Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 187 (98 - nova serija)

Godina XXX juni/lipanj 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Udruženje za obnovu građanskog povjerenja u općini Stolac
Society for Renewal of Civil Trust in Stolac Municipality
Stolački forum mladih
Pro memoria
Protiv apartheida u općini Stolac

Sadržaj

Udruženje za obnovu građanskog povjerenja u općini Stolac je nevladina organizacija koja zastupa i promovira uspostavu ljudskih prava i vladavinu zakona u općini Stolac, nakon stravičnih razaranja od 1992-96. godine. Članovi Udruženja podržavaju obnovu povjerenja kao osnove za uspostavu harmoničnog multietničkog društva.

Ovaj dokument je jedan od mnogih koji ukazuju na kršenje ljudskih prava i nepostojanje vladavine zakona u općini Stolac. Ova pisma su dostavljena svim relevantnim faktorima u BiH i inostranstvu. U ovom dokumentu svoju pažnju posvećujemo konkretnim primjerima kršenja ljudskih prava i nepostojanja vladavine prava, što je najuočljivije u najznačajnijim područjima društvenog djelovanja: zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalno osiguranje, vjerske slobode, vlasništvo, prepravljanje povjesnog sjećanja i demografski inžinjering. Iz ovog presjeka stanja, moguće je jasno razlučiti da je na sceni provedba de facto apartheida protiv Bošnjaka. Ovo je u potpunoj suprotnosti sa zakonskim ustrojstvom FBiH i protivno je svim pravima utemeljenim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Zahtjevi članova Udruženja, uključujući i Stolački forum mladih, su iznijeti u ime građana općine Stolac. Izlaganje ovog stanja bi trebalo potaknuti hitne promjene, koje bi trebale provesti lokalne i državne vlasti kao i Međunarodna zajednica (OHR, UN u BiH, UNHCR, OSCE, itd.). Ovaj dokument će biti dostavljen medijima i svim potencijalnim suradnicima u našim naporima i nastojanjima u smjeru uspostave ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve građane općine Stolac.

Uvod

Nakon najgorih oblika kršenja ljudskih prava koja su počinjena od 1992. do 1996. godine (uključujući ubistva, mučenja i uništenje bošnjačkih domova i svetišta do temelja, a koja su sve do danas ostala u potpunosti nekažnjena) trenutno stanje u općini Stolac moguće je opisati kao potpuni, de facto apartheid u punom obliku, na etničkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Spomenuti apartheid je savremena civilizacijska anomalija i predstavlja očito kršenje zakona FBiH, Ustava i Općeg Okvirnog Sporazuma za Mir u BiH.

Namjena ove pisane promemorije je njena upotreba od strane svih nadležnih nivoa vlasti i faktora iz oblasti nevladinog djelovanja u BiH, od načelnika općine Stolac do članova Predsjedništva, i od strane predstavnika međunarodnih organizacija, kao apela za hitnim otklanjanjem činilaca de facto apartheida koji krše naša prava kao građana Stoca. Ova kršenja naših osnovnih ljudskih prava su uočljiva u svim oblastima privatnog i društvenog života.

Navest ćemo samo neke od primjera:

Primjeri kršenja ljudskih prava

1. Zapošljavanje

Iz državnih i društvenih preduzeća prognani su svi bošnjački radnici i rukovodioci. Šesnaest firmi u stolačkoj općini koje trenutno upošljavaju otprilike 700 ljudi, sada su ustrojene po obrascu vjerskog i nacionalnog apartheida. U svrhu ponižavanja Bošnjaka i provedbe de facto apartheida na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, ispred zgrade Općine postavljen je veliki drveni križ, a na centralnom jarbolu ispred općine, protivzakonito je istaknuta zastava zločinačke paradržavne tvorevine Herceg-Bosne. Veliki križ je istaknut i u hodniku zgrade Općine. U svim prostorijama u zgradi Općine također su istaknuta šovinistička obilježja Herceg-Bosne. Istovjetan je slučaj sa zgradom stolačke Pošte i sa zgradom Elektroprivrede. Svi direktori i zamjenici direktora preduzeća, kao i skoro svi uposleni su iz reda jednog naroda. Iako isključivo povratnici Bošnjaci, unatoč teškom materijalnom stanju, plaćaju komunalne troškove, u većem dijelu grada nastanjenom većinskim bošnjačkim stanovništvom nema redovne opskrbe pitkom vodom. U stolačkom Komunalnom preduzeću nije zaposlen niti jedan Bošnjak i ono u potpunosti služi kao sredstvo u službi održanja i produbljenja stanja de facto apartheida u općini Stolac. Novcem prikupljenim naplatom komunalnih usluga od Bošnjaka, Komunalno preduzeće koristi se za nezakonitu kupnju i isticanje zastava Herceg-Bosne, upravo pod kojim je počinjen zločin nad tim istim stanovništvom. Ove zastave se ističu prilikom obilježavanja nelegalnih ”praznika” kao što je dan sjećanja na katoličkog sveca Iliju, dan koji je protivno volji srpskog i bošnjačkog stanovništva nametnut kao Dan općine Stolac. Ovaj ”praznik” se obilježava 2. jula, upravo datuma na koji je 1993. godine započeo masovni progon i uništenje bošnjačke imovine u općini Stolac. Zastave Herceg-Bosne nalaze se trajno istaknute: ispred Općine; ispred Čaršijske džamije na zemljištu koje je dijelom vlasništvo Medžlisa IZ Stolac, a dijelom privatno vlasništvo Bošnjaka; kod nekropole stećaka Radimlja; više Veli-dedine džamije u Tvrđavi na Starom gradu. Prije svakog katoličkog vjerskog praznika Božića, radnici Komunalnog preduzeća vrše nelegalne radove postavljanja jaslica ispod zastava Herceg-Bosne pred Čaršijskom džamijom. Od skoro 300 bošnjačkih povratnika samo 3 čovjeka su vraćena na svoja radna mjesta zbog specifične i jedinstvene prirode posla koji obavljaju. Također navodimo diskriminatorski odnos nadležnih firmi prilikom procedura priključivanja domaćinstava na telefonsku mrežu, gdje se favoriziraju pripadnici hrvatskog naroda. Tako je činjenica da veliki broj stolačkog domicilnog povratničkog stanovništva ne posjeduje telefonski priključak, dok je to omogućeno svim hrvatskim domaćinstvima, čak i u najudaljenijim naseljima na području općine nastalih u okviru provedbe demografskog inžinjeringa.

Stolac

Stolac

Niti jedan Bošnjak nije uposlen u stolačkom Domu zdravlja. Direktor je Mladen Bošković. Svim prijašnjim uposlenicima iz reda bošnjačkog naroda uskraćeno je pravo na povrat radnog mjesta.

Zahtjevamo hitno otklanjanje de facto apartheida nad bošnjačkim stanovništvom i uspostavu njihovih osnovnih ljudskih prava. To znači da je u svakom upravnom odboru nužno uspostaviti principe reciprociteta: broj kvalificiranih Hrvata bi trebao biti ravnomjeran broju kvalificiranih Bošnjaka. Tamo gdje je direktor Hrvat, zamjenik direktora mora, na osnovu neosporivih prava, biti druge nacionalnosti. Bitne mjere moraju biti poduzete kako bi se zaposlili Bošnjaci uporedo sa njihovim hrvatskim kolegama, te da im se daju jednak prava na povrat na njihova prijašnja radna mjesta.

2. Obrazovanje

Na polju obrazovanja također postoji potpuni aparthejd na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Od maja 2000. godine bošnjačkoj djeci školskog uzrasta dozvoljeno je pohađanje općinske osnovne škole. Trenutno, broju od otprilike 300 učenika Bošnjaka (uključujući predškolski uzrast) je omogućeno korištenje četiri učionice, od ukupnog broja od otprilike 40 učionica u čitavoj školi. Njihov status nije reguliran u okviru ove škole nego se tretiraju kao učenici osnovne škole u Mostaru. Otprilike 17 nastavnika Bošnjaka su također službeno uposlenici osnovne škole u Mostaru. Na srednjoškolskom nivou Hrvatske vlasti koriste nacionalni školski plan i program rada Republike Hrvatske, i nadležne školski službenici se još nisu složili oko usvajanja plana i programa Federacije, niti su se dogovorili o omogućavanju pristupa odvojenim školskim učionicama za bošnjačke đake.

Posljedica toga je da otprilike 150 đaka dobi od 14 do 18 godina putuju u Mostar svaki dan kako bi se školovali. U praksi, učenici plaćaju prevoz do Stoca i ostale troškove vezane za put, kao što je npr. užina. Ovi izdaci su ogroman teret za povratničke porodice koje nemaju stalan izvor prihoda.

Zahtijevamo da se osnovna i srednja škola ustroje u skladu sa evropskim obrazovnim standardima. U osnovi, to znači da učenici svih nacionalnosti zajedno pohađaju nastavu, da su roditelji svih nacionalnosti uključeni u roditeljske odbore, korištenje plana i programa prihvatljivog svima, multietnički nastavni kadar i multietnički karakter školske uprave. Zahtijevamo otklanjanje svih nacionalističkih i šovinističkih sadržaja iz škole, te poštivanje i zaštitu ljudskih prava svih đaka. Zahtijevamo otvaranje srednje škole za sve učenike bez diskriminacije ijednog učenika. To znači da bi gore navedene mjere također trebale biti implementirane na srednjoškolskoj razini.

3. Zdravstvo

Dom zdravlja ”Jan Vitlačil” (trenutno preimenovan u ”Dom Zdravlja Stolac”) i Ortopedsko-traumatološka bolnica za fizikalnu terapiju u Stocu su također podvrgnule bošnjačko stanovništvo apartheidnom odnosu. Bošnjaci svoje potrebe za zdravstvenom njegom upražnjavaju u Mostaru, pošto dvije spomenute institucije u Stocu ne prihvataju bošnjačke police zdravstvenog osiguranja. Na zgradi i unutar samog Doma zdravlja istaknuto je uvredljivo, šovinističko znamenje. Iako bi trebao biti javna građanska ustanova, unutar Doma zdravlja, u hodnicima i dr. prostorijama, nalaze se i kršćanska vjerska obilježja.

Povratnici su 1996, pokrenuli malu ambulantu za hitne slučajeve za Bošnjake, u privatnoj kući, koja u slučaju nužde može pružiti samo osnovne usluge i eventualno pomoći oboljelim da stignu do mostarske bolnice. Ova ustanova upošljava tri liječnika, 15 medicinskih sestara i 4 vozača. Ustanova opslužuje lokalno bošnjačko stanovništvo samo najosnovnijim medicinskim uslugama, uključujući kućne posjete starijem stanovništvu po potrebi. Financira se preko kantonalnog Ministarstva zdravstva. Kada ustanova nije otvorena ili kada liječnik nije na raspolaganju, osobe sa medicinskim potrebama moraju ili iznaći sredstva kako bi platili zdravstvene usluge u stolačkom Domu Zdravlja ili iznaći način da se prevezu do bolnice u Mostaru.

Ortopedsko-traumatološka bolnica je zatvorena, te je također predmet pod stegom de facto apartheida.

Zahtijevamo da sustav zdravstvene njege bude reorganiziran kako bi omogućio ostvarivanje osnovnog prava na zdravstvenu njegu svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost. To znači da bi stolački Dom Zdravlja trebao upošljavati multietnički kadar na svim nivoima – uprava, stručno i pomoćno osoblje, po osnovu jednakih prava za sve građane.

Zahtijevamo da problem podijeljenog sustava zdravstvenog osiguranja bude riješen, pošto je ovo prouzročilo i ponovno uspostavilo obrazac apartheida u općini Stolac.

4. Socijalno osiguranje (Penzije, invalidi, starci, djeca)

Svi oblici socijalnog osiguranja i zaštite, kao što su penzije za podržavanje starih i nejakih, su ustrojeni kao dio apartheidnog sustava. To znači da su Bošnjaci isključeni iz svih općinskih socijalnih programa i uvezani sa institucijama koje ne djeluju u općini. Među povratnicima postoji veliki broj onih koji su penzionisani (otprilike 600). Kao posljedica odvojenog penzionog sustava oni nemaju dostojan pristup penzijama. Primaju svoje penzije putem mostarskog penzionog sustava, koji nije u mogućnosti da dostavlja pošiljke putem stolačke Pošte. Ako penzioner nije u mogućnosti otići u Mostar po penziju, iz Mostara mu se može poslati penzija samo preporučenom poštom.

U prilog tome, u svim ustanovama socijalnog osiguranja onemogućeno je učešće bošnjačkog kadra i rukovodstva.

Zahtjevamo da sustav socijalnog osiguranja bude ustrojen neovisan o bilo kojem vidu de facto diskriminacije.

5. Bankarstvo

Stolac ima dvije banke, i ove dvije finansijsko-kreditne ustanove također djeluju u svrhu neospornog podržavanja de facto apartheida. Bošnjaci su isključeni iz procesa raspodjele vlasništva i upravljanja ovim bankama.

Zahtijevamo da Bošnjaci budu ravnopravno uključeni u bankarski sustav (uprava i osoblje) i u korištenje bankovnih usluga, uključujući učinkovite kreditne usluge za povratnike kao i nesmetan transfer novca.

6. Vjerske slobode

Svi osnovni sadržaji vjerskog života (džamije, posjedi u vlasništvu Islamske zajednice, vjerske škole, groblja) su uništeni ili im je onemogućen pristup u svrhu zaštite, obnove i upotrebe. Na ovaj način bošnjačkom stanovništvu se osporava pravo na slobodu vjerskog izražavanja. Iako je odgovorna za njihovo rušenje, općina niti jednim činom nije doprinijela obnovi Čaršijske i Uzinovićke džamije, objekata kod kojih je proces obnove u završnoj fazi. Pored činjenice da je obnovljena u potpunosti bez učešća općinskih struktura vlasti, Čaršijska džamija, nacionalni spomenik BiH, još uvijek nema niti mogućnost ravnopravnog korištenja i opskrbe električnom energijom.

Zahtijevamo da odgovorna općinska i državna tijela poduzmu mjere kako bi se osiguralo pravo na slobodu vjerskog života u Stocu, a naročito:

 • Obnova preostalih porušenih te zaštita i održavanje vjerskih objekata
 • podrška vjerskom organizovanju i pravu na vjerske slobode na navedenom području
 • obnova i zaštita svih objekata u vlasništvu vjerskih zajednica (džamije, dućani, stanovi, škole, zemljište, groblja, itd.)

Svi bošnjački povratnici žive u krajnjoj oskudici. Oni ne mogu obnoviti svoje kulturno i vjersko nasljeđe. Iz ovih razloga zahtijevamo da općina Stolac obezbjedi podršku našoj nakani obnove uništenih kulturnih i vjerskih sadržaja, kao jednog od preduslova za održiv povratak. Ovo bi trebalo početi odmah sa sljedećim koracima:

 1. Izdati dozvolu da se obnove preostale srušene džamije i obezbjedi jednokratnu financijsku podršku.
 2. Zaštititi i ograditi sve kulturne i vjerske lokalitete proglašene nacionalnim spomenicima u skladu sa Aneksom 8 Okvirnog dejtonskog sporazuma za mir u BiH. Pod tim se podrazumjevaju džamije (Podgradska, Čaršijska, Ćuprijska, Uzinovićka) i drugi spomenici (Tepa, Hamam, Behmenluk, Šarića kuća i Ada).
 3. Obnoviti stari Mekteb (vjersku školu) i staviti ga na raspolaganje vjerskoj zajednici.

Svako pasivno odnošenje prema produljenju kršenja naših vjerskih prava i sloboda smatramo ravnomjernim aktivnom učešću.

7. Vlasnička prava

Svi vidovi upotrebe javnog vlasništva su sada podložni de facto apartheidu. Promjene u vlasništvu i rukovođenje istim, su doveli do potpune isključenosti učešća Bošnjaka u tim procesima. Zbog ovog smatramo nezakonitim i nevažećim sve promjene u vlasništvu koje isključuju pravo bošnjačkog stanovništva na privatno vlasništvo, rad, i na učešće u procesima odlučivanja koji se odnose na raspodjelu posjeda u društvenom vlasništvu u općini Stolac. Općina Stolac nije učestvovala u obnovi porušenih povratničkih domaćinstava iako je direktno odgovora za njihovo rušenje.

Čak i ako su nakon II svjetskog rata različiti oblici nacionalizacije i eksproprijacije u općini u konačnici pretvorili vlasništvo bošnjačkog stanovništva u javna dobra (većina kojih je upotrebljena za izgradnju objekata od privrednog značaja), Bošnjaci su trenutno u potpunosti isključeni iz poslijeratne preraspodjele dobara i zemlje korisnicima, kao što su podjednako isključeni i iz procesa privatizacije u Stocu.

Zbog toga mi smatramo da svi oblici raspodjele poslovnih prostora, privrednih objekata i posjeda uzrokuju najočitije kršenje naših prava kao posljedice protuzakonitog prisvajanja koje se provodi u sklopu apartheidnog odnosa i djelovanja. Ponudit ćemo samo neke od mnogobrojnih primjera kako bi pojasnili ovo stajalište:

 1. Lovački dom je izgradilo lovačko društvo prije rata koji je sada u potpunosti u privatnom posjedu.
 2. Robnu kuću su na privatnom zemljištu izgradile firme u društvenom vlasništvu, te su u sklopu ovih aktivnosti prisvojili nekoliko kuća i privatnih radnji. Trenutno je zauzeta, njena namjena, način na koji je privatizirana, trenutni vlasnici i druge osobe koje je koriste, u potpunosti su nepoznati građanima Stoca i široj javnosti.
 3. Stari stolački harem, na kojem je 1949. godine izgrađen silos, umjesto da bude vraćen svom izvornom i jedinom vlasniku, Medžlisu Islamske zajednice u Stocu, bespravno je privatiziran. Svako nastojanje da se stari harem sa silosom ”privatizira” i oduzme od Medžlisa IZ u Stocu, smatramo ugrožavanjem naših temeljnih ljudskih prava, jer je to otimanje od nas grobova naših djedova i pradjedova.
 4. Stolački arhitektonsko-urbanistički dragulj ”Kupalje” (Javno ljetno kupalište), koji sačinjavaju dva spojena bazena i niz popratnih objekata, podignutih početkom 20. stoljeća, umjesto da bude podvrgnut detaljnom tretmanu obnove i zaštite kako bi mogao služiti svojoj izvornoj namjeni zadovoljavanja kulturnih i sportskih potreba stolačkog stanovništva, trenutno je protupravno uzurpiran i podložan stalnom propadanju zbog nebrige trenutnog korisnika.
 5. Unatoč nastojanjima i željama građana Stoca da kao jedan od nosioca ekonomskog oporavka općine ponovno bude uspostavljen, bivši stolački Vaspitno-popravni dom za maloljetna lica i dalje je nezakonito rasparčan i koristi privatnim svrhama nekolicine lica koja su ga uzurpirala. Među njima je i stolački ratni načelnik Općine, dr. Anđelko Marković, za čijeg su službovanja počinjeni zločini protiv stanovnika i grada Stoca, detaljno opisani u optužnici koju je protiv Jadranka Prlića i grupe, tvoraca i izvršioca zločinačkog projekt Hrvatske republike Herceg-Bosne, podigao Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. G. Marković je u potpunosti uzurpirao nekadašnji park u okviru spomenutog objekta, te je tu izgradio luksuznu kuću, pritom srušivši i skoro stoljeće staru fontanu koja je krasila park. U svim ovim slučajevima, kao i u mnogim drugim, ovo se provodi u sklopu provedbe i održanja stanja de facto apartheida.

Zahtijevamo da se provede hitna i privremena mjera preraspodjele svih poslovnih i dr. javnih prostora u općini Stolac u skladu sa našim pravima. Vjerujemo da je ove mjere moguće provesti sa pola raspoloživih privrednih i poslovnih objekata u općini Stolac. Oni moraju biti izuzeti kako bi se ustupili povratnicima jer je trenutno stanje prepreka njihovom povratku u općinu.

Pritom zahtjevamo da se u svim općinskim službama (katastar, knjige vlasništva, zemljišne knjige, službeni registri) uposle Bošnjaci i Srbi kao gradski službenici i rukovoditelji kako bi se izbjegle buduće nezakonite transakcije i krivotvorenje podataka.

8. Sudstvo

U stolačkom općinskom Sudu za prekršaje nije zaposlen niti jedan stolački Bošnjak ili Srbin. Ovaj sud, na čelu sa sutkinjom Slavicom Papac, u potpunosti je svoje djelovanje podredio održanju stanja de facto apartheida, potčinjavanju i ponižavanju nehrvatskog stanovništva u općini Stolac. Sud je dugo bio smješten bukvalno vrata do vrata sa prostorijama stolačkog HDZ-a i HSP-a, u nekadašnjoj Ortopedsko-traumatološkoj bolnici, u kojoj su tijekom rata počinjena brojna zvjerstva nad stolačkim Bošnjacima. Iako je na području općine, tokom i poslije rata, srušeno 2107 bošnjačkih kuća a zabilježeno je preko 350 napada na imovinu Bošnjaka, niti jedan do sada izabrani općinski pravobranilac nije zatražio pokretanje istražnih radnji niti je stolačka policija samostalno provodila ikakve istrage o ovim dešavanjima. Sutkinja Papac je svoj rad u potpunosti posvetila stvaranju kriminalne prošlosti kod što većeg broja prvenstveno bošnjačke mladeži. Izricanjem najviših mogućih kazni i kod najbezazlenijih saobraćanih prestupa, svjesno i namjerno se produbljava ionako teško materijalno stanje u kojem živi povratničko stanovništvo. Pored toga zabilježeni su brojni slučajevi u kojim je sutkinja Papac svjesno donosila protuzakonite odluke u svrhu održanja stanja apartheida, kao što je bio slučaj prilikom skidanja nelegalnih paradržavnih zastava Herceg-Bosne kada su kažnjeni provodioci zakona a ne prekršioci, tj. postavljači spomenutih zastava. U dva druga slučaja kada je bošnjačkim povratnicima prijećeno oružjem, a u jednom slučaju čak i pucano na maloljetnika, počinioci Hrvati (u oba slučaja sa bogatom kriminalnom prošlošću, a u jednom je počinioc u trenutku izvršenja djela bio na odsluženju uvjetne kazne) bi dobili blage kazne koje ne odgovaraju težini počinjenog djela, a istovjetne kazne bi bile izrečene i Bošnjacima čiji su životi bili ugroženi. Na ovaj način se ne doprinosi uspostavi vladavine prava, nego se izjednačava žrtva i počinilac kriminalnog djela, te se indirektno ohrabruje i potiče na ponižavanje i ugrožavanje povratnika. Ovakvih i ovom sličnih dokumentovanih slučajeva ima mnogo.

Zahtijevamo da se u stolačkom općinskom Sudu za prekršaje zaposli stručan i nepristrasan kadar iz redova bošnjačkog i hrvatskog naroda po osnovu jednakosti i pariteta, te da se svi zabilježeni slučajevi terorističkih napada na Bošnjake i njihovu imovinu riješe brzo i efikasno u skladu sa zakonom.

9. Prepravljanje historijskog sjećanja

Nakon uništenja ključnih građevina (džamija, škole, han, itd.) nova imena koja nisu u vezi sa poviješću i kulturom ovog historijskog grada su nasilno data ulicama i ostalim znamenitostima. Naprotiv, ova nova imena služe za sprovedbu hrvatskog nacionalističkog programa te isključuju i nijekaju historijsko sjećanje i budućnost Bošnjaka i Srba u Stocu. Historijska imena ne sadrže uvredljivi sadržaj prema ijednoj skupini građana, dok su trenutno nametnuta uvredljiva, provokativna i bez ikakve su povezanosti sa historijom i kulturom grada.

Nudimo nekoliko primjera:

Nanovo nametnuta imena Historijski nazivi
1. Ruđera Boškovića Nova cesta
2. Hrvatskih branitelja Ada
3. Kneza Domagoja Uzinovići
4. Dalmatinska Zagrad
5. Banovinska Ćuprija
6. Silvija Strahimira Kranjčevića Poplašići/Todorovići
7. Stjepana Radića Luka
8. Ante Starčevića Čaršija
9. Kneza Mihaila Viševića Dogana i Krajšina
10. Vlatka Mačeka Propa
11. Brdo Križevac Veli-dedino brdo

Do današnjeg dana, stolačke općinske vlasti nisu izdvojile niti pfeninga iz općinskog budžeta za obnovu makar jednog od mnogobrojnih kulturnih spomenika na području općine, a koji su devastirani ili potpuno uništeni. Naprotiv, na stolačkom Starom gradu, koji je zajedno sa samo tri druga lokaliteta na području cijele države proglašen nacionalnim spomenikom BiH najviše kategorije, mjesna Katolička crkva u sprezi sa općinskim vlastima vrši dugotrajno sustavno narušavanje i mijenjanje izgleda ovog lokaliteta u svrhu prepravljanja historijskog pamćenja građana Stoca. Primjer za to je nezakonito postavljanje velikog križa više Veli-dedine džamije u Tvrđavi na Starom gradu i izgradnja više križeva uz put prema Veli-dedinoj džamiji.

Općinske vlasti su protuzakonito financirale izradu i postavljanje u dvorištu Osnovne škole, na tlu starog muslimanskog harema, biste Ivana Musića, osvjedočenog kriminalca, koljača i pedofila koji je predstavljen kao „hrvatski vojvoda“ koji je „Hrvate Stoca oslobodio višestoljetnog turskog jarma“.

Općina je također financirala izdavanje nacionalističkih i šovinističkih tekstova koji služe za destabilizaciju stanja u gradu i podrivaju procese reuspostave povjerenja među građanima Stoca.

Zahtijevamo da ova proizvoljno nametnuta imena ulica, kao i nasilno postavljeni križevi i druga obilježja budu u najkraćem roku uklonjeni sa svih javnih lokacija.

10. Demografski inžinjering

Jasno su uočljivi svi novi stambena naselja izgrađena na području općine Stolac koji su izgrađeni u potpunoj nesaglasnosti sa federalnim zakonima. Oni su dio projekta stvaranja nove demografske slike u općini Stolac. Sve kuće su isključivo pravljene za Hrvate i nalaze se na zemljištu u vlasništvu države. Izvori financiranja ove gradnje navodno su vukli porijeklo iz Republike Hrvatske.

Zahtijevamo da ovaj vid demografskog inžinjeringa, prvobitno smišljen kao dodatna karika etničkog čišćenja, bude ukinut. Preciznije, kako bi se izbjeglo aparthejdni učinak ovog plana, polovina izgrađenih stambenih jedinica treba biti data povratnicima drugih nacionalnosti. Nijemo preći preko ovog problema znači aktivno podržati projekat nametanja i cementiranja aparthejda na nacionalnoj osnovi.

Zaključne stavke

Smatramo da poštivanjem građanskih prava i sloboda mora biti uspostavljeno bez iznimki na području čitave općine Stolac. Pro memoria apelira na uspostavu, zaštitu i razvijanje ljudskih prava i sloboda za sve građane Stoca i drugih dijelova BiH. Sve što smo naveli u svrhu uspostave i zaštite prava bošnjačkog stanovništva je u isto vrijeme zahtjev za uspostavom istih prava za građane srpske i hrvatske nacionalnosti, kao i za sve ljude u državi.

Trenutno stanje je neprihvatljivo, i svakog ko ostane pasivan i ko se ogluši na ove naše opravdane zahtjeve smatramo aktivnim učesnikom i doprinosiocem kršenju osnovnih prava zajamčenih postojećim zakonima i usvojenih međunarodnim poveljama o ljudskim pravima i slobodama.

Amer Medar, Predsjednik stolačke podružnice Udruženja za obnovu građanskog povjerenja u općini Stolac

Nerin Dizdar, Predsjednik Stolačkog foruma mladih

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-11-06

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden