Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 203 (114 - nova serija)

Godina XXXI oktobar/listopad 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Atif Kujundžić
Knjiga za realan pogled u okruženje i budućnost

Nihad Halilbegović: Bošnjaci u Jasenovačkom logoru.
Istraživačka publicistika. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sarajevo, 2006.

Vremena su mučna i apokrifna. Autoriteti nepouzdani i skloni padu. Ljudska pravda sporija nego ikad. Pogodbe i kompromisi sa zločincima, na svim nivoima i instancama, karakteriziraju osnovni i u suštini nečastan i nemoralan odnos prema žrtvama. Oni koji su generirali ratne strahote i zločine, istom bezobzirnošću i istim, prije svega medijskim sredstvima i nevjerojatnom političkom podrškom koju uživaju, izjednačavju žrtve i zločince. Sve je na prodaju i sve za kupnju. Trguje se zločinom, ljudskom patnjom i tragedijom, jer toga ima u izobilju. Stvarnost je besramna i nemoralna i, opravdano je pitanje: da li je uopće, ikada, tako ružna bila?

Nihad Halilbegović: Bošnjaci u Jasenovačkom logoru

Nihad Halilbegović: Bošnjaci u Jasenovačkom logoru

Dosadašnja istraživanja zločina počinjenih u Jasenovačkom koncentracionom logoru smrti, mahom, bila su unaprijed opredjeljivana ideološkom i političkom matricom hrvatske i srpske politike. U tom smislu, žrtve Jasenovačkog logora smrti su beskrupulozno zloupotrebljavane i omalovažavane uglavnom u nastojanju da se broj žrtava iz korpusa srpskog naroda neodgovorno preuveličava ili od hrvatske strane bezobrazno i neodgovorno umanjuje.

* * *

Nasreću, uvijek postoje i sjajni, samozatajni i radu odani ljudi, koji su na poslu i kada cijeli svijet i njegova savjest spavaju. Oni imaju dugoročne ciljeve i detaljno razrađene planove za njihovo dostizanje radi općeg boljitka. Rade in continuo. Na njihovom tragu su djela koja u svemu nadilaze opaku i neuviđavnu sadašnjost, ali i živote suvremenika koji nisu imali u vidu i mogućnost takvoga odnosa prema prošlosti i sadašnjosti, prema sebi i drugima.

Rekosmo, nasreću, jer, da nije takvih ljudi, teško da bismo ponekad razumjeli i sami sebe. Naime, oni i njihovo djelo, nisu tek bljesak i prominuće. Oni su moćno svjetlo koje obasjava vrijeme i generacije, događaje i društveno-ekonomske formacije, njihovu smjenu i afirmaciju i nude stvaran nauk za budućnost. Ustvari, pokušavamo prići čovjeku i knjizi, autoru – Nihadu Halilbegoviću i njegovoj knjizi Bošnjaci u Jasenovačkom logoru.

* * *

U cjelokupnoj svojoj povijesti, Bošnjački narod bio je u poziciji potiskivane supstance, otiskivane na periferiju svake mogućnosti afirmiranja u rasponu od odricanja imena i porijekla, prava na vjeru i naciju, do previđanja i otvorenog njegovih stvarnih žrtava u tragičnim vremenima. Bošnjački svijet je tako opstajao Božijom Voljom i svojim vitalitetom na samom rubu ništavila. Očito, sudbina naroda ne može zavisiti samo od nečije zle volje i bezumne politike, a zločinačke zamisli, poduprte i vojnom silom, ne mogu biti dovoljne da unište jedan narod. Ostat će barem dvoje ljudi, baš kako je sve i krenulo od Adama/Adema i Eve/Have. Živi kontekst naroda, nasuprot svim izloženostima, dok je Božije Volje, uvijek ima stvarne izglede.

Pišući o Koncentracionom logoru smrti u Jasenovcu, Nihad Halilbegović se kreće sigurnošću istinskog poznavaoca prilika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je kao kvislinška tvorevina još i podijeljena između Njemačke i Italije. Tražeći izlaz u tome što će maksimalno oponašati i ličiti na Treći rajh, Nezavisna Država Hrvatska je došla u situaciju da sličnost ostvari upravo na najgori način. Sve funkcije državne vlasti funkcionalizirane su kako bi se organizirao rad jednog od najzloglasnijih logora u Europi. U tom smjeru su donošeni zakoni i organizirane institucije, potrebna sredstva i snage.

Jasenovac je postao jedno od najzloglasnijih stratišta Drugog svjetskog rata za Jevreje, Srbe, Muslimane, Rome, ali i uistinu za veliki broj Hrvata koje su fašisti smatrali svojim protivnicima.

Travnja 1941. godine, donijeta je Zakonska odredba za odbranu naroda države koja će postati osnov za donošenje: Zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti, Zakonske odredbe o državljanstvu, Zakonske odredbe o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda. Uslijedile su: Zakonska odredba o prijelazu s jedne vjere na drugu, Naredba o zabrani zaposlenja ženskih osoba u nearijevskim kućanstvima, Naredba o promjeni židovskih prezimena i o izjednačavanju židova i o označavanju židova i židovskih tvrtki, Odredba o prikrivanju židovskog imetka, Naredba o prijavljivanju srbijanaca, Zakonska odredba o zabrani ćirilice, Zakonska odredba o prijekim i pokretnim prijekim sudovima, Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilan boravak u sabirne i radne logore. Odredbe je pratila institucionalizacija njihovog provođenja.

* * *

Nakon Riječi čitaocu, knjiga Nihada Halilbegovića organizirana je u slijedećih deset cjelina: Koncetracioni logor smrti – Jasenovački logor, Kazivanje preživjelih zatočenika logora Jasenovac, Dokumenti, Kazivanja o zatočenicima logora Jasenovac, Fotografije pogubljenih zatočenika Logora, Faksimili izjava u vezi sa stradanjima u Jasenovačkom logoru, Faksimili izjava u vezi sa ustaškim zločinima nad Bošnjacima, Spisak žrtava Jasenovačkog logora (Bošnjaka-Muslimana), Odgovornost za zločine u logoru Jasenovac, Izvodi iz recenzija.

Knjiga Nihada Halilbegovića: Bošnjaci u Jasenovačkom logoru, na 500 strana formata A4, šivena, tvrdo uvezana, lijepo dizajnirana i kvalitetno printana, donosi veliki broj obasjanja koja do sada, prevashodno bošnjački svijet, nije imao u vidu. Naime, spiskovi ubijenih Bošnjaka u Jasenovačkom logoru, nisu konačni, jer istraživanja o stradanju Bošnjaka u zloglasnom logoru smrti – nisu nikad do kraja provedena, pa je spisak od / 1.520 / žrtava koje donosi ova knjiga, privremen. Nepoznat je broj Bošnjaka koji su ubijeni kao Srbi, jer su pristajali na to nacionalno ime, kao i broj Bošnjaka koji su se izjašnjavali kao Hrvati, ili su od strane NDH administracije, naprosto, tako tretirani. Veliki broj Bošnjaka ubijen je i vodi se u populaciji Roma, jer su Romi i inače, kao i Jevreji, bili unaprijed osuđeni na smrt i istrebljenje. Potom, veliki broj Bošnjaka nestao je u ideološkim i političkim zloupotrebama broja stradalih drugih naroda, jer, Bošnjaci su uvijek tretirani kao kolateralna šteta o kojoj niko i nema potrebu posebno govoriti, a broj stradalih po želji i bez ikakvih posljedica može prikazati kao svoje žrtve, ili isključiti iz ukupnog broja kao tuđe.

* * *

Nihad Halilbegović je izvrsno obavio posao. Njegova knjiga je pravi primjer kako to treba raditi. Raduje, što nakon ovoga zahtjevnog, složenog i teškog istraživačkog posla, Halilbegović obećava nastavak svojih istraživanja. Nejasne i zamagljene situacije u ovim osjetljivim pitanjima, nisu dobra pretpostavka za unaprijeđivanje međunacionalnih odnosa, ni u državi, ni među narodima i državama. Riječ je o krupnim poslovima koje bi trebalo i institucionalno podržavati.

Svaka čast i zahvalnost sjajnom i vrijednom čovjeku Nihadu Halilbegoviću.

Kolovoza/augusta, 2006.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-12-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden