Most - Index
Most - Pretplata
Josip Ušaj: Figurae naturalis, 2002. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 173 (84 - nova serija)

Godina XXIX april/travanj 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Merima Đulić
Pravopisna norma u časopisu ”Most”

Časopis ”Most”, kao i mnogi drugi časopisi današnjice, nema ujednačenu pravopisnu normu. S obzirom da u ovom časopisu sudjeluju različiti autori, samim tim su i jezik i pravopis različiti. Iako većinu saradnika ”Mosta” čine Bošnjaci on ne sadrži mnogo pravilno napisanih oblika riječi niti konstrukcija rečenice, pa su tako mnoge greške vidljive u gotovo svim njegovim člancima. Kao i većina časopisa ”Most” se uglavnom pridržava fonetskih pravopisnih načela, ali uz slabo poštivanje domaćeg jezičkog naslijeđa.

Zlatko Melcher: Bez naslova

Zlatko Melcher: Bez naslova

U jeziku bošnjačkih autora ”Mosta” prisutan je dosta veliki broj orijentalizama dok drugi autori pretežno upotrebljavaju anglizme i to u tolikoj mjeri da su zamjenili i neke naše izvorne riječi. I pored ovakve pravopisne i stilske neujednačenosti ovi autori pokazuju veliki literalni talenat. To je vidljivo po tome što su u ovom časopisu brojni literalni prilozi od darovitih književnika i intelektualaca ovoga stoljeća i onih koji su mnogo prije stvarali kao što su: Hamza Humo, Alija Isaković, Svetozar Ćorović, Asim Peco i dr. Možda je i ovo jednim djelom utjecalo na pravopisnu normu, jer su prisutni autori iz različitih vremenskih perioda, a naš pravopis i jezik kroz historiju bili su podvrgnuti različitim promjenama, tako da se ovdje javljaju i literalni radovi prepisani u svom izvornom obliku. Na osnovu tekstova u ”Mostu” mogu se uočiti karakteristične pravopisne, ali i jezičke greške.

 1. U časopisu ”Most” saradnici u svojim prilozima nisu sigurni u upotrebi pojedinih oblika, pa se često javljaju u istom tekstu dva različita oblika iste lekseme.
 2. Različitost u pravopisnoj normi posebno je vidljiva u nekim starijim brojevima ovoga časopisa, ali se ona vremenom i izlaskom novih brojeva mijenjala i popravljala.
 3. Pisanje zareza kod modalnih riječi i umetnutih rečenica u skladu je s pravopisnim odredbama i nisu uočene nikakve pogreške.
 4. Pisanje velikog i malog slova uglavnom je prema pravopisnim odredbama, ali se ipak javljaju oblici gdje se nazivi nepostojećih (bivših) upravni tvorevina pišu s oba velika slova npr. Osmansko Carstvo (Osmansko carstvo), Rimsko Carstvo (Rimsko carstvo), Zapadno-Rimsko Carstvo (sve velikim i to s crticom između zapadno i rimsko), Istočno Bizantijsko (Istočno bizantijsko)... Također, su prisutni oblici gdje su autori pojedinih tekstova neodlučni, pa u istom tekstu pišu imenicu ”musliman” i velikim i malim slovom, a osim toga neodlučni su i kod imenice ”islam”. Ponekad se u rečenicama spominju neki od časopisa gdje se za oba naziva upotrebljava veliko slovo. Npr. u broju našeg Časopisa Most / Časopisa Gajret. Znači ovdje su velikim slovom napisani i imenica časopis i naziv toga časopisa.
 5. Pravilo o sastavljenom i rastavljenom pisanju riječi posebno se poštuje pogotovo negacija uz glagole. I tu nisu primjećena nikakva odstupanja.
 6. Čest je slučaj neodlučnosti pisanja nekih riječi u jednom tekstu, gdje se one pišu na dva načina kao npr. uslov/uvjet, hiljada/tisuća, pozorište/kazalište, sat/čas, zrak/vazduh...
 7. Pravila ijekavskog izgovora su u svim godištima ”Mosta” dosljedna pravopisnim odredbama. Jedino u nekim tekstovima gdje su saradnici iz Beograda i drugih srpskih gradova koristi se ekavski izgovor (svesni, svetu, nasleđa...)
 8. U starijim brojevima ”Mosta” javlja se grupa ”št” posebno kod riječi opština, opšti, uopšte i tu nije izvršeno jotovanje dok u novijim brojevima ovaj oblik ”št” je jotovan u ”ć” tako da se svugdje upotrebljava općina, opći, uopće.
 9. Najčešći problem u Mostu javlja se kada su u pitanju alternacije i to jednačenje suglasnika po zvučnosti i po mjestu tvorbe. Tako da imamo oblike: ćevabi, ćevapdžinica, pretstavljati, pretsjedati i dr.
 10. Ponekad se glagoli u futuru drugom pišu kao jedna riječ (moraće, radiće, ostaće), ali mnogo je češće odvojeno pisanje ovih oblika.
 11. Suglasnik ”h” javlja se gotovo svugdje gdje mu je po etimologiji mjesto iako ima riječi kojima je potpuno izbačen odnosno ponekad i zamjenjen sa suglasnikom ”k” ili ”v”. Pa tako najčešće imamo ove oblike: ljeba, neuvela, duvana, kava, suv, istorijski, lako, kronike itd. A i ovaj oblik, također, zavisi od pisaca pojedinih tekstova tako da se kod Bošnjaka suglasnik ”h” dosljedno primjenjuje, pa oni najčešće pišu: historičar, lahko, kahva, mehlem, mehko iako ovo ne znači da i neki od njih ne prave odstupanja od pravopisnih odredbi bosanskog jezika.
 12. U ovom se časopisu pojavljuju ponekad i neke domaće riječi i izrazi odnosno provincijalizmi vezani za određeno područje, pa tako imamo: (fali) nam dosta toga, koji mi je Maja (donjela), (poso) je dobro išao ...
 13. U ”Mostu” ima mnogo orijentalnih riječi i prisutne su u velikom broju tekstova ovoga časopisa, a to su: pendžer, čeljad, zvekir (trenutak), muhabet, ćuprija, šićariti, ahiret, zulum, kijamet, selamet ...
 14. Također je i česta pojava riječi iz drugih stranih jezika pogotovo iz engleskog, pa je u nekim tekstovima prisutan veliki broj anglizama da su čak i zamjenili i neke naše izvorne riječi, pa se tako pojavljuju oblici: bejzment (podrum), bilding (zgrada), bankrotirala, mister (gosp.) Stiva, Yes, Yes (potvrdni oblik), supervajzer.
 15. Česta je pojava i upotrebe riječi iz nama bližih jezika, a posebno iz hrvatskog. Tako je u nekoliko tekstova prisutan veliki broj kroatiziranih riječi i izraza, pa je čest slučaj da imamo ove oblike: znanstveno, savjetovanje, tijek, puk, suvremeni, kazalište, sustav, susjed, zatim ponekad se i enklitički oblik glagola biti stavlja između imena i prezimena kao npr. Miro je Gavran ubjedljivo najprisutniji...
 16. Strana imena u ”Mostu” napisana su u svom izvornom obliku: North, Field Work, New York, ali ima i odstupanja gdje su pojedina imena napisana onako kako se izgovaraju kao što su: Santjago, Čikago, Džon, Los Anđeles ...
 17. Kod pisanja afrikatskih parova č, ć i dž, đ ima nekoliko grešaka što možda i nije toliko čudno s obzirom da je časopis vezan za mostarsko područje gdje su te greške odlika mostarskog govora. Pa imamo ove oblike: božičima, ćimbur. Noč, več, šta če, ćitao, medžutim ...
 18. Kod pisanja titula nema nikakvih odstupanja niti grešaka. Svugdje se titula piše s crticom ako se nalazi između imena i prezimena kao npr. Murat-begom Tardićem, Bali-age Ljubunčića, Hasan-aga Ljubunčić.
 19. U ”Mostu” ima također, i stranih riječi koje se teško ili nikako ne mogu zamjeniti riječima bosanskog jezika, a to su: tranzicija, pacifikacija, potencijal, kontekst, protagonist, redefiniciji, fatalizam i dr.
 20. Kod komparacije pridjeva pojavljuju se greške u superlativu gdje se ”naj” piše s crticom kao npr. naj-ambicijozniji, naj-strašniji, naj-pošteniji ...
 21. Pisanje udvojenih suglasnika odnosno geminata iz orijentalnih jezika gotovo je u svim primjerima ujednačeno, pa su najčešći oblici: Allahu moj, Rabbi, džennet, Muhammed ...
 22. Oblici ko/tko, niko/nitko, svako/svatko na pojedinim stranicama ovog časopisa se smjenjuju, ali su ipak češći oblici bez ”t”.
 23. Isto se tako na svim stranicama časopisa smjenjuju oblici telj/lac iako je češća upotreba ”lac”. Npr. nosilac, prevodilac, slušatelj, čitatelj ...
 24. Kod glagola stranog porijekla gotovo se uvijek javlja oblik -irati npr. projektirati, organizirati, sankcirati ...

Bez obzira na ove pravopisne nedosljednosti i neujednačenosti časopis ”Most” ipak održava svoju tradiciju i postaje aktuelan ne samo na mostarskom području nego i šire. Pogotovo u poslijeratnom periodu ovaj časopis postaje tražen, jer je uspio svojim tekstovima i zanimljivim prilozima povezati ljude koji su silom prilika otišli iz svoga grada i na taj način ih obavjestili o svemu onom što se danas izdaje i piše. Različitost medu tekstovima, neodlučnost u pisanju pojedinih izraza i ostala pravopisna lutanja ovdje su vidljiva upravo zbog toga što je časopis izlazio u vremenu kada su njegovi saradnici još uvijek bili zbunjeni kako prema jeziku tako i prema pravopisu. U svakom novom izdanju ovoga časopisa može se primjetiti da se te nepravilnosti i neujednačenosti sve više ispravljaju tako da je mnogo teže naći bilo kakvu pravopisnu grešku u tim izdanjima. Osim toga na ove promjene utjecali su i sami saradnici koji su pisali svoje tekstove na onim jezicima za koje bi se opredjelili. Također su u ”Mostu” prisutni tekstovi koje su napisali ljudi bez nekog velikog jezičkog ili pravopisnog znanja, pa su tu u puno većem broju vidljive pogreške. I sa svim ovim pravopisnim greškama, koje se gotovo smjenjuju na svim stranicama časopisa, mora se priznati da on sadrži mnogo umjetnički vrijednih proznih djela i pjesama. Prateći ”Most” od prvih svojih izdanja, pa sve do ovih novijih primjetno je da se pravopisna norma sve više popravlja i može se sa sigurnošću reći da će ”Most” u svojim budućim izdanjima prevazići sve neujednačenosti i nedosljednosti i kretati se samo u okvirima pravopisnih odredbi bosanskog jezika.

____________________

Literatura
- Časopis ”Most” broj: 92/96, 125/00, 158/03.
- Senahid Halilović: Pravopis bosanskog jezika, Sarajevo, Preporod, 1996. g.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Josip Ušaj: Plameno oko, 2003. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden