o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Prof. dr. Sead Misirlić
BOJE VODE, IGRA SVJETLOSTI,
PORUKE TRAJANJA
Slike i pasteli iz ciklusa "Unski smaragdi" Ahmeta Ibukića
u galeriji Centra za kulturu Mostar

Za umjetnika, u ovom slučaju slikara, živjeti, odrastati i sazrijevati u krajiškom pejzažu, u raskošnom koloritu mirnih i nepredvidivih linija i površina, u ambijentu opstojnih likova prošlosti i sadašnjosti, je trajna inspirativna podloga za njegovu kreativnost.

U pejzažu ovog kraja esencijalnu crtu, u suštini pulsiranje života, čini boja vode i svjetlosti satkanih u virovima rijeke ali i u njenoj tihoj i neminovnoj prolaznosti. Ovdje, na ovim prostorima, rijeka u mnogim periodima života, pa i za čitav život, ostaje nezaboravna i jedina. Ona od samog rođenja daruje svakog Krajišnika svojim smaragdima i biserjem, čeliči svojim nemirnim brzacima, dubinama, virovima i maticama. Koliko će ko od koga usvojiti i zadržati za kratko ili trajno, zavisi od njegove lične dorade kao i od matrice socijalno- kulturnog aktiviteta. Umjetnik je u neprekidnoj vezi sa prirodnim i duhovnim kvalitetama neposrednog životnog toka.
Ahmet Ibukic

Slikar Ahmet Ibukić je ostvario potrebnu interakciju izmedu vlastitog unutrašnjeg dinamizma i subjektivnog doživljaja boje vode i prisustva svjetlosti. Ta interakcija je gornji sloj dugo nošene unutrašnje potrebe uz sazrijevanje ideje u traženju likovnog izraza na ovu temu. U sadašnjoj fazi naglašen je analitički pristup strukturama boje i svjetlosti na vodi i u vodi.

Međutim, tema je još naglašenija. To je rijeka Una - njena boja i svjetlost, njene trave, mahovina, sedre i virovi. To je likovna obrada izražena kao nadahnuti kolorit bez klasičnog crteža. Subjektivni doživljaj kao spoj emocionalnog i racionalnog je određen treperenjima od svijetloplave do zatvorenije strukture plave boje. To je perceptivni spoj snažnog kretanja vode u plićim u dubljim prostorima, zatim preko objekata u vodi koji su prekriveni mahovinom, ali i satkani tankim vezom niti vodene trave iz riznice mozaika unskih smaragda. Ibukić se približava i osluškuje tokove vode bojom i linijom i svjetlošću. Pojavljuju se neodredene nijanse žute boje sa prelazima u plavo-zelenu i smeđu uz prodor bijelih površina.

Svjetlost prodire u vodenu struju i u mirnije slojeve gdje je rijeka za trenutak utihnula svoj huk, gdje nastaje novi spoj boje.

Vodeni vrtlozi sa naglašenom crvenom su još neposredniji trag radanja i umiranja, nastajanja i nestajanja, ali i prošlih buna i ratovanja na rijeci i u rijeci, na njenim obalama i njenom okruženju.

Da bi se što neposrednije približio kretanju vode i prodoru svjetlosti Ibukić koristi više tehnika i to ulje, akril, pastel a vrlo često kombinuje akril i ulje. Pastel je upotrebljao kod naglašavanja složenijih prostora dna rijeke i strujanja vode. To je izraženo linijama odredenog pravca kretanja.

Taj ritam je najčešće neuhvatljiv, ali on je prisutan kroz boju i potez kao izraz emocionalnog toka.

Nekoliko radova u pastel tehnici je rađeno mirnije izražavajući tišinu dubine ispod zelenotamnih sedara. Sasvim je prepoznatljivo da je Ibukić ovom izložbom najavio još šire likovno istraživanje na ovu temu. Na to nas upućuje i jedan manji broj radova na platnu uz korištenje raznih materijala iz rijeke i sa njenih obala kao što su: pijesak, kamenje, krljušti ribe, mahovina i trave.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo