Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 206 (117 - nova serija)

Godina XXXII januar/siječanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Prof dr. Živko Đurković
Pjesnik modernog senzibiliteta

Nad izborom poezije ”Pčelinjaci mašte” Žarka Đurovića

U silnoj savremenoj poplavi pjesnika i pjesništva nije nam poznato da ima izdignutijeg, samosvojnijeg, stvaralački intenzivnijeg i inventivnijeg pjesnika, koji je nadživio i natkrilio nekoliko pjesničkih generacija i koji je u stalnoj stvaralačkoj tenziji kao što je pjesnik Žarko Đurović. Isto tako, iznimni su slučajevi da nakon pedeset i više godina stvaranja, sam pjesnik napravi antologijski izbor svoje poezije, a to je zbirkom ”Pčelinjaci mašte” uradio Žarko Đurović. I poklonike njegove poezije i naj širi čitalački auditorijum ovim izborom stavio je pred svršen čin, odnosno pred enigmu i neizvjesnost. Naime, praveći izbor iz četrdeset i više zbirki svoje poezije i svodeći dvije hiljade pjesama (uslovno uzimamo tu brojku, a možda ih je i više) na svega dvjesta i četrdeset, koliko ih sadrži ova knjiga, čitalac se mora zapitati: koji su i kakvi bili tako strogi kriterijumi da se izvrši ovakva redukcija, budući da nam pjesnik nije ponudio nikakvu napomenu, osim što je pjesme razvrstao u pet ciklusa.

I predgovor ove knjige, koji je napravio izvrsni poznavalac književnosti Branko Popović, takođe se ne bavi neposredno koncepcijom antologije, nego osobenostima Đurovićeve poezije uopšte, svakako podrazumijevajući prije svega pjesme iz ove zbirke. Predstoji, dakle, i kritičaru i promotoru jedina mogućnost da se suoči sa samom zbirkom pjesama i da prema svojim moćima i afinitetima, uđe u njihove zavodljive staze i lavirinte, kako bi došao do iole prepoznatljivih naznaka o odlikama i kvalitetima ove poezije.

Dakle, iščitavajući pjesme i cikluse ove zbirke, dolazi se do određenih parametara iz kojih se ona konstituiše i na kojima počiva, poput ovih: obilje i jedinstvo pjesničkog svijeta, strujanje misaono-spoznajnog diskursa, ekspliciranje poetike i estetike pjesničkih riječi odnosno pjesme, te evidentnost pjesničkog subjekta u oformljenju svega rečenog.

Iako je svaka pjesma ponaosob cjelina i svijet za sebe, nije slučajno što ih je pjesnik svrstao u određeni poredak, podijelio na cikluse i izdvojio naslove ciklusima i cijeloj zbirci iz naslova pojedinih pjesama, te su te pjesme samim tim dobile privilegovani status u tome svijetu. Naime, naslovi ciklusa sugerišu njihovu tematsko-motivsku izvornost i okosnicu, iz koje proističu i supstituišu se i drugi elementi toga svijeta. Naslov prvog ciklusa ”Gde zvezde noće” emituju zavičajne influence, naslov drugog ”Cvetanje čula” žar i snagu ljubavi prema voljenom biću, dok naslovi ciklusa ”Da sni budu plivači”, ”Mene i opsene”, ”Od vida do nevida” upućuju na sveobuhvatnost i raznolikost pjesničkog svijeta i ukazuju na sudbinska ishodišta čovjeka uopšte, pjesnika i pjesništva napose. Izvjesno, naslov cijele zbirke ”Pčelinjaci mašte”, uzet iz istoimene pjesme trećeg ciklusa, ustvari je supstrat i indikator svega onoga što nosi i nudi ovaj antologijski izbor. On je tako pogođen i tako sugestivan da nas namah podsjeti na Njegoša, koji u jednom pismu svom pjesničkom učitelju Sarajliji upoređuje svoje i svako drugo pjesničko stvaranje sa radom pčela i mrava, a čiji rad je upodobljen sa zakonitostima stvaranja Svestvoritelja.

I zaista, pjesnički svijet Žarka Đurovića, ostvaren u pojedinim pjesmama i datim ciklusima, predstavlja bogate pčelinjake i po tome kako je stvaran i kako je međusobno povezan. A stvaran je jednim snažnim inspirativnim spontanitetom koga vodi moćna i sugestivna pjesnikova mašta i na koju se on često poziva. Zbog toga je i njeno ime prirodno došlo u naslov zbirke.

Kosmos toga svijeta je veličanstven i po prostranstvu i brojnosti simbola subjekata. Prostranstvo obuhvata sav pojavni svijet u sva tri vremenska toka i onaj ništa manje prostraniji i značajniji svijet snova i snoviđenja, te svijet inspirisan drugim umjetnostima i drugarstvom i poznanstvom pjesničke sabraće i prijatelja. Teško bi bilo ovom prilikom predstaviti nedogledne i neprebrojne učesnike i saučesnike toga svijeta, ali ćemo ukazati na neke karakteristične: priroda i sve njene vremenske i druge promjene i varijacije (jutro, dan, veče, noć), zavičaj i sve pojavnosti i vezanosti za njega (djetinjstvo, majka, toponimi, drveća, livade, voćnjak, jablan, vrbe, imanje, Ostrog); ljubav i mnogoliki vidovi i njene snovne naznake (slut, imenovanje, udvojišta, omama, seansa, igra, mjesečina, pobuna čula, čarna noć i sl.); svijet konkretnog i apstraktnog, snenog i mitološkog (Adam, oluja, ptica, avans prošlosti, Tin, Heraklit, Pikaso, Dali, Lubarda, pepeo, Crno jezero na Durmitoru, istorija, agresija, vizuelni madrigali, matrica nebesa, samoća, uspomene, oči, stihija, noć, pustoš, dan umiranja, bezdani, preci, tajne kruga, život, sile, đavo, omrklice, lavlja čeljust, krik, gluvo doba, smrtna ura, čarolija bilja, momento i dr.).

Životvornost i živopisnost ovoga svijeta ogleda se u njegovom intenzitetu, povezanosti i uzajamnosti. I kao što pčele u košnici po prirodnim datostima imaju tačno utvrđen ritam života i rada, tako i pjesme Žarka Đurovića posjeduju svoje fiksirano mjesto i funkciju u svoj fluid sa drugim pjesmama, što omogućava jedinstvo i koherentnost toga svijeta. Kao da se taj svijet sam od sebe stvara i povezuje i kao da djeluje, poput pčela, po nekim njemu svojstvenim datostima i uputima.

Međutim, uočljiva je jedna naoko ne transparetna ali istrajno prisutna povezujuća nit toga svijeta, koju smo nazvali misaoni diskurs. Ta misaono-saznajna nit nekad je uvijena u oblande ljepote, a nekada je izričita i namah dokučiva. Obratićemo pažnju upravo na pjesme ove druge vrste. Prvo ćemo se pozabaviti pjesmama iz kojih su proistekli naslovi.

U prvoj od njih ukazuje se na zavičaj kao ”veličanstveno saznanje” i ”najdraža čulna botanika”, u drugom ciklusu (”Odsjaj igre”) zagovara se misao ”koja prođe kroz milion sita”, u trećoj snena misao vodi u ”začaran krug besa”, u ”put kao rajber smrti”, tako da sve postaje ”hirovito razaranje”, u četvrtom se naznačava stanje ”kad se čula zasite mena i opsena” i dođe na pomisao pjesnički subjekt ”nekud da odmaglim”, dok se u petom ciklusu pjesnički subjekt kreće ka putu ”od vida do nevida”, dolazeći do poražavajuće zapitanosti ”Zar smo u podaništvu paranoje?” Očigledno, pjesnikov saznajni diskurs kreće se od odzvezdanih predjela zavičajnih i cvjetnih polja ljubavi do paranojinih i hirovitih razaranja, do rajbera smrti. Pjesnik zna ”da u mislima ljepota brže uzleće” pa se u snovima kretao i ”iza rubova sveta” kako bi prevladao vakum vremena i smrti, ali je uvidio da đavo neprekidno ”plete očajanju rukavice”, da ”sve je svemu nalik”, da uspomene ”uspava smrt”. Sačinjavao je upitnik da odgonetne tajne svijeta i čovjeka, ali mu se na tome neizvjesnom saznavalačkom putu stalno ukazivala smrt ”bez lika i upitnika”. Zato u pjesmi ”Pamćenje” poentira: ”Ceo život - jedan srkut / Ceo život – jedan prhut!”

Alma Rahmanović: Mrtva priroda, ulje na platnu

Alma Rahmanović: Mrtva priroda, ulje na platnu

Međutim, iz perspektive pjesme iz koje je uzet naslov čitave zbirke, uvodna i završna strofa te pjesme počinje nedvosmislenim tvrđenjem: ”Sve je u znaku misterije!” Takva esencijalna misao upućuje upravo na shvatanje da tragalački napor, pjesnički prije svega, ne smije stati. Drugim riječima, poetska ljepota je ona nezamjenjiva pogonska energija koja izazovno stavlja pod svoju lupu svaku misteriju. Saznajni diskurs integrisan u ljepotu jedan je od načina odgonetanja misterija. Tako smo došli do naše treće postavke – da ukažemo kako se rađa i ostvaruje ljepota riječi i pjesama u ovoj antologiji.

Odavno je primjećeno da je Đurović pjesnik modernog senzibiliteta i izraza. Vrlo rano je izašao iz ustaljenih poetika i metrika i poput pjesnika novatora i sa domaće i izvan domaće scene zaputio se u traženje sopstvenih oblikovnih postupaka. I u tome je nesumnjivo uspio. Ubijeđeni smo da je jedan od postulativnih zahtjeva za izbor pjesama za ovu zbirku bio taj: da li je pjesma u potpunosti ostvarena u duhu, uslovno rečeno, svojevrsnog neomodernizma. Naime, čitalac ove poezije mora biti prijatno iznenađen pjesnikovom visprenošću da pokrene riječi iz njihovih ustaljenih konvencija i značenja i dovede ih u sasvim nove i neočekivane odnose i spojeve, u kojima zasijaju ljepotom i smislenošću. I što je naročito karakteristično, one u kontekstu stiha, strofe i pjesme u cjelini djeluju prirodno i neusiljeno kao da im je tu odvajkada bilo mjesto. Dakle, princip neomoderniteta se prepoznaje po tome što se gube poznate propozicije stiha, rime, ritma, brišu se stroge podjele između poetskog i proznog izraza, između standardnog i izvan standardnog. Stiče se utisak da riječi po nekom sopstvenom instinktu izlijeću iz svojih ležišta i traže svoje mjesto u sklopu dotad nepoznatih i udaljenih riječi. Naravno, čitaocu u komunikaciji sa ovom poezijom su izvan njegove opcije krivudavi putevi pjesnikove mašte i pjesnikovog stvaralačkog napora. A dobro ukriveni tragovi rada u pjesnikovoj radionici upravo su znak uzrelog stvaralačkog ploda.

Navešću nekolika karakteristična primjera takvog neočekivanog dosluha i sazvučja riječi. Prva strofa u pjesmi ”Ritmovi disanja”, glasi:

Diše tle i vetar duva diljem
Moje duše i širnog polja
U njedra ih prima bilje
Kao vernika bogomolja

Izvjesno, noseća riječ je ”diše”. A ko diše – diše tle, vjetar, pjesnikova duša, bilje, dakle sve ono što se po naučnim uzusima naziva mrtva i živa priroda. Zapravo, riječ ”diše” simbolično označava život svega postojećeg, u kome je pjesnikova duša motor toga života. Ali se pjesnikova maštovitost ne zaustavlja samo na tim činjenicama, jer njegova duša uspostavlja takvu prisnost i takvu odanost među svim činiocima života da se njihova povezanost može uporediti sa vjernikom u bogomolji. Time su opcija života i smisao pjevanja izdignuti na kosmičku ravan. Ovim simbolom ”diše” počinju stihovi i tri naredne strofe ove pjesme, čime se stalno usložava kosmos životvornosti i prisnosti. Pri tom sve upotrijebljene riječi dobijaju neuobičajeni i očuđavajući status, ostvaraujući tako jedan univerzum ljepote i smislenosti.

Pokazaćemo još jedan izrazitiji inovatorski oblik upotrebe riječi i konstituisanja pjesme. Riječ je o pjesmi ”Istorija” posvećenoj Obrenu Blagojeviću. U toj pjesmi ne susrijećemo stihove konstruisane na uo6ičajeni način, već se nižu eliptične rečenice, u jednom redu i po tri. Pjesma je zatim razdijeljena na tri odjelite cjeline kao strofe. Svaka od tih strofa počinje riječju ”život”, koji se dalje označava poredbeno, tako da je struktuirano dvadeset i osam definicija života. Očito, one ne djeluju kao definicije, jer su definicije uvijek nešto posebno i izdvojeno, pa zbog toga ovo nijesu ni prozne rečenice. Rekli smo da nijesu ni stihovi uobičajenog poimanja. Pa onda – šta su? Primarna je ovdje njihova ritamsko-smisaona povezanost ili varijantnost jedinstva o životu. To je zapravo čitav jedan lirski kosmos, jedna misterija, koju pjesnik osmišljava u sazvučju svih datih naznaka. Koja je od tih naznaka primarnija i prihvatljivija, takođe je misterija, po onoj: ako izabereš pogriješićeš, ako ne izabereš takođe ćeš pogriješiti! Drugim riječima, pjesma i pjesničko poimanje samo ukazuje na mogućnosti izbora. Privlačna je ljepota pjesme a njeni smisaoni ishodi su zagonetka koju treba odgonetati.

Inovativni zahvati u ovom pjesništvu su mnogobrojni i raznoliki. Oni nerijetko izlaze iz poznatih stihovno-proznih kazivanja pjesnika dvadesetog vijeka. Susrijećemo pjesme koje se formiraju poput barokne poezije u vidu geometrijskih figura i raznih likovnih rješenja, ili se čitava pjesma formira kao varijacija jedne riječi, zatim sa stihovima i bez stihova koje popunjavaju redovi tačkica i sl. U mnogim pjesmama redaju se nizovi, nabrajanja, koji su ritamski i smisaono usklađeni, ili se iz čitavog sazvučja pjesme izvlači poenta u vidu jednog stiha.

Bogatstvo inovativnih zahvata nije samo sebi cilj niti je izazovno i nametljivo iritiranje čitalaca, već predstavlja neodoljivu težnju pjesnikovu da prevlada poetske stereotipe i svoj stvaralački habitus tako organizuje kako bi prodor u tajne života i smrti bio smisaono usklađen sa životvornom ljepotom i harmoničnošću.

Najzad, osvrnućemo se na mjesto i ulogu pjesničkog subjekta u ovom maštovitom pjesničkom kosmosu. Pjesnički subjekt se najviše ispoljava u prvom i drugom licu jednine i prvom licu množine. Ako se uvode zavičajni motivi, ili se osmišljava svijet i pjesnikova usamljenost u tome svijetu, onda je primarno pjesnikovo ”ja”, ponekad se ono ujedinjuje sa prvim licem množine; a ako se, pak, varira ljubav prema voljenom biću, onda se pjesnikovo ”ja” sagledava naspram drugog lica i s njim se sjedinjuje.

Interesantno je zapaziti da pjesnik Žarko Đurović, iako je učesnik Drugog svjetskog rata i golootočki zatočenik, u ovaj izbor nije uvrstio ni jednu pjesmu u kojoj bi se neposredno govorilo o tim izazovima i stradanjima. Shvatamo to kao njegovu pjesničku trezvenost i obazrivost pomoću kojih jasno razlučuje građanski život pjesnika od onog stvaralačkog, u kome se građanska ličnost samo reflektuje u univerzumu sagledavanja svijeta i čovjeka uopšte. Dakle, u ovoj zbirci pjesama pjesnička biografija Žarka Đurovića osvjetljava i njegovu građansku ličnost, a ne obrnuto. U ovome smislu karakteristične su dvije pjesme – pjesma ”Priča o Adamu” i završna pjesma zbirke ”Momento”. U prvoj od ovih pjesama pjesnik preokreće biblijsko značenje Adamovog grijeha, u kome Adamov zagriz jabuke nije grijeh već plediranje za čovjekovu mogućnost slobodnog izbora, bez prisile i nametanja. U drugoj pjesmi, pjesnik osmišljava sebe kada bude blizak ”anarhiji truljenja” i ”uronio u bezglasje ilovače”, ne očekujući ništa spektakularno, jer, kako bi Njegoš rekao, ”čovjek je smrtan i mora umrijeti”. Međutim, pjesnik će završiti ovu pjesmu jednom višesmislenom kovanicom – ”vjetar će kazivati epitaf na jeziku svom”. Jedno od njenih tumačenja moglo bi biti – da nakon smrti pjesnika ostaje njegova samosvojna pjesnička riječ, koja će da trajno živi u sazvučju pjesništva uopšte, našega napose.

I da zaključimo: pjesnik Žarko Đurović ovim izborom je na najbolji način predstavio sebe kao pjesnika. I ovom prilikom, i u knjigama kritika i eseja, pokazao je ne samo da je moderan stvaralac poezije, nego da je i vrstan kritičar i antologičar kako tuđeg tako i sopstvenog stvaralaštva.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-01-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden