Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 209 (120 - nova serija)

Godina XXXII april/travanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Anela Jaric' i Abid Jaric'
Seddidzhedidski kapadanluk i duvanjske kule

”Chudna jada Huse kapetana
Jer on nema drugoga jarana
Do li shure Mahmut kapetana”
(Narodna pjesma)

Nekad bijahu kapetanije…

Mjesto organiziranja i osnivanja prve turske kapetanije u Bosni i Hercegovini obavijeno je velom tajne. Medjutim, najstariji spomen kapetanu potjeche iz 1558. godine. Zasigurno se zna da je te godine vec' postojala Gradishka kapetanija. Njen kapetan bio je Dzhafer-beg1, sin klishkog sandzhak-bega Malkocha Karaosmanovic'a. Ne prodje dugo, a kapetaniju dobishe: Krupa, Gabela, Bihac' i Klis.

Turska kapetanija organizaciono i institucionalno podsjec'ala je na Vojnu krajinu u Hrvatskoj. Kapetanija (tur. kapadanluk) je bila tachno ogranicheni teritorij i dobijala je naziv po imenu glavnog (najvec'eg) grada (naselja-utvrde) kome je pripadala. Tako se Duvanjska zvala Seddidzhedidskom kapetanijom po gradu – utvrdi Seddidzhedidu shto ga Turci sagradishe pochetkom 18. st. Ime kapetanije nije se mijenjalo ni u sluchajevima kada se njeno sjedishte premjeshtalo iz jednog grada u drugi. Valja napomenuti da samo dvije kapetanije nisu dobile ime po gradu, nego po rijeci. To su Dzhisri-Tara i Dzhisri-Sana kapadanluk.2

Kao vojne teritorijalne jedinice bile su locirane duzh granice izmedju Turskog Carstva i hrvatskih zemalja, a od 18. stoljec'a nalazimo ih i u unutrashnjosti i to, uglavnom, uz znachajnije ceste shto su vodile ka srednjoj Bosni. Bile su strogo vojnichki organizirane i svi su (od kapetana do djonlije – plac'enika) dobivali novchanu naknadu – plac'u. Sve sluzhbe su bile nasljedne.

Chuvati granicu od neprijatelja i puteve od hajduka i razbojnika bila je osnovna zadac'a posade i kapetana im (zapovjednika).

Ni broj kapetanija u Bosanskom ejaletu nije sporan iako se do njega dosta teshko doshlo. Mislilo se da bi ih moglo biti trideset shest3 pa chetrdeset osam, a u Sarajevskom sidzhilu (sudski protokol) u broju 67. na stranici 80. nalazimo da ih je 1829. godine bilo 39. Dakle, vrijeme Sidzhilom oznacheno je ono koje se odnosi na shest godina prije ukinuc'a ove institucije (1835.), a chetiri godine prije otcjepljenja Hercegovine od Bosanskog ejaleta (1833).4 Sve upuc'uje da bi ovaj posljednji podatak o broju kapetanija mogao biti i najblizhi istini.

I utvrde

Sachinjavale su ih gradovi, kule i chardaci.

Gradovi5 (utvrde - tvrdjave) mogli su biti pravljeni od kamena (pravi gradovi) i od drveta i zemlje (palanke). Bilo je kapetanija na chijem se teritoriju nalazilo vishe gradova (Bihac'ka ih je imala devet).

Duvno

Duvno

Kule su se mogle nalaziti u sjedishtu kapetana (i one bi tada sluzhile za njihovo uredovanje) i izvan njih (pa bi bile korishc'ene za stanovanje vojnika kapetanije koji bi bili postavljeni najcheshc'e kao strazha na karavan putevima i u gluhim klancima). Ako bi bile opasane bedemom, podsjec'ale bi na utvrdu. Kapetan je stanovao u odzhaku do kule. Ako bi se u miru oglasio top sa kule to je znachilo da kapetan poziva svoje ljude na tembih (saopc'enje). Zidane su od lijepo ili grubo klesnog kamena. Osim prozora bile su josh mangale i pushkarnice. O kulama vishekatnicama zna i narodna pjesma:

”Kula mu je na osam bojeva,
I deveta chatma od drveta.”

Chardaci6 su bili od kamena i drveta (najcheshc'e hrastova). Gradjeni su na stubovima, a izrichito su sluzhili za stanovanje vojnika.

I Mehmed-pasha Vedzhihija

Od osnivanja pa do kraja 17. st. kapetanije su u potpunosti opravdale svoje postojanje. Kapetani su revnosno izvrshavali sve zapovijedi glavnog im, bosanskog vezira. U ratu umirali i u ropstvo padali u slavu sultana i carstva, u miru stjecali imetak i polozhaj. A kao chlanovi Ajanskog vijec'a (ajan-dostojanstvenik), udjoshe u politichki zhivot Bosne.

Dubichki rat 1788. je posljednji u kome su kapetani zdruzheno branili Bosnu, ali je bio i prvi znak njihove sve jache izrazhene neorganiziranosti i bezvoljnosti.7

Erozija te institucije snazhnije je zapochela ukidanjem janjichara i uvodjenjem redovne vojske u Turskoj.

Bosna dozhivi josh jedno razocharenje, kapetani se pocheshe medjusobno zatirati. Mehmed-pasha Vedzhihija sazva 1835. godine u Sarajevu Ajansko vijec'e da bi ga odmah i raspustio. To je bio i kraj bosanskog vojnichkog plemstva. Ujedno i kraj jednog dijela historije zemlje Bosne. Vec'ina kapetana u Latasovom pohodu na Bosnu zavrshi u progonu u Maloj Aziji. Brusa postade logor izopc'enika, nekad bosanskih prvaka. Bosna josh jedanput pobijedi samu sebe.

I Seddidzhedidska (duvanjska) kapetanija

Godinu dana nakon shto je napushten grad Rog8 i ukinuta Roshka kapetanija, osnovat c'e se Duvanjska. Kronichar zabiljezhi i datum 8. V 1711.

Ova se kapetanija stvarala izmedju Hlivanjske i Ljubushke kapetanije i mletachke granice. Palanka Zhupanj-Potok (Duvno) udaljena je od Hlivna i Ljubushkog po shest, a od mletachke granice samo dva i po sahata hoda. I prije osnutka kapetanije bio je u Zhupanj-Potoku jedan agaluk.”9

U carskom beratu iz 1723. (1136.) godine izmedju ostalog pishe:

”Palanka Zhupanj-Potok u Duvanjskoj nahiji i Hercegovachkom sandzhaku skrajnja je granica pa je malo vojnika koji je chuvaju, a sluzhbe im je mnogo. Osim toga je na 4-5 sahata blizu gradova Sinja, Makarske i Zadvarja pa je prema tome suvishe skrajnja granica. Naredih ovo: Spomenuti Hasan-aga, bila mu chast ponizna, neka ode pa nek bude aga i kapetan nad spomenutim dzhematom i neka vrshi sluzhbu agaluka i kapetanluka.”10

Iz berata saznajemo da su uz kapetana bila josh dvojica aga. Dakle, kapetanija je imala tri dzhemata.11 Prvi je imao 38 konjanika i dnevnu plac'u od 575 akchi , drugi je chinilo 24 azapa (od perzijskog azeb - nezhenja; rod vojske koji je chuvao strazhu pred gradskim vratima, mostovima, kulama i palankama). Imali su plac'u od 240 akchi. Trec'i dzhemat chinili su takodjer azapi, njih 21 sa dnevnom plac'om od 274 akche . Pod oruzhjem se nadjoshe 83 vojnika i zapovjednika.

1723. u Zhupanj-Potoku bit c'e sagradjen grad-utvrda Seddidzhedid (Novi zid, Novigrad). Po utvrdi c'e se nazvati i kapetanija. Grad dobi dizdara i gradsku posadu (opravdano se misli da su je mogli chiniti ljudi iz napushtenog grada Roga).12

O brojnom stanju posade se ne zna mnogo, ali je iz nekih isprava vidljivo da su je chinili: chuvari grada (mustahfizi), tobdzhije i chuvari municije (dzhebedzhije).13 U gradu bi sagradjena i dzhamija nazvana po sultanu Ahmedu II. Kreshevljakovic' tvrdi da je 1878. Seddidzhedid bio u dobrom stanju.

Vremenu shto nadire kao rijeka o seddidzhedidskim kapetanima ostade: prvi medju njima bio je Hasan i on je tu chast nosio shest godina. Zbog bolesti se odrekao chasti.

Drugi u nizu chasnih je Ibrahim, Hasanov sin. Za njegova vremena palanka Zhupanj-Potok prerasla je u grad.

Husein-kapetan, zulumc'ar, pokornost drugih zadobi silom. Za njegova vakta desio se veliki pozhar (oko 1792.). Izgorjelo je sedamdeset pet kuc'a i munara Sultan-Ahmedove dzhamije. Bila je oshtec'ena i utvrda usljed eksplozije.14

Sulejman-kapetan umro je 1806. ili 1807., a kako iza sebe nije ostavio mushkog poroda za posljednjeg kapetana bi imenovan rodjak mu Ahmed chije ime zabiljezhishe u spisima sherijatskog suda. Chini se, bio je rasipnik.

Kronichar vremenu i papiru predade i ovo: da je oko 1728. iz Prusca po kazni bio premjeshten u Duvno jedan dzhemat konjanika.15

U pismu iz 1766. godine mletachki predstavnik pishe ”da su kapetani iz Hlivna i Duvna htjeli provaliti u mletachki teritorij, popaliti kuc'e i poubijati ljude s onu stranu Cetine”.

U studiji M. Mujic'a o Husein-kapetanu Gradashchevic'u na stranici 195. navodi se da je Gradashchevic', 24.3.1832. imenovao Ibrahim-bega Firdusa seraskerom vojske Livna, Duvna i Glamocha u borbi protiv Ali-age Rizvanbegovic'a.

I josh ostade zapisano:

”U Duvnu sam pregledao groblja i ne nadjoh nijednog groba ovih kapetana. Njihovi potomci su duvanjski Kapetanovic'i. Vec' poodavno porushena je kula u kojoj su sjedili seddidzhedidski kapetani.”16

Pored utvrda u obrambenu svrhu gradova podizane su kule i odzhaci. Kule na duvanjskom podruchju svakako su dio autohtone bosanske graditeljske bashtine. Vjeshtina i umijec'e domac'ih majstora kasnije c'e podlec'i utjecaju osmanske odnosno mediteranske arhitekture i to ne samo u gradnji pojedinih elemenata, nego i u nachinu unutarnjeg opremanja kule.

I kule u Duvnu i okolini gradjene su od kamena zhestaca, rijedje od mehkog kamena – muljike, a kao spojni materijal korishc'en je krech, u narodu poznat kao tulek klak. Najchvrshc'e vezivno sredstvo sastojalo se od mjeshavine tulek klaka i zemlje crvenice i ako je crvenica bila dominantna ponegdje su se kule zvale i crvene kule. I kule su odavale moc' njihovih vlasnika. One najljepshe bile su gradjene od kvadratichno klesanog kamena sa naglashenim i jasnim ivicama. Vrata na kulama bila su posebno impozantna. Gradjena su najcheshc'e od tvrdog hrastova drveta i bila su ”okovana”. Nebrojeno kovanih eksera sa velikim glavama rasporedjenih po majstorskoj volji vratima su trebali dati vec'u tezhinu, a samim tim i potrebnu tvrdoc'u jer je i ona ponekad bile na iskushenju u navali napada razlichite vrste. Vrata sa se iznutra zatvarala jakom gredom prijevornicom, a s vana se nalazila teshka kovana brava s dugachkim i jakim kljuchem. U zidovima su se nalazili otvori, manji i vec'i. Manjih je bilo vishe i sluzhile su kao pushkarnice. Ako je kula imala i vec'e otvore u njima su bile smjeshtene cijevi manjih topova. Posebno je bio naglashen otvor iznad ulaznih vrata i cheshc'e je bio pravougaonog oblika kako bi se imalo vishe prostora za upotrebu kremenjache ako bi vrata pred navalom bila u opasnosti. Najistureniji dio kule imao je c'oshkast oblik i zvao se budzhak, a bio je na mjestu gdje se pretpostavljalo da c'e kula biti najugrozhenija u sluchaju masovnijeg napada.

Unutrashnjost kula bila je uredjena prema redu i nachinu zhivota njenih zhitelja. Mnogo bakarnog posuda nalazilo se na rafama (policama), chekmedzha i sanduka izradjenih u finom drvetu i najcheshc'e u ornamentici orijentalne rezbarske kulture. Podovi su bili uradjeni od tesane ”petice” debele daske i prekriveni su bili c'ilimima kao i sec'ije. Poneka pamuchna tkanina ili svileni prekrivach davao je unutrashnjosti kule neophodnu otmjenost koju su imali i gradski enterijeri. U pravilu, kula je imala nuzhnik sa banjicom-kupatilom.

Krov kule bio je od shimle ili od kamenih plocha i najcheshc'e na chetiri vode.

Mirsad Shishic': Zima, akvarel

Mirsad Shishic': Zima, akvarel

Kule su zabiljezhile i osobine bosanskog drushtvenog zhivota. U kulama se moglo, uz saglasnost roditelja, ashikovati od petke u podne do zalaska sunca. Tu bi se djevojka i mladic' zagledali, nerijetko bi se rodila i ljubav, a u nemoguc'nosti da se cheshc'e vidjaju javljala bi se chezhnja za ponovnim sastankom u kuli i taj osjec'aj zabiljezhila je i sevdalinka:

”Gdje si dragi zhiva zheljo moja,
Zhivom sam te zheljom pozheljela.”

Koliki je znachaj kula imala u zhivotu njenog vlasnika svjedochi i niz pjesama nastalih na ovu temu. Jedna od njih je posebno sugestivna.

”Kulu zida Sulejman c'ehaja.
Ne gradi je ko se dvori grade:
Duvar zidje, dukatom ga nizhe,
Shimlu teshe, u zlato je mec'e,
Kuli vrata od suhoga zlata
A pendzhere od srme zhezhene.”

Oko kule odzhaka i ahara najcheshc'e su se nalazili visoki zidovi koji su chitavom kompleksu davali sliku solidnog utvrdjenja. Vremenom, gotovo svi zidovi oko duvanjskih kula srusheni su i ugradjeni ili u kuc'e ili u kamene ograde.

Zbog specifichnog polozhaja gotovo svako duvanjsko selo imalo je kulu jer je ovo podruchje bilo izlozheno chestim upadima mletachke armade ili poharama uskoka iz susjedne Dalmacije. Ostaci kula, nazhalost, danas samo svjedoche o burnoj historiji ovoga kraja, ali i o autohtonoj arhitekturi Bosne i Hercegovine. Kule duvanjske znachajne su bile josh po nechemu: naime, one su imale izvjesne graditeljske osobenosti u izvedbi pojedinih detalja koje se, inache, ne mogu susresti u drugim krajevima.

Po svjedochenju Evlije Chelebije (17. stoljec'e) u Duvnu nema kula. Gradnjom Seddidzhedida (pochetak 18. stoljec'a) grad je dobio svoju utvrdu, a time i neophodne kule. Zna se da ih je bio povelik broj i bile su smjeshtene na fortifikacijski znachajnim mjestima i shtitile su prilaze Seddidzhedidu. Sve su bile gradjene od chvrsta kamena i sa jakim zidovima. Od svih njih u tragovima su josh samo: Dizdareva, Pehlivanovic'a, Krilic'a i Seferovic'a kula. Pored kula, u gradu je postojalo i uzvishenje - tabija na kojem su bili smjeshteni vec'i topovi. Na tabiji je danas izgradjena kuc'a porodice Fejzic'. Srec'om, u duvanjskim selima i danas postoji izvjestan broj kula. Neke su na rubu nestajanja ili su potpuno nestale; druge su josh uvijek tu kao svjedoci jednog minulog vremena.

Stipanjic'ka kula je jedna od najljepshih u duvanjskom kraju. I danas je u relativno dobrom stanju. Ona predstavlja izuzetan primjer fortifikacijsko-stambenog objekta. Ima podrum i jedan boj i sagradjena je od kamena muljike. Zove se i Dulasheva kula i chlanovi ove porodice govore kako je kula do pred Drugi svjetski rat imala josh jedan boj. U podrumskom dijelu sachuvane su i pushkarnice, one na boju su zazidane. Posebno lijepom chine je kameni lukovi nad dvojim vratima koja se nalaze na juzhnoj i zapadnoj strani. Iznad glavnih vrata nalazi se tarih. Druga vrata vode sa jedne uzvisine pored kule ravno na boj. Prostor cijele kule veoma je prostran, tako da se na boju nalazilo shest manjih odvojenih prostorija. Krov je na dvije vode i pokriven je limom, a na bochnim stranama shimlom.

Tik do kule nalazilo se vrelo koje se i danas koristi. Prostor oko kule bio je poplochan. Interesantno je i mjesto na kojem se nalazi. To je najuzvishenija kota u selu, i gotovo da se naslanja na brdo Gromilu. Iz kule se imao izvanredan pregled daleko ispred, a straga ju je shtitila Gromila.

U Oplec'anima je kula na jedan boj. Luchni svod iznad povelike kamene kapije narochito je istaknut. Kula je, zasigurno, veoma stara i ona nema tariha. U vlasnishtvu je porodice Djugum.

Omerovic'ka kula sa vishe od metra jakim zidovima zhivjela je sve do 1966. godine. Bila je ozidana na jedan boj i imala je jedanaest pushkarnica. Do kule bio je ahar u kome su odsjedali muhadzhiri. Prilikom rushenja kule, nashlo se jedanaest zahrdjalih pushaka.

Na krajnjem jugu Duvanjske opc'ine, na granici sa Dalmacijom, nalazi se selo Vinica. I u njoj je bilo nekoliko kula. Najdulje se zadrzhala Pehlivanovic'a kula. (Pehlivanovic'i su jedna od starijih i uglednijih duvanjskih porodica.) Vrijeme je zabiljezhilo da je u turskom vaktu tu bila karaula i carinarnica. Imala je tri boja, a jedno vrijeme u njoj je stanovao i seoski zhupnik.

U selu Renic'i, pamti se, bile su dvije kule. Usred skupine kamenih bashluka, isklesanih od najljepsheg kamena, nalazila se Bushatlijina kula izidana na jedan boj i sa podrumom. Na boju se nalazio hamamdzhik (kupatilo). Sve do dvadesetih godina 20. stoljec'a u nju je navrac'ao vlasnik Mehmedbeg Bushatlija iz Livna. Pored kule nalazila se chatrnja (spremishte za vodu).

Druga kula nazivala se Begova, vjerovatno je i ona pripadala Bushatlijama, Alibegu ili Huseinbegu.

Stolachka begovska porodica Rizvanbegovic'a imala je u selu Duchic'i svoju kulu. Imala je podrum i jedan boj. Iznad podrumskih vrata na kamenom dovratku upisana je 1281. godina po Hidzhri. Bila je chvrsto gradjena sa kamenim plochama na krovu. Posljednji medju Rizvanbegovic'ima koji su navrac'ali u kulu bio je Mustafa.

Na obodu Duvanjskog polja, u Kongori i Lipi, nalazila se po jedna kula. U Kongori su ostaci kule Ferhatbega Kopchic'a, a u Lipi kulu su imali Mrkonjic'i iz Mostara.

Od kula u selu Shujici sa sigurnoshc'u se mozhe govoriti o jednoj od koje je donedavno bio sachuvan luchni kameni pendzher. Bila je na boj i pripadala je vjerovatno porodici Huseinagic' ili Repovac. Medjutim, naziv lokaliteta Podkula upuc'uje da je nekada i tu mogla biti neka od kula.

Duvanjske kule i odzhaci su poslije austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine izgubili svoju prvobitnu obrambenu namjenu i pretvorili su se, uglavnom, u ljetnikovce i kuc'e za odmor. Treba rec'i da su topovi nadiruc'e armade u svom pohodu na Bosnu i Hercegovinu dobar broj kula sravnili sa zemljom. Kasnije c'e drushtvena nebriga i chovjekov nemar dovrshiti posao kojeg su zapocheli austrougarski topovi.

Dugo vremena niko se nije ozbiljnije bavio bosanskim i hercegovachkim kulama i odzhacima pa, samim tim, ni onim koji su obiljezhili duvanjsku kulturnu i graditeljsku historiju. Medjutim, profesor Hamdija Kreshevljakovic' c'e svojim pristupom ovoj problematici nasheg kulturnog nasljedja postaviti historijske i nauchne temelje i sa kula i odzhaka skinuti veo legendarnosti kojeg su dugo nosili.

____________________

Izvori i objashnjenja

1 Klaic', V , Povijest Hrvatske, Zagre6, 1911.
2 Kreshevljakovic', H. , Kapetanije u BiH, Svjetlost, Sarajevo, str. 11.
3 Boshnjak, S., Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb, 1951. str. 144.
4 Isti podatak nalazimo u tekstovima H .Kreshevljakovic'a i S. Novakovic'a.
5 Kreshevljakovic', H. , Prilozi o povijesti bosanskih gradova pod turskom upravom, Sarajevo, 1952, str. 119.
6 Jelic', Z. , O chardacima, Zadar, str. 114.
7 Kreshevljakovic', H., Kapetanije u Bosni i Hercegovini , str. 78.
8 Dr. N. Dimic' u knjizi Zemlje Hercega Svetoga Save na str. 196 je napisao: ”Grad Rog spominje se prvi put 1444. g. U ovom su gradu bar jedno vrijeme drzhali Turci svoju posadu. Pochetkom 18. st. Rog je imao kapetana Zeililagu Sutlijashevic'a i dizdara Ahmeta Izakagic'a, Rog je napushten 1710. godine.
9 Kreshevljakovic', H. , Kapetanije u BiH, str. 249.
10 Kreshevljakovic' navodi kako je originalni berat (i mnoge druge) vidio kod Izet-bega Kapetanovic'a dok je boravio kod njega u Duvnu.
11 Dzhemat (arap. skup) je najvec'a vojna jedinica u vojsci kapetanije.
12 Prema Kreshevljakovic'u
13 Op. cit. str. 250.
14 Op. cit. str. 251.
15 Mehmed-aga Prushchanin, zapovjednik konjanika, pisac je Duvanjskog arzuhala u kojem govori o nepodnoshljivom zhivotu u ovoj krajini. Arzuhal (tuzhbalica) ima preko 50 strofa. Cjelovit se nalazio u privatnoj biblioteci Ismeta Zhige iz Sarajeva.
16 Kreshevljakovic', op. cit. str. 249.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-06-26

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden