Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 197 (108 - nova serija)

Godina XXXI april/travanj 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Panto St. Sekulić
Neobični zapisi
o hercegovačkim prezimenima

Risto Milićević: Hercegovačka prezimena,
”Svet knjige”, Beograd, 2005.

U ediciji Biblioteke ”Baština” krajem prošle godine, u izdanju beogradske kuće ”Svet knjige”, objavljena je vrijedna etnološka studija ”Hercegovačka prezimena”, čiji je autor Risto Milićević (Trebinje, 1922.), koji sada živi u Tuzli.

Studija je nastala tokom minule decenije i obuhvata značajnu istorijsku i rodoslovnu građu o porijeklu porodičnih prezimena i drugim zanimljivostima iz porodične i kulturne tradicije Hercegovaca.

Milićević je pasionirani sakupljač vrijednog porodičnog blaga iz svoga zavičaja, a uz to je majstor umjetničke fotografije. Dosta dugo tragao je za neobičnim hercegovačkim prezimenima i porodičnim srodničkim odnosima, gdje je svoju pažnju usredsredio na porijeklo porodica, njihova davna i sadašnja staništa, tradiciju, seobe u druge krajeve i prekookeanske zemlje, život, istoriju i kulturu.

Risto Milićević: Hercegovačka prezimena

Risto Milićević: Hercegovačka prezimena

Knjiga ”Hercegovačka prezimena” je obimno naučnoistraživačko djelo (od oko 770 stranica); nastalo je dugogodišnjim traganjem i istraživanjem relevantne istorijske i porodične građe, sakupljene na lokalitetima cijele Hercegovine. Centralno mjesto u studiji zauzimaju porodična prezimena starih srpskih, bošnjačkih, hrvatskih i jevrejskih skupina širom Hercegovine i bivših jugoslovenskih prostora. Milićević je, prema onome što studija uistinu predstavlja, dao cjelovitu etničku sliku porodične i kulturne istorije svoga kraja, oslonivši se do kraja objektivno na ranija započeta istraživanja prethodnika: Vuka Stef. Karadžića, Jevte Dedijera, Jovana Cvijića, Alojza Benca, Marka Vege, Hamdije Kruševljakovića, Hamdije Kapidžića i mnogih drugih istraživača Hercegovine. Milićević je tokom svojih opservacija i traganja konsultovao brojne izvore, pa je čak naveo 289 bio-bibliografskih jedinica stručne i naučne literature i periodike.

U svemu, etnološka i rodoslovna studija odražava istorijsku antropološku, etnološku, lingvističku i rodoslovnu gradu i njen je značaj u tome što autor temeljito i seriozno obraduje tematiku hercegovačkih prezimena, u vremenskom razdoblju od 14. vijeka, pa sve do današnjih dana, što predstavlja značajan poduhvat.

Recenziju i širi predgovor ovom izdanju napisao je dr. Milivoj Rodić, iz Beograda. Afirmativno i stručno ukazao je na veliku vrijednost studija. Kompoziciona struktura etnološke studije podijeljena je na dvije veće cjeline, pod nazivom – Opšti i Posebni dio. Unutar prve tematsko-sadržajne cjeline autor je dao nekoliko sublimiranih i uvodnih segmenata, pa su tako brižljivo obrađeni sadržaji:

 • Kratak pregled davne prošlosti;
 • Ime Hercegovine – istorija, legende, poezija;
 • Geografski prostor – nekad i sad;
 • Porijeklo porodica i nastanak prezimena;
 • Osobine Hercegovaca i srodnički odnosi;
 • Zašto su Hercegovci mijenjali prezimena;
 • Arhivska grada o prezimenima;
 • Prezimena i epitafi na stećcima;
 • Prezimena na starim grobljima;
 • Heraldika – čuvar prezimena od zaborava;
 • Prezimena u epskoj narodnoj poeziji;
 • Gusle u životu starih Hercegovaca…

”Svijet naseli, sebe raseli”

Polazeći od ove poznate sentence o hercegovačkim seobama, iz ”krševa golih” u druge krajeve i svijet, Hercegovci su odlazili ”trbuhom za kruhom” u svijet nade. Posebno su tužne priče o onima koji su selili u prekookeanske zemlje, prije svega, u Sjedinjene Američke Države i Kanadu o čemu postoji brojna građa.* Hercegovci su se teško odvajali od svoje ”kamene kolijevke”, a puno tuge i bola simbolički su pjevali nostalgične i emotivne stihove:

”Zbogom zemljo, zbogom zavičaju,
u tebi mi tri dobra ostaju…”

a što je pjesnički izraženo odnosi se na: (1) oca i majku; (2) braću i sestre; (3) ženu i nejaku dječicu.

Svoja istraživanja Milićević je tematizovao na prezimena starih hercegovačkih porodica. Uz to, obradio je sistematično i temeljito slojevitu građu iz davne prošlosti zavičaja. Za takav pristup sabranoj građi o prezimenima porodica poslužili su mu prethodna i relevantna istraživanja i izvori (naučna i stručna periodika prethodnika i savremenika, arhivska i istorijska građa, epsko narodno stvaralaštvo, ostaci materijalne kulture iz srednjovjekovnog spomeničkog blaga: grbovi, povelje, risovulje, zapisi na stećcima i nadgrobnim spomenicima hercegovačkih nekropola i kazivanja umnih ljudi i savremenika).

Značajno mjesto dato je porodičnim prezimenima oko Trebinja, Stoca, Gacka, Nevesinja, Bileće i dr. Zabilježene su mnoge znamenitosti. Upečatljiva su predanja, legende, stećci… iz kulturne prošlosti Hercegovine, a posebno su naznačeni zapisi o životu ljudi, o guslama čiji se zvuci čuju iz zavičaja i svjedoče o teškom i turobnom životu porodica.

Milićević kroz istoriju hercegovačkih prezimena ističe vrijednost predanja, legendi i poezije. Nije zaboravio ni književne stvaraoce, posebno pjesnike: Šantića, Dučića, Antuna Branka Šimića, Maka Dizdara (poemu ”Kameni spavač”), Aliju Kebu (njegovu poemu ”Hercegovina”) i mnoge druge kulturne pregaoce.

Moto Milićevićevog stvaralačkog opusa bila je i ostala porodica kao osnovna ćelija društva, kao simbol trajanja i opstanka; za njega ”ime je znak – znak postojanja i prepoznavanja”.

U njegovoj studiji naći će se porodična i srodnička građa o velikim seobama tadašnjih hercegovačkih porodica na sadašnje prostore sjeveroistočne Bosne – na Majevicu i u Semberiju, gdje su poznati hercegovački begovi (Ljubović, Sijerčić, Čengić i dr.) naseljavali svoje kmetove krajem 18. i početkom 19. vijeka, pa otuda i danas na to podsjećaju neki toponimi (selo Čengić, Čađavica i sl.).

Planinke u Tisovcu (planina Prenj)

Planinke u Tisovcu (planina Prenj)
(snimio: dr. Radivoje Simonović)

”Svako je prezime priča…”

Centralno poglavlje etnološke studije ”Hercegovačka prezimena”, Riste Milićevića, čini drugi – Posebni dio (obima od preko 570 strana). Koncipiran je i ostvaren u znaku ”Svako je prezime priča…, kako je zapisao dr. Petar Šimunović, i predstavlja po jednu ljudsku priču. U stvari, ta grada, kao cjelina, nosi naziv ”Tragom prezimena u Hercegovini”; obrađena je hronološki, leksikografski, selektivno i sistematično, po abecednom obrascu svih prezimena (od A do Ž). U tom hronološkom redoslijedu porodična prezimena prate važni podaci: geneza porodica, lokaliteti i staništa, gdje su živjele i gdje sada žive porodice, vrijeme seobe, znameniti predstavnici porodica, njihovi portreti, kojoj etničkoj skupini pripadaju itd. Tako je dat svojevrsni istorijski i rodoslovni pregled za 3000 hercegovačkih porodica i njihovih prezimena s oznakom pripadnosti – pravoslavnoj, muslimanskoj, katoličkoj i jevrejskoj vjeroispovijesti. U tome dijelu nalazimo i životopise znamenitih ličnosti, pa ova studija nosi u sebi svjedočanstva i atribute kulturne istorije Hercegovine.

Građu za svoju knjigu Milićević je crpio iz sačuvane arhivske i istorijske građe, kulturnih i naučnih institucija (arhiva i muzeja), prije svega, Dubrovačkog arhiva, te muzeja Trebinja, Mostara, Stoca, Tuzle, Bijeljine i dr. Studija je bogato grafički i likovno opremljena.

U porodičnoj i zavičajnoj baštini Hercegovine etnološka studija ”Hercegovačka prezimena” (2005.) sveobuhvatno je i savremeno djelo Riste Milićevića i treba ga pozdraviti i prihvatiti kao još jedan značajan prilog u proučavanju kulturne istorije ovog kraja, a o njenoj ukupnoj vrijednosti neka svoj sud da naša naučna i kulturna javnost, a prije svega, njeni čitaoci i proučavaoci rijetkih duhovnih starina iz rodoslovnog života.

____________________

* Iseljenici iz Hercegovine objavili su u Americi ”Spomen-knjiga Hercegovini” (1949.), priredio Hercegovački komitet SAD i Kanade, a u njoj su sabrana iseljenička prezimena u tim zemljama.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2010-08-12

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden