Most - Index
Most - Pretplata
Josip Ušaj: Figurae naturalis, 2002. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 173 (84 - nova serija)

Godina XXIX april/travanj 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Dr. Nikola Kovač
Slikarstvo u Bosni i Hercegovini 1945-1990.

Među saputnicima u likovnom životu Bosne i Hercegovine nalaze se i inicijatori osnivanja umjetničkih grupa, likovnih udruženja i ustanova. Umjetničke grupe su se formirale više sticajem okolnosti ili na osnovu zajedničkih estetskih afiniteta, nego po principu pripadnosti jednoj školi ili vjernosti određenom programu. Načela koja su formulisale neke grupe bila su odveć uopštena i više okrenuta protiv prakse ograničavanja stvaralačkih sloboda nego što su specifikovala određenu tendenciju ili stil stvaranja. Pristupanje grupi ponekad je bilo motivisano i praktičnim razlozima prilikom priređivanja zajedničkih izložbi, organizovanja gostovanja i sl. Formiranje umjetničkih grupa u Bosni i Hercegovini ima i svoju tradiciju: prije drugog svjetskog rata postojali su strukovno udruženje ”Cvijeta Zuzorić” i umjetnička grupa ”Krug”. Poslije rata formirane su grupe ”Petnaestorica”, ”Sarajevo ’55”, ”Prostor-Oblik”, ”Zvono” i druge, a u Mostaru ”Novembarska grupa” i ”Četvorica” u Banjoj Luci.

Fehim-Feđa Avdić: Zatočenica tišine, 1972.

Fehim-Feđa Avdić: Zatočenica tišine, 1972.

Uz formiranje umjetničkih grupa treba spomenuti i organizovanje velikih godišnjih izložbi, salona (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar), osnivanje Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH) u Sarajevu i njegovih podružnica u Banjoj Luci, Tuzli, Mostaru, Zenici, zatim otvaranje Umjetničke galerije u Sarajevu i salona sa stalnim postavkama u drugim gradovima. Umjetnička galerija u Sarajevu pokrenula je i realizovala značajan istraživački projekat hronološkog pregleda likovnog stvaranja pod naslovom Umjetnost Bosne i Hercegovine 1894-1984, I-IV. Ovaj projekat i danas služi kao uvod i orijentir za dalje proučavanje naše likovne prošlosti, njene periodizacije i definisanja njenih glavnih tematsko-stilskih tokova. Na izradi ovog projekta bili su angažovani najpozvaniji i najstručniji bosanskohercegovački istoričari i kritičari umjetnosti: Azra Begić, Ibrahim Krzović, Miloš Radić, Nermina Zildžo, Danka Damjanović. Otvaranje prostora Collegium artisticum-a i drugih izložbenih prostora u Sarajevu znatno je doprinijelo prezentiranju i razmjeni likovnih djela sa područja čitave bivše Jugoslavije. Podaci o slikarima, grafičarima i vajarima u Bosni i Hercegovini prvi put su sistematski predstavljeni javnosti u Enciklopediji likovnih umjetnosti (1959-1966) i Likovnoj enciklopediji Jugoslavije (1987). Godine 1972. osnovana je Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, koja u svom nastavnom sastavu okuplja najistaknutije likovne stvaraoce i teoretičare velikog ugleda i velikog stvaralačkog potencijala.

Januar, 1993.

Epilog

U posljednjih desetak godina, tj. nakon nastanka ove knjige, mnogi slikari koji su tek bili na početku svog stvaralačkog puta, dospjeli su do pune umjetničke i životne zrelosti, ostvarivši djela izrazite snage i prepoznatljive personalnosti. To se naročito odnosi na slikare Novih tendencija, trenutno u četvrtoj deceniji života. Njihov ubrzan i skokovit razvoj, promjene tematike i tehnike podstaknuti su tragičnim događajima u kojima se pitanje stila svodilo na pitanje opstanka. Zato na njihovim platnima uočavamo tragove vremena koje se svojom tragikom nametalo više kao egzistencijalni izbor nego kao estetsko opredjeljenje. Aktuelnost i angažman bili su izraz otpora nasilju i zlu više nego imperativ razvoja njihovih likovnih ideja.

Životni bilans Prve poslijeratne generacije je sudbinski definisan: niko od slikara te generacije više nije među živima. Njihovo djelo je dovršena i neizmjenljiva građevina, preseljena u naše kulturno nasljeđe kao spomenik jednog vremena i izvor našeg istorijskog pamćenja.

Srednja generacija (koja takođe nije ostala bez tragičnih gubitaka smrću M. Mikulića, I. Ljubovića, B. Misirlića, Lj. Perčinlića) i Mlada generacija najneposrednije su bile pogođene godinama rata: neki slikari su, istina, napustili Sarajevo, a najveći broj je svoju sudbinu vezao sa iskušenjima istorije i udesom svojih sugrađana. Njihov slikarski razvoj kretao se linijom već utvrđene i potvrđene likovne poetike, bez većih stilskih ili tematskih oscilacija. Njihovo djelo predstavlja autentični trenutak savremenog slikarstva u Bosni i Hercegovini i obuhvatan presjek stanja likovnih ideja danas i ovdje. Međunarodni ugled koji uživaju slikari ove dvije generacije potvrđuje visoku mjeru estetskih vrijednosti kojima se bosanskohercegovačko slikarstvo predstavlja na međunarodnoj kulturnoj sceni. Zato su i naše analize, posvećene ovim slikarima, najopsežnije i najpodrobnije, budući da njihovo djelo najpotpunije obilježava likovnu klimu savremenosti, kao i dovršen izraz likovnih dometa bosanskohercegovačke umjetnosti.

Januar 2003.

Fragmenti iz knjige: ”Slikarstvo u Bosni i Hercegovini 1945-1990.”

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Josip Ušaj: Plameno oko, 2003. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden