Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 191 (102 - nova serija)

Godina XXX oktobar/listopad 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Prof. dr. Nurko Pobric'
Gradonachelnik za jednu sedmicu (1)

Savremena lokalna samouprava – osnovne karakteristike

Grad Mostar, prema Ustavu Federacije BiH, je ”jedna teritorijalna jedinica uprave i lokalne samouprave”, koja ”ima nadlezhnost opc'ine, osim ako zakonom nije drugachije propisano”. U tekstu koji slijedi nec'emo analizirati ”institucionalnu posebnost” Grada Mostara, nego c'emo dati osnovne naznake o savremenoj lokalnoj samoupravi, vishe ”ideal-tipski”, nego komparativno. Preciznije, govorit c'emo o savremenoj lokalnoj samoupravi, historijski verificiranoj na drushtvenom iskustvu i ljudskom angazhmanu usmjerenom ka slobodi, autonomiji i demokratiji. Moguc'e da se i Grad Mostar i ostali gradovi i opc'ine u BiH, u buduc'nosti ”priblizhe” modelu (modelima) savremene lokalne samouprave – modelu koji c'emo ”opisati” u ovom prilogu.

Jachanje lokalne samouprave ne znachi samo proshirenje kruga njenih nadlezhnosti, finansijske autonomije i ukupnih resursa (posebno ekonomskih), vec' i razvijanje mrezhe lokalne vlasti koja sadrzhi vishe nivoa. Uobichajena je pojava tri nivoa, u vidu konkretno-institucionaliziranih oblika naziva opc'ine, okruzi, odnosno distrikti. Izmedju pomenutih nivoa lokalne vlasti, putem principa supsidijarnosti, uspostavlja se, u savremenosti, sasvim novi tip odnosa. Supsidijarnost podrazumijeva da se prvenstvo u obavljanju odredjenih poslova uvijek daje nivou koji je najblizhi gradjanima, a tek ako taj nivo nije u stanju da realizira te poslove, oni se prenose na vishi nivo. Opc'enito vlada saglasnost da je vitalan sistem lokalne samouprave sastavni dio reprezentativnog i odgovornog djelovanja liberalno-demokratske drzhave. U vec'ini liberalno-demokratskih drzhava pisani ustav brine i shtiti nachela lokalne samouprave. Ustavni tekstovi opredjeljuju iskljuchivo bitne elemente lokalne samouprave: odredjuju vrste lokalnih zajednica, njihov samoupravni polozhaj – time shto odredjuju da zajednice upravljaju same, ali u okviru zakona, i konachno da njima upravljaju izabrani narodni predstavnici. Analitichki gledano, pojam lokalne samouprave sadrzhi dvije komponente: socioloshku komponentu – lokalnu zajednicu i pravnosistemsku komponentu – (lokalnu) samoupravu. Lokalni oblik vlasti ne uchestvuje u suverenitetu, te je u potpunosti ”potchinjen” centralnoj vlasti drzhave, ili, kao shto je to sluchaj u federalnom sistemu, vlasti federalnih jedinica. Stil djelovanja lokalnih vlasti trebao bi biti pragmatichkog i utilitarnog karaktera, te biti apolitichan. (Ne postoji ”demokratski i republikanski odvoz smec'a”).

Svaki oblik lokalne samouprave ima odredjene funkcije i karakteristike. Osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave je opc'ina. Opc'ine mogu biti razlichite po velichini (povrshini teritorije) i broju stanovnika, shto zavisi od vishe chinilaca, medju kojima je najizrazheniji, rekli bismo, tradicija. Danas se javlja tendencija uvec'avanja velichine opc'ina radi vec'e ekonomichnosti i efikasnosti u pruzhanju usluga. Unutar opc'ine mogu postojati i manje jedinice (mjesne zajednice, gradske chetvrti i sl.), koje, najcheshc'e, imaju i ulogu izbornih jedinica. Mediteranske zemlje (Italija, Francuska, Shpanija) tradicionalno imaju manje opc'ine i probleme deficita ekonomichnosti i efikasnosti rjeshavaju udruzhivanjem opc'ina u shire oblike lokalne vlasti.

Vishi nivo organiziranja lokalne vlasti su: okruzi i distrikti. Okruzi su stalni teritorijalni oblici organiziranja vlasti i imaju razlichita imena u pojedinim zemljama - county u V. Britaniji, Kreis u Njemachkoj, departman u Francuskoj itd. Distrikti mogu biti teritorijalni i funkcionalni. Mogu imati trajnu namjenu (shkolski, crkveni, usluzhni itd.). Mogu imati specijalnu namjenu i za izvjesno vrijeme. Po izvrshenju odredjene funkcije specijalni distrikti prestaju s radom. Na primjer, New York Port Authorities, funkcionalni distrikti u Meksichkom zalivu bili su formirani za borbu protiv komaraca, u poslovima isushivanja mochvara, melioracije i otklanjanja teshkih bolesti koje su komarci shirili itd. Srez, zhupe, vojvodstva, knezhevine su nivoi organizacije lokalne samouprave koji tradicionalno postoje i javljaju se pod tim imenom u jednom broju zemalja. Oni ponekad imaju osobenost okruga a ponekad regiona.

Inga Kljajo: Otmica Sabinjanki, akrilik na dasci

Inga Kljajo: Otmica Sabinjanki, akrilik na dasci
(sa izlozhbe Inge Kljajo u Mostaru 23-30.9.2005.)

Grad je posebno znachajan oblik organizacije lokalne vlasti. Grad nekad mozhe, zavisno od velichine, biti u nivou okruga, ili, pak, mozhe predstavljati i vishi nivo organizacije (Pariz i Bech imaju status regiona, a Berlin, Hamburg i Bremen imaju status federalne jedinice). Obichno veliki grad ima status megapolisa ili uopc'eno metropolitenskog areala, koji podrazumijeva posebne nadlezhnosti, pravo na posebne oblike organizacije i znachajne finansijske resurse. S obzirom na znachaj grada u drzhavi, danas se razvija urbana politologija – nauka o gradu, koja multidisciplinarno prouchava grad kao politichku zajednicu.

Regioni chine najvishi stepen organizacije lokalne samouprave. U jednom broju zemalja region je tradicionalno funkcionirao kao ispostava i nivo organizacije centralne drzhavne vlasti – kao vid decentralizacije. Stoga, ovaj nivo u sebi objedinjava drzhavne poslove i poslove lokalne samouprave. U Evropi i u svijetu, regioni danas dobijaju veoma vazhnu ekonomsku funkciju. Regioni, kao teritorije koje se prostiru u dvije ili vishe susjednih drzhava, razlikuju se od regija koje su dijelovi jedne drzhave i oblik decentralizacije te drzhave (tzv. regionalne drzhave). Danas u Evropi regioni postoje na teritoriji: Shpanije – Francuske, Francuske – Italije, Francuske – Shvicarske – Njemachke, Francuske – Njemachke – Belgije itd.

Velichina osnovnih lokalnih zajednica je pokazatelj stepena posrednosti lokalnih organa vlasti u izboru i predstavljanju stanovnika lokalne zajednice. Velichina ovih zajednica, shto smo vec' istakli, u znachajnoj mjeri zavisi od tradicije, ali i od uloge koju imaju lokalni organi vlasti. Izuzetno male lokalne zajednice (do 1.000 stanovnika) u odredjenom procentu (ne sve), postoje u Islandu, Grchkoj, Francuskoj, Shpaniji, Shvicarskoj, Madjarskoj i Njemachkoj. Relativno male lokalne zajednice (od 1.000 do 5.000 stanovnika) imaju Austrija, Norveshka, Italija, Finska, Malta i Luksemburg. Relativno velike lokalne zajednice (od 10.000 do 100.000 stanovnika) imaju Shvedska, Bugarska, Portugalija, Holandija, Belgija i Danska. U posljednjih 50-tak godina u znatnom broju zemalja smanjen je broj lokalnih jedinica, odnosno doshlo je do njihovog uvec'anja, najcheshc'e putem integrisanja.

Najjednostavnija struktura lokalne samouprave chini samo jedan nivo vlasti za sve potrebe. Prednosti ovakvih sistema su u tome shto postoji jasna nadlezhnost i javnost ne bi smjela imati nimalo dvojbe u pogledu toga ko je odgovoran za lokalne nadlezhnosti i usluge. Medjutim, obichno postoje dva ali se javljaju i tri nivoa lokalne vlasti. Osnovna lokalna zajednica (osnovni nivo) ima razlichite nazive, razlichite je velichine ali uglavnom ima osnovne iste funkcije (nadlezhnosti). To su municipality – SAD i Kanada, borought – Velika Britanija, commune – Francuska, comune - Italija, municipios – Shpanija, itd. Ove zajednice su prije svega odredjene teritorijom ali postoji i veliki broj funkcionalnih lokalnih zajednica kao shto su distrikti u SAD, crkvene parohije u SAD, Velikoj Britaniji, Shvedskoj, Njemachkoj itd., vijec'a susjeda u Shvedskoj, Danskoj, SAD, Velikoj Britaniji, vijec'a korisnika usluga u Shvedskoj, Danskoj, itd. Danas se pojavljuju i brojne raznovrsne privatne i privatno-javne agencije koje obavljaju dio poslova za lokalnu zajednicu, i one su iskljuchivo funkcionalne organizacije.

Vishi nivo lokalnih vlasti je najcheshc'e okrug ali i gradovi koji zbog specifichnih i kompleksnih urbanih problema postaju sve znachajniji oblici visheg lokalnog organiziranja. Okrug i grad, dakle, postoje kao dva paralelna oblika organiziranja lokalne vlasti. Ponekad dolazi i do razlichitih spajanja okruga i gradova. Tako u Velikoj Britaniji postoji metropolitenski distrikt (metropolitan districts). U SAD postoje sluchajevi da se okrug integrira u grad (San Francisko je okrug i grad) ili da dio gradskih funkcija obavlja okrug (tzv. urban – county plan). Region kao oblik teritorijalne organizacije vlasti usljed novih ekonomskih i politichkih potreba savremenog svijeta dozhivljava svojevrsnu renesansu. On obuhvata teritorije koje su ekonomsko-geografski slichne i prirodno upuc'ene jedne na druge, nekad i mimo drzhavnih granica (Evropa), mada je vec'ina regiona, odnosno regija, i dalje unutar nacionalnih drzhava. Regije se nazivaju u pojedinim zemljama razlichitim imenima – canton u Shvicarskoj, Lander u Njemachkoj, state u SAD, region u Italiji i Francuskoj itd. Njihovo postojanje oznachava trostepenu organizaciju lokalne vlasti. Region je najvishi oblik lokalne zajednice koji vrshi i drzhavne funkcije i realizira razlichite ekonomske, socijalne i politichke programe. Znachaj i moc' regiona zavisi od chinjenice da li je nacionalna drzhava nastala ujedinjenjem nezavisnih drzhava (sadashnjih regiona) – sluchaj SAD, Shvicarske i Njemachke, ili je region nastao kasnije radi izvrshavanja odredjenih drzhavnih i drushtvenih funkcija. U prvom sluchaju regioni u znachajnoj mjeri imaju funkcije drzhave i rijech je o federacijama. U drugom sluchaju u pitanju su regionalne ili unitarne drzhave, zavisno od realne snage, autonomije i moc'i regiona. Danas se uglavnom govori o Italiji i Shpaniji kao o regionalnim drzhavama, mada i neke druge drzhave (Francuska, V. Britanija) mogu dobiti isti status. U zemljama u kojima su regioni osnova za nastanak pokreta za nacionalnu nezavisnost (Sjeverna Irska, Shkotska i Vels u V. Britaniji, Bretanja u Francuskoj, Kvebek u Kanadi, Katalonija u Shpaniji i regioni u Italiji) dolazi do snazhnih sukoba s nacionalnom drzhavom koja preferira centralizaciji iz straha od secesije. I dok se u navedenim drzhavama potiskuje samostalnost regiona, Shvicarska je morala, radi ukljuchivanja u Evropsku uniju, smanjiti moc' i nezavisnost kantona i umjesto neposredne demokratije, jachati neke institucije predstavnichke demokratije.

Tip odnosa izmedju raznih nivoa vlasti i dalje je najznachajniji indikator postojanja unitarne, regionalne ili federalne drzhave. U savremenosti je evidentna tendencija da se procesi decentralizacije i jachanje lokalne autonomije snazhno ogranichavaju centralnom vlashc'u drzhave. Moglo bi se rec'i da je u organizaciji drzhave presudna uloga centralne vlasti. Centralna drzhavna vlast u ovim procesima dobija veoma vazhnu funkciju nadgledanja zakonitosti rada jedinica lokalne samouprave.

Pitanje nadlezhnosti lokalne vlasti je uvijek aktuelno i vazhno, jer ukazuje na realnu autonomiju, ali i na potencijale i kapacitete lokalnih vlasti u realiziranju vazhnih drushtvenih programa i osiguranja potrebnih usluga. Lokalne vlasti u novije vrijeme postaju i inicijatori brojnih razvojnih i ekonomskih programa kako u lokalnoj zajednici, tako i izvan nje. Lokalne vlasti najcheshc'e su odgovorne za usluge kakve su predshkolsko, osnovnoshkolsko i srednje obrazovanje, ceste, lokalno planiranje, odvoz smec'a, biblioteke, sport i zabava, socijalne usluge, vatrogasna sluzhba i zashtita okoline. Lokalne vlasti, u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja svoj ih funkcija (pogotovo u urbanim sredinama), koriste znanja profesionalaca. Ovakav nachin rada podrazumijeva mrezhu obrazovnih institucija, kao i odgovarajuc'e kanale i moguc'nosti organiziranja lokalnih zajednica. Stoga, novi poduzetnichki modeli postaju znachajni u radu lokalnih zajednica. Vijec'e – menadzher preduzetnichki je model prihvac'en u Kanadi, Australiji i na Novom Zelandu. Gradonachelnik – vijec'e model je dominantan u SAD, a uvodi se i u neke evropske zemlje. Chak je i tradicionalno evropski model vijec'e – gradonachelnik usvojio jedan broj preduzetnichkih instituta u cilju vec'e profesionalizacije rada i upravljanja. Neke od tih promjena su slijedec'e: glavni administrativni funkcioner vrshi poslove menadzhera, mjere se efekti i kvalitet rada, vrshi se nagradjivanje zaposlenih prema uchinku i sl.

Organi u jedinicama lokalne samouprave su predstavnichki, izvrshni i sudski. Postoji podjela, ravnotezha i uzajamna kontrola lokalnih vlasti. Predstavnichki organ (skupshtina, savjet, vijec'e) ”vodi politiku”, donosi odluke i druge propise kojima se reguliraju odnosi u lokalnoj zajednici. Izvrshni organ je kolektivno tijelo koje obavlja funkciju lokalne vlade i mozhe se nazivati: izvrshno vijec'e, izvrshni odbor itd. Inokosni izvrshni organ je nachelnik (gradonachelnik), mada se negdje zove i predsjednik skupshtine, a negdje uopc'e i ne postoji On je ”analogan” funkciji predsjednika na nivou drzhave. Zavisno od tipa politichkog sistema i znachaja izvrshne vlasti (predsjednichki-parlamentarni sistemi) i gradonachelnik mozhe da bude jak (biran direktno) i slab (biran na opc'im izborima prema istoj proceduri kao i ostali chlanovi predstavnichkog tijela). Negdje ga imenuje shef izvrshne vlasti drzhave (kralj, kraljica u ustavnim monarhijama), shto je sluchaj s gradonachelnikom Haga, a negdje se on ”rotira” od sedmice do sedmice (prvi medju jednakim). U jedinici lokalne samouprave postoje i organi uprave (sluzhbe za upravu) koje mogu obavljati upravne poslove iz nadlezhnosti jedinice lokalne samouprave, a mogu obavljati i delegirane upravne poslove visheg nivoa vlasti. Sudski organi vlasti u jedinici lokalne samouprave (na pr. opc'inski sudovi) su drzhavni organi, ali u toj jedinici mogu postojati i neki ”kvazisudski” organi, kao organi lokalne zajednice (mirovna vijec'a, arbitrazhe, pa i ombdusman).

Danas se kao veoma vazhan mehanizam funkcioniranja lokalne samouprave pojavljuje gradski menadzher koji je personifikacija profesionalizacije lokalne vlasti. Menadzher podstiche ekonomski razvoj, poduzetnichko ponashanje i formiranje privatno-javnih aranzhmana i partnerstava radi osiguranja raznovrsnih lokalnih usluga. On je imenovano lice i ta funkcija doprinosi kako vec'oj efikasnosti rada, tako i demokratizaciji rada lokalnih vlasti.

U svakom sistemu lokalne samouprave postoje pomenuti organi. Njihovi odnosi mogu biti veoma razlichiti, pa iz tog razloga, postoje razlichiti aranzhmani, odnosno modeli organizacije lokalne vlasti. Pojednostavljeno kazano najcheshc'i modeli su: komisioni (francuski), slab gradonachelnik – vijec'e model i gradski menadzher model.

Predstavnichki organi shto smo vec' istakli donose normativna akta kojima se reguliraju odnosi iz nadlezhnosti lokalne vlasti. Ovi organi se biraju na opc'im, neposrednim i tajnim izborima poznatim kao lokalni izbori. Odnos izmedju broja poslanika u ovim tijelima i gradjana koji ih biraju (i mogu biti birani) ukazuje na stepen posrednosti demokratije. U velikim gradovima ta posrednost je posebno izrazhena, iz razloga velikog broja stanovnika grada, ali i iz razloga ne tako brojnih predstavnichkih tijela.

(nastavlja se)

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-12-29

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden