Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 207 (118 - nova serija)

Godina XXXII februar/veljacha 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Reprodukcija na zadnjoj stranici:

Knjizhevna zaklada/fondacija Fra Grgo Martic': Natjechaj za godishnju knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'” [Natrag]

Knjizhevna zaklada/fondacija Fra Grgo Martic':
Natjechaj za godishnju knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'”

Knjizhevna zaklada/fondacija ”Fra Grgo Martic'”, chiji je osnivach ”Stanic' group” – Svjetlan Stanic', raspisuje

NATJEChAJ

za godishnju knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'”

Chlanak 1.

Knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'” utemeljila je istoimena Zaklada/Fondacija, s ciljem poticanja knjizhevnog stvaralashtva, te poboljshanja materijalnog polozhaja knjizhevnih stvaralaca.

Chlanak 2

Knjizhevna nagrada ”Fra Grgo Martic'” dodjeljuje se jednom godishnje, i to za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priche/novele, putopisi), 3) najbolju zbirku poezije (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu 4) najbolju knjigu proze (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu, i 5) krac'i knjizhevni rad (bilo kojeg zhanra) ili knjizhevnu studiju inspirirane likom i djelom fra Grge Martic'a.

Sve nagrade dodjeljivat c'e se za dosad neobjavljena djela (rukopise). U kategoriji 3. i 4. pravo sudjelovanja imaju knjizhevnici do 35 godina starosti.

Chlanak 3.

Radovi se primaju do 30. travnja/aprila 2007. godine. Objavljivanje rezultata bit c'e obavljeno na zavrshnoj manifestaciji, koja c'e biti uprilichena na godishnjicu smrti fra Grge Martic'a, 30. kolovoza/augusta 2007. godine u Kreshevu.

Chlanak 4.

Na osnovi odluke Upravnog odbora, iznosi nagrada za 2007. godinu su sljedec'i: za nagrade pod brojem 1. i 2. po 7.000 KM, za nagrade pod brojem 3. i 4. po 1.000 KM, a za nagradu pod brojem pet 2.000 KM.

U iznos Nagrade ugradjen je i honorar za objavljivanje knjige.

Chlanak 5

Autori nagradjenih rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo objavljivanje nagradjenih djela, a Knjizhevna fondacija/zaklada obvezuje se na objavljivanje djela u roku od shest mjeseci od objavljivanja rezultata natjechaja. Radove ocjenjuje Ocjenjivachki sud, kojeg c'e imenovati Upravni odbor Zaklade/Fondacije.

Chlanak 6.

Pravo natjecanja za Knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'” imaju svi drzhavljani Bosne i Hercegovine, izuzev chlanova zhirija i njihovih obitelji. Rukopisi moraju biti napisani na nekom od jezika naroda Bosne i Hercegovine.

Chlanak 7

Natjechaj je anoniman. Rukopisi se shalju pod shifrom. Shifra mora biti chitko ispisana na vanjskoj strani omotnice u kojoj se rukopis shalje, kao i na prvoj stranici rukopisa na kojoj treba stajati i naznaka u kojoj kategoriji se autor natjeche.

Uz rukopis se prilazhe i zapechac'ena kuverta, na chijoj vanjskoj strani takodjer mora biti ispisana shifra, a u kuverti prilozheni adresa, telefon, kopija osobne iskaznice (lichne karte) autora i kratke bio-bibliografske biljeshke. U omotnici mora biti i CD s kompletnim rukopisom knjige. Kuverte s podacima o autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih chlanova Ocjenjivachkog suda, nakon shto Ocjenjivachki sud donese odluku o nagradjenim rukopisima.

Chlanak 8.

Radovi se shalju na adresu: Knjizhevna Zaklada/Fondacija ”Fra Grgo Martic'”, Polje bb (Zgrada ”Boreasa”), 71260 Kreshevo, Bosna i Hercegovina, s naznakom: za Knjizhevnu nagradu ”Fra Grgo Martic'”

Natrag · Sadrzhaj


Zadnja stranica [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2012-09-22

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden