Мост - Индекс
Мост - Претплата
Насловна страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 202 (113 - нова серија)

Година XXXI септембар/рујан 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Ахмед Мехмедовић
Алими (учени људи)
мостарске породице Кајтаз

Породица Кајтаз из Мостара убраја се међу најугледније и најимућније мостарске породице.

Једна од најљепших беговских кућа у Мостару и данас је Кајтазова кућа. Кајтазе с правом можемо придружити плејади истакнутих мостарских вакифа или легатора. До данас је остало незапажено да је Мухаммед Кајтаз (можда дјед истоименог калиграфа о коме овдје пишемо) прије 1720. године у Мостару подигао џамију која је означавана као „нова џамија“. Наиме, тако стоји у биљешци преписивача на крају рукописа Газијине библиотеке у Сарајеву, Р-4659. Ево те биљешке у цијелости:

„Преписао Осман ибн ал-хаџ Мухаммед, ва’из (проповједник) у новој џамији сиромашног (ал-хакир) Мухаммеда Кајтаза, у Мостару 19. сафера 1133. (1720). године.“

Ово је до данас једини податак који говори о овом вакифу. Која је то мостарска џамија тешко је установити. Наше је мишљење даје ријеч о тзв. Табачици џамији, на десној обали Неретве, удаљеној од Старога моста стотињак метара. За ову се џамију не зна поуздано ни ко ју је, ни када изградио, без обзира што се као могући вакиф помиње извјесни хаџи-Курт. У прилог нашем мишљењу иде и чињеница да је баш ову џамију касније темељито обновио хаџи-Махмуд Ариф-ефендија Кајтаз.

Хуберт Сатлер: Стари мост, 1894.

Хуберт Сатлер: Стари мост, 1894.

Осим по богатству и угледу Кајтази су били познати и по учености која се његовала у овој породици покољењима. Најугледнији алим ове породице је хаџи-Махмуд Ариф-ефендија Кајтаз који је високо образовање стекао у Истанбулу, а онда се вратио у свој Мостар и своје знање преносио младима, без икакве материјалне надокнаде. Остали алими из породице Кајтаз, о којима овдје пишемо, бавили су се калиграфијом и преписивањем оријенталних рукописа.

Мухаммед-ефендија Кајтаз

Мухаммед ибн Ахмед ибн ал-хаџџи Мухаммед Кајтаз-заде калиграф и преписивач рукописа из Мостара из 18. стољећа. Рођен је у угледној и имућној мостарској породици Кајтаз, вјероватно око половине 18. стољећа. Претпостављамо да му је отац управо онај Ахмед Кајтаз који је умро 1814/15. године и укопан у Шарића харему у Мостару, а дјед вакиф једне мостарске џамије. Над Ахмедовим мезаром и данас постоји камени нишан са улеманским турбаном на коме је слиједећи тарих на турском језику:

Година 1230. (1814/15.)
О (Боже) који много прашташ гријехе.
Мерхум Ахмед, син Мухаммед-ефендије Кајтаза.
Фатиха!

Дјед му хаџи-Мухаммед-ефендија припадао је свакако улеми, јер је тако означен и на поменутом нишану.

Наш калиграф Мухаммед-ефендија је, сигурно, завршио неку од мостарских медреса, а шта је касније радио, није нам познато. Познавао је арапски и турски језик. Бавио се преписивањем рукописа, а један од њих се налази у Газијиној библиотеци у Сарајеву, Р-6999. Ријеч је о дјелу Халл асрар ал-ахјар ‘ала и’раб изхар ал-асрар, аутора Хусејна ибн Ахмеда Зејни-задеа ал-Бурсевија (у. 1755), а представља коментар Ал-Биргивијева дјела Ал-Изхар ал-асрар из синтаксе арапског језика. Овај је рукопис Мухаммед ибн Ахмед Кајтаз преписао у Мостару 1206 (1791/92). године, на 320 страница средњег формата, лијепим наста’лик писмом. Текст је писан црном, а коментирани дио црвеном тинтом. На посљедња два листа су изводи из различитих дјела писани руком преписивача. Папир је прљаво-бијел, тањи, а повез картонски с кожним хрбатом. На првом листу преписивач се потписао и као власник рукописа, а ту је и отисак његовог печата. Рукопис је из библиотеке Хивзије Хасандедића.

Фадил-ефендија Кајтаз

Фадил-ефендија Кајтаз, син Дервиша Омера, брат хаџи-Махмуда Арифа, мостарског мудерриса, рођен је почетком 19. стољаћа у угледној и имућној мостарској породици Кајтаз. Не знамо да ли је школовање довршио у Мостару или је и он, попут брата, ишао на студиј у Истанбул. Не знамо ни чиме се, након школовања, бавио. Пошто је био материјално збринут ни он се није морао бавити улеманским позивом осим из личног задовољства. Волио је књигу и с њом друговао. Познавао је сва три оријентална језика. Спада у ред значајнијих мостарских калиграфа и преписивача рукописа. Преписивањем рукописа бавио се најмање 20 година. Сачувани рукописи су му на арапском и перзијском језику, а један од њих је Булбулистан нашег Февзијја Благајца. Ево његових рукописа оним редом како су настајали:

  • Та’рифат (Дефиниције), дјело из лексикографије, на арапском језику, а представља тумач мање познатих ријечи из Кур’ана, поредан по алфабету, аутора Сејјида Шерифа ал-Џурџанија. Рукопис је исписан невокализираним арапским писмом на 304 странице средњег формата. На маргинама има биљежака. Папир је бијел, а коричење тврдо.
  • Као други рукопис овог кодекса исписана је истом руком популарна касида о побожности Ал-Касида ал-Мунфариџа, аутора Јусуфа ибн Мухаммеда ибн Нахвија. (Ова пјесма се приписује и другим ауторима, али преовладава мишљење да јој је аутор Јусуф ибн Мухаммед). Касида је такође на арапском језику, а исписана је на свега неколико страница, на исти начин. На 152. листу биљешка: преписао Фадил Кајтаз, син Дервиш-ефендије из Мостара 1250 (1834). године. Рукопис се чува у Оријенталној збирци Провинцијалата фрањевачког самостана у Мостару, Р-157.
  • Булбулистан (Врт славуја), прозно-поетско дјело, писано по угледу на перзијске класике, нашег Февзија Благајца, на перзијском језику.
  • Кешф ал-кина’ ‘ан веџх ас-сима’, суфијско дјело о оправданости плеса, аутора Ахмеда ибн Омера ал-Ансарија, на арапском језику. Оба ова дјела преписана су 1854. године, лијепим насх писмом, а сачињавају један кодекс који се чува у Оријенталној збирци ХАЗУ у Загребу, бр. 1232.

Хаџи-Махмуд Ариф-ефендија Кајтаз

Хаџи-Махмуд Ариф-еф Кајтас-заде ал-Мостари, мудеррис, син Дервиша Омера, рођен је у Мостару око 1815. године. Његов отац Дервиш Омер Хулусија Кајтаз убиљежен је као власник рукописа Р-38 који се данас налази у Збирци оријенталних рукописа Провинцијалата херцеговачких фрањеваца у Мостару. Након почетног образовања у Мостару, пред муфтијом Сарајлићем, Махмуд Ариф-еф. одлази на студије у Истанбул око 1837. године. Био је школски друг са првим босанским реисом Мустафом Хилми-еф. Хаџиомеровићем, а касније био професор реису Шарцу и Али Фехми-еф. Џабићу, најчувенијем мостарском муфтији. Након дугогодишњег науковања у Цариграду и узимања иџазета враћа се у родни Мостар. Како је био имућан и неовисан човјек није марио за положајима. Одабрао је једну групу софти из свих мостарских медреса и довео их до иџазета 1878. године. Када је аустро-угарска војска окупирала Мостар те исте године, био је осумњичен да је међу организаторима отпора, па је био у затвору око три мјесеца, а онда амнестиран. Радило се о томе да га је привремена народна влада у Сарајеву била именовала за мутесаррифа умјесто убијеног Хулуси-паше. Пред њим су узели иџазет: хаџи-хафиз Сулејман-еф. Шарац (реису-л-улема), Дервиш-еф. Љута, Хасан-бег-еф. Лакишић, хаџи-хафиз Мухаммед-еф. Риђановић, Хамза-еф. Пузић, Али Фехми-еф. Џабић (лидер Покрета за вјерско-просвјетну аутономију), Аган-еф. Којић, хаџи-Аган Шевки-еф. Двизац, Јусуф-еф. Кајтаз, Смаил-еф. Балић, Мустафа-еф. Хаџимахмутовић и хаџи-Мехмед-еф. Хамзић. У Архиву Херцеговине чувају се три иџазетнаме из поменуте године које је Кајтаз уручио Ибрахиму Дервиш-ефендији Љути, Јусуф-ефендији Кајтазу и Агану Шевки-ефендији Двисцу. Иџазетнаме Двисцу и Љути Кајтаз је сам исписао калиграфски. Љутина иџазетнама има 14, а Двисцова 8 страница. Исписане су лијепим, невокализираним та’лик писмом на арапском језику, на свијетло-жутом папиру средњег формата, без повеза. Испод потписа је печат у коме пише Махмуд Ариф.

Био је изузетно добар калиграф и плодан преписивач рукописа. Преписивањем рукописа бавио се пуних 30 година. У Гази Хусрев-беговој библиотеци се чува једна меџму’а (Р-3620) од девет дјела, осам од њих преписао је Махмуд Кајтаз, 1264. и 1265. х. односно 1847/1848. године. Дјела су на арапском, из фикха, стилистике, граматике, диспутације. Ево неких од тих рукописа: Миркат ал-вусул ила ‘илм ал-усул, аутора Мула Хусрева; Матн ал-’алака, аутора Махмуда ал-Антакија; Фара’ид ал-фава ’ид, аутора Абу ал-Касима ас-Самаркандија ал-Лајсија; Хуласа ал-афкар фи ал-вад, неутврђеног аутора и друге. Сва су ова дјела преписана изузетно лијепим и сређеним та’лик писмом. Рукопис може послужити као узор лијепе и прецизне калиграфије. Меџму’а је средњег формата, састоји се од 136 страница, текст је писан црном тинтом, истакнуте ријечи и неки знакови црвеном, а само понека наглашена ријеч сребрном бојом. Испод једног рукописа Кајтаз се потписао пуним именом, а испод осталих навео године пријеписа.

Имао је вриједну колекцију рукописа од којих су неки стигли и у Газијину библиотеку. Хаџи-Махмуд Ариф-еф. Кајтаз умро је у Мостару 23. децембра 1897. године гдје је и укопан. Носио се као Арап из Медине са бијелом џуббом, бијелим саруком и жутим ципелама. Био је веома учен алим, један од најугледнијих из мостарске прошлости.

Спадао је и у мостарске хајир-сахибије. Он је негдје пред крај свога живота из темеља обновио Табачицу џамију у Мостару и обновио арабескни декор у њој.

Од осталих алима из породице Кајтаз треба истакнути Јусуф-ефендију Кајтаза који је, са још неколико истакнутих мостарских алима, од Махмуд Ариф-ефендије Кајтаза 1878. године добио иџазетнаму. Нема података чиме се Јусуф-ефендија након тога бавио.

____________________

(Рукописи Р-6999, Р-3620 Газијине библиотеке; Хасан Наметак: Мостарске џамије и њихови вакуфи; Нови бехар, Сарајево 1937., бр. 20-22, стр. 272; Хивзија Хасандедић: Каталог арапских, турских, перзијских и босанских рукописа Провинцијалата херцеговачких фрањеваца у Мостару, Мостар 1961., стр. 11, 43-44, рукопис; исти: Каталог арапских, турских и перзијских рукописа Архива Херцеговине, Мостар 1977., стр. 32; Салих ибн Мехмед: Мостарска улема у 19. и на почетку 20. вијека, Гласник ВИС-а, Сарајево 1967., бр. 11-12, стр. 539-540; Касим Добрача: Каталог ГХБ, св. 2, Сарајево 1979., стр. 79-80; Мехмед Мујезиновић: Исламска епиграфика Босне и Херцеговине III, Сарајево 1982., стр. 247; Мухамед Ждраловић: Преписивачи дјела у арабичким рукописима II, Сарајево 1988., стр. 275-276, 301-302; Зејнил Фајић: Каталог ГХБ, Сарајево 1991., св. 3, стр. 278; Мустафа Јахић: Каталог ГХБ, св. 6, Лондон-Сарајево 1999., стр. 376, 437; Ахмед Мехмедовић: Лексикон наше улеме, рукопис).

Претходна · Садржај · Наредна

Задња страница [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2006-12-23

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска