Most - Index
Most - Pretplata
Djulejman Isic': Portret supruge, ulje na platnu [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 179 (90 - nova serija)

Godina XXIX oktobar/listopad 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Safet O. Hasanbegovic', Muhamed Cico i Kemal Alic'ehajic'
Veliki vizionar Emerik Blum

1911 – 1984 – 2004

Ovih dana se navrshava 20 godina od smrti ing. Emerika Bluma, dugogodishnjeg direktora Energoinvesta. Mi, njegovi blizhi saradnici zhelimo ovim napisom da osvijetlimo lik ovog velikog privrednika. Nemoguc'e je sve navesti, shta je sve uradio, ali ipak treba navesti shta je sa svojim idejama i dalekovidnoshc'u uspio ostvariti da se stvori taj BiH gigant.

Emerik Blum

Emerik Blum

Rjeshenjem vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine iz 1951. godine osniva se preduzec'e ”Elektroprojekt” koje c'e se baviti projektovanjem hidro- i termoenergetskih postrojenja u zemlji, a od 1. januara 1959. godine funkcionishe kao preduzec'e ENERGOINVEST. Sve hidroelektrane su projektovane u biroima Elektroprojekta Energoinvesta: to su tri energetska sistema na: Neretvi, Vrbasu i Trebishnjici (HE Jablanica, Rama, Jajce I i II, Dubrovnik) a poslije i sve druge. Treba istac'i izgradnju velike kupolne brane na Grancharevu od 183 metra, pa betonska brana na Neretvi od 85 metara – sa svjetskim afirmacijama. Tako i termo-biro je projektovao i izvodio radove i nadzor nad najvec'im termoelektranama u BiH. Prva od njih je Kakanj sa 2 x 32 MW iz 1955. godine, a zatim TE Tuzla, Rtanj, pa u Indiji termoelektrane Kandla, Kanpur i Kalakot, a u Indoneziji: TE Makasar, Palembang i Medan. Biro za delekovode je projektovao i izgradio desetine hiljade kilometara dalekovod od 10 kilovolti do najvec'ih od 400 kilovolti.

Pored BiH i bivshe Jugoslavije Energoinvestovi dalekovodi su prosharali neba Libije, Egipta, Etiopije, Zambije, Kenije, Sudana, Iraka, Irana, Kuvajta, Pakistana, Indonezije i drugih zemalja uz stotine trafostanica svih napona.

Energoinvest je izgradio u bivshoj Jugoslaviji prvi dalekovod Jajce-Zagreb 220 kV, a zatim sa svojim partnerima i energetski prsten od 400 kV u duzhini od 3000 km. Jedan od najvec'ih visokonaponskih linija od 500 kilovolti, dug 450 km izgradjen je u Americi koji prolazi kroz tri americhke drzhave (Arizonu, Utah i Nevadu), s ukupnom konstrukcijom od 17000 tona i vrijednosti od 5,5 miliona dolara.

Kad se ima na umu da je ing. Emerik Blum bio onaj koji je krenuo da se izgrade kapaciteti – velikih industrijskih postrojenja, a u prvom planu aluminijski kombinat u Mostaru, kao i Tvornicu glinice u Zvorniku.

Predsjednik Saveznog izvrshnog vijec'a Jugoslavije – Dzhemal Bijedic' je u Bac'evic'ima kod Mostara 11. januara 1973. godine polozhio kamen temeljac Tvornici elektrolize kapaciteta 85000 tona sirovog aluminija, a 1975. godine pushtena je ova velika tvornica sa godishnjom proizvodnjom 280000 tona glinice, za koju je potrebno obezbijediti 700000 boksita.

Dzhemal Bijedic', predsjednik SIV-a, polazhe kamen temeljac za Aluminijski kombinat u Mostaru

Dzhemal Bijedic', predsjednik SIV-a, polazhe kamen temeljac za Aluminijski kombinat u Mostaru

Sa tvornicom glinice u Zvorniku poljska vlada je potpisala ugovor o kupovini 1,2 miliona tona glinice, vrijedan 200 miliona dolara sa isporukama od 1976. do 1985. godine.

Ovo navodimo jer je Emerik Blum bio taj koji je uspostavio sa svjetskim firmama iz oblasti aluminija, a posebno poslovnu saradnju sa francuskom firmom ”PESHINE” i predsjednikom kompanije gosp. Pjer Zhuvenom.

Pored njegovih uspjeshnih povezivanja sa elektro-firmama iz Francuske, Emerik Blum je i odlikovan ”LEGIJOM VITEZA CHASTI” Francuske 1974. godine. Zhalosno je da neki pojedinci danas svojataju ove velike Blumove i Energoinvestove uspjehe, a nije ih nigdje bilo kad su se ta preduzec'a stvarala, posebno alu-kombinat u Mostaru.

Njegova je zasluga i stvaranje vlastitih kapaciteta u proizvodnji elektro i mashinske opreme. Tako je izgradjena i tvornica TAT na Ilidzhi, elektro tvornica u Lukavici kod Sarajeva, tvornice u Doboju, Odzhaku, Chrnuchu (Slovenija), Teshnju, Vishegradu, Prishtini, Tuzli i u drugim mjestima BiH i Jugoslavije.

Iz oblasti automatike poznata je njegova briga o stvaranju nekoliko uzornih tvornica iz ove oblasti.

Da bi postao Energoinvest ono shto je bio uochi agresivnog rata protiv BiH, od nekadashnjih 120 inzhinjera i tehnichara iz 1952. godine, on je shkolovao, stipendirao i dobio struchnjake raznih tehnichkih profila. Samo u 1968-1969. godini Energoinvest je stipendirao 1200 studenata, i to mashinskih, elektro, gradjevinskih i ostalih fakulteta, tako da se taj broj stalno povec'avao na 1500, a kasnije na 3000 stipendija. Postoje arhivski podaci da je Energoinvest imao u svom sastavu oko 6000 inzhinjera, tehnichara, ekonomista, pravnika i drugih struchnjaka uochi agresivnog rata 1992. godine. Bila je stalna praksa preduzec'a josh od 1953. godine da se koriste specijalizacije nashih struchnjaka u: Rusiji, SAD-u, Njemachkoj, Francuskoj, Engleskoj i drugim zemljama.

Josh jedan interesantan poduhvat E. Bluma da se uvede mashinska obrada podataka sa digitalnim rachunarom GAMINA 30 i analogni rachunar PACHE 231 koji je u to vrijeme chudo daleke 1964. godine, a bio je i prvi u Bosni i Hercegovini. Isto tako on je shvatio da bosansko i jugoslovensko trzhishte usko uz povec'ani plasman energetske i serijske opreme pa je uzimao teshke devizne kredite da bi otvorili 20 predstavnishtva sektora izvoza, a kasnije se taj broj stalno izvoznih punktova povec'avao, od Meksika, SAD-a, arapskih zemalja, zatim bliskog i dalekog Istoka.

Izvoz trafo stanica, termoelektrana, dalekovoda, pa serijske opreme (armature, cjevovodi, niskonaponski i visokonaponski prekidachi), a kao posebno oprema oklopljenih trafostanica za SSSR, Egipat, Irak i Iran, te atomski separatori za SSSR koji su se pokazali ne samo kao odlichan ali i siguran proizvod koji je proizveden i tvornici termoaparata (TAT).

Treba spomenuti da je pred rat 1991. godine Energoinvest imao impozantnu sumu izvoza od 700 miliona dolara. Ovom je pridonijela Blumova orijentacija da se sa stranim partnerima otvaraju zajednichka tvornichka postrojenja kao u Meksiku, zatim Energo-GAR u Iranu, tvornica armatura ”DELTA” u Egiptu, zajednichka preduzec'a iz oblasti elektro i mashinske opreme, a posebno se istiche zajednichko preduzec'e PETROLINVEST u Sarajevu sa francuskim partnerom ”TECHNIP” osnovano 1. januara 1970. godine, to je mjeshovito jugoslovensko-francusko preduzec'e za projektovanje i izgradnju objekata u oblasti nafte i petrohemije.

E. Blum je u pravo vrijeme osjetio da se mora formirati ”Laboratorij za zavarivanje i defektoskopiju”, osnovao ga 1954. godine da bi formirao drushtvo za zavarivanje u BiH i shkolu zavarivanja. Laboratorij je priznat od jugoslovenskog ”LOYD-a” registra brodova, germanskog ”LOYD-a” i postao redovni chlan Medjunarodnog instituta za zavarivanje u Parizu. Shvedska firma ACEA-ATOM 1970. godine je zakljuchila ugovor sa Energoinvestovim insitutom za ispitivanje gorivnog elementa za nuklearna postrojenja – kakva je to bila referenca.

Teshko je nabrojati sve kontakte koje je uspostavio E. Blum, ali navest c'emo samo neke. Posjeta iranskog cara Reza Pahlavia Energoinvestu 1966. godine u Sarajevu. Tad je Blum odluchio da se otvori predstavnishtvo Ei u Teheranu koje je postiglo niz izvoznih poslova sve do 1992. godine. Predsjednik vlade Poljske Pjotr Jaroshevic' se sastao sa Blumom u Sarajevu 1971. godine. Energoinvest uspostavlja odlichne veze sa sovjetskim rukovodiocima posjete u Sarajevu i Moskvi u kojima su uchestvovali u vishe navrata: premijer Aleksej Kosigin, potpredsjednik vlade SSSR-a Arhipov. Sa predsjednikom moskovskog ”Atomenergoeksporta” Blum potpisuje ugovor o isporuci opreme za atomske centale u Rusiji. Uspostavlja odlichne lichne veze sa Robertom Maknamarom, predsjednikom Medjunarodne banke za obnovu i razvoj.

Sa gospodinom Charls-Sho, rukovodiocem americhke konsultantske firme Mc-Kensey, Blum uspostavlja takve poslove koji pomazhu Energoinvestu da dodje do nove organizacije u preduzec'u, a posebno fundamentalne izmjene, a to je rezultiralo u strateshkim poslovnim tachkama sa posebnom i punom odgovornoshc'u rukovodec'ih lica za profit koji su odgovorni i koji izveshtavaju E. Bluma. Ova Mc-Kensey-ova organizacija je radila sve od 1970. do 1992. godine. Gosp. Charls Sho je otvoreno priznao da je u svom 30. god. radu nauchio vishe od E. Bluma nego od mnogih direktora koji su rukovodili svjetskim korporacijama.

Kakvu je energiju imao E. Blum govori i to da su on i njegovi saradnici znali da prime visoke poslovne i politichke ljude iz 30 a u nekim godinama i po 40 delegacija.

Posebno treba istac'i daje on prihvatao od svojih saradnika i radnika sve ideje koje su bile za razvitak Energoinvesta.

Na kraju nismo mogli sve napisati o ovome privrednom vizionaru, ali bi bilo pozheljno da se to uchini radi mladjih kadrova i da se u potpunosti osvijetli lik E. Bluma.

Nash grad Sarajevo i Republika Bosna i Hercegovina nije se na adekvatan nachin oduzhila ovom velikom chovjeku. Dobio je jednu malu ulichicu na Grbavici – Sarajevo, a sami radnici Ei dali jedan skroman spomenik ispred Ei.

Trebamo se nadati da c'e se ipak nac'i neko tko c'e vrednovati ono shto je Emerik Blum uchinio za grad Sarajevo i BiH.

Sarajevo, 18.6.2004. g.

Safet O. Hasanbegovic', dipl. ecc.
Muhamed Cico, ing. mashinstva
Kemal Alic'ehajic', mr. ekonomije

Prethodna · Sadrzhaj · Naredna

Muhamed Gash: Portret III, akrilik – kolazh [Povec'aj]

Index · Novi broj · Arhiva · Trazhi · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-12-12

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Chasopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucakovic' · Sweden