шпаније – Француске, Француске – Италије, Француске – Швицарске – Њемачке, Француске – Њемачке – Белгије итд.

Величина основних локалних заједница је показатељ степена посредности локалних органа власти у избору и представљању становника локалне заједнице. Величина ових заједница, што смо већ истакли, у значајној мјери зависи од традиције, али и од улоге коју имају локални органи власти. Изузетно мале локалне заједнице (до 1.000 становника) у одређеном проценту (не све), постоје у Исланду, Грчкој, Француској, Шпанији, Швицарској, Мађарској и Њемачкој. Релативно мале локалне заједнице (од 1.000 до 5.000 становника) имају Аустрија, Норвешка, Италија, Финска, Малта и Луксембург. Релативно велике локалне заједнице (од 10.000 до 100.000 становника) имају Шведска, Бугарска, Португалија, Холандија, Белгија и Данска. У посљедњих 50-так година у знатном броју земаља смањен је број локалних јединица, односно дошло је до њиховог увећања, најчешће путем интегрисања.

Најједноставнија структура локалне самоуправе чини само један ниво власти за све потребе. Предности оваквих система су у томе што постоји јасна надлежност и јавност не би смјела имати нимало двојбе у погледу тога ко је одговоран за локалне надлежности и услуге. Међутим, обично постоје два али се јављају и три нивоа локалне власти. Основна локална заједница (основни ниво) има различите називе, различите је величине али углавном има основне исте функције (надлежности). То су municipality – САД и Канада, borought – Велика Британија, commune – Француска, comune - Италија, municipios – Шпанија, итд. Ове заједнице су прије свега одређене територијом али постоји и велики број функционалних локалних заједница као што су дистрикти у САД, црквене парохије у САД, Великој Британији, Шведској, Њемачкој итд., вијећа сусједа у Шведској, Данској, САД, Великој Британији, вијећа корисника услуга у Шведској, Данској, итд. Данас се појављују и бројне разноврсне приватне и приватно-јавне агенције које обављају дио послова за локалну заједницу, и оне су искључиво функционалне организације.

Виши ниво локалних власти је најчешће округ али и градови који због специфичних и комплексних урбаних проблема постају све значајнији облици вишег локалног организирања. Округ и град, дакле, постоје као два паралелна облика организирања локалне власти. Понекад долази и до различитих спајања округа и градова. Тако у Великој Британији постоји метрополитенски дистрикт (metropolitan districts). У САД постоје случајеви да се округ интегрира у град (Сан Франциско је округ и град) или да дио градских функција обавља округ (тзв. urban – county план). Регион као облик територијалне организације власти усљед нових економских и политичких потреба савременог свијета доживљава својеврсну ренесансу. Он обухвата територије које су економско-географски сличне и природно упућене једне на друге, некад и мимо државних граница (Европа), мада је већина региона, односно регија, и даље унутар националних држава. Регије се називају у појединим земљама различитим именима – canton у Швицарској, Lander у Њемачкој, state у САД, регион у Италији и Француској итд. Њихово постојање означава тростепену организацију локалне власти. Регион је највиши облик локалне заједнице који врши и државне функције и реализира различите економске, социјалне и политичке програме. Значај и моћ региона зависи од чињенице да ли је национална држава настала уједињењем независних држава (садашњих региона) – случај САД, Швицарске и Њемачке, или је регион настао касније ради извршавања одређених државних и друштвених функција. У првом случају региони у значајној мјери имају функције државе и ријеч је о федерацијама. У другом случају у питању су регионалне или унитарне државе, зависно од реалне снаге, аутономије и моћи региона. Данас се углавном говори о Италији и Шпанији као о регионалним државама, мада и неке друге државе (Француска, В. Британија) могу добити исти статус. У земљама у којима су региони основа за настанак покрета за националну независност (Сјеверна Ирска, Шкотска и Велс у В. Британији, Бретања у Француској, Квебек у Канади, Каталонија у Шпанији и региони у Италији) долази до снажних сукоба с националном државом која преферира централизацији из страха од сецесије. И док се у наведеним државама потискује самосталност региона, Швицарска је морала, ради укључивања у Европску унију, смањити моћ и независност кантона и умјесто непосредне демократије, јачати неке институције представничке демократије.

Тип односа између разних нивоа власти и даље је најзначајнији индикатор постојања унитарне, регионалне или федералне државе. У савремености је евидентна тенденција да се процеси децентрализације и јачање локалне аутономије снажно ограничавају централном влашћу државе. Могло би се рећи да је у организацији државе пресудна улога централне власти. Централна државна власт у овим процесима добија веома важну функцију надгледања законитости рада јединица локалне самоуправе.

Питање надлежности локалне власти је увијек актуелно и важно, јер указује на реалну аутономију, али и на потенцијале и капацитете локалних власти у реализирању важних друштвених програма и осигурања потребних услуга. Локалне власти у новије вријеме постају и иницијатори бројних развојних и економских програма како у локалној заједници, тако и изван ње. Локалне власти најчешће су одговорне за услуге какве су предшколско, основношколско и средње образовање, цесте, локално планирање, одвоз смећа, библиотеке, спорт и забава, социјалне услуге, ватрогасна служба и заштита околине. Локалне власти, у циљу квалитетнијег остваривања свој их функција (поготово у урбаним срединама), користе знања професионалаца. Овакав начин рада подразумијева мрежу образовних институција, као и одговарајуће канале и могућности организирања локалних заједница. Стога, нови подузетнички модели постају значајни у раду локалних заједница. Вијеће – менаџер предузетнички је модел прихваћен у Канади, Аустралији и на Новом Зеланду. Градоначелник – вијеће модел је доминантан у САД, а уводи се и у неке европске земље. Чак је и традиционално европски модел вијеће – градоначелник усвојио један број предузетничких института у циљу веће професионализације рада и управљања. Неке од тих промјена су слиједеће: главни административни функционер врши послове менаџера, мјере се ефекти и квалитет рада, врши се награђивање запослених према учинку и сл.

Органи у јединицама локалне самоуправе су представнички, извршни и судски. Постоји подјела, равнотежа и узајамна контрола локалних власти. Представнички орган (скупштина, савјет, вијеће) „води политику“, доноси одлуке и друге прописе којима се регулирају односи у локалној заједници. Извршни орган је колективно тијело које обавља функцију локалне владе и може се називати: извршно вијеће, извршни одбор итд. Инокосни извршни орган је начелник (градоначелник), мада се негдје зове и предсједник скупштине, а негдје уопће и не постоји Он је „аналоган“ функцији предсједника на нивоу државе. Зависно од типа политичког система и значаја извршне власти (предсједнички-парламентарни системи) и градоначелник може да буде јак (биран директно) и слаб (биран на опћим изборима према истој процедури као и остали чланови представничког тијела). Негдје га именује шеф извршне власти државе (краљ, краљица у уставним монархијама), што је случај с градоначелником Хага, а негдје се он „ротира“ од седмице до седмице (први међу једнаким). У јединици локалне самоуправе постоје и органи управе (службе за управу) које могу обављати управне послове из надлежности јединице локалне самоуправе, а могу обављати и делегиране управне послове вишег нивоа власти. Судски органи власти у јединици локалне самоуправе (на пр. опћински судови) су државни органи, али у тој јединици могу постојати и неки „квазисудски“ органи, као органи локалне заједнице (мировна вијећа, арбитраже, па и омбдусман).

Данас се као веома важан механизам функционирања локалне самоуправе појављује градски менаџер који је персонификација професионализације локалне власти. Менаџер подстиче економски развој, подузетничко понашање и формирање приватно-јавних аранжмана и партнерстава ради осигурања разноврсних локалних услуга. Он је именовано лице и та функција доприноси како већој ефикасности рада, тако и демократизацији рада локалних власти.

У сваком систему локалне самоуправе постоје поменути органи. Њихови односи могу бити веома различити, па из тог разлога, постоје различити аранжмани, односно модели организације локалне власти. Поједностављено казано најчешћи модели су: комисиони (француски), слаб градоначелник – вијеће модел и градски менаџер модел.

Представнички органи што смо већ истакли доносе нормативна акта којима се регулирају односи из надлежности локалне власти. Ови органи се бирају на опћим, непосредним и тајним изборима познатим као локални избори. Однос између броја посланика у овим тијелима и грађана који их бирају (и могу бити бирани) указује на степен посредности демократије. У великим градовима та посредност је посебно изражена, из разлога великог броја становника града, али и из разлога не тако бројних представничких тијела.

(наставља се)

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2005-12-29

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска