Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 209 (120 - nova serija)

Godina XXXII april/travanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Rapko Orman
Knjiga za chitanje i chuvanje

Ahmet Burek: Kameno Hlivno, Planjax, 2007, Teshanj

Svoj hod u proshlost, odnosno u osmanski period Livna, Ahmet Burek objasnio je u predgovoru svoje knjige. On tvrdi da je u historiografiji ovog perioda Livno ostalo na ”nivou nepovezanih slichica” i da o deshavanjima u gradu i njegovoj okolini do sada nije uradjen nijedan cjelovit rad. Zachudno je to, kazhe autor, kada se ima u vidu znachaj Livna kao sjedishta jednog od nekoliko bosanskih sandzhaka i centra (sedmi grad po velichini u tadashnjoj Bosni) oko koga se chesto rjeshavala i sudbina Bosne i Hercegovine.

O seoskim rodovima, posebno katolichkim, napisano je i objashnjeno relativno mnogo, ali sam grad Livno je terra incognita.

Turski period livanjskog kraja chesto je prikazivan kroz nacionalnu dioptriju, kao antagonizam izmedju islama i krshc'anstva. U tim prikazima Boshnjaci su svedeni na ulogu vjerskih renegata.

Istini za volju, bilo je malo pokushaja livanjskih boshnjachkih intelektualaca da na temelju historijske gradje i chinjenichnog stanja izvrshe rekonstrukciju minulih vremena i prikazhu objektivnije stanje.

Ti motivi potakli su autora da se zaputi u nerasvijetljene i zapletene labirinte minulih stoljec'a. Njima treba dodati josh neke vazhne momente. Ahmet Burek stanuje u Staroj charshiji, mjestu gdje se stvarala historija ovog grada i on u svakom trenutku mozhe najbolje osjetiti i oslushnuti bilo i huk prohujalih vremena. Na njih ga podsjec'aju i brojni materijalni, arhitektonski i drugi ostaci. Pored njih, tu josh ima starih zhivih svjedoka koji mogu o mnogochemu posvjedochiti ili pak prenijeti sjec'anja i priche svojih predaka.

Ahmet Burek: Kameno Hlivno

Ahmet Burek: Kameno Hlivno

Za nastanak ove knjige od velike je vazhnosti josh jedna sretna okolnost. U vrijeme istinske i stvaralachke predanosti ovom poslu, tj. prouchavanja i prikupljanja gradje, autor je radio na poslovima u Opc'ini, gdje su mu bile dostupne matichne knjige, katastarska i gruntovna stanja. Njima se, razumljivo, uveliko koristio. Ta stanja on je uporedjivao sa sadashnjim, tragao za bivshim vlasnicima, pratio migracije stanovnishtva, odseljavanja i doseljavanja, promjene vlasti i sistema, pomjeranja granica Klishkog sandzhaka, granica Bosne, vojne pohode i ratove, pobjede i poraze… Pravno znanje pomoglo mu je da bolje sagleda i razumije drzhavno i drushtveno uredjenje turskog sistema, a novinarsko iskustvo da prihvatljivim i jasnim stilom slozhi slova svog Kamenog Hlivna.

U metodoloshkom pogledu autor se odluchio za kronoloshki pristup kako bi sagledao cijelu sliku i strogo se drzhao nachela vremenskog slijeda. Zbog toga je svoje historiografsko zdanje zidao na katove, slagao kao stare i nove slojeve snijega – tavan na tavan.

U prvom dijelu – Hlivno u turskom vaktu – prvi kat odnosi se na 15. i 16. stoljec'e (Hlivno i Bistrica, Dzhephana, Hum, Strzhanj, Bistrichki grad, Carska dzhamija, Varosh Hlivno, Klishki sandzhak, Kasaba Hlivno, Nove dzhamije, Malkochi i Sokolovic'i, Popis iz 1574. godine, Prvi prepisivachi); drugi kat obuhvac'a 17. st. (Opshiran popis Klishkog sandzhaka u 17. st., Putopis Jusufa Livnjaka, Livanjski Dar-ul hadis, Gubitak Klisa, Livno u Putopisu Evlije Chelebije, Rat, Napad na Livno); trec'i kat otpada na 18. st. (Livanjske spahije, Nove granice, Pjesnik Safija, Tvrdjava sa tabijama i karaulama, Banjaluchki boj, Shaban-agina medresa, Dubichki rat); na chetvrti kat smjeshta 19. st. (Kadiluk Hlivno, Livanjski vakufi, Posljednji Atlagic'i, Livanjska buna, Smrt posljednjeg livanjskog kapetana, Austrijska okupacija, Epilog).

U drugom dijelu autor obradjuje ”Naselja i stanovnishtvo”. Ovo poglavlje obuhvac'a: Grad Livno – toponimiju grada, stanovnishtvo Livna, livanjska groblja, kule i hanove; Livanjska sela i stanovnishtvo – Sarumishka donja nahija i Livanjska nahija.

U trec'em dijelu/poglavlju autor se bavi toponimima Livanjskog polja i donosi popis klishkih sandzhakbega.

Naravno, ovo je samo horizontalni prelet preko turskog vakta koji se protezhe na nekoliko stoljec'a u livanjskom kraju i prolet kroz knjigu. Sva ili gotovo sva zbivanja moraju se promatrati i po vertikali – od izvora do uvira, od nastanka do nestanka, od postanka do opstanka i trajanja u nashem vremenu. Tek tada se na vrpci ukazhu ”povezane slichice”, suprotne onima koje autor spomenu u predgovoru ove knjige, i nudi cjelovit uvid u sve ono o chemu on pishe. Iz knjige se, jasno, poput otoka arhipelaga, tada mogu izdvojiti tematski zaokruzhene i potpunije sagledane cjeline (Razvoj Livna, Naselja i stanovnishtvo, Livanjske dzhamije, Livanjski begovi, Klishki sandzhakbezi, Pisci i pjesnici, Prepisivachi i kaligrafi, Ulema i kadije, Bune i ratovi, Groblja i haremi …).

Iz knjige ”Kameno Hlivno”

Iz knjige ”Kameno Hlivno”

Ahmet Burek sluzhio se svom dostupnom literaturom koja obradjuje Livno i livanjski kraj u turskom periodu. No on nishta ne prihvac'a zdravo za gotovo, sve vaga i promatra, mjeri iznova svojim arshinom, i kada se njegova mjera ne slazhe sa mjerom prethodnih uvazhenih i manje uvazhenih historiografa – ne libi se da pobije i odbaci njihove teze i tvrdnje, podastre svoje argumente i stavove. Takvih momenata u knjizi nije malo i, rekao bih, oni su zachin i drazh, odgovor i smisao ove knjige. Navest c'u nekoliko primjera.

U zavrzlamama oko Bistrichkog grada i Hlivna, koje su mnogi autori smjeshtali jedan kraj drugoga, ili ih poistovec'ivali, Burek ukazuje na brojne Bistrice u Bosni tog vremena i podastire Darovnicu bosanskog kralja Stjepana vojvodi Hrvoju Vukchic'u i njegovom sinu Baoshi, pisanu u Sutisci 1400. godine. Darovnica Bistricu oznachava selom u livanjskom kraju. Gdje se ono nalazilo, nije poznato.

Pomenuta Darovnica interesantna je i po imenima tri roda koje je Klaic' prenio pogreshno i nekorektno. Upisao je: Rajchic' umjesto Gaichic', Galop kao Galup, Utihjerchic' kao Utih Jarchic' (ime i prezime). Na bazi ovog Klaic'evog teksta razvila se teorija o Rajchic'ima – vladarima Bistrichkog grada na mjestu gdje je danashnje Livno. Po toj teoriji Rajchic'i su po dolasku turske vlasti preshli na islam i svoje prezime preveli u Firdus (perz. firdews = raj). Na Rajchic'e, po njima, podsjec'a i livanjska mahala Rajchevac.

Ova teorija, po Bureku, nije odrzhiva. Firdusi se javljaju vrlo kasno, tek u drugoj polovini 17. st. i to u kninskom kraju, a u livanjskom tek krajem tog stoljec'a. Rajchevac i Rajchic' su vrlo chesta imena na velikom prostoru, od juga Srbije do Gospic'a i Slavonije i nisu niposhto livanjska specifichnost. Na podruchju sela Bojmunta postoji lokalitet Rajchevac, u Podgredi Rajcheva kosa. Treba uzeti u obzir i moguc'nost da je u formiranju naziva ovog toponima mogla biti i rijech raja, pa bi Rajchevac oznachavao sirotinjsku mahalu. Ovo ima smisla, obzirom na vrijeme kada se toponim prvi put javlja u pisanim dokumentima (1755), ali nikada u sluzhbenim. Rijech raja je balkanski turcizam nastao od arapske rijechi ra’ijje, pl. ra’aja. Uobichajeno se ovim imenom zove obespravljeni i sirotinjski dio stanovnishtva.

Vratimo se, na trenutak, josh jedanput Darovnici bosanskog kralja Stjepana. U njoj je zapisano: Vladko Gaichic' od Bistrice. Klaic' je sluchajno ili namjerno rijech Gaichic' preinachio u Rajchic' i na njoj zasnovao tezu o poistovec'ivanju Hlivna i Bistrichkog grada, shto je pogreshno. Grad i naselje sa ovim imenom ne spominje se u turskim dokumentima.

Nije malen broj historiografa koji su obradjivali livanjske dzhamije. Neki su bez dokaza i argumenata tvrdili da su pojedine dzhamije prvotno bile crkve. Za Starogradsku dzhamiju tvrdili su da je nekad bila crkvica sv. Petra. Mezar kod nje Dzhaja proglashava grobom biskupa i knjizhevnika fra Pavla Posilovic'a iz Glamocha (rod. 1597., umro sredinom 17. st.). Nevjerojatno je, kazhe Burek, da je Dzhaja mogao i pretpostaviti da bi polovicom 17. st. jedan krshc'anin, posebno biskup, bio pokopan uz dzhamiju, i to Carsku.

Fra Lovro Karaula, a poslije Andjelka Kaic' i dr. kategorichno su tvrdili da je na mjestu dzhamije Glavice bila crkva sv. Luke, a Sahat-kula njezin zvonik. Te tvrdnje, s dosta argumentacije, odbacio je Ahmet Alichic'. Njegove stavove potvrdila su i arheoloshka istrazhivanja vrshena pochetkom devedesetih godina proshlog st. kao i otkopavanje harema uz dzhamiju, 1999. godine. Sve je to Ahmetu Bureku pomoglo da i on odbaci tu tezu. Skidanje zvona sa Sahat-kule 1878. naziva poharom i pljachkom.

I u tekstovima Ahmeta Alichic'a o livanjskim dzhamijama chesto se, pod utjecajem narodne predaje, pojavljuju pogreshke. Rijech je, naravno, o nestanku nekih dzhamija, a koje je uvijek unishtio i zapalio hajduk Janko (Starogradska, Tepet, Borusha, Atlagic'a…). Mnogi su autori bez provjere prihvac'ali ove Alichic'eve navode. No, kazhe Burek, i Starogradska i Borusha dzhamija su dochekale dolazak Austrije, i obje su se u 20. st. srushile same od sebe zbog zapushtenosti i nebrige. Za Tepet i Pashinu poznato je da su stradale u dva napada mletachkih snaga krajem 17. st. Tada su zapaljene i Begluk dzhamija i Perkusha, ali su obnovljene.

Sa Alichic'em se Burek ne slazhe i kada je u pitanju Perkusha dzhamija. Alichic'ev starac Nezir Saltaga iznosi predaju po kojoj su ovu dzhamiju podigla sedmorica brac'e Perkovic'a iz Priluke kod Livna. Tu su imali imetak, i kada se jedan od njih razboli, videc'i prolaznost svijeta i zemaljskog blaga, dozva ostalu brac'u i reche im da shtogod otkinu od svog imetka i poshalju pred dushu. Tako napravishe dzhamiju, pa potom preselishe iz Priluke u mahalu koja se razvijala kod dzhamije. Po tim Perkovic'ima ostade u narodu ime Perkusha za dzhamiju. Uz to, dodaje Alichic', naziv Perkusha treba trazhiti u historiji predturskog Livna. Burek smatra da ime dzhamije potjeche od imena Perak ili Perko jer ga nalazimo u turskim popisnim defterima. U defteru iz 1574. dzhamija je upisana pod imenom Perka Mehmeda (turski oblik imena Muhamed), a 1604. Mehmeda Perko-zade (Perkovog potomka).

Kada smo vec' kod dzhamija zadrzhimo se, nakratko, i kod dzhamije Sinan-chausheve, zv. Dzhumanusha. Neki istaknuti historiografi zapisali su da se u ovoj dzhamiji prvi put u Livnu klanjala dzhuma i da je po dzhumi nazvana Dzhumanusha. Ahmet Burek je naziva Djemanushom – onako kako je i narod zove i kako je upisana u katastarske i gruntovne knjige. Je li narod Dzhumanushu pogreshno izgovarao kao Djemanushu ili teza o prvoj dzhumi i Dzhumanushi ne pije vode – teshko je odgovoriti. No tako postavljeno pitanje i bez odgovora neshto znachi.

Isto tako, termin Gazilarsko (groblje/greblje) Ahmet Burek pishe kao Kadilarsko. Tako ga narod izgovara, tako je zapisano i u katastarskim i gruntovnim knjigama. Podsjetimo, to je groblje koje se nalazi pokraj danashnje bolnice i u koje su pokopane gazije – junaci. Je li i ovaj termin narod iskrivio, ili je, mozhda, Kadilarsko njegovo pravo/ispravno ime?

Neki autori su Veis-kulu pokushavali smjestiti chak u rimsko doba, te kao dio fortifikacije starog Bistrichkog grada. Burek je vrlo precizan: Veis-kulu je izgradio bosanski pasha Sejdi Ahmet-pasha 1659. god., kada je popravio gradske bedeme. Nakon Drugog svj. rata kula gubi svoje prvotno ime pod utjecajem srpskog nacionalnog romantizma i narodne pjesme pa je u upotrebi cheshc'i naziv Vujadinova kula. Od posljednjeg rata ovaj naziv je potpuno nestao, ishchezao. Kod ovdashnjeg stanovnishtva kula se najcheshc'e naziva Velikom kulom, a Klanac-kula Malom kulom.

Ima li previshe historije u ovom historiografskom tekstu, preobilja fakata i realija, pricha i predaja, ili svega toga nema u dovoljnoj mjeri?

Ima taman toliko koliko treba. Klishki sandzhak je u zhizhi promatranja i fokusiranja autora. On je na periferiji Osmanskog carstva, ali je i na dohvat ruke Mletachke republike, Austro-Ugarske, a u jednom trenutku i Francuske. Njegove granice, poput harmonike, skupljaju se i shire, dishu.

Kada su jedni u prilici da ih prekroje i skrate, drugi se nadu u neprilici, pa ih ne daju i brane.

Otuda stalne pogranichne charke, pohodi i pljachke, ispadi i upadi, bjezhanija i jangija, arzi i arzuhali, vjere i prevjere, bune i sukobi, vihori i ratovi, borbe za vlast i prevlast; stizhu carski i katil-fermani, shalju se uhode da pripreme pohode, vode se vojne i vojne da osvajaju i brane, slave se pobjede, oplakuju porazi, vrshe smaknuc'a i promaknuc'a, haraju hajduci, kuga i kolera… Rijetki su mushkarci koji umiru kod kuc'e, prirodnom smrc'u, pa su groblja uglavnom sa zhenskim mezarovima.

Ima neshto shto me asocira i podsjec'a na ovo danashnje vrijeme. U svim tim zavrzlamama i kolopletima pojedinci se izvanredno snalaze. Tajnim putevima krijumchare se robe iz Venecije, konji i volovi kradu i odgone kao danas automobili, mafija suradjuje na svim stranama granice, nema za nju crte razdvajanja, vrshi se otkup i trampa roblja, napadaju karavani, globi i pljachka shto do ruke dodje…

U ovoj tami ima li ishta svijetlo? Ima, ima. Zasvijetlit c'e, vidjet c'ete, otpretani korijeni brojnih livanjskih porodica, ljepota toponima livanjskog kraja, Bushatlijin iftar za siromahe tokom Ramazana, slasni plodovi prvih zasadjenih dudova, prvo sijanje kukuruza u livanjskom kraju, zalaganje Ibrahim-bega Firdusa za izgradnju fratarske kuc'e (1836), molitva fojnichkog hec'ima fra Jake Krizhanca nad teshko bolesnim Alibegom Atlagic'em, posljednjim izdankom ove porodice (molitva je pomogla, pa je Alibeg pozhivio josh dvadesetak godina); zasvijetlit c'e i uvodjenje obaveznog shkolovanja djece u Bosni i Livnu (1846), prva varnica zhelje za bosanskom autonomijom, zalaganje baruna Lazurinija da zaustavi odseljavanje livanjskih muslimana u Tursku, itd, itd.

Kameno Hlivno, iako se pojavljuje u vrijeme inflacije i poplave pisane rijechi, posebno u historigrafiji, predstavlja, siguran sam, vrlo vrijednu knjigu. Ona c'e s periferije odletjeti u samo sredishte beha literature ove vrste. Medju pitama bit c'e burek. Autorov pregalachki desetogodishnji rad mora poluchiti rezultate. Sudec'i po gradji koju on josh ima i imajuc'i na umu njegove ciljeve i namjere, ochekujem u dogledno vrijeme i nove knjige iz kompjutora ovog autora. Kameno Hlivno ubrzat c'e njihovo rodjenje.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-06-26

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden