Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 196 (107 - nova serija)

Godina XXXI mart/ozhujak 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Esad Kurtovic'
Prilog historiji vlaha Mirilovic'a

Faktografski pokazatelji o vlasima Mirilovic'ima poznati su u nekoj vrsti pochetaka, drugoj polovini XIV, i u kraju srednjeg vijeka, u drugoj polovini XV stoljec'a.1 Na ovom mjestu kroz nekoliko pokazatelja dajemo prilog faktografiji Mirilovic'a iz kraja XIV i u prvoj polovini XV stoljec'a. Prikupljeni pokazatelji djelimichno upotpunjavaju i uchvrshc'uju njihov dosad poznati slijed.

Uzima se da su prvi poznati predstavnici, ujedno i katunari kod Mirilovic'a bili Dudoje Mirilovic' (1365), Njegovan Mirilovic' (1366) i Novak Mirilovic' (1392).2 Njihovi nasljednici mogu se pratiti kroz patronimike, prezimena Njegovanovic', Dudojevic' i Novakovic'. Prema prikupljenim pokazateljima stabilne linije se ipak ne daju ispratiti. Naime, josh uvijek izostaju konkretne potvrde o linijama srodstva. Nije moguc'e ni odrediti liniju predvodnishtva medju Mirilovic'ima.

Pochetkom 1377. g. pomenuti su vlasi Mirilovic'i Drazhech Njegovanovic' i Nikola Duplovchic' (Dupovchic') u ugovoru o prevozu olova.3 Drazhech Njegovanovic' bi mogao biti srodnik pomenutog Njegovana Mirilovic'a. Maja 1390. g. Vukac Bogishic', Pribil Bogdanchic' i Vlatko Grilselic' vlasi iz katuna Mirilovic'i obavezuju se da c'e prevesti sto tovara soli, sa tri modija soli po tovaru, do Nikole Ozrojevic'a u Prachu. Za obavljeni posao dobic'e polovinu te soli.4 Aprila 1393. g. pomenut je Vukoje Stjepovic', vlah Mirilovic' koji se obavezao da c'e Radoslavu kc'erku Drazhine ’de Drino’ odvesti sa sobom.5 Augusta 1393. g. Dejan Rajkovic' i Bogisha Kranchic', vlasi Mirilovic'i dogovaraju dopremanje 254 modija soli Pripka Butkovic'a u Fochu.6

Mirsad Begovic': Shkrapa, 1986.

Mirsad Begovic': Shkrapa, 1986.

Krajem juna 1402. g. Nikolica Dudojevic', Pribeja Tvrtkovic' i Bogdan Rusmanic', vlasi Mirilovic'i, obavezali su se dubrovachkim vlastelinima Ivanu Luchic'u, Dominiku Bobaljevic'u, Frederiku Gundulic'u i drugim trgovcima da c'e do 50 tovara robe prevesti putevima kraljevine Bosne do rijeke Lima, do crkve svetog Nikole, po cijeni od 4,5 perpera po tovaru.7 Nikolica Dudojevic' bi mogao biti nasljednik Dudoja Mirilovic'a. Vlah Bogdan Nikolic' iz katuna Mirilovic'a februara 1403. g. ugovara prevoz 29 tovara robe do Konjica.8

Juna 1419. g. podignuta je optuzhnica protiv pljachkasha, Vukote Bunchic'a i Dragosava Bogdashic'a koji su sa ljudima iz svojih katuna oteli tri krave Radivoja Stanjevic'a koje je drzhao na chuvanju i uzgoju kod Medoja Branojevic'a ’de Mirilouich’.9 Krajem januara 1420. g. u jednoj tuzhbi za pljachku robe na podruchju Trebinja a koja je transportirana u pravcu Cernice, medju osumnjichenima pomenuti su Stjepan Dabizhinovic', vlah Mirilovic' i njegov chovjek Radivoj Radmanic'.10 Oktobra 1421. g. kao tuzhitelj javlja se Mihach Tupachic', vlah Mirilovic' koji je tuzhio Radovca Lajavichic'a iz Petrovog Sela, na podruchju Dubrovnika zbog pljachke jedne ’sklavine’.11

Pochetkom maja 1425. g. Vukosav Novakovic', Medak Dudojevic', Medoje Bojkovic' i Dobre Nikolic', vlasi Mirilovic'i, ugovaraju prevoz 70 tovara soli do Gorazhda a 70 do Podborcha uz cijenu od isto toliko soli.12 Nekoliko godina ranije, maja 1422. g., pomenut je Medoje Bojkovic' koji zajedno sa Radivojem Dubravchic'em ugovara prevoz soli, tkanina i kositra do trga Gorazhda vojvode Sandalja Hranic'a. Za njih se tada ne kazhe ni da su vlasi, niti chiji su bili vlasi.13 Moglo bi biti da je u pitanju isti Medoje Bojkovic' vlah Mirilovic'. Prezimena Novakovic' i Dudojevic' medju ovdje pomenutim Mirilovic'ima asociraju na ranije njihove katunare Novaka i Dudoja Mirilovic'a. Januara 1428. g. Dobrica Nikolic', vlah Mirilovic' se obavezao da c'e svojim konjima prevesti do Gacka u Samobor 6 tovara robe po cijeni od 3 perpera tovar.14 Vjerovatno je u pitanju ranije pomenuti Dobre Nikolic'.

Aprila 1432. g. Dubrovchani su dali vjeru, slobodan prolaz, za Radivoja Mirilovic'a i njegove kompanjone da mogu doc'i u Dubrovnik.15 Jula 1432. g. u jednoj optuzhbi pomenuta su brac'a Vukac i Vukosav Mirilovic' sa svojim ljudima.16 Teshko je znati otkud opet u funkciji prezime Mirilovic'. Za pretpostaviti je da se u sva tri sluchaja uopc'e ne radi o prezimenu nego o rodu, tj. imenu katuna. Za ovu hrabru pretpostavku i definiranje otvorenog problema uporishte nalazimo u Konavoskom ratu, kada su vlasi optuzhivani za pomaganje vojvodi Radoslavu Pavlovic'u protiv Dubrovchana i kada je identificiranje po rodu (katunima) bilo cheshc'e u funkciji u odnosima sa Dubrovchanima.

Ovom nizu vlaha Mirilovic'a najvjerovatnije pripadaju i dvojica vlaha pomenutih 40-tih XV stoljec'a. Aprila 1443. g. izvjesni Stjepan Medojevic' obavezao se prevesti u Fochu 230 tovara soli za polovinu iste te soli.17 Juna 1443. g. uz Stjepana Medojevic'a pomenut je Vukosav Novakovic'. Za njih se ne kazhe da su Mirilovic'i. Uz njih je samo oznaka da su vlasi ’de Rudine’ i da su ljudi Stjepana Vukchic'a Kosache. Oni ugovaraju prevoz 472 tovara soli u Gorazhde uz cijenu prevoza od polovine te soli.18 Vukosav Novakovic' mozhe biti ista osoba pomenuta 1425. g., a Stjepan Medojevic' bi mogao biti nasljednik Medoja Branojevic'a ili Medoja Bojkovic'a.

Maja 1449. g. Pomenut je Nikola Kostadinovic', vlah Mirilovic'. On se obavezao Marku Pribisalic'u prevesti osam tovara tkanina do mjesta zvanog ’Cherepi’ (vjerovatno kod Foche).19 Prema pokazatelju optuzhbe za pljachku iz marta 1421. g. Nikola je imao brata Radiku. Njih dvojica su izvrshili pljachku ’in Rudinis de Pladniçis’ nad Petkom Radisalic'em.20

Oktobra 1465. g. podignuta je tuzhba protiv vlaha Mirilovic'a Vladisava Dobriekovic'a i njegovog sina Heraka.21 Nekoliko godina kasnije, septembra 1468. g. pomenuto je josh nekoliko Mirilovic'a koji su ochito sa njima u vezi. To su Borisav Dobriekovic' i njegova supruga Armenka, te njihovi sinovi Sladoje i Bosav, zatim Boljesav Dobriekovic' i njegov sin Bogeta.22 Po svemu sudec'i trojica Dobriekovic'a su brac'a. Pitanje je da li bi se neko od ranije navodjenih Mirilovic'a mogao povezati sa njima. Prezime Dobriekovic' bi se moglo izvesti od ranije navodjenog Dobrice, Dobre Nikolic'a.

Pominjani vlasi Mirilovic'i:

 • Mirilovic' Dudoje (1365),
 • Mirilovic' Njegovan (1366),
 • Njegovanovic' Drazhech (1377),
 • Duplovchic' (Dupovchic') Nikola (1377),
 • Bogishic' Vukac (1390),
 • Bogdanchic' Pribil (1390),
 • Grilselic' Vlatko (1390),
 • Mirilovic' Novak (1392),
 • Stjepovic' Vukoje (1393),
 • Rajkovic' Dejan (1393),
 • Kranchic' Bogisha (1393),
 • Dudojevic' Nikolica (1402),
 • Tvrtkovic' Pribeja (1402),
 • Rusmanic' Bogdan (1402),
 • Nikolic' Bogdan (1403),
 • Branojevic' Medoj Mirilovic' (1419),
 • Dabizhinovic' Stjepan (1420),
 • Radmanic' Radivoj (1420),
 • Tupachic' Mihach (1421),
 • Kostadinovic' Nikola (1421), (1449),
 • Kostadinovic' Radika (1421),
 • Bojkovic' Medoje (1422), (1425),
 • Novakovic' Vukosav (1425), (1443),
 • Dudojevic' Medak (1425),
 • Nikolic' Dobre (1425),
 • Nikolic' Dobrica (1428), mozhda ista osoba kao i prethodna,
 • Mirilovic' Radivoj (1432),
 • Mirilovic' Vukac (1432),
 • Mirilovic' Vukosav (1432),
 • Medojevic' Stjepan (1443),
 • Dobriekovic' Vladisav (1465),
 • Herak, sin Vladisava Dobriekovic'a (1465),
 • Dobriekovic' Borisav (1468),
 • Armenka, supruga Borisava Dobriekovic'a (1468),
 • Sladoje, sin Borisava Dobriekovic'a (1468),
 • Bosav, sin Borisava Dobriekovic'a (1468),
 • Dobriekovic' Boljesav (1468),
 • Bogut, sin Boljesava Dobriekovic'a (1468).

Umjesto zakljuchka

Chitava linija vlaha Mirilovic'a nije bila predmetom posebnog i detaljnijeg istrazhivanja. Ponudjeni pokazatelji predstavljaju prilog njihovoj historiji. Uz moguc'e linije izvedene putem patronimika, mora se priznati da ipak konkretne potvrde za srodstvo izostaju. Iako dosad poznato onemoguc'ava stvaranje jasnije historijske slike, ono je pretpostavlja u daljnim pretragama.

____________________

1 Desanka Kovachevic', Srednjovjekovni katun po dubrovachkim izvorima, ”Simpozijum o srednjovjekovnom katunu”, Nauchno drushtvo Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja 2, Odjeljenje istorijsko-filoloshkih nauka I, Sarajevo 1963., 121-140, 125; Bogumil Hrabak, O hercegovachkim vlashkim katunima prema poslovnoj knjizi Dubrovchanina Dzhivana Pripchinovic'a, Glasnik Zemaljskog muzeja (Istorija i etnografija) 11, Sarajevo 1906., 29-39, 33; Isti, Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna, odnosno plemena u nekadashnjoj Hercegovini (XIII-XV vek), ”Predmet i metod izuchavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji”, (Radovi sa nauchnog skupa, Titograd 23. i 24. novembra 1978. godine), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Nauchni skupovi 7, Odjeljenje drushtvenih nauka 3, Titograd 1981., 181-201, 186; Isti, Chelnici stocharskih zajednica u istochnoj Hercegovini u XIII-XV veku, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 2, Beograd 1997., 139-172; Djuro Toshic', Donjovlashki rodovi Vlahovic' i Mirilovic' u istochnoj Hercegovini, Radovi 5, Filozofski fakultet, Banja Luka 2002., 195-212, 203-212; Isti, Prilog prouchavanju Donjih vlaha u istochnoj Hercegovini, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 4, Beograd 2004., 81-132, 104-108.
2 D. Kovachevic', Srednjovjekovni katun po dubrovachkim izvorima, 125; B. Hrabak, Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna, odnosno plemena u nekadashnjoj Hercegovini (XIII-XV vek), 186.
3 ”Draseç Niegouanich et Nicola Dupplouzich moroblachi Mirilouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et obligauit se debere aducere de Bossina in Slanum presbitero Ratcho capellano domini bani Bossine usque ad festum sancti Viti proxime futuris miliaria plumbi LXV ad ponderis ragusius ad racionem grossorum XII pro quolibet centenario librarum” (07.01.1377.g.), Drzhavni arhiv u Dubrovniku (dalje: DAD), Debita Notariae, VIII, 2v.
4 ”Vocheç Boghisich, Pribil Bogdancich et Vlatchus Grilselich de catono Mirilouichi faciunt manifestum quod ipsi habuerunt et receperunt a ser Symeonum de Bona ibidem presente dante et recipiente salmas centum sallis integras de tribus modis pro singula salma de quibus centum salmas ipsi Vocheç, Pribil et Vlatchum se obligauerunt eidem ser Symeois ad melius tendem dare et assignare nomine ipsius scr Symeoniis Nicolao Osroeuich in Praca salmas quinquaginta sallis et alie quinquaginta salme sunt et debeant essere ipsorum conductorum pro eorum naualo et practitura” (21.05.1390. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXIX, 98.
5 ”Vochoe Stiepoeuich Mirolouich vlachus facit manifestum quod ipse se obligat pro Radoslaua filia Drasini de Drino ibidem presente et se obligante ire cum dicto Vochoe” (13.04.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 12v; Mihailo Dinic', Iz dubrovachkog arhiva, Knjiga III, Srpska akademija nauka i umetnosti, Zbornik za istoriju, jezik i knjizhevnost srpskog naroda, Trec'e odeljenje 22, Beograd 1967., 63.
6 ”Deyan Raychouich et Bogissa Cranzich Mirolouich facit manifestum conffesi habuisse a Pripcho Butchouich modias ducentos quinquaginta quatuor salis quem debent in Choza” (23.08.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 57.
7 ”Nicholliça Dudoeuich vlachus Mirillouich, Pribeya Tuertchouich Mirillouich et Bogdan Rusmanich Mirillouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et se obligant ser Iohani de Lucha, ser Domenico de Baballio et ser Federicho de Gondulla et aliis mercatoribus garauani ituris cum predictis portare predictis mercatoribus salmas mercanciarum quot ipsus vlachis dare volent ad portandum usque salmas quinquaginta de Ragusio recodendo ipsas portare per viam regni Bossine usque ultra flumen Limi, ad ecclesiam sancti Nicolai et ad dictam ecclesiam… pro quallibet salma quam portabunt dictam viam ad fluuium Limi perperos quaturo cum dimido” (25.06.1402. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 131v.
8 ”Bogdan Nicholich catoni Mirillouich … ser Nicolao de Lucharis et Vladoe Draxoeuich ... portare dictus mercatoribus viginti nouem salmas mercanciarum ... de Ragusio usque in Chognic Bossine ... pro yperperis quatuor pro qualibet salma” (22.02.1403. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 194.
9 ”Radiuoy Stagneuich ... supra Volchottam Bunçich cum omnibus de cathono suo quorum nomina ignorat et supra Dragossaum Bogdassich cum omnibus de cathono. Eo quia predicti accusati violenter acceperunt vaccas tres dicti accusatoris de manibus Medoy Branoeuich de Mirilouich cuy idem accusator dederat ad pascandum eas” (18.06.14I9. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 12v.
10 ”... Stipanum Dabisinouich vlachum Mirilouich, Radiuoy Radmanich hominem dicti Stipani, ... Eo quia dum a sex mensibus citra misisset certos panneos Ianeos in Cerniza pro Vocetam Radmillouich dictum Tarsich ... predicti accusati in Tribigne” (29.01.1420. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 140.
11 ”Miehaç Tupaçich morolacchus de Mirilouich ... supra Radouaç Laiauiçich de Petrouo selo districtum Ragusi ... unam sclauinam” (12.10. 1421.g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 332.
12 ”Vochossauus Nouacouich, Medach Dudoeuich, Medoe Boichouich, Dobriei Nicolich vlachi Mirilouichi ... obligantes conducere et portare Stiepcho Sergolouich salmas centum quadriginta salis quas hic in Ragusio sibi dedit, videlicet, medietatem ipsarum salmarum Subtus Boraç et reliquam medietatem in Gorasde ... totidem salmas salis que salme ipsorum esse debeant et pro mercede sua” (09.05.1425. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIII, 132-132v.
13 ”Medoe Boichouich et Radiuoi Dubraucich confessi fuerunt habuisse et recepisse a Stiepcho Sergolouich salmas salis ducentum videlicet co quadriginta cuius medietatem promixerunt ponere omnibus eorum expensis ad forum Gorase [? d] voyuode Sandagl et alia medietas debet esse dictorum Medoe et Radiuoi. Et etiam habuisse confessi fuerunt duas salmas panorum et unam stagni a dicto Stiepcho quas similiter ponere teneantur ad forum predictum omnibus ipsorum expensis. De quibus salmis solutum eis fore dixerunt” (14.05.1422. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLII, 46.
14 ”Dobriei Nicolich vlachus Mirilouich” (19.01.1428. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIV, 219.
15 ”Prima pars est de dando affidam Radiuoi Mirolouich vlacho et sociis suis” (16.04.1432. g.), DAD, Consilium Rogatorum, V, 79v.
16 ”Radaz Petchouich ... conqueriter supra Radasinum Liubich et fratrem Priboy Bioylaz et Vuchaz Bogosalich. Eo quia die veneus 29 presenti dicti robauerunt sibi super tereno voyuode Sandagl vocato in Bragni Dol ... Et predicti sunt homines Vucaz et Vocossaui fratres Mirilouich, videlicet, Radasin Liubich et reliqui sunt homines voiuode Sanday” (28.07.1432. g.), DAD, Lamenta de foris, IX, 103.
17 ”Stiepan Medoeuich ... salmas ducentas triginta salis ... portare Cozam ... pro conductura dicti salis, videlicet, 115 salmas” (11.04.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 178a.
18 ”Vucosauus Nouacouigh et Stiepan Medoeuigh vlahi de Rudine, homines de voiuoda Stiepan ... salmas quatuorcentum septuaginta duas salis, que salem ipsi debent conducere ad locum dictum Gorasde ... ipsi Vucosauus et Stiepan debent habere medietatem ipsius salis” (06.06.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 261v.
19 ”Marcus Pribissalich conduxit et acordauit Nicolam Costadinouich vlacuhum de Mirilouich qui Nicola se obligauit et promisit cum equis octo conducere somas octo pannorum dicti Marci ad locum vochatum Cherepi ... yperperos quatuor et grossos nouem pro quolibet equo siue soma” (17.05.1449. g.), DAD, Diversa Notariae, XXXIV, 86.
20 ”Petchus Radisaglich ... supra Radicum Costadinouich et Nicolam fratrem suum et Bosidar Bogdanouich. Eo quia die veneris proxime preterita predicti in Rudinis de Pladniçis sibi violenter abstulerunt unam clamidem de rassa de brachia 16 de rassa et libras triginta de cera. Testes: Ghoisauus homo Ostoie Posnanouich, Milisa Grupcich, Chieragh Miloseuich” (12.03.1421. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 293.
21 ”contra et adversus Vladissauum Dobriecouich et contra et adversus Heracum eiusdem Vladissaui filium de vlachis Mirillouici” (16.10.1465. g.), M. Dinic', Iz Dubrovachkog arhiva, III, 135.
22 ”Armencha uxor Borissaui Dobriecouich de vlachis Mirilouichii ... contra dictum Borisauum eius virum et contra Sladoe et Bosauum filios eiusdem Borisaui. Item contra Bogetam nepotem eius dicti Borisaui filium Boglesaui” (16.09.1468. g.), M. Dinic', Iz Dubrovachkog arhiva, III, 144-145.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-07-16

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden