Most - Index
Most - Pretplata
Josip Ushaj: Figurae naturalis, 2002. [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 173 (84 - nova serija)

Godina XXIX april/travanj 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Merima Djulic'
Pravopisna norma u chasopisu ”Most”

Chasopis ”Most”, kao i mnogi drugi chasopisi danashnjice, nema ujednachenu pravopisnu normu. S obzirom da u ovom chasopisu sudjeluju razlichiti autori, samim tim su i jezik i pravopis razlichiti. Iako vec'inu saradnika ”Mosta” chine Boshnjaci on ne sadrzhi mnogo pravilno napisanih oblika rijechi niti konstrukcija rechenice, pa su tako mnoge greshke vidljive u gotovo svim njegovim chlancima. Kao i vec'ina chasopisa ”Most” se uglavnom pridrzhava fonetskih pravopisnih nachela, ali uz slabo poshtivanje domac'eg jezichkog naslijedja.

Zlatko Melcher: Bez naslova

Zlatko Melcher: Bez naslova

U jeziku boshnjachkih autora ”Mosta” prisutan je dosta veliki broj orijentalizama dok drugi autori pretezhno upotrebljavaju anglizme i to u tolikoj mjeri da su zamjenili i neke nashe izvorne rijechi. I pored ovakve pravopisne i stilske neujednachenosti ovi autori pokazuju veliki literalni talenat. To je vidljivo po tome shto su u ovom chasopisu brojni literalni prilozi od darovitih knjizhevnika i intelektualaca ovoga stoljec'a i onih koji su mnogo prije stvarali kao shto su: Hamza Humo, Alija Isakovic', Svetozar C'orovic', Asim Peco i dr. Mozhda je i ovo jednim djelom utjecalo na pravopisnu normu, jer su prisutni autori iz razlichitih vremenskih perioda, a nash pravopis i jezik kroz historiju bili su podvrgnuti razlichitim promjenama, tako da se ovdje javljaju i literalni radovi prepisani u svom izvornom obliku. Na osnovu tekstova u ”Mostu” mogu se uochiti karakteristichne pravopisne, ali i jezichke greshke.

 1. U chasopisu ”Most” saradnici u svojim prilozima nisu sigurni u upotrebi pojedinih oblika, pa se chesto javljaju u istom tekstu dva razlichita oblika iste lekseme.
 2. Razlichitost u pravopisnoj normi posebno je vidljiva u nekim starijim brojevima ovoga chasopisa, ali se ona vremenom i izlaskom novih brojeva mijenjala i popravljala.
 3. Pisanje zareza kod modalnih rijechi i umetnutih rechenica u skladu je s pravopisnim odredbama i nisu uochene nikakve pogreshke.
 4. Pisanje velikog i malog slova uglavnom je prema pravopisnim odredbama, ali se ipak javljaju oblici gdje se nazivi nepostojec'ih (bivshih) upravni tvorevina pishu s oba velika slova npr. Osmansko Carstvo (Osmansko carstvo), Rimsko Carstvo (Rimsko carstvo), Zapadno-Rimsko Carstvo (sve velikim i to s crticom izmedju zapadno i rimsko), Istochno Bizantijsko (Istochno bizantijsko)... Takodjer, su prisutni oblici gdje su autori pojedinih tekstova neodluchni, pa u istom tekstu pishu imenicu ”musliman” i velikim i malim slovom, a osim toga neodluchni su i kod imenice ”islam”. Ponekad se u rechenicama spominju neki od chasopisa gdje se za oba naziva upotrebljava veliko slovo. Npr. u broju nasheg Chasopisa Most / Chasopisa Gajret. Znachi ovdje su velikim slovom napisani i imenica chasopis i naziv toga chasopisa.
 5. Pravilo o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijechi posebno se poshtuje pogotovo negacija uz glagole. I tu nisu primjec'ena nikakva odstupanja.
 6. Chest je sluchaj neodluchnosti pisanja nekih rijechi u jednom tekstu, gdje se one pishu na dva nachina kao npr. uslov/uvjet, hiljada/tisuc'a, pozorishte/kazalishte, sat/chas, zrak/vazduh...
 7. Pravila ijekavskog izgovora su u svim godishtima ”Mosta” dosljedna pravopisnim odredbama. Jedino u nekim tekstovima gdje su saradnici iz Beograda i drugih srpskih gradova koristi se ekavski izgovor (svesni, svetu, nasledja...)
 8. U starijim brojevima ”Mosta” javlja se grupa ”sht” posebno kod rijechi opshtina, opshti, uopshte i tu nije izvrsheno jotovanje dok u novijim brojevima ovaj oblik ”sht” je jotovan u ”c'” tako da se svugdje upotrebljava opc'ina, opc'i, uopc'e.
 9. Najcheshc'i problem u Mostu javlja se kada su u pitanju alternacije i to jednachenje suglasnika po zvuchnosti i po mjestu tvorbe. Tako da imamo oblike: c'evabi, c'evapdzhinica, pretstavljati, pretsjedati i dr.
 10. Ponekad se glagoli u futuru drugom pishu kao jedna rijech (morac'e, radic'e, ostac'e), ali mnogo je cheshc'e odvojeno pisanje ovih oblika.
 11. Suglasnik ”h” javlja se gotovo svugdje gdje mu je po etimologiji mjesto iako ima rijechi kojima je potpuno izbachen odnosno ponekad i zamjenjen sa suglasnikom ”k” ili ”v”. Pa tako najcheshc'e imamo ove oblike: ljeba, neuvela, duvana, kava, suv, istorijski, lako, kronike itd. A i ovaj oblik, takodjer, zavisi od pisaca pojedinih tekstova tako da se kod Boshnjaka suglasnik ”h” dosljedno primjenjuje, pa oni najcheshc'e pishu: historichar, lahko, kahva, mehlem, mehko iako ovo ne znachi da i neki od njih ne prave odstupanja od pravopisnih odredbi bosanskog jezika.
 12. U ovom se chasopisu pojavljuju ponekad i neke domac'e rijechi i izrazi odnosno provincijalizmi vezani za odredjeno podruchje, pa tako imamo: (fali) nam dosta toga, koji mi je Maja (donjela), (poso) je dobro ishao ...
 13. U ”Mostu” ima mnogo orijentalnih rijechi i prisutne su u velikom broju tekstova ovoga chasopisa, a to su: pendzher, cheljad, zvekir (trenutak), muhabet, c'uprija, shic'ariti, ahiret, zulum, kijamet, selamet ...
 14. Takodjer je i chesta pojava rijechi iz drugih stranih jezika pogotovo iz engleskog, pa je u nekim tekstovima prisutan veliki broj anglizama da su chak i zamjenili i neke nashe izvorne rijechi, pa se tako pojavljuju oblici: bejzment (podrum), bilding (zgrada), bankrotirala, mister (gosp.) Stiva, Yes, Yes (potvrdni oblik), supervajzer.
 15. Chesta je pojava i upotrebe rijechi iz nama blizhih jezika, a posebno iz hrvatskog. Tako je u nekoliko tekstova prisutan veliki broj kroatiziranih rijechi i izraza, pa je chest sluchaj da imamo ove oblike: znanstveno, savjetovanje, tijek, puk, suvremeni, kazalishte, sustav, susjed, zatim ponekad se i enklitichki oblik glagola biti stavlja izmedju imena i prezimena kao npr. Miro je Gavran ubjedljivo najprisutniji...
 16. Strana imena u ”Mostu” napisana su u svom izvornom obliku: North, Field Work, New York, ali ima i odstupanja gdje su pojedina imena napisana onako kako se izgovaraju kao shto su: Santjago, Chikago, Dzhon, Los Andjeles ...
 17. Kod pisanja afrikatskih parova ch, c' i dzh, dj ima nekoliko greshaka shto mozhda i nije toliko chudno s obzirom da je chasopis vezan za mostarsko podruchje gdje su te greshke odlika mostarskog govora. Pa imamo ove oblike: bozhichima, c'imbur. Noch, vech, shta che, c'itao, medzhutim ...
 18. Kod pisanja titula nema nikakvih odstupanja niti greshaka. Svugdje se titula pishe s crticom ako se nalazi izmedju imena i prezimena kao npr. Murat-begom Tardic'em, Bali-age Ljubunchic'a, Hasan-aga Ljubunchic'.
 19. U ”Mostu” ima takodjer, i stranih rijechi koje se teshko ili nikako ne mogu zamjeniti rijechima bosanskog jezika, a to su: tranzicija, pacifikacija, potencijal, kontekst, protagonist, redefiniciji, fatalizam i dr.
 20. Kod komparacije pridjeva pojavljuju se greshke u superlativu gdje se ”naj” pishe s crticom kao npr. naj-ambicijozniji, naj-strashniji, naj-poshteniji ...
 21. Pisanje udvojenih suglasnika odnosno geminata iz orijentalnih jezika gotovo je u svim primjerima ujednacheno, pa su najcheshc'i oblici: Allahu moj, Rabbi, dzhennet, Muhammed ...
 22. Oblici ko/tko, niko/nitko, svako/svatko na pojedinim stranicama ovog chasopisa se smjenjuju, ali su ipak cheshc'i oblici bez ”t”.
 23. Isto se tako na svim stranicama chasopisa smjenjuju oblici telj/lac iako je cheshc'a upotreba ”lac”. Npr. nosilac, prevodilac, slushatelj, chitatelj ...
 24. Kod glagola stranog porijekla gotovo se uvijek javlja oblik -irati npr. projektirati, organizirati, sankcirati ...

Bez obzira na ove pravopisne nedosljednosti i neujednachenosti chasopis ”Most” ipak odrzhava svoju tradiciju i postaje aktuelan ne samo na mostarskom podruchju nego i shire. Pogotovo u poslijeratnom periodu ovaj chasopis postaje trazhen, jer je uspio svojim tekstovima i zanimljivim prilozima povezati ljude koji su silom prilika otishli iz svoga grada i na taj nachin ih obavjestili o svemu onom shto se danas izdaje i pishe. Razlichitost medu tekstovima, neodluchnost u pisanju pojedinih izraza i ostala pravopisna lutanja ovdje su vidljiva upravo zbog toga shto je chasopis izlazio u vremenu kada su njegovi saradnici josh uvijek bili zbunjeni kako prema jeziku tako i prema pravopisu. U svakom novom izdanju ovoga chasopisa mozhe se primjetiti da se te nepravilnosti i neujednachenosti sve vishe ispravljaju tako da je mnogo tezhe nac'i bilo kakvu pravopisnu greshku u tim izdanjima. Osim toga na ove promjene utjecali su i sami saradnici koji su pisali svoje tekstove na onim jezicima za koje bi se opredjelili. Takodjer su u ”Mostu” prisutni tekstovi koje su napisali ljudi bez nekog velikog jezichkog ili pravopisnog znanja, pa su tu u puno vec'em broju vidljive pogreshke. I sa svim ovim pravopisnim greshkama, koje se gotovo smjenjuju na svim stranicama chasopisa, mora se priznati da on sadrzhi mnogo umjetnichki vrijednih proznih djela i pjesama. Pratec'i ”Most” od prvih svojih izdanja, pa sve do ovih novijih primjetno je da se pravopisna norma sve vishe popravlja i mozhe se sa sigurnoshc'u rec'i da c'e ”Most” u svojim buduc'im izdanjima prevazic'i sve neujednachenosti i nedosljednosti i kretati se samo u okvirima pravopisnih odredbi bosanskog jezika.

____________________

Literatura
- Chasopis ”Most” broj: 92/96, 125/00, 158/03.
- Senahid Halilovic': Pravopis bosanskog jezika, Sarajevo, Preporod, 1996. g.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Josip Ushaj: Plameno oko, 2003. [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-30

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden