Most - Index
Most - Pretplata
Nikola Jankovic': Akt [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 172 (83 - nova serija)

Godina XXIX mart/ozhujak 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Abdulah Talundzhic'
Ostaci ostataka
islamske arhitekture u Dalmaciji

1. Dzhamija i chesma na Klisu1

Klis sa tvrdjavom nalazi se na strmom i kamenitom brijegu koji dominira klancem izmedju Mosora i Kozjaka, odnosno prolazom iz Solina i Splita ka unutrashnjosti Dalmacije i Bosne.

Boravec'i na Klisu od 1536. – 1648. godine2, dakle vishe od jednog stoljec'a, Turci su uredjivali tvrdjavu. Iz tog perioda ostale su dvije karakteristichne gradjevine u kojima su Turci zhivjeli.

Dzhamija izgradjena na vrhu tvrdjave i chesma cisterna kraj tvrdjave kojom se koriste tamoshnji zhitelji do nashih dana. Zidovi dzhamije ozidani su od neobradjenog kamena, spolja neshto dotesanog. Iznad kvadratichne osnove izdizhe se osmokutni tambur jedva vidljiv, koji prelazi u tambur kruzhnog presjeka koji nosi kupolu. Kupola je presvedena poluloptastim svodom, a spolja prekrivena osmostranim krovom. Prelaz kupole iz kvadratne osnove u krug kupole izveden je preko trompi u kutnim nishama. Ova dzhamija je bez munare koja je prije rushenja bila izgradjena na sjevernoj strani.

Voda u islamu i zhivotu muslimana imala je uvijek ogromnu ulogu. Duboki smisao i zhelja za vodom u islamskom svijetu odrazio se i u vrlo razlichitim nachinima opskrbe vodom.

Klis – dzhamija u tvrdjavi

Klis – dzhamija u tvrdjavi

Turci koji su izuzetno cijenili pitku vodu u klancu izmedju Grebena i Klisa sagradili su chesmu cisternu koju su mjeshtani neko vrijeme zvali ”Tri kralja”3. Objekat chesme je sagradjen od obradjenog kamena tesanika u obliku cisterne sa otvorenim prednjim dijelom u vidu trijema zasvedenog svodom orijentalnog oblika. U tom zasvedenom trijemu izgradjene su tri nishe za vodu sa po jednom lulom za ispushtanje vode. Chesma je spolja pokrivena zasvedenim svodom od obradjenog kamena orijentalnog tipa – luka na shiljak. Svod je spolja bio omalterisan. Po svom obliku ovaj objekat predstavlja tip Mihrab chesme.

2. Han Jusuf-pashe Mashkovic'a

Preko puta Vranske tvrdjave nalazi se han izgradjen u vrijeme turskog gospodstva u tom dijelu Dalmacije, koji je prepushten tihom propadanju. Gradjen je u prvoj polovini XVII stoljec'a, a njegov zaduzhbinar je Jusuf-pasha Mashkovic', rodom iz Vrane. On se od siromashnog nadnichara uzdigao do admirala turske mornarice i postao zet sultana Ibrahima. U nastupu gnjeva sultan Mahmud ga je pogubio4.

Jusuf-pasha nikada nije vidio svoju zaduzhbinu. Mozhda je kao rimski imperator Dioklecijan (porijeklom Ilir) zhelio da u njoj dozhivi i prozhivi u miru svoju starost. Iza masivnog zida sa naknadno izgradjenom baroknom zgradom za stanovanje, ostaci su konaka, konjushnica i hamama sa vitkim orijentalnim lukovima oko shadrvana, zazidanih prozora i kamina.

Han Jusuf-pashe Mashkovic'a zasluzhio je ostacima svoje ljepote nevidjene u ovim krajevima vishe pazhnje i bolju sudbinu od svog nesretnog zaduzhbinara (legatora).

Ko je bio Jusuf-pasha Mashkovic' (zaduzhbinar hana u Vrani)

Pouzdanik (musahid) sultana Ibrahima I i veliki protivnik Kara Mustafa-pashe. I. Jelic' pishe, na osnovu mletachkih izvora, da se Jusuf-pasha rodio u Vrani kao rodjeni rob Ali-age koji je drzhao Vranu, izmedju Zadra i Shibenika. Djetinjstvo je proveo u velikoj bijedi, najprije kao sluzhitelj konjushnice nadinskog bega Sinana. Ovdje Evlija jasno kazhe da je Jusuf-pasha iz Strzhnja. On je doveden iz Sarajeva gdje je zapazhen kao bistar djechak i odveden je u Carigrad. Tu je dobio mjesto dvorskog vratara. Od toga chasa bio mu je otvoren put do najvishih polozhaja: baltadzhi, bostandzhi, silahdar, kapundan-basha, vezir... Chim je osvojio Haniju (Canne), glavni grad Krita, bio je po naredjenju sultana, a na iznenadjenje cijelog carstva nevin pogubljen 4. zilhadzhe 1055. (21.1.1646. godine)5. Njegova je zhena Fatima sultanija kc'i sultana Ibrahima I.

3. Dzhamija, munara i tvrdjava u Drnishu6

Grad Drnish je osvojio Gazi Husref-beg 1522. godine, a oslobodio ga je serdar Nakic' 1647. godine. Drnish je bio znachajan centar i uporishte pod turskom vlashc'u. Svakako da je objekata islamske provinijencije po gradovima Dalmacije, koji su se nalazili pod turskom vlashc'u bilo mnogo, ali su od njih do dan danas samo neki sachuvani. Uzrok njihovom nestanku je u izgradnji tih varoshi po novim regulacionim planovima, njihovoj napushtenosti i prepushtanju zubu vremena. Od nekadashnje dzhamije u Drnishu, danas crkve svetog Antuna, ostao je sredishnji dio sa trompama bez kupole koja je srushena, a sada je umjesto poluloptastog svoda izgradjena ravna tavanica od rezane grade. Tako izvana i iznutra dzhamija je izgubila svoj prvobitni izgled i sa drvenim krovom u potpunosti se uklapa u arhitektonsku cjelinu sa crkvom. Uz jugozapadni dio crkve nalazi se kvadratichni zvonik koji je kasnije dogradjen. Od minareta koji se nalazio uz dzhamiju, nema ni traga. U unutrashnjosti bivsheg molitvenog prostora ispod trompa, u sva chetiri kuta nalaze se sachuvani ukrasi u obliku stalaktita u osmansko-arapskom stilu. U prostoru zvanom Gradina, u neposrednoj blizini crkve svetog Antuna, nalaze se ostaci ispod sherefe (galerije) u visini sa podnozhjem (c'upom) 12,00 m ostaci munare neke druge dzhamije chiji se temelji i dan danas naziru iz zemlje. U Drnishu je pored glavne gradske dzhamije bila izgradjena i sahat kula. Nakon odlaska Turaka sahat iz ove kule odnesen je u Shibenik, gdje se i dan danas nalazi na zvoniku crkve svetog Ivana, sagradjene u XV stoljec'u. Munara je ozidana kamenim tesancima slabe chvrstoc'e. Nije bila velike visine, ali je bila izgradjena u skladnim proporcijama. U istom dijelu grada zvanom Gradina, na kamenitom grebenu iznad kanjona rjechice Chikole, nalaze se ostaci tvrdjave sa divnim zidovima izgradjenim u dva pojasa jedan oko drugog u visini (4 do 5 metara) sa velikom i visokom kulom kruzhnog tlocrta u sredini. Kula je imala prizemlje i tri kata. Sa svojom monumentalnoshc'u dominirala je cijelim Drnishom.

Vrlo mali broj spomenika islamske arhitekture sachuvao se do danas u dijelu Dalmacije kojim su gospodarili Turci. Ali na primjeru i tog malog broja objekata koji je sachuvan mozhe se zakljuchiti da oni pokazuju visok stupanj islamske civilizacije, kulture, jednakosti, velichine, funkcionalnosti i bogatstvo na svim poljima ljudske djelatnosti i praktichnu primjenu, kako u vjerskom tako i u svjetovnom pogledu. Izgledi mnogih objekata islamske provinijencije iz onoga doba koji su postojali u Dalmaciji, a nestali su sa lica zemlje, poznati su nam na osnovu sachuvanih gravura, crtezha, zapisa i putopisa iz onoga vremena. Zbog ogranichenosti prostora naveshc'emo samo neka zapazhanja. U katastrofalnom potresu 1667. godine u Dubrovniku srushena je do temelja dubrovachka potkupolna dzhamija u sredishtu grada. Taj primjer nam govori o vjerskoj snoshljivosti i toleranciji izmedju Bosne i Dubrovnika u vremenu od Kulina bana do kraja XVII stoljec'a, mnogo vec'oj nego u kratkom vremenskom periodu 1991-1995. godina kada je nesigurnost vladala za Boshnjake na svakom koraku. Prema romanu hrvatsko-boshnjachkog pisca F. Shehovic'a, u gradu Dubrovniku djaci gimnazijalci provocirali su, tukli i usmrtili svoga kolegu Elmazbegovic'a na tamoshnjem groblju samo zato shto je drugachijeg svjetonazora, Boshnjak-musliman. Dubrovchani su odmah po dolasku Turaka u nashe krajeve stupili s njima u poslovne odnose. Imali su svoje naseobine u Bosni i drugim balkanskim zemljama sa trgovcima zanatlijama i svojim crkvama. Dubrovchani su bivali zakupci rudnika. Uvozili su za svoje potrebe iz Bosne: zanatske proizvode, posudje, tekstil, noshnju, posteljinu, sagove, svijec'njake, bravarske proizvode, proizvode od svile i mnoge druge.7

Napomena: Pogledajte objashnjenje u broju 186 (97 - nova serija)

____________________

1 Zdravkovic', Arh. Ivan, Izbor gradje za prouchavanje spomenika islamske arhitekture u Jugoslaviji, Beograd, 1964. 136. 137. str.
2 Chelebi, Evlija: Putopis, prijevod Hazim Shabanovic', Sarajevo 1973, 153. Klis je osvojio Husref-begov vojvoda Murad-beg Tardic', rodom iz Shibenika.
3 Zdravkovic', Arh. Ivan, Izbor gradje za prouchavanje spomenika islamske arhitekture u Jugoslaviji, Beograd, 1964. 138. 139. str.
4 Chelebi, Evlija: Putopis, prijevod H. Shabanovic', Sarajevo 1973. 137. 191 Jusuf-pasha Mashkovic' poginuo je 4. Zulhidzhe 1055. (21.1.1646. g.).
5 Ibidem, str. 153. Sultan Ibrahim je vladao od 1640. do 1648. godine. Turci su osvojili Drnish za begovanja Husref-bega.
6 Ibidem, str. 190. Murad Tardic', saradnik Husref-begov, njegov vojvoda i prvi upravitelj njegovih zaduzhbina, rodjen u Shibeniku 1537. do 1544. g. Bio je klishki sandzhak-beg, a zatim sandzhak-beg u Pozhegi, gdje je i umro.
7 Verena han, orijentalni predmeti u renesansnom Dubrovniku, Sarajevo 1958. g. 115. do 133. str.

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Vilko Sheferov: Stari most [Povec'aj] Lazar Drljacha: Stari most [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-07-07

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden