Most - Index
Most - Pretplata
Đulejman Isić: Portret supruge, ulje na platnu [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 179 (90 - nova serija)

Godina XXIX oktobar/listopad 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Prof. dr. Alija Pirić
Potraga za autentičnošću

Bisera Boškailo: ”La Perla”
Bosanska riječ – Das bosnische Wort, Tuzla – Wuppertal, 2004.

Evo jednog, posve tipičnog ženskog romana-priče, u kojem se prelama sudbina književnice, majke, domaćice i intelektualke Une, u kojem se mogu pratiti, bezmalo, svi odnosi socijalne, kulturne, vjerske, političke pa i civilizacijske provenijencije. Kroz lik književnice Une, kao kroz fino brušenu perlu, učitavamo sve tjeskobe, pitanja i protivurječnosti žene koja je u zapadnjačko društvo zakoračila sa predrasudama i iluzijama savremene epohe. Zapravo, ta se pitanja i odgovori fokusiraju u jednoj finoj, senzibilnoj i iskrenoj prirodi orijentalno-patrijarhalne čestitosti, zaprimajući istovremeno onaj neizbježni amalgam naše univerzalne ljudske sudbine, u kojoj je ”svaki čovjek na gubitku” do one mjere do koje nam je namijenjena ista životna muka, pa ma sa koje strane dolazili u život, zapadne, istočne ili neke druge, svejedno.

Bisera Boškailo: La Perla

Bisera Boškailo: La Perla

Bisera Boškailo je zaokupljena problemima žene, savremene žene koja se batrga između snova i surove stvarnosti, između umjetnosti i egzistencije, između erotskog i intelektualnog i konačno uspostavlja ravnotežu između muškog i ženskog principa, pomirujući ih samo u ljepoti uzajamnog davanja i neprestanog praštanja. Preko glavnog ženskog lika (Una – aluzija na bosansku ljepoticu), autorica otkriva moderni Zapad sa svim protivurječnostima i svim nesavršenostima njenim, i sredine u kojoj živi, ne misleći pri tom da se dogodilo čudo i da su zakonitosti i principi, koji su važili, ikada dovedeni u pitanje. Život je svugdje podjednako surov i neblagonaklon i svugdje, na svakom mjestu, se mora biti istovremeno sa istim žarom i istom strašću i kad se kuha i kad se piše, pjeva ili plače, ljubi ili mrzi, ili dok se pere prljavo suđe, razmišlja o tragičnom ljudskom usudu. ”Una, tvoj život je sudbina ping-pong loptice koja mora igrati na dva polja da bi zadovoljila svoj smisao postojanja”, reći će u jednom trenutku glavna junakinja. Živeći u stalnom suprotstavljanju, u stalnom ratu, između pripadanja porodici na jednoj i neprestanog sanjarenja i uspinjanja nečem duhovno višim, na drugoj strani, Una ancipira u savremenom ženskom traženju i propitivanju svoje uloge, otvarajući, nehotično a dramatično, problem porodice i njezine uloge u društvu i svih odnosa i relacija koja iz toga proizilaze. Na taj način otvaraju se pitanja emancipacije žene i slobode, sirove i naprečac osvojene, koja se ukazuje kao nešto za šta ni sami ne znamo šta bismo uradili, darom koji snažno obavezuje i cijelu stvar čini paradoksalnom, baš kakav je i sam život.

”Uuunnaaaa..., život je staza vijugava, glibava i prašnjava, ispreplitana između nebodera, provučena između šumskih kutaka, izgubljena preko brda i planina, visoravni i dolina, staza pustinjskim pijeskom prekrivena, u džungliskim njedrima sakrivena, u morskom kovitlacu utopljena.” (str. 36.)

U romanu La Perla, glavni protagonist (Una) se usuđuje prekoračiti granicu prostora (zavičajnog) i prelazi u jedan sasvim nepoznati/neblagonaklon svijet, koji onda zahvaljujući svojim protivurječnostima/neravnoteži uzrokuje događanja i situacije gdje se put prevaljuje od pozicije ”materijala” (Alibabin izraz za žene koje dolaze na Zapad u potraži za srećom) do samosvjesnog intelektualca koji promišlja svijet i svoj odnos prema njemu svoje prvobitno stanje, Una želi promijeniti i njezinu svijest formiraju događaji i susreti kojima je sama sudionik i arbitar, pa njezino iskustvo nosi jedno posve novo, dakle, promijenjeno stanje glavnog lika. Una će krenuti u potragu za jednom vrstom samodefiniranja, istraživanja, samopropitivanja svog prvobitnog stanja i vrijednosnih stavova, svog odnosa prema muškarcu, porodici, djeci, umjetnosti, studiju, prijateljici, uopće zapadnoj kulturi, naslijeđu patrijarhalnog modela svijeta, i konačno, odnosa prema zapadnoj kulturi, naslijeđu patrijarhalnog modela svijeta i na kraju, odnosa prema sebi.

”Eto, recite vi meni, kako da napravim pjesnika od jedne patrijarhalne, a uz to nadprosječno moderne žene? A tek kako da sa takvom ženom izađem na kraj kada dobije titulu, ako mi čak ni sada, dok ispred vrata nauke stoji, ne dozvoljava da stvorim pjesmu.” (str. 194)

Struktura romana La Perla Bisere Boškailo je netipična i nekanonska, u odnosu na tradicionalni način pripovijedanja, i po tome je, prije svega, ovaj roman netradicionalan/moderan. Koristeći nelinearnu/simulantnu/složenu formu fabule, autorica izbjegava klasične uzročno-posljedične, kauzalne forme priče i ne poštujući često logiku radnje, ona selekcionira i kombinira tako da često fabulu doživljavamo sasvim dekomponirano i rasuto. Ipak, osnovna poetička nit priče zadržava se do kraja, do razrješenja i konkluzije, mada se, sa pouzdanom sigurnošću, ne može pratiti realizacija svih prethodnih poetičkih elemenata priče jer uvoda zapravo i nema, a konfrontacija je data na nivou unutrašnjeg monološkog diskursa. Postoji, dakle, glavni tok radnje i on zadržava nadređeni odnos prema svim epizodama/rukavcima i onim mikrodogađajima u romanu.

Zadržavanje pozicije objektivnog pripovjedača u trećem licu, samo prividno vezuje Boškailovu za tradicionalne strukturne obrasce, jer se često ta pripovjedačka pozicija mijenja u korist propovijedanja u prvom licu. Promjena pripovjednog diskursa koristi promjeni ritma a time i općoj dinamici atmosferi u romanu. Takva dinamičnost teksta i njegovo lomljenje na kritičkim mjestima postignuti su ovdje i znalačkim promjenama narativnih obrazaca, pa narativne tehnike imaju cijelu lepezu, od opisa preko posrednog unutrašnjeg monologa, direktnog unutrašnjeg monologa, do prikazivanja struje svijesti i klasičnog monologa i dijaloga.

Osnovna odlika spominjanje ženske vizure stvarnosti, u romanu La Perla Bisere Boškailo, i možda jedna od najvrednijih osobenosti ovoga djela, svakako je jedan krajnje pošten stav autorice, koji se temelji na najdragocjenijem književnom izvoru, što ga obično definiramo kao vlastito iskustvo. Iz toga autobiografskog/intelektualnog diskursa, koji nadilazi i univerzalira konkretno i pojedinačno, proizlazi ovaj pripovjedački eros kojim je cijeli roman blagotvorno preliven, bolje reći pliva u onoj sijarićevski iskonskoj, epski intoniranoj, žudnji za pričom.

Drugi, također značajan, domet ovog romana leži u osnovi, opet intelektualnog rakursa i najiskrenijeg saznanja, kako je i istočni i zapadni, i tradicionalni i moderni koncept društva, zapravo, jedno veliko nasilje nad ženom. To je, prije svega, nasilje nad njenim moralnim dignitetom, pa su i česti erotski pasaži u romanu, naročito oni strukturalni kao E-mail poruke, samo potvrda ponižavajućeg i neprihvatljivog svođenja žene na objekat manipulacije, ili ”materijala” koji se obrađuje, kako često rezonira jedan muški lik u romanu.

Marina Trogrlić: Akt II, ulje na platnu

Marina Trogrlić: Akt II, ulje na platnu

Nasilje nad ženskom prirodom, na drugoj strani, kao legitiman i nesankcioniran odnos modernog društva, rezultira psihološkim, egzistencijalnim i moralnim lomovima unutar krhkog ženskog bića i logičnim tragičnim razrješenjem (Julijana) i ostavlja trajne posljedice koje se, kao bumerang, vraćaju društvu u cjelini. Sudbina svakog društva pa i civilizacije lomi se na odnosu prema ženi i njezinoj ulozi u tim procesima. Moram ovdje napomenuti kako autorica u ovom romanu ne nudi nikakva rješenja niti modele prevazilaženja takvog stanja i položaja žene i na taj način spašava književno-estetske vrednote od vladajućih feminističkih idologema, afirmirajući one standarde koji u književno-kritičkoj nomenklaturi znače temeljne vrijednosne pojmove. Dakle, treba biti angažiran i ovaj roman to jeste, ali u mjeri koja ne prelazi u prostor ideološkog sistematskog zastranjivanja i etabliranja novih mehanizama nasilja.

Opredjeljujući se za prilično dekomponiranu formu umjetnine, Boškailova se nije ustručavala da postmodernistički uvede narativne i stilske novine u našu književnost (fusnote, didaskalije, e-mail poruke, razne vrste stila itd.), a što nije baš ni uobičajeno ni dobro prihvaćeno u našem, naglašeno, tradicionalnom književnom izrazu. Koristeći inkomponirani E-mail dijalog u njegovoj najsirovijoj i najiskrenijoj varijanti, u toj najmodernijoj mogućnosti najintimnije komunikacije između muškog i ženskog principa, autorica prepoznaje znakovit vid dekadence i nasilja nad prirodom ženskog, ali i muškog bića. Kritična inovacija u tradicionalnom književno-ljubavnom trouglu, lik Email-ljubavnika, obogaćuje strukturu romana jednom larpurlartističko-ljubavnom perverzijom vremena; vođenje ljubavi na distanci.

”Ali ne razumijem, zašto je odbijao da se sastanu? Zašto? Kakva mu je ovo igra? Uzbudi, pa ostavi da samo gori. Tucanje, a da joj ne uđe. Tucanje sa distance. Zar je i to moguće? Jadno Julijanče, kako ju je samo zavodio. Kako su njihove ljubavi bile različite i međusobno daleke.” (str. 181)

Erotsko se, u romanu, pojavljuje tek kao izraz nasilja i otuđenja nad iskonskim ljudskim počelima i kao najbolji način detronizacije modernijih komunikacijskih sistema koji ipak više razdvajaju nego što doprinose osnovnoj, svojoj namjeni. U toj paradoksalnosti i čestim iznevjerenim horizontima očekivanja, autorica prati i secira aktuelne društvene trendove koji pretendiraju na besmrtnost, a u samom svom začetku legitimiraju se kao duboko antiljudski, a time i antiženski.

Konačno, zašto treba čitati roman La Perla Bisere Boškailo? Zašto ”dangubiti” uz ovu knjigu?

Zato što autorica otkriva žensko pitanje na nov način, izbjegavajući pri tom najveći broj stereotipskih zamki koje objektivno stoje na putu otvaranja ovog pitanja, počev od onih koje bi se mogle nazvati esnafskim i zanatskim pa do onih koje su plod i proizvod unutarnjih, ličnih frustracija i nesavršenosti. Složenost teme i gustina semantičkih krugova doprinose njegovoj zanimljivosti i aktuelnosti, a zdrav odnos autorice prema predmetnoj stvarnosti i okruženju siguran su garant još jednog književničkog putovanja.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Muhamed Gaš: Portret III, akrilik – kolaž [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-12-23

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden