Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 196 (107 - nova serija)

Godina XXXI mart/ožujak 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Esad Kurtović
Prilog historiji vlaha Mirilovića

Faktografski pokazatelji o vlasima Mirilovićima poznati su u nekoj vrsti početaka, drugoj polovini XIV, i u kraju srednjeg vijeka, u drugoj polovini XV stoljeća.1 Na ovom mjestu kroz nekoliko pokazatelja dajemo prilog faktografiji Mirilovića iz kraja XIV i u prvoj polovini XV stoljeća. Prikupljeni pokazatelji djelimično upotpunjavaju i učvršćuju njihov dosad poznati slijed.

Uzima se da su prvi poznati predstavnici, ujedno i katunari kod Mirilovića bili Dudoje Mirilović (1365), Njegovan Mirilović (1366) i Novak Mirilović (1392).2 Njihovi nasljednici mogu se pratiti kroz patronimike, prezimena Njegovanović, Dudojević i Novaković. Prema prikupljenim pokazateljima stabilne linije se ipak ne daju ispratiti. Naime, još uvijek izostaju konkretne potvrde o linijama srodstva. Nije moguće ni odrediti liniju predvodništva među Mirilovićima.

Početkom 1377. g. pomenuti su vlasi Mirilovići Dražeč Njegovanović i Nikola Duplovčić (Dupovčić) u ugovoru o prevozu olova.3 Dražeč Njegovanović bi mogao biti srodnik pomenutog Njegovana Mirilovića. Maja 1390. g. Vukac Bogišić, Pribil Bogdančić i Vlatko Grilselić vlasi iz katuna Mirilovići obavezuju se da će prevesti sto tovara soli, sa tri modija soli po tovaru, do Nikole Ozrojevića u Praču. Za obavljeni posao dobiće polovinu te soli.4 Aprila 1393. g. pomenut je Vukoje Stjepović, vlah Mirilović koji se obavezao da će Radoslavu kćerku Dražine ’de Drino’ odvesti sa sobom.5 Augusta 1393. g. Dejan Rajković i Bogiša Krančić, vlasi Mirilovići dogovaraju dopremanje 254 modija soli Pripka Butkovića u Foču.6

Mirsad Begović: Škrapa, 1986.

Mirsad Begović: Škrapa, 1986.

Krajem juna 1402. g. Nikolica Dudojević, Pribeja Tvrtković i Bogdan Rusmanić, vlasi Mirilovići, obavezali su se dubrovačkim vlastelinima Ivanu Lučiću, Dominiku Bobaljeviću, Frederiku Gunduliću i drugim trgovcima da će do 50 tovara robe prevesti putevima kraljevine Bosne do rijeke Lima, do crkve svetog Nikole, po cijeni od 4,5 perpera po tovaru.7 Nikolica Dudojević bi mogao biti nasljednik Dudoja Mirilovića. Vlah Bogdan Nikolić iz katuna Mirilovića februara 1403. g. ugovara prevoz 29 tovara robe do Konjica.8

Juna 1419. g. podignuta je optužnica protiv pljačkaša, Vukote Bunčića i Dragosava Bogdašića koji su sa ljudima iz svojih katuna oteli tri krave Radivoja Stanjevića koje je držao na čuvanju i uzgoju kod Medoja Branojevića ’de Mirilouich’.9 Krajem januara 1420. g. u jednoj tužbi za pljačku robe na području Trebinja a koja je transportirana u pravcu Cernice, među osumnjičenima pomenuti su Stjepan Dabižinović, vlah Mirilović i njegov čovjek Radivoj Radmanić.10 Oktobra 1421. g. kao tužitelj javlja se Mihač Tupačić, vlah Mirilović koji je tužio Radovca Lajavičića iz Petrovog Sela, na području Dubrovnika zbog pljačke jedne ’sklavine’.11

Početkom maja 1425. g. Vukosav Novaković, Medak Dudojević, Medoje Bojković i Dobre Nikolić, vlasi Mirilovići, ugovaraju prevoz 70 tovara soli do Goražda a 70 do Podborča uz cijenu od isto toliko soli.12 Nekoliko godina ranije, maja 1422. g., pomenut je Medoje Bojković koji zajedno sa Radivojem Dubravčićem ugovara prevoz soli, tkanina i kositra do trga Goražda vojvode Sandalja Hranića. Za njih se tada ne kaže ni da su vlasi, niti čiji su bili vlasi.13 Moglo bi biti da je u pitanju isti Medoje Bojković vlah Mirilović. Prezimena Novaković i Dudojević među ovdje pomenutim Mirilovićima asociraju na ranije njihove katunare Novaka i Dudoja Mirilovića. Januara 1428. g. Dobrica Nikolić, vlah Mirilović se obavezao da će svojim konjima prevesti do Gacka u Samobor 6 tovara robe po cijeni od 3 perpera tovar.14 Vjerovatno je u pitanju ranije pomenuti Dobre Nikolić.

Aprila 1432. g. Dubrovčani su dali vjeru, slobodan prolaz, za Radivoja Mirilovića i njegove kompanjone da mogu doći u Dubrovnik.15 Jula 1432. g. u jednoj optužbi pomenuta su braća Vukac i Vukosav Mirilović sa svojim ljudima.16 Teško je znati otkud opet u funkciji prezime Mirilović. Za pretpostaviti je da se u sva tri slučaja uopće ne radi o prezimenu nego o rodu, tj. imenu katuna. Za ovu hrabru pretpostavku i definiranje otvorenog problema uporište nalazimo u Konavoskom ratu, kada su vlasi optuživani za pomaganje vojvodi Radoslavu Pavloviću protiv Dubrovčana i kada je identificiranje po rodu (katunima) bilo češće u funkciji u odnosima sa Dubrovčanima.

Ovom nizu vlaha Mirilovića najvjerovatnije pripadaju i dvojica vlaha pomenutih 40-tih XV stoljeća. Aprila 1443. g. izvjesni Stjepan Medojević obavezao se prevesti u Foču 230 tovara soli za polovinu iste te soli.17 Juna 1443. g. uz Stjepana Medojevića pomenut je Vukosav Novaković. Za njih se ne kaže da su Mirilovići. Uz njih je samo oznaka da su vlasi ’de Rudine’ i da su ljudi Stjepana Vukčića Kosače. Oni ugovaraju prevoz 472 tovara soli u Goražde uz cijenu prevoza od polovine te soli.18 Vukosav Novaković može biti ista osoba pomenuta 1425. g., a Stjepan Medojević bi mogao biti nasljednik Medoja Branojevića ili Medoja Bojkovića.

Maja 1449. g. Pomenut je Nikola Kostadinović, vlah Mirilović. On se obavezao Marku Pribisaliću prevesti osam tovara tkanina do mjesta zvanog ’Cherepi’ (vjerovatno kod Foče).19 Prema pokazatelju optužbe za pljačku iz marta 1421. g. Nikola je imao brata Radiku. Njih dvojica su izvršili pljačku ’in Rudinis de Pladniçis’ nad Petkom Radisalićem.20

Oktobra 1465. g. podignuta je tužba protiv vlaha Mirilovića Vladisava Dobriekovića i njegovog sina Heraka.21 Nekoliko godina kasnije, septembra 1468. g. pomenuto je još nekoliko Mirilovića koji su očito sa njima u vezi. To su Borisav Dobrieković i njegova supruga Armenka, te njihovi sinovi Sladoje i Bosav, zatim Boljesav Dobrieković i njegov sin Bogeta.22 Po svemu sudeći trojica Dobriekovića su braća. Pitanje je da li bi se neko od ranije navođenih Mirilovića mogao povezati sa njima. Prezime Dobrieković bi se moglo izvesti od ranije navođenog Dobrice, Dobre Nikolića.

Pominjani vlasi Mirilovići:

 • Mirilović Dudoje (1365),
 • Mirilović Njegovan (1366),
 • Njegovanović Dražeč (1377),
 • Duplovčić (Dupovčić) Nikola (1377),
 • Bogišić Vukac (1390),
 • Bogdančić Pribil (1390),
 • Grilselić Vlatko (1390),
 • Mirilović Novak (1392),
 • Stjepović Vukoje (1393),
 • Rajković Dejan (1393),
 • Krančić Bogiša (1393),
 • Dudojević Nikolica (1402),
 • Tvrtković Pribeja (1402),
 • Rusmanić Bogdan (1402),
 • Nikolić Bogdan (1403),
 • Branojević Medoj Mirilović (1419),
 • Dabižinović Stjepan (1420),
 • Radmanić Radivoj (1420),
 • Tupačić Mihač (1421),
 • Kostadinović Nikola (1421), (1449),
 • Kostadinović Radika (1421),
 • Bojković Medoje (1422), (1425),
 • Novaković Vukosav (1425), (1443),
 • Dudojević Medak (1425),
 • Nikolić Dobre (1425),
 • Nikolić Dobrica (1428), možda ista osoba kao i prethodna,
 • Mirilović Radivoj (1432),
 • Mirilović Vukac (1432),
 • Mirilović Vukosav (1432),
 • Medojević Stjepan (1443),
 • Dobrieković Vladisav (1465),
 • Herak, sin Vladisava Dobriekovića (1465),
 • Dobrieković Borisav (1468),
 • Armenka, supruga Borisava Dobriekovića (1468),
 • Sladoje, sin Borisava Dobriekovića (1468),
 • Bosav, sin Borisava Dobriekovića (1468),
 • Dobrieković Boljesav (1468),
 • Bogut, sin Boljesava Dobriekovića (1468).

Umjesto zaključka

Čitava linija vlaha Mirilovića nije bila predmetom posebnog i detaljnijeg istraživanja. Ponuđeni pokazatelji predstavljaju prilog njihovoj historiji. Uz moguće linije izvedene putem patronimika, mora se priznati da ipak konkretne potvrde za srodstvo izostaju. Iako dosad poznato onemogućava stvaranje jasnije historijske slike, ono je pretpostavlja u daljnim pretragama.

____________________

1 Desanka Kovačević, Srednjovjekovni katun po dubrovačkim izvorima, ”Simpozijum o srednjovjekovnom katunu”, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja 2, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka I, Sarajevo 1963., 121-140, 125; Bogumil Hrabak, O hercegovačkim vlaškim katunima prema poslovnoj knjizi Dubrovčanina Dživana Pripčinovića, Glasnik Zemaljskog muzeja (Istorija i etnografija) 11, Sarajevo 1906., 29-39, 33; Isti, Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna, odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek), ”Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji”, (Radovi sa naučnog skupa, Titograd 23. i 24. novembra 1978. godine), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Naučni skupovi 7, Odjeljenje društvenih nauka 3, Titograd 1981., 181-201, 186; Isti, Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII-XV veku, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 2, Beograd 1997., 139-172; Đuro Tošić, Donjovlaški rodovi Vlahović i Mirilović u istočnoj Hercegovini, Radovi 5, Filozofski fakultet, Banja Luka 2002., 195-212, 203-212; Isti, Prilog proučavanju Donjih vlaha u istočnoj Hercegovini, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 4, Beograd 2004., 81-132, 104-108.
2 D. Kovačević, Srednjovjekovni katun po dubrovačkim izvorima, 125; B. Hrabak, Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna, odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek), 186.
3 ”Draseç Niegouanich et Nicola Dupplouzich moroblachi Mirilouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et obligauit se debere aducere de Bossina in Slanum presbitero Ratcho capellano domini bani Bossine usque ad festum sancti Viti proxime futuris miliaria plumbi LXV ad ponderis ragusius ad racionem grossorum XII pro quolibet centenario librarum” (07.01.1377.g.), Državni arhiv u Dubrovniku (dalje: DAD), Debita Notariae, VIII, 2v.
4 ”Vocheç Boghisich, Pribil Bogdancich et Vlatchus Grilselich de catono Mirilouichi faciunt manifestum quod ipsi habuerunt et receperunt a ser Symeonum de Bona ibidem presente dante et recipiente salmas centum sallis integras de tribus modis pro singula salma de quibus centum salmas ipsi Vocheç, Pribil et Vlatchum se obligauerunt eidem ser Symeois ad melius tendem dare et assignare nomine ipsius scr Symeoniis Nicolao Osroeuich in Praca salmas quinquaginta sallis et alie quinquaginta salme sunt et debeant essere ipsorum conductorum pro eorum naualo et practitura” (21.05.1390. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXIX, 98.
5 ”Vochoe Stiepoeuich Mirolouich vlachus facit manifestum quod ipse se obligat pro Radoslaua filia Drasini de Drino ibidem presente et se obligante ire cum dicto Vochoe” (13.04.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 12v; Mihailo Dinić, Iz dubrovačkog arhiva, Knjiga III, Srpska akademija nauka i umetnosti, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, Treće odeljenje 22, Beograd 1967., 63.
6 ”Deyan Raychouich et Bogissa Cranzich Mirolouich facit manifestum conffesi habuisse a Pripcho Butchouich modias ducentos quinquaginta quatuor salis quem debent in Choza” (23.08.1393. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXX, 57.
7 ”Nicholliça Dudoeuich vlachus Mirillouich, Pribeya Tuertchouich Mirillouich et Bogdan Rusmanich Mirillouich faciunt manifestum quod ipsi promictunt et se obligant ser Iohani de Lucha, ser Domenico de Baballio et ser Federicho de Gondulla et aliis mercatoribus garauani ituris cum predictis portare predictis mercatoribus salmas mercanciarum quot ipsus vlachis dare volent ad portandum usque salmas quinquaginta de Ragusio recodendo ipsas portare per viam regni Bossine usque ultra flumen Limi, ad ecclesiam sancti Nicolai et ad dictam ecclesiam… pro quallibet salma quam portabunt dictam viam ad fluuium Limi perperos quaturo cum dimido” (25.06.1402. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 131v.
8 ”Bogdan Nicholich catoni Mirillouich … ser Nicolao de Lucharis et Vladoe Draxoeuich ... portare dictus mercatoribus viginti nouem salmas mercanciarum ... de Ragusio usque in Chognic Bossine ... pro yperperis quatuor pro qualibet salma” (22.02.1403. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XXXIV, 194.
9 ”Radiuoy Stagneuich ... supra Volchottam Bunçich cum omnibus de cathono suo quorum nomina ignorat et supra Dragossaum Bogdassich cum omnibus de cathono. Eo quia predicti accusati violenter acceperunt vaccas tres dicti accusatoris de manibus Medoy Branoeuich de Mirilouich cuy idem accusator dederat ad pascandum eas” (18.06.14I9. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 12v.
10 ”... Stipanum Dabisinouich vlachum Mirilouich, Radiuoy Radmanich hominem dicti Stipani, ... Eo quia dum a sex mensibus citra misisset certos panneos Ianeos in Cerniza pro Vocetam Radmillouich dictum Tarsich ... predicti accusati in Tribigne” (29.01.1420. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 140.
11 ”Miehaç Tupaçich morolacchus de Mirilouich ... supra Radouaç Laiauiçich de Petrouo selo districtum Ragusi ... unam sclauinam” (12.10. 1421.g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 332.
12 ”Vochossauus Nouacouich, Medach Dudoeuich, Medoe Boichouich, Dobriei Nicolich vlachi Mirilouichi ... obligantes conducere et portare Stiepcho Sergolouich salmas centum quadriginta salis quas hic in Ragusio sibi dedit, videlicet, medietatem ipsarum salmarum Subtus Boraç et reliquam medietatem in Gorasde ... totidem salmas salis que salme ipsorum esse debeant et pro mercede sua” (09.05.1425. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIII, 132-132v.
13 ”Medoe Boichouich et Radiuoi Dubraucich confessi fuerunt habuisse et recepisse a Stiepcho Sergolouich salmas salis ducentum videlicet co quadriginta cuius medietatem promixerunt ponere omnibus eorum expensis ad forum Gorase [? d] voyuode Sandagl et alia medietas debet esse dictorum Medoe et Radiuoi. Et etiam habuisse confessi fuerunt duas salmas panorum et unam stagni a dicto Stiepcho quas similiter ponere teneantur ad forum predictum omnibus ipsorum expensis. De quibus salmis solutum eis fore dixerunt” (14.05.1422. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLII, 46.
14 ”Dobriei Nicolich vlachus Mirilouich” (19.01.1428. g.), DAD, Diversa Cancellariae, XLIV, 219.
15 ”Prima pars est de dando affidam Radiuoi Mirolouich vlacho et sociis suis” (16.04.1432. g.), DAD, Consilium Rogatorum, V, 79v.
16 ”Radaz Petchouich ... conqueriter supra Radasinum Liubich et fratrem Priboy Bioylaz et Vuchaz Bogosalich. Eo quia die veneus 29 presenti dicti robauerunt sibi super tereno voyuode Sandagl vocato in Bragni Dol ... Et predicti sunt homines Vucaz et Vocossaui fratres Mirilouich, videlicet, Radasin Liubich et reliqui sunt homines voiuode Sanday” (28.07.1432. g.), DAD, Lamenta de foris, IX, 103.
17 ”Stiepan Medoeuich ... salmas ducentas triginta salis ... portare Cozam ... pro conductura dicti salis, videlicet, 115 salmas” (11.04.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 178a.
18 ”Vucosauus Nouacouigh et Stiepan Medoeuigh vlahi de Rudine, homines de voiuoda Stiepan ... salmas quatuorcentum septuaginta duas salis, que salem ipsi debent conducere ad locum dictum Gorasde ... ipsi Vucosauus et Stiepan debent habere medietatem ipsius salis” (06.06.1443. g.), DAD, Diversa Cancellariae, LVII, 261v.
19 ”Marcus Pribissalich conduxit et acordauit Nicolam Costadinouich vlacuhum de Mirilouich qui Nicola se obligauit et promisit cum equis octo conducere somas octo pannorum dicti Marci ad locum vochatum Cherepi ... yperperos quatuor et grossos nouem pro quolibet equo siue soma” (17.05.1449. g.), DAD, Diversa Notariae, XXXIV, 86.
20 ”Petchus Radisaglich ... supra Radicum Costadinouich et Nicolam fratrem suum et Bosidar Bogdanouich. Eo quia die veneris proxime preterita predicti in Rudinis de Pladniçis sibi violenter abstulerunt unam clamidem de rassa de brachia 16 de rassa et libras triginta de cera. Testes: Ghoisauus homo Ostoie Posnanouich, Milisa Grupcich, Chieragh Miloseuich” (12.03.1421. g.), DAD, Lamenta de foris, IV, 293.
21 ”contra et adversus Vladissauum Dobriecouich et contra et adversus Heracum eiusdem Vladissaui filium de vlachis Mirillouici” (16.10.1465. g.), M. Dinić, Iz Dubrovačkog arhiva, III, 135.
22 ”Armencha uxor Borissaui Dobriecouich de vlachis Mirilouichii ... contra dictum Borisauum eius virum et contra Sladoe et Bosauum filios eiusdem Borisaui. Item contra Bogetam nepotem eius dicti Borisaui filium Boglesaui” (16.09.1468. g.), M. Dinić, Iz Dubrovačkog arhiva, III, 144-145.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-07-16

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden