Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 187 (98 - nova serija)

Godina XXX juni/lipanj 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Udruzhenje za obnovu gradjanskog povjerenja u opc'ini Stolac
Society for Renewal of Civil Trust in Stolac Municipality
Stolachki forum mladih
Pro memoria
Protiv apartheida u opc'ini Stolac

Sadrzhaj

Udruzhenje za obnovu gradjanskog povjerenja u opc'ini Stolac je nevladina organizacija koja zastupa i promovira uspostavu ljudskih prava i vladavinu zakona u opc'ini Stolac, nakon stravichnih razaranja od 1992-96. godine. Chlanovi Udruzhenja podrzhavaju obnovu povjerenja kao osnove za uspostavu harmonichnog multietnichkog drushtva.

Ovaj dokument je jedan od mnogih koji ukazuju na krshenje ljudskih prava i nepostojanje vladavine zakona u opc'ini Stolac. Ova pisma su dostavljena svim relevantnim faktorima u BiH i inostranstvu. U ovom dokumentu svoju pazhnju posvec'ujemo konkretnim primjerima krshenja ljudskih prava i nepostojanja vladavine prava, shto je najuochljivije u najznachajnijim podruchjima drushtvenog djelovanja: zaposhljavanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalno osiguranje, vjerske slobode, vlasnishtvo, prepravljanje povjesnog sjec'anja i demografski inzhinjering. Iz ovog presjeka stanja, moguc'e je jasno razluchiti da je na sceni provedba de facto apartheida protiv Boshnjaka. Ovo je u potpunoj suprotnosti sa zakonskim ustrojstvom FBiH i protivno je svim pravima utemeljenim medjunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Zahtjevi chlanova Udruzhenja, ukljuchujuc'i i Stolachki forum mladih, su iznijeti u ime gradjana opc'ine Stolac. Izlaganje ovog stanja bi trebalo potaknuti hitne promjene, koje bi trebale provesti lokalne i drzhavne vlasti kao i Medjunarodna zajednica (OHR, UN u BiH, UNHCR, OSCE, itd.). Ovaj dokument c'e biti dostavljen medijima i svim potencijalnim suradnicima u nashim naporima i nastojanjima u smjeru uspostave ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve gradjane opc'ine Stolac.

Uvod

Nakon najgorih oblika krshenja ljudskih prava koja su pochinjena od 1992. do 1996. godine (ukljuchujuc'i ubistva, muchenja i unishtenje boshnjachkih domova i svetishta do temelja, a koja su sve do danas ostala u potpunosti nekazhnjena) trenutno stanje u opc'ini Stolac moguc'e je opisati kao potpuni, de facto apartheid u punom obliku, na etnichkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Spomenuti apartheid je savremena civilizacijska anomalija i predstavlja ochito krshenje zakona FBiH, Ustava i Opc'eg Okvirnog Sporazuma za Mir u BiH.

Namjena ove pisane promemorije je njena upotreba od strane svih nadlezhnih nivoa vlasti i faktora iz oblasti nevladinog djelovanja u BiH, od nachelnika opc'ine Stolac do chlanova Predsjednishtva, i od strane predstavnika medjunarodnih organizacija, kao apela za hitnim otklanjanjem chinilaca de facto apartheida koji krshe nasha prava kao gradjana Stoca. Ova krshenja nashih osnovnih ljudskih prava su uochljiva u svim oblastima privatnog i drushtvenog zhivota.

Navest c'emo samo neke od primjera:

Primjeri krshenja ljudskih prava

1. Zaposhljavanje

Iz drzhavnih i drushtvenih preduzec'a prognani su svi boshnjachki radnici i rukovodioci. Shesnaest firmi u stolachkoj opc'ini koje trenutno uposhljavaju otprilike 700 ljudi, sada su ustrojene po obrascu vjerskog i nacionalnog apartheida. U svrhu ponizhavanja Boshnjaka i provedbe de facto apartheida na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, ispred zgrade Opc'ine postavljen je veliki drveni krizh, a na centralnom jarbolu ispred opc'ine, protivzakonito je istaknuta zastava zlochinachke paradrzhavne tvorevine Herceg-Bosne. Veliki krizh je istaknut i u hodniku zgrade Opc'ine. U svim prostorijama u zgradi Opc'ine takodjer su istaknuta shovinistichka obiljezhja Herceg-Bosne. Istovjetan je sluchaj sa zgradom stolachke Poshte i sa zgradom Elektroprivrede. Svi direktori i zamjenici direktora preduzec'a, kao i skoro svi uposleni su iz reda jednog naroda. Iako iskljuchivo povratnici Boshnjaci, unatoch teshkom materijalnom stanju, plac'aju komunalne troshkove, u vec'em dijelu grada nastanjenom vec'inskim boshnjachkim stanovnishtvom nema redovne opskrbe pitkom vodom. U stolachkom Komunalnom preduzec'u nije zaposlen niti jedan Boshnjak i ono u potpunosti sluzhi kao sredstvo u sluzhbi odrzhanja i produbljenja stanja de facto apartheida u opc'ini Stolac. Novcem prikupljenim naplatom komunalnih usluga od Boshnjaka, Komunalno preduzec'e koristi se za nezakonitu kupnju i isticanje zastava Herceg-Bosne, upravo pod kojim je pochinjen zlochin nad tim istim stanovnishtvom. Ove zastave se istichu prilikom obiljezhavanja nelegalnih ”praznika” kao shto je dan sjec'anja na katolichkog sveca Iliju, dan koji je protivno volji srpskog i boshnjachkog stanovnishtva nametnut kao Dan opc'ine Stolac. Ovaj ”praznik” se obiljezhava 2. jula, upravo datuma na koji je 1993. godine zapocheo masovni progon i unishtenje boshnjachke imovine u opc'ini Stolac. Zastave Herceg-Bosne nalaze se trajno istaknute: ispred Opc'ine; ispred Charshijske dzhamije na zemljishtu koje je dijelom vlasnishtvo Medzhlisa IZ Stolac, a dijelom privatno vlasnishtvo Boshnjaka; kod nekropole stec'aka Radimlja; vishe Veli-dedine dzhamije u Tvrdjavi na Starom gradu. Prije svakog katolichkog vjerskog praznika Bozhic'a, radnici Komunalnog preduzec'a vrshe nelegalne radove postavljanja jaslica ispod zastava Herceg-Bosne pred Charshijskom dzhamijom. Od skoro 300 boshnjachkih povratnika samo 3 chovjeka su vrac'ena na svoja radna mjesta zbog specifichne i jedinstvene prirode posla koji obavljaju. Takodjer navodimo diskriminatorski odnos nadlezhnih firmi prilikom procedura prikljuchivanja domac'instava na telefonsku mrezhu, gdje se favoriziraju pripadnici hrvatskog naroda. Tako je chinjenica da veliki broj stolachkog domicilnog povratnichkog stanovnishtva ne posjeduje telefonski prikljuchak, dok je to omoguc'eno svim hrvatskim domac'instvima, chak i u najudaljenijim naseljima na podruchju opc'ine nastalih u okviru provedbe demografskog inzhinjeringa.

Stolac

Stolac

Niti jedan Boshnjak nije uposlen u stolachkom Domu zdravlja. Direktor je Mladen Boshkovic'. Svim prijashnjim uposlenicima iz reda boshnjachkog naroda uskrac'eno je pravo na povrat radnog mjesta.

Zahtjevamo hitno otklanjanje de facto apartheida nad boshnjachkim stanovnishtvom i uspostavu njihovih osnovnih ljudskih prava. To znachi da je u svakom upravnom odboru nuzhno uspostaviti principe reciprociteta: broj kvalificiranih Hrvata bi trebao biti ravnomjeran broju kvalificiranih Boshnjaka. Tamo gdje je direktor Hrvat, zamjenik direktora mora, na osnovu neosporivih prava, biti druge nacionalnosti. Bitne mjere moraju biti poduzete kako bi se zaposlili Boshnjaci uporedo sa njihovim hrvatskim kolegama, te da im se daju jednak prava na povrat na njihova prijashnja radna mjesta.

2. Obrazovanje

Na polju obrazovanja takodjer postoji potpuni aparthejd na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Od maja 2000. godine boshnjachkoj djeci shkolskog uzrasta dozvoljeno je pohadjanje opc'inske osnovne shkole. Trenutno, broju od otprilike 300 uchenika Boshnjaka (ukljuchujuc'i predshkolski uzrast) je omoguc'eno korishtenje chetiri uchionice, od ukupnog broja od otprilike 40 uchionica u chitavoj shkoli. Njihov status nije reguliran u okviru ove shkole nego se tretiraju kao uchenici osnovne shkole u Mostaru. Otprilike 17 nastavnika Boshnjaka su takodjer sluzhbeno uposlenici osnovne shkole u Mostaru. Na srednjoshkolskom nivou Hrvatske vlasti koriste nacionalni shkolski plan i program rada Republike Hrvatske, i nadlezhne shkolski sluzhbenici se josh nisu slozhili oko usvajanja plana i programa Federacije, niti su se dogovorili o omoguc'avanju pristupa odvojenim shkolskim uchionicama za boshnjachke djake.

Posljedica toga je da otprilike 150 djaka dobi od 14 do 18 godina putuju u Mostar svaki dan kako bi se shkolovali. U praksi, uchenici plac'aju prevoz do Stoca i ostale troshkove vezane za put, kao shto je npr. uzhina. Ovi izdaci su ogroman teret za povratnichke porodice koje nemaju stalan izvor prihoda.

Zahtijevamo da se osnovna i srednja shkola ustroje u skladu sa evropskim obrazovnim standardima. U osnovi, to znachi da uchenici svih nacionalnosti zajedno pohadjaju nastavu, da su roditelji svih nacionalnosti ukljucheni u roditeljske odbore, korishtenje plana i programa prihvatljivog svima, multietnichki nastavni kadar i multietnichki karakter shkolske uprave. Zahtijevamo otklanjanje svih nacionalistichkih i shovinistichkih sadrzhaja iz shkole, te poshtivanje i zashtitu ljudskih prava svih djaka. Zahtijevamo otvaranje srednje shkole za sve uchenike bez diskriminacije ijednog uchenika. To znachi da bi gore navedene mjere takodjer trebale biti implementirane na srednjoshkolskoj razini.

3. Zdravstvo

Dom zdravlja ”Jan Vitlachil” (trenutno preimenovan u ”Dom Zdravlja Stolac”) i Ortopedsko-traumatoloshka bolnica za fizikalnu terapiju u Stocu su takodjer podvrgnule boshnjachko stanovnishtvo apartheidnom odnosu. Boshnjaci svoje potrebe za zdravstvenom njegom uprazhnjavaju u Mostaru, poshto dvije spomenute institucije u Stocu ne prihvataju boshnjachke police zdravstvenog osiguranja. Na zgradi i unutar samog Doma zdravlja istaknuto je uvredljivo, shovinistichko znamenje. Iako bi trebao biti javna gradjanska ustanova, unutar Doma zdravlja, u hodnicima i dr. prostorijama, nalaze se i krshc'anska vjerska obiljezhja.

Povratnici su 1996, pokrenuli malu ambulantu za hitne sluchajeve za Boshnjake, u privatnoj kuc'i, koja u sluchaju nuzhde mozhe pruzhiti samo osnovne usluge i eventualno pomoc'i oboljelim da stignu do mostarske bolnice. Ova ustanova uposhljava tri lijechnika, 15 medicinskih sestara i 4 vozacha. Ustanova opsluzhuje lokalno boshnjachko stanovnishtvo samo najosnovnijim medicinskim uslugama, ukljuchujuc'i kuc'ne posjete starijem stanovnishtvu po potrebi. Financira se preko kantonalnog Ministarstva zdravstva. Kada ustanova nije otvorena ili kada lijechnik nije na raspolaganju, osobe sa medicinskim potrebama moraju ili iznac'i sredstva kako bi platili zdravstvene usluge u stolachkom Domu Zdravlja ili iznac'i nachin da se prevezu do bolnice u Mostaru.

Ortopedsko-traumatoloshka bolnica je zatvorena, te je takodjer predmet pod stegom de facto apartheida.

Zahtijevamo da sustav zdravstvene njege bude reorganiziran kako bi omoguc'io ostvarivanje osnovnog prava na zdravstvenu njegu svih gradjana, bez obzira na njihovu nacionalnost. To znachi da bi stolachki Dom Zdravlja trebao uposhljavati multietnichki kadar na svim nivoima – uprava, struchno i pomoc'no osoblje, po osnovu jednakih prava za sve gradjane.

Zahtijevamo da problem podijeljenog sustava zdravstvenog osiguranja bude rijeshen, poshto je ovo prouzrochilo i ponovno uspostavilo obrazac apartheida u opc'ini Stolac.

4. Socijalno osiguranje (Penzije, invalidi, starci, djeca)

Svi oblici socijalnog osiguranja i zashtite, kao shto su penzije za podrzhavanje starih i nejakih, su ustrojeni kao dio apartheidnog sustava. To znachi da su Boshnjaci iskljucheni iz svih opc'inskih socijalnih programa i uvezani sa institucijama koje ne djeluju u opc'ini. Medju povratnicima postoji veliki broj onih koji su penzionisani (otprilike 600). Kao posljedica odvojenog penzionog sustava oni nemaju dostojan pristup penzijama. Primaju svoje penzije putem mostarskog penzionog sustava, koji nije u moguc'nosti da dostavlja poshiljke putem stolachke Poshte. Ako penzioner nije u moguc'nosti otic'i u Mostar po penziju, iz Mostara mu se mozhe poslati penzija samo preporuchenom poshtom.

U prilog tome, u svim ustanovama socijalnog osiguranja onemoguc'eno je ucheshc'e boshnjachkog kadra i rukovodstva.

Zahtjevamo da sustav socijalnog osiguranja bude ustrojen neovisan o bilo kojem vidu de facto diskriminacije.

5. Bankarstvo

Stolac ima dvije banke, i ove dvije finansijsko-kreditne ustanove takodjer djeluju u svrhu neospornog podrzhavanja de facto apartheida. Boshnjaci su iskljucheni iz procesa raspodjele vlasnishtva i upravljanja ovim bankama.

Zahtijevamo da Boshnjaci budu ravnopravno ukljucheni u bankarski sustav (uprava i osoblje) i u korishtenje bankovnih usluga, ukljuchujuc'i uchinkovite kreditne usluge za povratnike kao i nesmetan transfer novca.

6. Vjerske slobode

Svi osnovni sadrzhaji vjerskog zhivota (dzhamije, posjedi u vlasnishtvu Islamske zajednice, vjerske shkole, groblja) su unishteni ili im je onemoguc'en pristup u svrhu zashtite, obnove i upotrebe. Na ovaj nachin boshnjachkom stanovnishtvu se osporava pravo na slobodu vjerskog izrazhavanja. Iako je odgovorna za njihovo rushenje, opc'ina niti jednim chinom nije doprinijela obnovi Charshijske i Uzinovic'ke dzhamije, objekata kod kojih je proces obnove u zavrshnoj fazi. Pored chinjenice da je obnovljena u potpunosti bez ucheshc'a opc'inskih struktura vlasti, Charshijska dzhamija, nacionalni spomenik BiH, josh uvijek nema niti moguc'nost ravnopravnog korishtenja i opskrbe elektrichnom energijom.

Zahtijevamo da odgovorna opc'inska i drzhavna tijela poduzmu mjere kako bi se osiguralo pravo na slobodu vjerskog zhivota u Stocu, a narochito:

 • Obnova preostalih porushenih te zashtita i odrzhavanje vjerskih objekata
 • podrshka vjerskom organizovanju i pravu na vjerske slobode na navedenom podruchju
 • obnova i zashtita svih objekata u vlasnishtvu vjerskih zajednica (dzhamije, duc'ani, stanovi, shkole, zemljishte, groblja, itd.)

Svi boshnjachki povratnici zhive u krajnjoj oskudici. Oni ne mogu obnoviti svoje kulturno i vjersko nasljedje. Iz ovih razloga zahtijevamo da opc'ina Stolac obezbjedi podrshku nashoj nakani obnove unishtenih kulturnih i vjerskih sadrzhaja, kao jednog od preduslova za odrzhiv povratak. Ovo bi trebalo pocheti odmah sa sljedec'im koracima:

 1. Izdati dozvolu da se obnove preostale srushene dzhamije i obezbjedi jednokratnu financijsku podrshku.
 2. Zashtititi i ograditi sve kulturne i vjerske lokalitete proglashene nacionalnim spomenicima u skladu sa Aneksom 8 Okvirnog dejtonskog sporazuma za mir u BiH. Pod tim se podrazumjevaju dzhamije (Podgradska, Charshijska, C'uprijska, Uzinovic'ka) i drugi spomenici (Tepa, Hamam, Behmenluk, Sharic'a kuc'a i Ada).
 3. Obnoviti stari Mekteb (vjersku shkolu) i staviti ga na raspolaganje vjerskoj zajednici.

Svako pasivno odnoshenje prema produljenju krshenja nashih vjerskih prava i sloboda smatramo ravnomjernim aktivnom ucheshc'u.

7. Vlasnichka prava

Svi vidovi upotrebe javnog vlasnishtva su sada podlozhni de facto apartheidu. Promjene u vlasnishtvu i rukovodjenje istim, su doveli do potpune iskljuchenosti ucheshc'a Boshnjaka u tim procesima. Zbog ovog smatramo nezakonitim i nevazhec'im sve promjene u vlasnishtvu koje iskljuchuju pravo boshnjachkog stanovnishtva na privatno vlasnishtvo, rad, i na ucheshc'e u procesima odluchivanja koji se odnose na raspodjelu posjeda u drushtvenom vlasnishtvu u opc'ini Stolac. Opc'ina Stolac nije uchestvovala u obnovi porushenih povratnichkih domac'instava iako je direktno odgovora za njihovo rushenje.

Chak i ako su nakon II svjetskog rata razlichiti oblici nacionalizacije i eksproprijacije u opc'ini u konachnici pretvorili vlasnishtvo boshnjachkog stanovnishtva u javna dobra (vec'ina kojih je upotrebljena za izgradnju objekata od privrednog znachaja), Boshnjaci su trenutno u potpunosti iskljucheni iz poslijeratne preraspodjele dobara i zemlje korisnicima, kao shto su podjednako iskljucheni i iz procesa privatizacije u Stocu.

Zbog toga mi smatramo da svi oblici raspodjele poslovnih prostora, privrednih objekata i posjeda uzrokuju najochitije krshenje nashih prava kao posljedice protuzakonitog prisvajanja koje se provodi u sklopu apartheidnog odnosa i djelovanja. Ponudit c'emo samo neke od mnogobrojnih primjera kako bi pojasnili ovo stajalishte:

 1. Lovachki dom je izgradilo lovachko drushtvo prije rata koji je sada u potpunosti u privatnom posjedu.
 2. Robnu kuc'u su na privatnom zemljishtu izgradile firme u drushtvenom vlasnishtvu, te su u sklopu ovih aktivnosti prisvojili nekoliko kuc'a i privatnih radnji. Trenutno je zauzeta, njena namjena, nachin na koji je privatizirana, trenutni vlasnici i druge osobe koje je koriste, u potpunosti su nepoznati gradjanima Stoca i shiroj javnosti.
 3. Stari stolachki harem, na kojem je 1949. godine izgradjen silos, umjesto da bude vrac'en svom izvornom i jedinom vlasniku, Medzhlisu Islamske zajednice u Stocu, bespravno je privatiziran. Svako nastojanje da se stari harem sa silosom ”privatizira” i oduzme od Medzhlisa IZ u Stocu, smatramo ugrozhavanjem nashih temeljnih ljudskih prava, jer je to otimanje od nas grobova nashih djedova i pradjedova.
 4. Stolachki arhitektonsko-urbanistichki dragulj ”Kupalje” (Javno ljetno kupalishte), koji sachinjavaju dva spojena bazena i niz popratnih objekata, podignutih pochetkom 20. stoljec'a, umjesto da bude podvrgnut detaljnom tretmanu obnove i zashtite kako bi mogao sluzhiti svojoj izvornoj namjeni zadovoljavanja kulturnih i sportskih potreba stolachkog stanovnishtva, trenutno je protupravno uzurpiran i podlozhan stalnom propadanju zbog nebrige trenutnog korisnika.
 5. Unatoch nastojanjima i zheljama gradjana Stoca da kao jedan od nosioca ekonomskog oporavka opc'ine ponovno bude uspostavljen, bivshi stolachki Vaspitno-popravni dom za maloljetna lica i dalje je nezakonito rasparchan i koristi privatnim svrhama nekolicine lica koja su ga uzurpirala. Medju njima je i stolachki ratni nachelnik Opc'ine, dr. Andjelko Markovic', za chijeg su sluzhbovanja pochinjeni zlochini protiv stanovnika i grada Stoca, detaljno opisani u optuzhnici koju je protiv Jadranka Prlic'a i grupe, tvoraca i izvrshioca zlochinachkog projekt Hrvatske republike Herceg-Bosne, podigao Medjunarodni sud za ratne zlochine pochinjene na prostoru bivshe Jugoslavije. G. Markovic' je u potpunosti uzurpirao nekadashnji park u okviru spomenutog objekta, te je tu izgradio luksuznu kuc'u, pritom srushivshi i skoro stoljec'e staru fontanu koja je krasila park. U svim ovim sluchajevima, kao i u mnogim drugim, ovo se provodi u sklopu provedbe i odrzhanja stanja de facto apartheida.

Zahtijevamo da se provede hitna i privremena mjera preraspodjele svih poslovnih i dr. javnih prostora u opc'ini Stolac u skladu sa nashim pravima. Vjerujemo da je ove mjere moguc'e provesti sa pola raspolozhivih privrednih i poslovnih objekata u opc'ini Stolac. Oni moraju biti izuzeti kako bi se ustupili povratnicima jer je trenutno stanje prepreka njihovom povratku u opc'inu.

Pritom zahtjevamo da se u svim opc'inskim sluzhbama (katastar, knjige vlasnishtva, zemljishne knjige, sluzhbeni registri) uposle Boshnjaci i Srbi kao gradski sluzhbenici i rukovoditelji kako bi se izbjegle buduc'e nezakonite transakcije i krivotvorenje podataka.

8. Sudstvo

U stolachkom opc'inskom Sudu za prekrshaje nije zaposlen niti jedan stolachki Boshnjak ili Srbin. Ovaj sud, na chelu sa sutkinjom Slavicom Papac, u potpunosti je svoje djelovanje podredio odrzhanju stanja de facto apartheida, potchinjavanju i ponizhavanju nehrvatskog stanovnishtva u opc'ini Stolac. Sud je dugo bio smjeshten bukvalno vrata do vrata sa prostorijama stolachkog HDZ-a i HSP-a, u nekadashnjoj Ortopedsko-traumatoloshkoj bolnici, u kojoj su tijekom rata pochinjena brojna zvjerstva nad stolachkim Boshnjacima. Iako je na podruchju opc'ine, tokom i poslije rata, srusheno 2107 boshnjachkih kuc'a a zabiljezheno je preko 350 napada na imovinu Boshnjaka, niti jedan do sada izabrani opc'inski pravobranilac nije zatrazhio pokretanje istrazhnih radnji niti je stolachka policija samostalno provodila ikakve istrage o ovim deshavanjima. Sutkinja Papac je svoj rad u potpunosti posvetila stvaranju kriminalne proshlosti kod shto vec'eg broja prvenstveno boshnjachke mladezhi. Izricanjem najvishih moguc'ih kazni i kod najbezazlenijih saobrac'anih prestupa, svjesno i namjerno se produbljava ionako teshko materijalno stanje u kojem zhivi povratnichko stanovnishtvo. Pored toga zabiljezheni su brojni sluchajevi u kojim je sutkinja Papac svjesno donosila protuzakonite odluke u svrhu odrzhanja stanja apartheida, kao shto je bio sluchaj prilikom skidanja nelegalnih paradrzhavnih zastava Herceg-Bosne kada su kazhnjeni provodioci zakona a ne prekrshioci, tj. postavljachi spomenutih zastava. U dva druga sluchaja kada je boshnjachkim povratnicima prijec'eno oruzhjem, a u jednom sluchaju chak i pucano na maloljetnika, pochinioci Hrvati (u oba sluchaja sa bogatom kriminalnom proshloshc'u, a u jednom je pochinioc u trenutku izvrshenja djela bio na odsluzhenju uvjetne kazne) bi dobili blage kazne koje ne odgovaraju tezhini pochinjenog djela, a istovjetne kazne bi bile izrechene i Boshnjacima chiji su zhivoti bili ugrozheni. Na ovaj nachin se ne doprinosi uspostavi vladavine prava, nego se izjednachava zhrtva i pochinilac kriminalnog djela, te se indirektno ohrabruje i potiche na ponizhavanje i ugrozhavanje povratnika. Ovakvih i ovom slichnih dokumentovanih sluchajeva ima mnogo.

Zahtijevamo da se u stolachkom opc'inskom Sudu za prekrshaje zaposli struchan i nepristrasan kadar iz redova boshnjachkog i hrvatskog naroda po osnovu jednakosti i pariteta, te da se svi zabiljezheni sluchajevi teroristichkih napada na Boshnjake i njihovu imovinu rijeshe brzo i efikasno u skladu sa zakonom.

9. Prepravljanje historijskog sjec'anja

Nakon unishtenja kljuchnih gradjevina (dzhamija, shkole, han, itd.) nova imena koja nisu u vezi sa povijeshc'u i kulturom ovog historijskog grada su nasilno data ulicama i ostalim znamenitostima. Naprotiv, ova nova imena sluzhe za sprovedbu hrvatskog nacionalistichkog programa te iskljuchuju i nijekaju historijsko sjec'anje i buduc'nost Boshnjaka i Srba u Stocu. Historijska imena ne sadrzhe uvredljivi sadrzhaj prema ijednoj skupini gradjana, dok su trenutno nametnuta uvredljiva, provokativna i bez ikakve su povezanosti sa historijom i kulturom grada.

Nudimo nekoliko primjera:

Nanovo nametnuta imena Historijski nazivi
1. Rudjera Boshkovic'a Nova cesta
2. Hrvatskih branitelja Ada
3. Kneza Domagoja Uzinovic'i
4. Dalmatinska Zagrad
5. Banovinska C'uprija
6. Silvija Strahimira Kranjchevic'a Poplashic'i/Todorovic'i
7. Stjepana Radic'a Luka
8. Ante Starchevic'a Charshija
9. Kneza Mihaila Vishevic'a Dogana i Krajshina
10. Vlatka Macheka Propa
11. Brdo Krizhevac Veli-dedino brdo

Do danashnjeg dana, stolachke opc'inske vlasti nisu izdvojile niti pfeninga iz opc'inskog budzheta za obnovu makar jednog od mnogobrojnih kulturnih spomenika na podruchju opc'ine, a koji su devastirani ili potpuno unishteni. Naprotiv, na stolachkom Starom gradu, koji je zajedno sa samo tri druga lokaliteta na podruchju cijele drzhave proglashen nacionalnim spomenikom BiH najvishe kategorije, mjesna Katolichka crkva u sprezi sa opc'inskim vlastima vrshi dugotrajno sustavno narushavanje i mijenjanje izgleda ovog lokaliteta u svrhu prepravljanja historijskog pamc'enja gradjana Stoca. Primjer za to je nezakonito postavljanje velikog krizha vishe Veli-dedine dzhamije u Tvrdjavi na Starom gradu i izgradnja vishe krizheva uz put prema Veli-dedinoj dzhamiji.

Opc'inske vlasti su protuzakonito financirale izradu i postavljanje u dvorishtu Osnovne shkole, na tlu starog muslimanskog harema, biste Ivana Music'a, osvjedochenog kriminalca, koljacha i pedofila koji je predstavljen kao „hrvatski vojvoda“ koji je „Hrvate Stoca oslobodio vishestoljetnog turskog jarma“.

Opc'ina je takodjer financirala izdavanje nacionalistichkih i shovinistichkih tekstova koji sluzhe za destabilizaciju stanja u gradu i podrivaju procese reuspostave povjerenja medju gradjanima Stoca.

Zahtijevamo da ova proizvoljno nametnuta imena ulica, kao i nasilno postavljeni krizhevi i druga obiljezhja budu u najkrac'em roku uklonjeni sa svih javnih lokacija.

10. Demografski inzhinjering

Jasno su uochljivi svi novi stambena naselja izgradjena na podruchju opc'ine Stolac koji su izgradjeni u potpunoj nesaglasnosti sa federalnim zakonima. Oni su dio projekta stvaranja nove demografske slike u opc'ini Stolac. Sve kuc'e su iskljuchivo pravljene za Hrvate i nalaze se na zemljishtu u vlasnishtvu drzhave. Izvori financiranja ove gradnje navodno su vukli porijeklo iz Republike Hrvatske.

Zahtijevamo da ovaj vid demografskog inzhinjeringa, prvobitno smishljen kao dodatna karika etnichkog chishc'enja, bude ukinut. Preciznije, kako bi se izbjeglo aparthejdni uchinak ovog plana, polovina izgradjenih stambenih jedinica treba biti data povratnicima drugih nacionalnosti. Nijemo prec'i preko ovog problema znachi aktivno podrzhati projekat nametanja i cementiranja aparthejda na nacionalnoj osnovi.

Zakljuchne stavke

Smatramo da poshtivanjem gradjanskih prava i sloboda mora biti uspostavljeno bez iznimki na podruchju chitave opc'ine Stolac. Pro memoria apelira na uspostavu, zashtitu i razvijanje ljudskih prava i sloboda za sve gradjane Stoca i drugih dijelova BiH. Sve shto smo naveli u svrhu uspostave i zashtite prava boshnjachkog stanovnishtva je u isto vrijeme zahtjev za uspostavom istih prava za gradjane srpske i hrvatske nacionalnosti, kao i za sve ljude u drzhavi.

Trenutno stanje je neprihvatljivo, i svakog ko ostane pasivan i ko se oglushi na ove nashe opravdane zahtjeve smatramo aktivnim uchesnikom i doprinosiocem krshenju osnovnih prava zajamchenih postojec'im zakonima i usvojenih medjunarodnim poveljama o ljudskim pravima i slobodama.

Amer Medar, Predsjednik stolachke podruzhnice Udruzhenja za obnovu gradjanskog povjerenja u opc'ini Stolac

Nerin Dizdar, Predsjednik Stolachkog foruma mladih

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-11-09

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden