Index About Content Appendix Thanks Contact Info Search

Appendixes :: Appendix II

« »

Data about writers [N-S]

 • Nikšić Jusuf Jusa, (Mostar, 1925.)
  • Naziv teksta: Stari most, Mostar, 2003.
  • Izvor: katalog izložbe ”Stari most”, Mostar, 2004.
 • Novalić Ibrahim, (Vrdolje kod Konjica, 1960.)
  • Naziv teksta: Sloboda, Mostar 2000.
 • Nožić Mili
  • Naziv teksta: Festival Starog mosta
  • Izvor: Most, 1998.
  • Izdavač: Podružnica pisaca HNK – Mostar
 • Oborina Vesna, Prim Mr, doktor medicine, pjesnik, slikar amater (Mostar, 1944.)
  • Naziv teksta: U tišini hrama
  • Izvor: Most, br. 163 (74), VI 2003.
 • Ovčina Haris, kantautor (Mostar, 1963. – Mostar, 1993.)
  • Naziv teksta: Silvani
  • Izvor: ”Riječ”, Mostar, god. 1, br. 4, rujna 1992.
 • Paljetak Luko, akademik i pjesnik
  • Naziv teksta: Poniženje ljepote
  • Izvor: Izložba umjetničke fotografije Mostar, anni praesentis 1993.
 • Pašić Amir, arhitekta, koordinator IRCICA-e za BiH
  • Naziv teksta: Uvijek prisutni Hajrudin (intervju Hasana Eminovića)
  • Izvor: Hercegovačke novine, br. 19, 20.09.2003.
  • Naziv teksta: Urazumimo se!
  • Izvor: Hercegovačke novine, br. 56, 04.06.2004.
 • Pekić Milan, novinar
  • Naziv teksta: Sve nas je osvojio ovaj most, intervju sa prof. dr. sc. Željkom Pekovićem, arhitektom, vlasnik ”Omega-inženjeringa” iz Dubrovnika
  • Izvor: Hercegovačke novine, Mostar 2003.
 • Pešorda Mile, pjesnik
  • Naziv teksta: Bijeli bijes
  • Izvor: ”Slušam tvoj glas ”, zbirka pjesama
  • Izdavač: Prva književna komuna, Mostar, 1980.
 • Pištalo Vladimir, publicista (Mostar, 1934.)
  • Naziv teksta: Mostar, Beograd, 1998.
 • Polimac Abdulah
  • Naziv teksta: Novi dokumenti o gradnji Starog mosta u Mostaru
  • Izvor: Most, br. 14-15, IX 1977.
 • Poljarević Klara, pjesnikinja i profesor
  • Naziv teksta: Stari most
  • Izvor: Most, br. 108-109, XII 2003.
 • Popovac Maja, arhitekt (Mostar, 1973.)
  • Naziv teksta: Dama među mimarima, autor H. Eminović
  • Izvor: Hercegovačke novine, br. 8., Mostar, 05.07.2003.
 • Prelević Rade, profesor, književni kritičar (Peć, 1937. – Beograd, 1993.)
  • Naziv teksta: Stari most
  • Izvor: Most, Mostar, 1969.
 • Pšiboš Julijan
  • Naziv teksta: Mostar
  • Izvor: Most, br. 55-56, XII 1984.
 • Rozić Tihomir, dipl. ing. arh. (Mostar, 1959.)
  • Naziv djela: Strpljivost – sabur (koautor sa Rusmirom Ćišićem)
  • Izvor: Most, Mostar, 2004.
 • Salahović Ismet, dipl. ing. maš.
  • Naziv teksta: Vječni Hajrudinov kamen
  • Izvor: Most, br. 108-109 (19-20), XI-XII 1998.
 • Samardžić Dobrivoje Bobo, akademski slikar (Mostar, 1932. – Mostar, 1993.)
  • Naziv teksta: Bljesak
  • Izvor: ”Fragmenti iz svesaka”, Most, br. 83-84, Mostar, VI-IX 1990.
 • Puljić Vlado, akademski slikar i pjesnik (Zagreb, 1934.)
  • Naziv teksta: Praznik
  • Izvor: ”Veliki čempres”, Hercegovina, zbirka pjesama biblioteka Rondo 3, Mostar, 1986.
  • Naziv teksta: Stari most, Mostar
  • Izvor: ”Vodokradica”, izabrane pjesme, 1997.
  • Naziv teksta: Antun Motika
  • Izvor: Retrospektivna likovno-poetska monografija
  • Izdavač: Matica hrvatska, Ziral, Mostar, 2000.
  • Naziv teksta: Stari most
  • Izvor: ”Lirske minijature”, Mostar, 1981.
 • Rajković Salih, profesor
  • Naziv teksta: Hajrudinov konj, Mostar
  • Izvor: ”Mostar”, fotovodič
  • Izdavač: ”Jugoslavija”, Beograd, 1965.
 • Raljević Džemal, novinar i publicist (Mostar, 1939.)
  • Naziv teksta: Stari most/arizmi
  • Izvor: knjiga ”Mostarski bez muke (za napredne)”
  • Izdavač: ”Slovo” Mostar, Mostar, 2000.
 • Ramić Affan, akademski slikar (Derventa, 1932.)
  • Naziv teksta: Akademik bez pingvina, intervju Vedrana Jusufbegovića
  • Izvor: Hercegovačke novine, br. 26., 07.11. 2003., Mostar
 • Ramljak Ismet, akademski slikar i pjesnik (Torlakovac, Donji Vakuf, 1937.)
  • Naziv teksta: Mostarsko nebo i rijeke
  • Izvor: Most, br. 145 (56), XII 2001.
  • Izdavač: Podružnica pisaca HNK – Mostar
 • Sarić Sandro
  • Naziv teksta: Otkrivanje mosta
  • Tekst objavljen: ”Hercegovačke novine”, br. 32/33/34, Mostar, 19.12.2003.
 • Selimotić Salko, pedagog (Mostar, 1930. – Mostar, 1985.)
  • Naziv teksta: U dosluhu rijeke i mosta, 1981
 • Selimović Mehmed, Meša, književnik, akademik (Tuzla, 1910. – Beograd, 1982.)
  • Naziv teksta: Bosna
  • Izvor: Most, br. 91 (2), XI-XII 1995.
  • Izdavač: Podružnica pisaca HNK – Mostar
 • Serdarević Šemsudin, novinar, publicista, kolekcionar (Mostar, 1948.)
  • Naziv teksta: Dragulj svjetske baštine
  • Izvor: Most, br. 108-109, XI-XII 1998.
  • Izdavač: Podružnica pisaca HNK – Mostar
 • Sidran Abdulah, akademik, pjesnik, prozni pisac i scenarist (Binježevo kod Hadžića, 1944.)
  • Naziv teksta: Dom za vješanje
  • Izvor: ”Oslobođenje”, Sarajevo, 1988.
 • Sijarić Ćamil, književnik i putopisac (Bijelo Polje, Sandžak, 1913. – Sarajevo, 1989.)
  • Naziv teksta: Priča iz ”1001 noći”
  • Izvor: ”Herceg-Bosno i tvoji gradovi”
  • Izdavač: ”Svjetlost”, Sarajevo, 1986.
 • Silajdžić Haris, političar, pjesnik, sveučilišni profesor (Sarajevo, 1945.)
  • Naziv teksta: Neretvi
  • Izvor: Most br. 171 (82), II 2004.
 • Skoko Sandra, pjesnikinja, prevodilac
  • Naziv teksta: Most od konjskih repova
  • Izvor: Most, br. 108-109 (19-20), Mostar, 1998.
 • Sunarić Stefan, univerzitetski profesor (Foča, 1936. – Mostar, 2004.)
  • Naziv teksta: Stari most motiv na razglednicama (koautor sa Šemsudinom Serdarevićem)
  • Izvor: Katalog izložbe o Starom mostu, 2003.

A-C » D-J » K-M » N-S » Š-W

This page

Description:

 • Appendix II – Data about writers – [N-S]
 • No English page – in full text version

You are here:

Accesskeys:

 • s – Skip navigation

Last updated:

 • 2004-11-06

Copyright © 2004. Read about Copyright and Privacy.

Valid XHTML 1.0!