Most - Index
Most - Pretplata
Pierre-Auguste Renoir: Young Girls at the piano, 1889. [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 182 (93 - nova serija)

Godina XXX januar/sijechanj 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Nusret Omerika
Odbljesci divanskog pjesnishtva u gazelima i divanima Saliha Sevdija Trbonje

Iako je termin divanske knjizhevnosti nastao dosta kasno tek poslije 1900. god. ne mozhe se rec'i da ove knjizhevnosti nije bilo mnogo ranije. Utjecaj arapske i perzijske knjizhevnosti na divansku knjizhevnost stvaranu na juzhnoslavenskim prostorima je uistinu velik. Gotovo da nema ni jednog pjesnika na orijentalnim jezicima u BiH koji nije bashtinio poneshto iz divanske poetike.

U XX stoljec'u posebno su je prouchavali Safvet-beg Bashagic', Muhamed Hadzhijahic', Fehim Nametak, Muhsin Rizvic', Nedim Filipovic', Lamija Hadzhiosmanovic' i drugi istichuc'i njenu metaforichko-alegorijsku kodiranost utemeljenu na simbolu kao nezaobilaznom tropu iste, te tesavvufu koji nas uvijek odvodi ka metafizichkoj spoznaji Ljubavi u ovom pjesnishtvu, prema kome je ”jedina realnost Bog, dok je ovaj svijet privid te realnosti.”1

U boshnjachkoj knjizhevnoj kritici i historiografiji vlada mishljenje da divanska poezija ima dvije linije: sufijsku i laichku, te da je sufijska poezija mnogo prisutnija i bogatija u ukupnom korpusu divanskog pjesnishtva.2

Uvrijezheno je, takodjer, shvatanje da je za ”pravilno” razumijevanje i percipiranje stiha divanskog pjesnishtva neophodno poznavati tesavvuf, dominantne zhanrove u orijentalnoj poetici i zakonitosti njihovog ”pravljenja”. U posljednje vrijeme ima mishljenja da se ona mozhe chitati i na referencijalnom planu iako motivski i sadrzhajno njeni stihovi upuc'uju na metafizichku ljubav.3

Tragovi utjecaja ove poetike na boshnjachke pjesnike vidljivi su narochito kod Safvet-beg Bashagic'a, Muse C'azima C'atic'a, Skendera Kulenovic'a, Hamze Hume, pa sve do najmladje generacije Rapka Ormana, Atifa Kujundzhic'a, Hadzhema Hajdarevic'a, Dzhemaludina Latic'a, Saliha Sevdija Trbonje. Mozhda je u posljednjim decenijama XX stoljec'a Trbonja ponajvishe bashtinio divansku poetiku i Tradiciju gdje mu je proshlost posluzhila kao kod na kome se postizhe najvishi uchinak ochudjavanja, kako bi rekli ruski formalisti. Uronjen i zagledan u proshlost tematski, motivski i zhanrovski, pjevajuc'i ponajvishe gazele, tarihe, rabanije i ilahije, on istovremeno vrshi i njihovu dekonstrukciju, jer se tekst prelijeva, kako bi rekao Derida, preko svih postavljenih granica. Izvanredno je primjetio pjesnik Zilhad Kljuchanin u svojoj knjizi ”Lice svjetlosti” ”da Sevdi ne oponasha gotovo nishta od strukturnih modela divanske poezije, nema tu ni trunke pseudogazela, ni pseudorubaije, ni pseudotariha ni pseudodivana, nichega od one poetske tvorevine nastale na pseudopoziciji primjerenoj evropskoj kodiranoj knjizhevnosti, koja oponasha orijentalnu islamsku poetichnost”.

Salih Sevdi Trbonja: Himber

Salih Sevdi Trbonja: Himber

Ali ima, pored divanske markiranosti zhanra, obilje Tradicije, inkorporirane u koncept ”bosanskog islama” chiju je specifichnost u formi teorijskog diskursa prvi izlozhio Muhamed Filipovic' u chuvenom eseju ”Bosanski duh u knjizhevnosti – shta je to?” Od drugih muslimana bosanski se muslimani i bosanski islam znatno razlikuju. Njihov islam je stopljen sa elementima narodne tradicije, nashe bosanske i uopc'e slovenske provenijencije.4

Kod Trbonje je to ochito. Uzmimo za primjer ”Gazel o hrabrosti”:

Bi vako, pred mushkinjem prva, hrabra predosta
Pechatna, medj hajduke hashar uchinje, posjechena osta
Digoshe turbe, svijec'e palilo bukadar insana chesto
Bashluci nestadoshe, poravni se, zatravi mjesto
Preko noc'i, jerbo ni edne svijec'e ne bi, mezar je nesto
(Turbe deli djevojke u Zaliku)

Ili, ”Gazel o dobroti”:

Bi vako, Opijach dobri i evlija, stalno Bogu se molio
Narod dohodio da pomogrxe, a on svakog zbilja volio
Pomoc'i i savjet dobijo svako, lijechio; zapishi, prouchi
Machak mu plaho chudan, sam nasho dijete, dovo ga kuc'i
Isti tren ugino, kad li Opijach na ahiret ode: ter oba
U turbe zakopani a, bjeshe uzgor mezar tude do GROBA.

Grob ne bi od zhivih, u zelenim haljinama vas
Naglo se stvori siromashku – donese spas
Kucne i uchini se veliki hljeb – nafaka poteche
I budne svashta i dolazi, dok neko ne izda svako veche
Medjer insan nemere shuc'et pa se pofali i grdno prevari
Jopet se dobrom nadali, kada se fukarashtinja svali
(”Turbe Shejh Opijacha na Tekiji”)

Prilikom ishchitavanja navedenih ali i drugih Sevdijevih gazela i divana primjetit c'emo da svi imaju istu kompozicionu shemu, ali razlichit narativni sadrzhaj naslonjen na predanje, mit, legendu, narodnu prichu, zapis, ili, neshto slichno shto ovog pjesnika izdvaja u bosanskohercegovachkoj literaturi po tematsko-motivskom ishodishtu.

Uochljivo je, takodjer, odstupanje od knjizhevnoteorijskih obrazaca i zakona poetskog artizma, a sve zarad priblizhavanja Tradiciji i njenoj ljepoti. Tako imamo potpunu ”autonomiju teksta”, kako prema kulturnoj situaciji i drushtvenim uslovima u kojima je tekst nastao, tako i prema prvom chitaocu. Na ovaj nachin, kako veli Ricouer, knjizhevno se djelo otvara nizu neogranichenih chitanja i to u razlichitim socio-kulturnim kontekstima. ”Ono se mozhe dekontekstualirati, ili njegovo je svojstvo da transcendira psiho-socioloshke uvjete vremena i prostora u kojima je nastalo, te ga se chitanjem ’rekontekstualizira’ u potpuno drugim povijesnim uvjetima.”5

Zato Sevdijevi gazeli o gordosti i skromnosti, dostojanstvu i patnji, moc'i i nemoc'i, nevolji i pravdi, vidovitosti i chudu, opomeni i ljubavi, bez obzira na neobichnu strukturiranost ukazuju na osobenu sintaktichku i semantichku vrijednost. Izgleda da se Sevdi namjerno ili ne svojim gazelima suprotstavio postojec'im modelima i knjizhevnoteorijskim kanonima, koji su opet njegov predmet pjevanja. Pogledajmo kako u ”Gazelu o patnji” poetski diskus prekorachuje uspostavljena znachenja i razara knjizhevni kanon svodec'i ga na puchki narativ.

U tmushi sjedila, buljila, dovedena u Kazane
Dje se varilo bukadar hrane
Dumala za kog me dashe
Ushunja se blec'ak, umakashe u saft halapljivo
Osmjeli se mlada; umakalo, za kijem sam? Za mnom
Zabrunda. E nec'u te Bogami, Vrisnu
Kroza pendzher se vinu, jad srce stisnu.

Ochito je, takoder, da je gazel lishen semantichke razine jer otvoreno korespondira sa epskim narativom uronjenim u neposrednu egzistencijalnu situaciju. Takvih je kod Sevdija dosta i zato on toliko uvlachi chitacha u povijesni i egzistencijalni okvir teksta, chinec'i (ne)svjesno neku vrstu eksperimenta nad formom gazela.

Sevdijevi gazeli imaju josh jednu osobinu, oni vrlo transparentno odslikavaju jedan daleki svijet, tako da je onaj koji chita tekst uvijek u dijalektichkom odnosu sa istim. Ovaj kratki pregled neobichnih gazela nije nishta drugo do jedno novo chitanje ili pokushaj uspostavljanja dijaloga izmedju divanske knjizhevnosti i modernog svijeta na razini jednog gotovo zaboravljenog pjesnichkog teksta.

____________________

1 Nedim Filipovic', O problemima drushtvenog i etnichkog razvitka u doba osmanske vladavine, i Uticaj islama na bosanskohercegovachko tlo u knjizi Boshnjachka knjizhevnost u knjizhevnoj kritici, knjiga I – starija knjizhevnost, Alef, Sarajevo, 1990.
2 L. Hadzhiosmanovic' i Emina Memija, Poezija Boshajaka na orijentalnim jezicima, BZK Preporod, Sarajevo, 1995. str. 11.
3 Adnan Pejchinovic', Korak nazad ka tekstu, Zhivot, br. 10, 11, 12, Sarajevo, 2005., str. 95-104.
4 Vedad Spahic', Nalichja ”Lica svjetlosti”, Ostrvo, chasopis za knjizhevnost i umjetnost, br. 1, august 2004. god.
5 Paul Ricouer, Zhiva metafora, Grafichki zavod Hrvatske, Zagreb, 1981. god.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Hasan Fazlic': Vrano i Zlobo [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-05-07

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden