Мост - Индекс
Мост - Претплата
Данило Правица: Илустрација [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Број 180 (91 - нова серија)

Година XXIX новембар/студени 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Претходна · Садржај · Наредна

Шемсудин Златко Сердаревић
Стара православна црква у Бјелушинама

Мостарске богомоље као знамења
мултирелигијског живота града Мостара

Доласком Османлија у ове крајеве средином XV вијека примат главног града покрајине, којег је до тада држао Благај, постепено преузима насеље на Неретви у коме су Турци затекли један ланчани мост „преко кога се са самртним страхом прелазило“ и двије куле.

Према попису санџака вилајета Херцеговина под руковођењем Мевлана Мујудина, познатијег под именом Вилдан, којег су нови освајачи направили између 1475. и 1477. године уочљиво је да је тадашњи Мостар (Пазар Мостар, нешто раније 1468. г. као Базар копрулу хисар – Трг тврђаве са мостом) имао двадесет породица и једног неожењеног становника. Према томе, Турци су у насељу Пазар Мостар затекли немуслиманско становништво кога су сачињавали: Радоје син Вукашина, Витас син Ивке, Радић син Радохне, Радован син Радоја, Рушко син Радојина, Вукић син Ушка, Радоје син Ушка, Цветко син Вукашина, Иван син Цветка, Радослав син Радина, Радко син Степка, Божидар син Радивоја, Ивак син Радка, Радко син Степка, Милосав син Влаха, Вук син Прибила, Драгић син Радина, Ненад син Дубравца, Радојко син Годца, Паво син Радована и Радад син Добривоја. Сасвим је недвојбено да се међу овим мостарским хришћанима и кршћанима налазио и извјестан број богумила. О бројности појединих вјероисповијести тих Мостараца тешко је давати суд. У сваком случају, ови нас подаци наводе на мисао о постојању припадајућих богомоља или пак мјеста на којима су они вршили вјерске обреде.

Стара православна црква

Стара православна црква

Послије овог податка о структури и броју житеља насеља на Неретви тек 1575. године појављује се писани траг о православном елементу. Наиме, те године ред мостарским кадијом поднијели су тужбу неки католици против херцеговачког митрополита а касније патријарха Саватиа. Они су тврдили да владика са дванаест царских коњаника обилази Херцеговину и узима црквени порез и од њихових (католичких кућа). На суду су се умјесто оптуженог митрополитовог слуге Рајака, који је малтретирао рају, појавили његови јемци Радоња, Радованов син Ривица и Никола Радосав. Очито да је ријеч о православцима.

У извјештају француског путописца Пулеа из 1658. године спомињу се мостарски православци које он назива Грцима. Како је Пулеова пратња радо ишла у кафане и биртије гдје је пила вино Пуле је записао да су одлазили код православаца јер су само они продавали вино („qui ne se vend que chez les Grecs“). Пуле такође описује јерменске трговце који су преносили злато из Млетака на исток. Против ових Јермена мостарски трговци су често упућивали тужбе кадији јер су своју робу продавали поред њихових дућана и тиме им умањивали пазар не плаћајући градске дажбине. И овдје је наравно ријеч о православцима које страни путници бркају поредећи их са странцима. Доказа о православцима у Мостару имамо много. Године 1656. оковао је мајстор Иван „с православними Христијани ва место Мостар“ један крст за требињски манастир Тврдош.

Бјежећи од Турака браћа Новалићи из Мостара су прешли под млетачку власт. Замолили су дужда да им одобри градњу православне цркве у Читлуку код Мостара гдје је живјело четрдесет православних породица. Послије вишегодишњих преговора издана им је дозвола 20. јула 1709. године, док је земљиште за цркву поклонио Јован Новалић. До зидања цркве није дошло због несигурног стања пошто је у Читлуку била граница са Турском империјом. Пошто је 1718. године Читлук поново враћен Турцима ингеренција за издавање дозволе припала је Опузену.

Из једног повјерљивог аустријског извјештаја из друге деценије 18. вијека сазнајемо да у Мостару постоје четири улице са православним и католичким живљем. Даље се наводи да православци имају једну цркву, односно кућу која је служила као црква и у њој четири калуђера. Највјероватније да су се у том тренутку, поред мостарског, ту нашли и остали калуђери из манастира Житомислић јер за то вријеме није било потребе за толиким бројем калуђера у Мостару. Највјероватније је да је аутор овог повјерљивог извјештаја мислио на објекат који је постојао у Бјелушинама, на мјесту гдје је касније потпуно обновљена Стара православна црква.

Лука Грђић Бјелокосић у свом раду наводи да народно предање да је у Бјелушинама постојала једна ћелија „у којој су се Срби Богу молили све док није освјештена она на Суходолини, гдје је данас Стара црква“. Све до 1832. године ова је ћелија служила за веће духовне церемоније мостарских Срба православаца. Те године она се налазила у рушевном стању и требало ју је из сигурносних разлога обновити. Љуба Стојановић у свом дјелу „Стари српски записи и натписи“ пише о Николи Опухићу чија се смрт оплакује па каже: – Он бијаше у Мостару црквени служитељ и свијем христјанином, а сада нам остаде црква глуха иза њега.

Према томе, Никола Опухић је остао забиљежен као мостарски црквени служитељ у ћелији на Суходолини. Из аутентичног преписа султановог фермана од 8-17. априла 1846. године се види да се православно становништво Мостара сахрањивало кроз протеклих осамдесет до стотину година у гробље које се налази на вакуфском земљишту хаџи Балије. Прије него што је ово земљиште на падинама брда Стоца издато, ту су постојали виногради. Ево како је обновљена та дотрајала ћелија на Суходолини попримивши димензије и изглед каквог данас има Стара православна црква.

Да би реконструисали догађаје из тог периода послужићемо се са два валидна документа. То је ферман из 14-23. децембра 1832. године и бујурулдија херцеговачког паше у вези са наведеним ферманом од 13. септембра 1833. године. Наиме, мостарски православци обратили су се мостарском кадији с молбом да им изда одобрење за поправак цркве. Кадија је формирао комисију која је изашла на лице мјеста и утврдила је чињенично стање рушевине као и димензије објекта. Даљи пут је ишао ка босанском дивану који је требао прослиједити молбу на цариградски двор. Велики везир се, у ствари, обратио шејхул-исламу Јесенџи заде мевлана Абдул Вехабу као врховном вјерском поглавару за цијелу турску царевину.

Препис фермана о поправци цркве

Препис фермана о поправци цркве
(Оријентални институт, Сиџил бр. 7, стр. 64)

У његовом писму стоји: – Ако би одавно била у трошном стању једна црква која се налази у неком селу, поставља се питање да ли заинтересована лица могу поправити дотичну цркву да буде онаква каква је раније била, без да ишта повећавају првобитне њене димензије? Одговор шејхул ислама је гласио: – Могу.

Послије је султан издао ферман којим се одобрава поправак цркве. Ферман је упућен босанском валији Махмуд Хамди-паши и коначно мостарском наибу и другим надлежним лицима.

Херцеговачки паша у Мостару је издао своју бујурулдију 13. септембра 1833. године мостарском кадији и мутеселиму којом се издаје одобрење за поправак православне цркве.

(наставља се)

Претходна · Садржај · Наредна

Фикрет Ибричић: Панорама Ростова, уље на картону [Повећај]

Индекс · Нови број · Архива · Тражи · Инфо · Линкови
Редакција · Претплата · Контакт

Задња измјена: 2005-01-02

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Часопис Мост · Мостар · Босна и Херцеговина
Design by © 1998-2008 Харис Туцаковић · Шведска