Most - Index
Most - Pretplata
Josip Ušaj: Figurae naturalis, 2002. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 173 (84 - nova serija)

Godina XXIX april/travanj 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Velimir Milošević
Tin Ujević – pjesnik i patnik

(u traganju za mirnom lukom poezije)
Scenarij za kratki film

Slika:

Ulica Tina Ujevića. Kamera svoju radoznalost ostvaruje traganjima za neobičnim i zanimljivim detaljima života ulice, otkrivajući neke skrivene tajne... Glumac na nekom gotovo skrovitom mjestu – kao da lebdi između neba i zemlje. Kao da je tu dolutao...

Tekst:

Glumac:

Zlobnici govorili: beskućnik i skitnica...
Nema ni kuće... Ni kućišta...
A pjesnik: Šta će mi kuća... Imaću svoju ulicu...
Evo nas u toj ulici...
* * *
S ranom u tom srcu, tamnu i duboku,
S tajnom u tom trudnu i duboku biću,
Sa zvijezdom na čelu, sa iskrom u oku,
Gazi stazom varke, mrtvi Ujeviću...

Narator:

Tin UjevićJedna pjesnička gromada kreće se ovim prostorima Balkana više od pedeset godina dvadesetog vijeka. Svojim hodom razgrće magle i tmice, nedaće i nepogode, nastojeći da otkrije predjele i ”pokrajine” mira i života, vedrine i poezije. Iza njega ostaju tragovi bogatog stvaralačkog puta, raskošnog i rasipničkog duha i talenta – prodori u nove i smjele sfere moderne poezije, esejistike, nove misaonosti i filozofije ”prostranog duha i duhovnosti”. Ostaju, takođe, i brojne i bezbrojne priče i anegdote, komentari i spletke spletkaroša i hulnika, te predanja i legende o pjesniku boemije i boemi poezije, mnogih njegovih savremenika koji ga nisu shvatali, ili to nisu htjeli, a niti mogli.
Nesvakidašnji pjesnik i čovjek, slobodni mislilac i bistri, čisti liričar tuge, stradanja i patnje, onaj koji je oslobođen materijalnog Nečega za račun duhovnog Svega, stradalnik i uzvišeni vjernik i religiozni poklonik toj vjeri u poeziju kojoj je posvetio i podredio čitavog sebe, htijući čak više i od toga. ”Poeziji sam dao sve – ne ostade Ni Ništa”...
Ono što ostade jesu knjige stihova: ”Lelek sebra” i ”Kolajna”, ”Ojađeno zvono” i ”Žedan kamen na studencu”, te ”Auto na korzu”, ”Mudre i lude đebice”, zatim knjige eseja ”Skalpel kaosa”, ”Ljudi na vratima gostionica”, ”Dva glavna Bogumila”, brojni prevodi iz antike, klasike, prepjevi poezije, a stiže da piše oglede o Danteu, Petrarki, Tolstoju, Geteu, Šopenu, Jesenjinu i blistave ocjene o Kranjčeviću, Šantiću, Musi Ćazimu Ćatiću i mnogim drugima. A tek brojne polemike, rasprave, i vatrene okršaje između Ljevice i Desnice, između filozofije i religije, socijalističkih ideja i socijalne borbe... Sve to je mogao i stigao, jer, iza svakog njegovog poteza pera, iza svakog uzleta ili pada i posrtaja, okupljali su se, kao oko buktinje, ljudi bez duha i duše, bez uma i talenta, sitne duše, opake i zavidljive, te silnici i zlobnici, prodane ličnosti i poltroni, poklonici svakakvoj i svakoj vlasti, skloni da iznevjere i lažu, da rovare, spletkare, ruše i negiraju... Korakom moćnim mogao je sve to da prekorači, zamahom duha i škripom pera sve da utiša i poništi... I pođe dalje; U svoje sirote tišine pune nesanica, u svoja ledena staništa i ranjena noćišta, u svoje zebnje, strepnje i progonstva, u svoju golemu nemaštinu i borbu za goli život, u svoje neimaštvo i stvaralaštvo, u svoju boemiju i alhemiju i sve ono što duh stvara i duša sanja...
(Muzički predah)

Glumac: (nastavlja naratora)

Ta gordost gorostasa – ta psovka, ta molitva. Ta strašna briga i nebriga prema djelu i tijelu.
Ta veličajna vazdanja usebljenost, ta nepresušna i rasipna uklopljenost u sve što putem naiđe.
Ta grabež, to proždiranje knjiga, jela, vina, gradova, jezika, podataka... pa onda to oplođivanje svega toga...
To neuhvatljivo ponašanje, ta ćudljivost, ta seoba u vlastita razonoda – sve te magle, sva ta nesuglasja, ta iznenađenja, zaokreti, opreke, rasapi i sabiri bića. Ta lakoća lebdenja, ta ništoća, to beztežinstvo – i ta težina zemlje što nikad nije ustuknula pod korakom. Svi ti životopisi, svo to mnoštvo osobenjaka, ta zbirka čudaka.
Taj užareni, u sve uronjeni, od svega slobodni – Tin!

Narator:

Takav je bio hod pjesnika i boema Tina Ujevića. Znalac svega i tragalac za Svim, bliskim i dalekim znanjima i shvatanjima, svekolikim vjerovanjima i nadanjima, pjesnik, esejista, slobodni mislilac, znalac šest stranih jezika i prevodilac onoga što je trajno i veliko, nosilac i pobornik novih ideja, humanih pokreta, modernih puteva i pravaca u umjetnosti, patriota, poliglota, pacifista i bolni optimista, samosvojna i slobodna pjesnička duša, golem i gorostasan u svom vremenu i djelu- uzdizao se, i padao, dajući cijelog sebe poeziji. Tako je na velika vrata naše književnosti prve polovine prošloga vijeka zakoračio sigurno i snažno, kakav ostaje do kraja, do zadnjeg svog slova, do posljednjeg daha.

Glumac:

Stupaj sa svojim mrakom
Kroz propast horizonta;
Sa tajnom i oblakom,
Od fronta pa do fronta.
Stupaj sa svojom tmušom
Kroz ponoć cijele zemlje;
Pjevaj sa svojom dušom
Gdje god se spava i drijemlje...
______________________
Dosta je laži! Što mi treba
To nije mnogo, dobri Bože,
A toliko se dati može:
Tek ljubav žene, vidik neba.
I ništa drugo. Ništa veće.
Da je u tebi dobre volje,
Meni bi bilo čisto bolje
I – čisto ravan put do sreće.

Narator:

Taj talas nove, moderne poezije zapljusnuće ondašnje književne metropole Balkana: Zagreb, Beograd, Sarajevo, Split, Nikšić. I razlivaće se na sve strane, obgrliti i zabiti i provincije: pjesnik će biti – ostrvo koje plovi...

Slika:

Vrgorac, rodno mjesto Tina Ujevića. Grad, panorama, kuće, rodna kuća pjesnikova. Slike okoline, kameniti predjeli, rastinje, život. Potom Imotski, blizu Vrgorca, prvi veći iskorak pjesnikov u djetinjstvu i školovanju. Škola u kojoj je učio pjesnik. Sada – spomenik na trgu, u centru grada...
Omer Žderić: Galija, tapete

Omer Žderić: Galija, tapete

Split, grad njegovog daljeg školovanja i čestih, kasnijih dolazaka. Unutrašnjost i zdanja Dioklecijanove palate, koje je Ujević istinski volio i pisao o tome, divio se i nadahnjivao mediteranom...
Dalje: Zagreb, gdje je studirao, i često dolazio. Snimiti Kazališnu kavanu, gdje je navraćao i bivao okružen umjetnicima, glumcima, pjesnicima, novinarima... Još uvijek, u toj kavani: njegov sto i bocun vina... Groblje Mirogoj gdje je pjesnik sahranjen 1955. godine.

Tekst:

Narator:

Veliki pjesnik i napredni intelektualac, jedan od posljednjih boema ovih modernih vremena, Tin Ujević, rođen je 5. juna 1891. godine u Vrgorcu blizu Imotskog u porodici učitelja u kojoj se uveliko cijenila i njegovala kultura i umjetnost. Osnovno obrazovanje steći će u zavičaju, potom u Imotskom i Splitu, a studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Žudnja za znanjem i žeđ za poezijom vodiće ga dalje od Zagreba do Pariza, gdje je proveo pet i po godina u društvu velikih pjesnika, mislilaca, slikara više nego li na studiju. Mnoge noći provesti će medu pariskim boemima, u burnom, bučnom šarenom svijetu sanjara, vilenjaka i vidovnjaka, fantasta i čudesnih umjetnika onoga vremena, Ujević je nalazio, ali i gubio sebe, uspinjući se ka najvišim vrhovima evropske kulture, koju je naprosto gutao i grabio čitavim svojim bićem, ali, isto tako, sunovraćajući se i padajući medu tužne i nedužne, gladne i jadne, medu proletere i siromahe, boeme i stradalnike. Ovdje će se njegov život preobraziti i potpuno okrenuti trpnji i patnji, stradanju i boemi, potpunom predavanju poeziji, svojoj jedinoj hrani i religiji.

Glumac:

Kako je teško biti slab,
Kako je teško biti sam,
I biti star, a biti mlad!
I biti slab, i nemoćan,
I sam bez igdje ikoga,
I nemiran, i očajan.
I gaziti po cestama,
I biti gažen u blatu,
Bez sjajne zvijezde na nebu.
Bez sjaja zvijezde udesa
Što sijaše nad kolijevkom
Sa dugama i varkama.
– O Bože, Bože, sjeti se
svih obećanja blistavih
što si ih meni zadao.
O Bože, Bože, sjeti se
I ljubavi, i pobjede
I lovora, i darova.
I znaj da Sin tvoj putuje
Dolinom svijeta turobnom
Po trnju i po kamenju.
od nemila do nedraga,
i noge su mu krvave,
i srce mu je ranjeno...

Narator:

Iz košmara Pariza, iz vrtloga i sjaja te kulturne metropole evropske, do bijede, rasula i pada drugog dijela njegove stvarnosti i života, pjesnik odlazi slomljen i razočaran, sav u rasulu duha i ruševinama tijela, da ponovo traži vedrije slike i nade zdravije vidike koje je za sobom ostavio prije svog odlaska, da se okrene životu i poeziji koji su bili s njim i u njemu u svim teškim iskušenjima i krizama, lomovima i padovima. Poezija je, tada, kao i uvijek, i zauvijek, bila i ostala, od početka do kraja – istinska njegova ljubav, velika i neutoljiva: melemna i ljekovita – njegova ogromna vjera i duboka religija, njegova moćna nada i istinska utjeha. Vraća se u Split, nakratko, a potom u Zagreb, takođe nakratko. Promijenjen i nesvakidašnji, zreo od iskustava i prezreo od mudrosti, hodio je tim Zagrebom, nekako uzvišen, a sam; čudak i osobenjak medu prosječnima.
Kako se, takav, sliti u tu sredinu, i prilagoditi joj se, kako se prilagoditi njenom malograđanskom mentalitetu i profanom duhu!... Jedino ekstravagantnošću i boemom, jedino samoćom i otuđenošću, jedino buntom protiv konfora i uvoznog bontona, jedinom plamenom strašću i burom i veličinom poezije, oštrinom uma polemičkom i mudrošću i kulturom esejiste koji tadašnju evropsku Modernu presađuje i njeguje u Zagrebu, da uhvati korijena, da procvjeta i počne davati plodove. U knjizi, zajedničkoj, zajedno sa Ivom Andrićem, pojaviće se njegove pjesme i biće to najava jednog novog doba moderne poezije na ovim stranama jugoistočne Evrope, ali i više od toga – promocija poezije jednog od najvećih pjesnika dvadesetog vijeka: poezija Tina Ujevića...
I, ko da shvati takvog Tina. Jedino još, u tom Zagrebu: Andrić i Matoš, Antun Branko Šimić i prijatelj i boem, stradalnik kasnih sati, maštar i lirik Gustav Krklec. Umjesto da nađe mjesto među svojima, među bliskima i dragima, među sličnima i istima, Ujevića je, sve više i sve češće susrećala rulja bulevara, bulevarske zlobne i bezdušne štampe, činovnička mizerna svita kvazi intelektualaca i piskarala, potom ustanove, zakoni, progonstva.
Nihilista, anarhista, diletant, boem, mistik, potom klerikalac, a pozom socijalista, koji pravi bure i kalambure, larpurlartističke verse i parade, taj ironičar, taj komičar, taj umišljeni tragičar, ta ironija, ta parodija, ta kritika društva i morala, ta razbarušena pobuna duha – i šta se sve nije vuklo za njegovim hodom i djelom, šta se sve nije sručilo na njegov život i njegovo stvaralaštvo... I kako tada – tako do kraja njegovog gorkog ali gordog hoda. Šta sve nije morao da izdrži ovaj bard poezije, ova gromada duha i uma, ova čista duša pravednika, ova lomna ali nesalomljiva veličina življenja i odolijevanja.

Glumac:

U ovoj gužvi, ovoj stisci
Bez oca i bez učitelja
Bio sam sam, a moji vrisci,
Svi, nose pečat mojih želja
I svakim slikom, svakim zvukom,
Dio sam svoje duše dao,
I strijeljao sam lakim lukom,
I gađao sam gdje sam znao.
______________________
Nisam li pjesnik, ja sam barem patnik
I katkad su mi drage moje rane;
Jer svaki jecaj postati će zlatnik,
A moje suze dati će đerdane.
– No one samo imati će cijenu,
ako ih jednom, u perli i zlatu,
kolajnu vidim slavnu obješenu,
ljubljeno dijete, baš o tvome vratu.

(nastavak u idućem broju)

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Josip Ušaj: Plameno oko, 2003. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-28

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden