Most - Index
Most - Pretplata
Danilo Pravica: Ilustracija [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 180 (91 - nova serija)

Godina XXIX novembar/studeni 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Đorđe Kadijević
Težina gorkog pamćenja

Naziv izložbe: Radovi 1993-2003.
Galerija Udruženja likovnih umetnika Srbije

Halil Tikveša (1935.) je klasično ime jugoslovenske likovne umetnosti druge polovine XX veka. Rođenjem autentični Bošnjak, našao je drugi zavičaj u Beogradu, na čijoj Likovnoj akademiji se školovao, u čijim galerijama je ponajviše izlagao, gde je stekao afirmaciju i priznanja, odakle se otisnuo u svet umetnosti. Tu je postigao istinsku popularnost, ponajpre kao grafičar. Njegov ”Čamac na obali” bio je jedan od najpoznatijih, najčešće reprodukovanih, nagrađivanih i rado traženih grafičkih listova u zlatnom veku grafike Beogradskog kruga, od šezdesetih do osamdesetih godina minulog stoleća. Tikveša je plenio izraženom, poetskom osećajnošću, sa nijansom setno nostalgične kontemplacije, vezane za prostor i vreme, ali ne kao ”sad i ovde”, već kao ”nekad i negde”. Neposredna stvarnost kao da je mimoilazila Tikvešu, ili je on, kao umetnik, zaobilazio njene ”objektivne” slike.

Kolaž Halila Tikveše

Kolaž Halila Tikveše

Tako je bilo sve do nesrećnog ”događanja istorije” devedesetih. Potresen ulogom prinudnog svedoka zbivanja u toj crnoj deceniji koja se podudarila sa vremenom njegove pune životne i umetničke zrelosti, Tikveša je iz osnove izmenio umetnički kredo. Surova stvarnost koju je preživljavao trgnula ga je iz njegove melanholične meditacije. Tokom devedesetih, nastala su dela koja su predstavljala jednog novog, nepoznatog Tikvešu. U njemu kao da se promenilo sve, razumevanje odnosa umetnosti i života i način upotrebe likovnog jezika. Njegovi novi radovi jedva da su se mogli prepoznati na tadašnjim ULUS-ovim izložbama. Bili su to kolaži, načinjeni na ”dadaistički” način, čiji su fragmenti, uzimani iz dnevne štampe, ukomponovani u transparentne celine, jasno aludirali na umetnički irelevantne, ali životno aktuelne događaje i na ličnosti njihovih protagonista.

Iako ti događaji polako tonu u istoriju, oni i danas prožimaju Tikvešinu stvaralačku svest. O tome svedoči njegova julska izložba u beogradskoj ULUS-ovoj galeriji. Tikveša je razvio jezičku strukturu izraza svojih doživljaja onoga vremena. Uz kolaže, pojavili su se asamblaži i instalacije. Ti eksponati građeni su od autentičnog materijala, od realnih predmeta, uzetih sa mesta tragičnih događaja...

Tikveša je, kao zreo stvaralac, shvatio besmislenost ilustrativnog prikazivanja apokaliptičnih prizora minulog balkanskog rata koji je sa jednakom strahotom pogodio oba njegova zavičaja, ljudski i umetnički. On je, otud, našao rešenje u jednom likovnom izrazu koji bi se mogao nazvati simbolično dokumentarnim. Bilo bi banalno okvalifikovati njegovu tematiku stereotipom antiratnog angažmana. Tikveša je prožet odveć dubokim osećanjem rezignacije da bi mogao da se izražava kao angažovani umetnik. Njegovo delo nije vizija već zapis. Ono ne podstiče buntovno podsećanje, već odražava težinu gorkog pamćenja... Najjači utisak koji posetilac ove izložbe mora da ponese sa sobom ne odnosi se na prošlost, već se, zloslutno, tiče budućnosti. Iako to ne kaže otvoreno, Tikveša podstiče slutnju da balkanska tragedija nije završena. Svojim stvaralačkim gestom, ovaj umetnik kao da aludira na fatalnu, iracionalnu, tamnu neminovnost koja, po nama neznanom, nemilostivom zakonu, i dalje preti...

”NIN”, Beograd, 9.IX.04.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Fikret Ibričić: Panorama Rostova, ulje na kartonu [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-01-02

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden