Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 208 (119 - nova serija)

Godina XXXII mart/ožujak 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Tvrtko Kulenović
Opravdani fovizam Sanjina Lugića

Fovizam je pokret umjetničke avangarde Pariza s početka dvadesetog vijeka. Fovisti, u prijevodu: ”divlji”, kao što se iz njihovog imena vidi, odnosili su se prema boji i liniji tako kao da im je dosadila uspavanost dugotrajnog mira i blagostanja Evrope krajem devetnaestog i početkom dvadesetog vijeka (englesko viktorijansko doba) ili su, možda, predosjećali – užas nadolazećeg nemira Prvog svjetskog rata.

Međutim, njihov bijes se zadržavao na boji i liniji, a teme su vrlo često bili samo pejsaži, makar i podivljali.

Sanjin Lugić: Između

Sanjin Lugić: Između

Sanjin Lugić svoje teme traži u arhetipu, u junacima antičkog mita, u njihovim ”divljim” sudbinama da bi ih, zatim profiltrirao, kroz arhetip rafnog užasa, ”osvježen” u kolektivnoj svijesti našeg naroda u sasvim nedavnoj prošlosti. Ta kolektivna svijest se pojavljuje u načinu na koji se mitovi narativno transformišu i likovno oblikuju (”Ikar”, ”Sizif” itd.).

Razumljivo je da ovom sadržaju fovistički pristup liniji i boji sasvim prirodno odgovara: divljina je zavladala svijetom!

Istina, ni u svom ”mirnodopskom” ciklusu Lugić nije napustio fovizam boje i oblika preko kojeg se dva ciklusa ipak vežu u jednu cjelinu. Samo to ovdje jeste samo fovizam boje i oblika, ekspresija bez očaja.

Edvard Munk, slikar čuvenog ”Krika” i njegovih brojnih varijacija slikao je i fantastično lijepe portrete fantastično lijepih žena.

Kod Lugića se ova dva elementa ponekad nađu na istoj slici, gdje se ”krik” boje i linije povezuje sa čudesnim primjerima ženske ljepote, koji, dakako, nisu tradicionalno portretni, nego se pojavljuju kao neka vrsta zračenja, ozračja.

Žena je uopšte slikareva opsesivna tema, ona je vezana za rađanje, za porođaj, ali ne u onome sociološkom, ”marksističkom”, smislu: kao rob obnove svijeta, nego u renesansnom smislu: kao Madona sa djetetom transformisana modernim izrazom ali prisutna u nekoj vrsti blaženstva ili pak snage – Vilendorfske Venere.

Blaženstvo, dakle, može da proizađe i iz fiziološke, ”gadne”, prezentacije formi koje podsjećaju na unutarnje organe, ali je ipak – blaženstvo.

Žena je kod Lugića često raspeta, ali ne u patnji, i ne na krstu, nego na slikarskom štafelaju: dva oblika stvaranja i rađanja se međusobno isprepliću. Ona se često pojavljuje u ljubavi s muškarcem, ali je ta ljubav najrječitija kad je s njima i treći član, dijete. Sagrada familia.

Sanjin Lugić je magistrirao konzervaciju i restauraciju na Univerzitetu u Ljubljani. Glavni je konzervator i restaurator u Umjetničkoj galeriji i suradnik na odgovarajućem predmetu na Akademiji likovnih umjetnosti.

To je oblast koja podrazumijeva disciplinu, preciznost, poslušnost koji se na ovim slikama čiste izražajnosti ne vide dok ne naiđemo na neke detalje izvedene sa fovističkom snagom koji, međutim, u sebi kriju ljepotu geometrijskog rasporeda.

akademik Tvrtko Kulenović

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-04-13

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden