Most - Index
Most - Pretplata
Anders Svarstad: Sigrid Undsted, 1910. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 171 (82 - nova serija)

Godina XXIX februar/veljača 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Šemsudin Serdarević
Intenzivna obnova kula i dućana

Radovi na Starom mostu su nakratko zaustavljeni premda se u krugu preduzeća Komos kleše kamen za kaldrmu odnosno hodnu stazu. Na mostu je ostalo da se postavi sloj izolacione zemlje, kaldrma i čelična ograda koja je dopremljena iz Zenice. Kako su članovi ekspertnog tima kojega je formirao UNESCO donijeli odluku da se strogo u most ugrađuju tradicionalni materijali ovo pravilo je ispoštovano i prilikom izbora vrste izolacionog sloja pod kaldrmom. Naime, neke kompanije su iz čisto finansijskih razloga nastojale u projekat ubaciti italijansku zemlju tzv. ”terra puzzolna” ali su svi bili za boksitnu zemlju crvenicu čija su se svojstva potvrdila tokom ugradnje na objekte našeg područja puna četiri vijeka.

Zanimljivo je istaći da je ing. Milan Gojković, najbolji stručnjak za kamene mostove, na osnovu metričke analize došao do zaključka da se konstrukcija Starog mosta zasniva na dva kvadrata što je veliki renesansni teoretičar arhitekture B. Alberti smatrao idealnom harmonijskom proporcijom u vrijeme renesanse. I ovdje je, kao što vidimo, lucidnost carskog arhitekte Mimara Sinana došla do punog izražaja.

Kula Halebinovka – temeljita rekonstrukcija

Kula ”Halebinovka” – temeljita rekonstrukcija

Prilikom rušenja Starog mosta, prvo sa Planinice sa sjeverne strane grada, a potom sa sedla Stotine na brdu Humu, sa južne strane, došlo je do oštećenja kamenih blokova od projektila ali i od pada u korito rijeke tako da su seizmička ispitivanja na izvađenom kamenju pokazala da je došlo do brojnih pukotina. To je razlog što su u most ugrađena samo četiri kamena bloka na poziciji korkaluka odnosno kamene ograde – tri na zapadnom i jedan na istočnom prilazu mostu.

Na obje kule intenzivno se vrši postavljanje krovišta i priprema za ugradnju nosivih greda za međuspratne drvene konstrukcije. U kuli Halebinovki na desnoj obali gdje je ranije bila vojna posada za odbranu grada od uskoka sa zapada pronađeni su tragovi odžaka (kamina) tako da se pristupilo njihovoj ponovnoj izradi. Na posljednjoj etaži pronađeno je mjesto za uzimanje abdesta. Ono je vidljivo na kuli sa spoljne strane gdje je bilo natkriveno kamenim pločama oslonjenim na konzolne nosače od pješćara. Na krovištu je izvršeno popođavanje i uskoro slijedi postavljanje kamenih ploča kakve su bile i ranije. Identični poslovi se vrše i na kuli Herceguši koja je svojevremeno Turcima služila za smještaj municije i baruta. Upravo u njoj je prilikom arheoloških ispitivanja pronađena jedna omanja topovska cijev. U zidove kule biće injektirana specijalna masa u funkciji vezivanja cijele konstrukcije a nakon toga slijedi fugiranje.

Prilaz Starom mostu sa lijeve obale

Prilaz Starom mostu sa lijeve obale
(Foto: Adis Džiho, Centar za mir i multietničku saradnju, Mostar)

Nekadašnja kafana ”Amira” (držao ju je Nijaz Batlak) je potpuno srušena i već je ozidana nova a u toku je postavljanje krovne konstrukcije. U tom objektu nekada je prodavana riba pa nije rijedak slučaj da je poneki zovu i Ribarnica. Prije nekoliko dana počeli su radovi na rekonstrukciji Čardaka. Na Čardaku su Lazar Drljača i Meho Sefić imali svoje ateljee a ujedno su u njemu i stanovali. Na lijevoj obali uz sami Stari most obnavljaju se tri objekta: Njirićev dućan, Sultan Selimov mesdžid i austrijska zgrada do kule Herceguše. Raniji kvazikonzervatori su u srcu mesdžida izlili armirano betonsku ploču koja se sada skida i zamjenuće je drvena konstrukcija.

Ispod svih tih objekata je prostrana prostorija koja je nastala prilikom arheoloških ispitivanja. Sva zemlja je izvađena i ukazali su se ostaci ranijeg visećeg drvenog mosta koga su Turci zatekli prilikom dolaska ali su ga i temeljito obnovili tako da se uočavaju tragovi i tog obnovljenog mosta. Prema tome, na ovoj poziciji bila su tri mosta: srednjevjekovni lančani, obnovljeni turski i konačno Stari most. Ulaz u prostor budućeg muzeja u kome će biti izloženi svi arheološki nalazi na tom lokalitetu nalazi se u Labirint baru. Time je već sada definisana buduća turistička tura prilikom posjete starom gradu.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Rahman Šabanović: Stari most [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-30

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden