Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 206 (117 - nova serija)

Godina XXXII januar/sijechanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Prof dr. Zhivko Djurkovic'
Pjesnik modernog senzibiliteta

Nad izborom poezije ”Pchelinjaci mashte” Zharka Djurovic'a

U silnoj savremenoj poplavi pjesnika i pjesnishtva nije nam poznato da ima izdignutijeg, samosvojnijeg, stvaralachki intenzivnijeg i inventivnijeg pjesnika, koji je nadzhivio i natkrilio nekoliko pjesnichkih generacija i koji je u stalnoj stvaralachkoj tenziji kao shto je pjesnik Zharko Djurovic'. Isto tako, iznimni su sluchajevi da nakon pedeset i vishe godina stvaranja, sam pjesnik napravi antologijski izbor svoje poezije, a to je zbirkom ”Pchelinjaci mashte” uradio Zharko Djurovic'. I poklonike njegove poezije i naj shiri chitalachki auditorijum ovim izborom stavio je pred svrshen chin, odnosno pred enigmu i neizvjesnost. Naime, pravec'i izbor iz chetrdeset i vishe zbirki svoje poezije i svodec'i dvije hiljade pjesama (uslovno uzimamo tu brojku, a mozhda ih je i vishe) na svega dvjesta i chetrdeset, koliko ih sadrzhi ova knjiga, chitalac se mora zapitati: koji su i kakvi bili tako strogi kriterijumi da se izvrshi ovakva redukcija, buduc'i da nam pjesnik nije ponudio nikakvu napomenu, osim shto je pjesme razvrstao u pet ciklusa.

I predgovor ove knjige, koji je napravio izvrsni poznavalac knjizhevnosti Branko Popovic', takodje se ne bavi neposredno koncepcijom antologije, nego osobenostima Djurovic'eve poezije uopshte, svakako podrazumijevajuc'i prije svega pjesme iz ove zbirke. Predstoji, dakle, i kriticharu i promotoru jedina moguc'nost da se suochi sa samom zbirkom pjesama i da prema svojim moc'ima i afinitetima, udje u njihove zavodljive staze i lavirinte, kako bi doshao do iole prepoznatljivih naznaka o odlikama i kvalitetima ove poezije.

Dakle, ishchitavajuc'i pjesme i cikluse ove zbirke, dolazi se do odredjenih parametara iz kojih se ona konstituishe i na kojima pochiva, poput ovih: obilje i jedinstvo pjesnichkog svijeta, strujanje misaono-spoznajnog diskursa, ekspliciranje poetike i estetike pjesnichkih rijechi odnosno pjesme, te evidentnost pjesnichkog subjekta u oformljenju svega rechenog.

Iako je svaka pjesma ponaosob cjelina i svijet za sebe, nije sluchajno shto ih je pjesnik svrstao u odredjeni poredak, podijelio na cikluse i izdvojio naslove ciklusima i cijeloj zbirci iz naslova pojedinih pjesama, te su te pjesme samim tim dobile privilegovani status u tome svijetu. Naime, naslovi ciklusa sugerishu njihovu tematsko-motivsku izvornost i okosnicu, iz koje proistichu i supstituishu se i drugi elementi toga svijeta. Naslov prvog ciklusa ”Gde zvezde noc'e” emituju zavichajne influence, naslov drugog ”Cvetanje chula” zhar i snagu ljubavi prema voljenom bic'u, dok naslovi ciklusa ”Da sni budu plivachi”, ”Mene i opsene”, ”Od vida do nevida” upuc'uju na sveobuhvatnost i raznolikost pjesnichkog svijeta i ukazuju na sudbinska ishodishta chovjeka uopshte, pjesnika i pjesnishtva napose. Izvjesno, naslov cijele zbirke ”Pchelinjaci mashte”, uzet iz istoimene pjesme trec'eg ciklusa, ustvari je supstrat i indikator svega onoga shto nosi i nudi ovaj antologijski izbor. On je tako pogodjen i tako sugestivan da nas namah podsjeti na Njegosha, koji u jednom pismu svom pjesnichkom uchitelju Sarajliji uporedjuje svoje i svako drugo pjesnichko stvaranje sa radom pchela i mrava, a chiji rad je upodobljen sa zakonitostima stvaranja Svestvoritelja.

I zaista, pjesnichki svijet Zharka Djurovic'a, ostvaren u pojedinim pjesmama i datim ciklusima, predstavlja bogate pchelinjake i po tome kako je stvaran i kako je medjusobno povezan. A stvaran je jednim snazhnim inspirativnim spontanitetom koga vodi moc'na i sugestivna pjesnikova mashta i na koju se on chesto poziva. Zbog toga je i njeno ime prirodno doshlo u naslov zbirke.

Kosmos toga svijeta je velichanstven i po prostranstvu i brojnosti simbola subjekata. Prostranstvo obuhvata sav pojavni svijet u sva tri vremenska toka i onaj nishta manje prostraniji i znachajniji svijet snova i snovidjenja, te svijet inspirisan drugim umjetnostima i drugarstvom i poznanstvom pjesnichke sabrac'e i prijatelja. Teshko bi bilo ovom prilikom predstaviti nedogledne i neprebrojne uchesnike i sauchesnike toga svijeta, ali c'emo ukazati na neke karakteristichne: priroda i sve njene vremenske i druge promjene i varijacije (jutro, dan, veche, noc'), zavichaj i sve pojavnosti i vezanosti za njega (djetinjstvo, majka, toponimi, drvec'a, livade, voc'njak, jablan, vrbe, imanje, Ostrog); ljubav i mnogoliki vidovi i njene snovne naznake (slut, imenovanje, udvojishta, omama, seansa, igra, mjesechina, pobuna chula, charna noc' i sl.); svijet konkretnog i apstraktnog, snenog i mitoloshkog (Adam, oluja, ptica, avans proshlosti, Tin, Heraklit, Pikaso, Dali, Lubarda, pepeo, Crno jezero na Durmitoru, istorija, agresija, vizuelni madrigali, matrica nebesa, samoc'a, uspomene, ochi, stihija, noc', pustosh, dan umiranja, bezdani, preci, tajne kruga, zhivot, sile, djavo, omrklice, lavlja cheljust, krik, gluvo doba, smrtna ura, charolija bilja, momento i dr.).

Zhivotvornost i zhivopisnost ovoga svijeta ogleda se u njegovom intenzitetu, povezanosti i uzajamnosti. I kao shto pchele u koshnici po prirodnim datostima imaju tachno utvrdjen ritam zhivota i rada, tako i pjesme Zharka Djurovic'a posjeduju svoje fiksirano mjesto i funkciju u svoj fluid sa drugim pjesmama, shto omoguc'ava jedinstvo i koherentnost toga svijeta. Kao da se taj svijet sam od sebe stvara i povezuje i kao da djeluje, poput pchela, po nekim njemu svojstvenim datostima i uputima.

Medjutim, uochljiva je jedna naoko ne transparetna ali istrajno prisutna povezujuc'a nit toga svijeta, koju smo nazvali misaoni diskurs. Ta misaono-saznajna nit nekad je uvijena u oblande ljepote, a nekada je izrichita i namah dokuchiva. Obratic'emo pazhnju upravo na pjesme ove druge vrste. Prvo c'emo se pozabaviti pjesmama iz kojih su proistekli naslovi.

U prvoj od njih ukazuje se na zavichaj kao ”velichanstveno saznanje” i ”najdrazha chulna botanika”, u drugom ciklusu (”Odsjaj igre”) zagovara se misao ”koja prodje kroz milion sita”, u trec'oj snena misao vodi u ”zacharan krug besa”, u ”put kao rajber smrti”, tako da sve postaje ”hirovito razaranje”, u chetvrtom se naznachava stanje ”kad se chula zasite mena i opsena” i dodje na pomisao pjesnichki subjekt ”nekud da odmaglim”, dok se u petom ciklusu pjesnichki subjekt krec'e ka putu ”od vida do nevida”, dolazec'i do porazhavajuc'e zapitanosti ”Zar smo u podanishtvu paranoje?” Ochigledno, pjesnikov saznajni diskurs krec'e se od odzvezdanih predjela zavichajnih i cvjetnih polja ljubavi do paranojinih i hirovitih razaranja, do rajbera smrti. Pjesnik zna ”da u mislima ljepota brzhe uzlec'e” pa se u snovima kretao i ”iza rubova sveta” kako bi prevladao vakum vremena i smrti, ali je uvidio da djavo neprekidno ”plete ochajanju rukavice”, da ”sve je svemu nalik”, da uspomene ”uspava smrt”. Sachinjavao je upitnik da odgonetne tajne svijeta i chovjeka, ali mu se na tome neizvjesnom saznavalachkom putu stalno ukazivala smrt ”bez lika i upitnika”. Zato u pjesmi ”Pamc'enje” poentira: ”Ceo zhivot - jedan srkut / Ceo zhivot – jedan prhut!”

Alma Rahmanovic': Mrtva priroda, ulje na platnu

Alma Rahmanovic': Mrtva priroda, ulje na platnu

Medjutim, iz perspektive pjesme iz koje je uzet naslov chitave zbirke, uvodna i zavrshna strofa te pjesme pochinje nedvosmislenim tvrdjenjem: ”Sve je u znaku misterije!” Takva esencijalna misao upuc'uje upravo na shvatanje da tragalachki napor, pjesnichki prije svega, ne smije stati. Drugim rijechima, poetska ljepota je ona nezamjenjiva pogonska energija koja izazovno stavlja pod svoju lupu svaku misteriju. Saznajni diskurs integrisan u ljepotu jedan je od nachina odgonetanja misterija. Tako smo doshli do nashe trec'e postavke – da ukazhemo kako se radja i ostvaruje ljepota rijechi i pjesama u ovoj antologiji.

Odavno je primjec'eno da je Djurovic' pjesnik modernog senzibiliteta i izraza. Vrlo rano je izashao iz ustaljenih poetika i metrika i poput pjesnika novatora i sa domac'e i izvan domac'e scene zaputio se u trazhenje sopstvenih oblikovnih postupaka. I u tome je nesumnjivo uspio. Ubijedjeni smo da je jedan od postulativnih zahtjeva za izbor pjesama za ovu zbirku bio taj: da li je pjesma u potpunosti ostvarena u duhu, uslovno recheno, svojevrsnog neomodernizma. Naime, chitalac ove poezije mora biti prijatno iznenadjen pjesnikovom visprenoshc'u da pokrene rijechi iz njihovih ustaljenih konvencija i znachenja i dovede ih u sasvim nove i neochekivane odnose i spojeve, u kojima zasijaju ljepotom i smislenoshc'u. I shto je narochito karakteristichno, one u kontekstu stiha, strofe i pjesme u cjelini djeluju prirodno i neusiljeno kao da im je tu odvajkada bilo mjesto. Dakle, princip neomoderniteta se prepoznaje po tome shto se gube poznate propozicije stiha, rime, ritma, brishu se stroge podjele izmedju poetskog i proznog izraza, izmedju standardnog i izvan standardnog. Stiche se utisak da rijechi po nekom sopstvenom instinktu izlijec'u iz svojih lezhishta i trazhe svoje mjesto u sklopu dotad nepoznatih i udaljenih rijechi. Naravno, chitaocu u komunikaciji sa ovom poezijom su izvan njegove opcije krivudavi putevi pjesnikove mashte i pjesnikovog stvaralachkog napora. A dobro ukriveni tragovi rada u pjesnikovoj radionici upravo su znak uzrelog stvaralachkog ploda.

Naveshc'u nekolika karakteristichna primjera takvog neochekivanog dosluha i sazvuchja rijechi. Prva strofa u pjesmi ”Ritmovi disanja”, glasi:

Dishe tle i vetar duva diljem
Moje dushe i shirnog polja
U njedra ih prima bilje
Kao vernika bogomolja

Izvjesno, nosec'a rijech je ”dishe”. A ko dishe – dishe tle, vjetar, pjesnikova dusha, bilje, dakle sve ono shto se po nauchnim uzusima naziva mrtva i zhiva priroda. Zapravo, rijech ”dishe” simbolichno oznachava zhivot svega postojec'eg, u kome je pjesnikova dusha motor toga zhivota. Ali se pjesnikova mashtovitost ne zaustavlja samo na tim chinjenicama, jer njegova dusha uspostavlja takvu prisnost i takvu odanost medju svim chiniocima zhivota da se njihova povezanost mozhe uporediti sa vjernikom u bogomolji. Time su opcija zhivota i smisao pjevanja izdignuti na kosmichku ravan. Ovim simbolom ”dishe” pochinju stihovi i tri naredne strofe ove pjesme, chime se stalno uslozhava kosmos zhivotvornosti i prisnosti. Pri tom sve upotrijebljene rijechi dobijaju neuobichajeni i ochudjavajuc'i status, ostvaraujuc'i tako jedan univerzum ljepote i smislenosti.

Pokazac'emo josh jedan izrazitiji inovatorski oblik upotrebe rijechi i konstituisanja pjesme. Rijech je o pjesmi ”Istorija” posvec'enoj Obrenu Blagojevic'u. U toj pjesmi ne susrijec'emo stihove konstruisane na uo6ichajeni nachin, vec' se nizhu eliptichne rechenice, u jednom redu i po tri. Pjesma je zatim razdijeljena na tri odjelite cjeline kao strofe. Svaka od tih strofa pochinje rijechju ”zhivot”, koji se dalje oznachava poredbeno, tako da je struktuirano dvadeset i osam definicija zhivota. Ochito, one ne djeluju kao definicije, jer su definicije uvijek neshto posebno i izdvojeno, pa zbog toga ovo nijesu ni prozne rechenice. Rekli smo da nijesu ni stihovi uobichajenog poimanja. Pa onda – shta su? Primarna je ovdje njihova ritamsko-smisaona povezanost ili varijantnost jedinstva o zhivotu. To je zapravo chitav jedan lirski kosmos, jedna misterija, koju pjesnik osmishljava u sazvuchju svih datih naznaka. Koja je od tih naznaka primarnija i prihvatljivija, takodje je misterija, po onoj: ako izaberesh pogrijeshic'esh, ako ne izaberesh takodje c'esh pogrijeshiti! Drugim rijechima, pjesma i pjesnichko poimanje samo ukazuje na moguc'nosti izbora. Privlachna je ljepota pjesme a njeni smisaoni ishodi su zagonetka koju treba odgonetati.

Inovativni zahvati u ovom pjesnishtvu su mnogobrojni i raznoliki. Oni nerijetko izlaze iz poznatih stihovno-proznih kazivanja pjesnika dvadesetog vijeka. Susrijec'emo pjesme koje se formiraju poput barokne poezije u vidu geometrijskih figura i raznih likovnih rjeshenja, ili se chitava pjesma formira kao varijacija jedne rijechi, zatim sa stihovima i bez stihova koje popunjavaju redovi tachkica i sl. U mnogim pjesmama redaju se nizovi, nabrajanja, koji su ritamski i smisaono uskladjeni, ili se iz chitavog sazvuchja pjesme izvlachi poenta u vidu jednog stiha.

Bogatstvo inovativnih zahvata nije samo sebi cilj niti je izazovno i nametljivo iritiranje chitalaca, vec' predstavlja neodoljivu tezhnju pjesnikovu da prevlada poetske stereotipe i svoj stvaralachki habitus tako organizuje kako bi prodor u tajne zhivota i smrti bio smisaono uskladjen sa zhivotvornom ljepotom i harmonichnoshc'u.

Najzad, osvrnuc'emo se na mjesto i ulogu pjesnichkog subjekta u ovom mashtovitom pjesnichkom kosmosu. Pjesnichki subjekt se najvishe ispoljava u prvom i drugom licu jednine i prvom licu mnozhine. Ako se uvode zavichajni motivi, ili se osmishljava svijet i pjesnikova usamljenost u tome svijetu, onda je primarno pjesnikovo ”ja”, ponekad se ono ujedinjuje sa prvim licem mnozhine; a ako se, pak, varira ljubav prema voljenom bic'u, onda se pjesnikovo ”ja” sagledava naspram drugog lica i s njim se sjedinjuje.

Interesantno je zapaziti da pjesnik Zharko Djurovic', iako je uchesnik Drugog svjetskog rata i golootochki zatochenik, u ovaj izbor nije uvrstio ni jednu pjesmu u kojoj bi se neposredno govorilo o tim izazovima i stradanjima. Shvatamo to kao njegovu pjesnichku trezvenost i obazrivost pomoc'u kojih jasno razluchuje gradjanski zhivot pjesnika od onog stvaralachkog, u kome se gradjanska lichnost samo reflektuje u univerzumu sagledavanja svijeta i chovjeka uopshte. Dakle, u ovoj zbirci pjesama pjesnichka biografija Zharka Djurovic'a osvjetljava i njegovu gradjansku lichnost, a ne obrnuto. U ovome smislu karakteristichne su dvije pjesme – pjesma ”Pricha o Adamu” i zavrshna pjesma zbirke ”Momento”. U prvoj od ovih pjesama pjesnik preokrec'e biblijsko znachenje Adamovog grijeha, u kome Adamov zagriz jabuke nije grijeh vec' plediranje za chovjekovu moguc'nost slobodnog izbora, bez prisile i nametanja. U drugoj pjesmi, pjesnik osmishljava sebe kada bude blizak ”anarhiji truljenja” i ”uronio u bezglasje ilovache”, ne ochekujuc'i nishta spektakularno, jer, kako bi Njegosh rekao, ”chovjek je smrtan i mora umrijeti”. Medjutim, pjesnik c'e zavrshiti ovu pjesmu jednom vishesmislenom kovanicom – ”vjetar c'e kazivati epitaf na jeziku svom”. Jedno od njenih tumachenja moglo bi biti – da nakon smrti pjesnika ostaje njegova samosvojna pjesnichka rijech, koja c'e da trajno zhivi u sazvuchju pjesnishtva uopshte, nashega napose.

I da zakljuchimo: pjesnik Zharko Djurovic' ovim izborom je na najbolji nachin predstavio sebe kao pjesnika. I ovom prilikom, i u knjigama kritika i eseja, pokazao je ne samo da je moderan stvaralac poezije, nego da je i vrstan kritichar i antologichar kako tudjeg tako i sopstvenog stvaralashtva.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-01-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden