Most - Index
Most - Pretplata
Anders Svarstad: Sigrid Undsted, 1910. [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 171 (82 - nova serija)

Godina XXIX februar/veljača 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Abid Jarić
Džemre

Mevlo, Mevlijo, evo me opet. Ništa nas ne može rastaviti. Jesam prokletnik, šejtan, Mujezin bez munare, ali jesam i tvoj. Ne možeš me se odreći. Odreći se možeš tuđeg, ali svog ne možeš, a ja sam tvoj. Otkad su mi rekli da odem, sav sam se pretvorio u oko i uho. Više nisam ni insan, sad sam srce sa okom i uhom. Hoću da te slušam, gledam i volim. Nisam ja kriv, vjeruj mi, što ti jednu noć sanjaš samo moje uho ili samo moje oko. Ili što tu cijelu noć prosanjaš okrećući moje srce u svojim rukama. Sama si za to kriva. Nisi me htjela kao insana, sada me imaš kao hajvana, o Mevlo, Mevlijo!

Zar opet, jeknu Mevla i gotovo da se razbudi. O, Bože dokle će ovo trajati?! Gdje li sam to pogriješila? Zašto se javlja, baš svake one noći kad se molim Bogu da mi više ne dođe u san, zagrcnu se u plaču.

Zašto me mučiš i ne daš mi mira? Zašto me ne pustiš da, bar, jednom zdravo usnijem i da u snu umrem? Zašto, proplaka u njoj dok joj se tijelo u grčevima skupljalo i opružalo.

Zašto, nasmiješi se Mujezin bez munare? Zaista, zašto? I ja sam se sličnim zbunjivao dok sam sa munare Lala-pašine džamije promatrao Džudža-Džaferovu mahalu i u njoj tvoju kuću. Već sam bio počeo sa ezanom kad si se pojavila u svojoj avliji. Nosila si ibrik napunjen vodom. Pošla si u bašču, valjda. August je mirisao u tvojoj bašči, a miris se širio do moje munare. Bila si u dimijama sa crvenim đulovima (jednom si rekla da ti ih je skrojio daidža Džemal), a bluza ti je bila modra poput neba koje je tog dana nad našom mahalom, baš, džennetski izgledalo.

Kad si začula moj glas, zastala si i okrenula lice prema munari. Vidio sam kako u tvojim očima plamti, a grudi ti se nadimaju. Zagrizla si donju usnu kao poluzrelu jabuku. I onda si prosula vodu na avlijsku kaldrmu. Zašto, zašto si to učinila?! I za sve što se kasnije dogodilo kriva je, baš, ta voda iz ibrika. Da si otišla u bašču, ni meni ni tebi se ne bi ništa desilo. Pošto nisi, ti si prazan ibrik ostavila na kaldrmu i nastavila gledati u pravcu munare. A toga dana igrale su džemre. Alem na munari se usijao, u glavi je sijevalo, a ljudi su hrlili u džamiju. Na rubu džemre nalazila se tvoja kuća i sve je oko nje podrhtavalo pred Allahovom voljom. Drhtali smo i ti i ja i munara i cijela Podgradina. Vrvjelo je u nama od nečega neizrecivog, tajanstvenog i samo Bogu poznatog.

Ekrem Handžić: Vječni most

Ekrem Handžić: Vječni most

Imao sam osjećaj da sam još na munari kad sam sišao dolje u džamiju i zauzeo mjesto u trećem safu, odmah iza Idriza sarača. Primijetih da me mnogi u čudu gledaju. Nisam mogao odgonetnuti zbog čega sam toga dana u vrijeme podnevne molitve njima bio drugačiji nego inače. Od onda pa do danas, to je za mene ostala zagonetka. Proždirali su me pogledima, Mevlo!

Salih-beg je, učinilo mi se, za nekog rekao (namještajući se u vrijeme molitve): Gurbet, šejtan, skot. Ne bi to Salih-beg, pomislih, rekao bez razloga. On je pametan čovjek, a ja sam budala što mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. Ovo je sveto mjesto, ljudi se potpuno predaju Bogu u molitvi pa nije ni čudo da se ponekad načas izgube iz ovoga svijeta. (Pa zašto se to i Salih-begu ne bi moglo dogoditi, pametno zaključih.) Evo maločas, i meni se nešto slično desilo pa ne znam gdje sam, zapravo, bio ovo pola sahata, tamo-gore na munari; ovdje-dolje s njima, ili negdje drugdje. Nigdje nisam mogao biti jer nigdje se ne može biti. Il’ si negdje il’ ne možeš biti nigdje, uh!

Danas je 14. Ša’ban. Utorak je. Podne je i žena u to vrijeme na namazu nema u džamiji. One su sada u kućama s Allahom na usnama. Pa kako onda gore, na manfilama, vidjeh tebe dok sam, škripavim basamacima, silazio niz munaru poslije proučenog ezana. Ti si me samo krišom pogledala i krajičak jamenije prebacila oko vrata. Malo si se, još, ustranu pomjerila kao da si željela nekom dragom pored sebe mjesto napraviti, a bila si sama. Ili, bar, ja nisam nikoga vidio gore na manfilama osim tebe, i sama, i ja koji sam, tek sišao sa munare.

Džemre, ah džemre, jeknu u meni dok su mi misli lelujavo igrale i drhturile pred strahom koji mi se bečio iz ponora nesigurnog. (Mevla se još jače zgrčila od pokrivačem.) Molio sam se saginjući tijelo čas gore, čas dolje, klečao, dodirivao glavom ćilim; okretao glavu lijevo-desno, nešto progovarao. Zjenica mi se zasjenila, oko zarosilo, misao pomutila.

Strah mi prekinu molitvu had primjetih da se mihrab produbio, izdužio u vreteno, ispunio se hiljadama staklencadi koja su se na sunčevoj svjetlosti (jer se mihrab produžio do u dio osunčane haremske bašče) prelamala u hiljadama najrazličitijih boja (kao kaleidoskop, griješno se prisjetih, kojeg mi kao hediju dade, još davno, djed Hajro). Na kraju vretena, u džennetskom uresu, na klupi među đulovima, sa đerđefom u krilu, sjedila si ti, Mevlo, okrenuta licem Osman-efendiji koji se nalazio u mihrabu.

Niko od prisutnih ovo čudo kao i da ne primijeti, osim mene. Svi su nastavili sa molitvom kao da se ništa oko njih nije događalo. Poneko bi s nevjericom u mene pogledao, a ja bih se tome još više čudio dok sam upravljao pogled prema manfilama na kojima si bila ti. Ni ti sebe, vjerujem, nisi primjećivala tamo u baščenskom vretenu jer si mi ukočenog pogleda i kao okamenjenog lica (na kom su se samo usne pokretale) išaretom dala znak da se već jednom okanim stalnog okretanja. Pomislih, jedna Mevla tamo u vretenu, ispred mene, sa đerđefom, druga, gore-iznad mene klanja i išaretom me prekorijeva.

I ja okrenuh glavu na desno, pa onda na lijevo jer su to i svi drugi činili. Počeše se dizati i prolaziti pokraj mene dok sam ja još klečao. Začuh ih kako govore: Jadnik, nije on kriv. Allahova je to volja. Bože, a bio je dobar čovjek. Jah, u svemu treba imati mjeru pa i u dertu. Tako je to kad čovjeka šejtan zaludi.

Prođe i Osman-efendija. Čuh ga kako nekom govori: Ovo je prvi put, otkako je džamije, da se ezan nije čuo. A bio je na munari.

Bože moj, vrisnu u meni, smiluj se ovom čovjeku. Šta mu se to moglo desiti pa o njemu samo govore. Mora da se sam strašno ogriješio ili su tu nepravdu drugi njemu nanijeli. Bilo kako bilo, nije mu lahko. (Osjetih da mi brada zadrhta dok sam polutiho izgovarao Sejjidu-l-istigfar.)

Trznuo sam se kada me opekao nečiji pogled na zatiljku. Blaga drhtavica prođe mi tijelom. Postadoh svjestan da sam ostao sam u džamiji. Mukla tišina se porađala iz sivila kišnog oblaka koji je u času prekrio sunce. Ne sjetih se pogledati u vreteno i provjeriti da li si još uvijek tamo. Misleći na tebe, zaboravih na sebe. Iziđoh. Na pragu džamijskih vrata dočeka me Osman-efendija. Učinilo mi se kao da me dugo gledao i kao da me nešto želio pitati. Tek što je izustio, riječ mu prekide munja pa onda prasak. Nebo se prelomi. Zemlja zadrhta. Božije davanje, promrmlja Osman-efendija dok je namicao herezu na džamijskim vratima. Kijamet, moj Osman-efendija, kijamet, dodadoh ja.

Obojica smo žurno nestali pod kišnim pokrivačem. Jedan na jednu, drugi na drugu stranu.

Mevla konačno otvori očne kapke nateknute od cjelovečernje nesanice i s nevjericom pogleda u prazno.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Rahman Šabanović: Stari most [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-06-30

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden