Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 190 (101 - nova serija)

Godina XXX septembar/rujan 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zorica Turjačanin
Ogledalo unutarnjeg doživljaja

Sklavinos Savas: ”Simbolika narodne bajke”,
Grafomark, Laktaši 2005.

Nastala u ”davnim vremenima djetinjstva ljudskog roda” (Azar) narodna bajka, od samog početka egzistencije, nije imala samo literarne pretenzije. Ona je, daleko više od priče, ali koristeći se čarovitošću njene forme, željela da odslika stupnjeve u razvoju jedinke i društva, stepene individualnog očovječenja i kolektivne socijalizacije, pruži moguće tumačenje ljudske i kosmičke zagonetke. Nasljeđujući od mita čestice genetskog materijala, znači u najneposrednijem srodstvu s njim, bajka je izbjegla kataklizmu njegovog raspada i zaborava sačuvala u sebi onaj ”nuklearni atom” koji je, kako je pisala Mari Luis fon Franc, utkan u psihu svakog pojedinca i u čitav svijet, kako onaj ”spoljašnji tako i unutarnji”. Oslobođena često glomazne konstrukcije mita koji je težio za sveobuhvatnošću, bajka se u ”orahovoj ljusci” male forme okrenula pojedincu i njegovom mukotrpnom probijanju iz tame u svjetlost. Umjesto uzvišenog junaka čije su perspektive htijenja i akcije usmjerene prema božanskom i čija je egzistencija upravo tim nepripadanjem ni jednom od postojećih entiteta obilježena tragičnošću protagonist bajki je od krvi i mesa, sav od ovog svijeta, u problemima koje je, ipak, uz napor, moguće riješiti radi uspostavljanja željene ravnoteže bića i univerzuma. Tragični intenziteti mita preobrazili su se u umjereni (realni) optimizam bajki.

Bajka je nastala iz potrebe da se kolektivno iskustvo na najjednostavniji i najupečatljiviji način prenese od predaka potomcima. Ali, ovakva formulacija u našoj svijesti neminovno unosi pojam vremena, njegove trajnosti i protočnosti, pa i trošenja, napokon. Međutim, na nivou nesvjesnog i djetinjskog koje se, po Bašlaru, ”konstituiše fragmentarno u vremenu jedne neodređene prošlosti kao nespretno povezan snop nejasnih početaka”, gustina početaka suzbija destruktivne sile prolaznosti. Zaustavljena vječnost se, slikovito, opredmećuje kao ”duboko jezgro mirnih voda” u duši svakog pojedinca. ”Mali čovjek” se, dakle, nalazi uvijek na početku i samo mora da prevali cjelovit put očovječenja, prelaza ”iz nezrelosti u zrelost”. Taj put ne poznaje prečice niti povlaštenost ”malih vrata” jer, tvrdi Bašlar, ”svako dijete u svome razvoju mora ponoviti istoriju čovjeka, stvarnu ili izmaštanu”.

Nerdina Abdulić-Osmančević: Ženski portret

Nerdina Abdulić-Osmančević: Ženski portret

Sklavinos Savas, dakle, polazi od misli da se bajka ne obraća jednoj dobnoj skupini, djeci koja su to po godinama nego se obraća djetinjskom u čovjeku, potisnutom pamćenju sa početka postojanja. Iako to nigdje izričito ne kazuje, on očito dijeli mišljenje njemačkog pjesnika Šilera koji je, u nadahnutom tonu, tvrdio da se ”dublja značenja kriju u bajkama koje je slušao u djetinjstvu nego u istinama” kojima ga je ”naučio život”.

Autor ”Simbolike” krenuo je u pravcu svjetlosnih signala koje je iz kosmičke dubine zajedničkog ljudskog pamćenja emitovala pradavna pripovijedna vrsta. Približavanje mu je donijelo saznanje da bajka ima toliko značenjskih nivoa, toliko receptivnih ravni da ju je gotovo nemoguće obuhvatiti jednom studijom. Naravno, prema predmetu svoje naučne (istraživačke) znatiželje nije pošao nepripremljen. Prostudirao je obimnu literaturu, u prvom redu tekstove psihoanalitičara od Junga i Frojda, Frimena ili Betelhajma do strukturaliste Propa koga, više od svega, zaokuplja funkcionisanje kompozicionih elemenata u žanrovskom mehanizmu djela.

Na početku, dakle, put je bio obilježen signalizacijom arhetipskih simbola koji su usmjeravali u predjele podsvjesnog. Prije nego što je počeo da sriče zaumni jezik simbola, Sklavinos je morao da riješi pitanje ogledala, transformacije konkretnog okruženja u apstraktni pejzaž podsvijesti. I kao što je Alisa morala da prode kroz ogledalo da bi se dokopala druge dimenzije postojanja stvari, tako bajka koja ”odgoneta život iznutra”, mora računati sa optičkim zamkama transsupstancije, izmjene oblika i energetskim preusmjeravanjem značenja. Kako je, po Čestertonu, ”bajka ogledalo unutrašnjeg doživljaja”, pisac je, da bi dopro do tog ogledala i odraza u njemu, morao da pristane na jezik priče. Tada je došao do zaključka da se odrasli i djeca služe istim riječima, ali ne govore istim jezikom i da se zbog toga ne razumiju. (Nije li se i Mali princ žalio da odrasli ništa ne shvataju.) Odrasli su, naime, zaboravili jezik prvotnosti, a bajka je ispričana upravo jezikom nastalim ”u zoru čovječanstva”, jezikom nesvjesnog koji, bez posrednika, bez otpora dopire do nesvjesnog uma mališana. Naravno, bajka je djetetu sasvim jasna. Nju ne treba prevoditi na jezik odraslih, jezik intelekta i racionalizacije jer time, kao i svaki prevod, gubi sugestivnost originala i magizam njegove neponovljivosti.

Sklavinos je očito svoje ”dubinsko čitanje” namijenio odraslim. On je ispod pitoreskne fabularne odežde otkrio mukotrpni proces sazrijevanja ljudske jedinke, njezinu borbu s destruktivnim silama podsvijesti, animalnim instinktima i opterećenjima svake vrste. Na primjerima naših, ali i motivski srodnih bajki nastalih u vremenski i geografski udaljenim sredinama pokazuje da je pitanje ljudskog, civilizacijskog uspona, konkretizovanog u svakom pojedincu, bilo praćeno istim poteškoćama, zaprekama koje je, kao nemani gradacijski raspoređene na putu bajkovitog junaka, valjalo savladati svjesnim naporom duha, duše i srca. Složenost ljudske prirode, raznosmjerne energije koje treba obuzdati i kanalisati u pravcu postupaka uravnotežene, stabilne i zrele ličnosti slikovito su prikazani serijom likova koji se, u različitim ulogama, pojavljuju u istoj bajci. Njihovo prisustvo, promjenljiva ravnoteža snaga i odnosa, podcrtavaju neizvjesnost unutarnje borbe, ličnosti koja mora da se sukobljava na unutarnjem i vanjskom planu protiv neobuzdanih (nekontrolisanih) poriva u sebi i spoljnih okolnosti koje je ometaju u postizanju humanog cilja.

Sklavinos diferencira obične ljude i one koji nadmašuju mjeru prosječnosti, koji su rođeni za predvodnike. Ideal moralnog samousavršavanja je, po ovom autoru, jaka ličnost koja čvrsto gazi po zemlji i ne zanosi se snagom svojih krila, visinom leta iza kojeg slijedi pad.

Ima, međutim, jedna stvar u kojoj Sklavinos za korak iza sebe ostavlja Betelhajma ili bar relativizira njegovo tvrđenje da se ”bajke ne bave korisnim obavještenjima o spoljnom svijetu”. Iako je pretežno zaokupljena ”unutarnjim procesima koji se odvijaju u pojedincu”, ona ipak taj spoljni svijet, pogotovo procese od kojih zavisi egzistencija zajednice, ne može mimoići. U IV poglavlju svoje knjige pisac napušta izdvojenog junaka i pokazuje dubinske tektonske poremećaje u kolektivnoj svijesti izazvane neminovnošću promjene načina života prelaskom na nove oblike proizvodnje, obezbjeđivanje elementarnih uslova opstanka. Prelazak sa lova na zemljoradničku i stočarsku proizvodnju pružao je veću sigurnost, ali je zahtijevao i ogroman radni napor što nije moglo proći bez opiranja i odioznosti. Sklavinos bajkama otkriva da je prvi veliki civilizacijski korak načinjen u materijarhatu (Bajkama u kojima preovladavaju ženski likovi) kada dolazi do pojave kućne radinosti, zanata, trgovine i transporta. Bajka na svoj maštovit način obrađuje psihološke, istorijske, sociološke, ekonomske, ontološke probleme pojedinca i društva u razvoju.

Knjiga Sklavinosa Savasa, naravno, ima i svojih manjkavosti, u prvom redu stilske i kompozicione prirode, ali djeluje svježinom zapažanja, hrabrošću iskoračivanja iz utabanog prostora razmišljanja, ovladavanjem djetinjskim jezikom bajke koja pred njim otvara još jedna vrata svoje mnogostruke tajne.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-12-26

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden